UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

School holidays because of Corona

From BASAbaliWiki
Riska.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Ni Komang Riska Ayu Pratami
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • Esay
Reference
Related Places
Kabupaten Karang Asem
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

LIBUR SEKOLAH ULIAN CORONA

Dugas simalu tiang ningeh ada virus corona di Bali tiang cuman ngidang ngalihin seputaran kabare ento diinternet dogen. Tiang tusing nawang unduk apeke viruse ento. Nganteg bulan maret ngujang pragat viruse ento ane dadi ortaan kemu mai, ideh-ideh pragat tepuk kabar unduk corona. Entah ento di korane, internet, muah literaksi ane ada di sekolah. Kanti bapak guru di sekolahe mangin kuis unduk corona. Tiang inget dugas ento bapak guru metakon Ape ento kepanjangan Covid_19? , tiang makeneh ape ento covid_19 aa? . Tiang bingung pedidi ngenehang petakon bapak gurune. Nah, dugas ento ade salah satu timpal tiange ne ngidang nyawab lan tunjuke kemalu. Makejang makoplok lima ningehang jawabane tur bapak guru mangin ia hadiah. Tiang ane ningehang jawabane ento ngancan bingung ulian jawabane mebase inggris, mirib tiang tusing pati bise ngartiang kalimat mebasa inggris. Apeke ne ngeranayang uling virus corona kanti ngidaang nyambung ke covid_19. Untung bapak guru nyawab kebingungan tiange, dimalu bapak guru nyelasang indik covid_19 e ento ngae tiang ngancan nawang lan ngerti teken viruse ento. Dugas tanggal 16 maret, timpal-timpal tiange pade uyut ngomongang indik libur sekolah ulian corona. Demen atine lakar mulih apang maan matemu ngajak keluargane, mirib sekolah tongos tiange masuk ene wantah sekolah ane measrama. Kanti keteduh ngantiang informasi, mare ade salah sinunggal timpale ane diosis ngorahang mani lakar mulih . Mekejang mesuryak lege ningehang. Ngulahang makejang ngampilang barang-barang ane lakar abane mulih, ade masih ane ngulahang ngebel reramane jumah. Buin manine kali srepet makejang pade bangun lakar ngedasin sekolahane nganti matan aine nengok uling paengkebane. Liang keneh tiange lakar matemu tur mapunduh ngajak keluargane di jumah. Nanging tiang takut ngajak virus corona ane mare-mare ngehebohang gumine ene. Corona wantah virus ane ngusak sistem angkihane, tekane tusing je kaundang, masaih care anak ane tusing nawang elek. Viruse ene neket ideh-ideh ngabe penyakit ngae anake sengsaya tur sengsara. Wiweke Pemerintahe sube begeh anggon mencegah penularan viruse ene nanging masih ade duen anak ane bengkung, tusing nuut ngajak aturan, ngitungang dewekne pedidian. Rikala pandemi virus coronane ene ngancem keidupan di gumine, ngoyong di jumah wantah solusi ne paling melah anggon nyuudang penyebarane. Pemerintah sube ngeluarang makudang-kudang peraturan salah sinunggalne No. 59 ayat 3 indik pembatasan sosial berskala besar sebagaimana ane dimaksud pada ayat 1 paling kecil meliputi peliburan sekolah lan tongos megae, pembatasan kegiatan keagamaan tur pembatasan kegiatan di tongos atau fasilitas umum. Keputusan pemerintah ane ngorain ngoyong di jumah tur ngeliburang sekolahe duang minggu, ngaenang pemlajahane kelaksanayang lewat daring online atau yen biase orahange melajah di jumah. Bagi tiang ene wantah pengalaman baru ane tiang rasaang uli makudang-kudang tahun masuk di sekolah. Repot ? pasti ento Konden misi nulungin reramane nyemak gae di jumah apebuin ngae tugas ane lewat online tusing selamane kel ngidang ngerti yen konden pelajahin simaluan teken gurune tur terkadang tusing ngerti carane ngirim tugase ento. Aminggu di jumah tiang merase demen. Umah ane simalu suung dadi rame prejanian. Galah terus mejalan ngebecatang. Ngubah detik dadi menit, jam dadi dine. Abulan sube tusing kerase, nanging tiang masih tetep ngoyong di jumah, tusing ade kegiatan ane padat care biasane ade diasrama. Emede ngancan kerase, ngaenang stress, inguh muah frustasi. Ngewai gaene pragat di jumah, nulungin rerama, melajah miwah ngutik hp atau laptop. Biasane tiang pragat nelaang waktu tiange ade dimalun laptope ngae tugas , awai penglihatane sinah tusing keles uling gawai atau ane biase orahange gadget. Entah ento anggon melajah, chatingan ngajak timpale tur ngeliangang keneh. Ade ne kerase kuang yening tusing ade gawai, care lirik lagu Hampa terasa hidupku tanpa dirimu... . Nanging yen dina sukra lan saniscara tiang milih memfokuskan dinane tusing nganggo gawai. Mirib dinane ento tusing ada peplajahan, tiang iingan bedik uling runtutan tugas sekolah daring lan ngae runtutan jadwal pedidi. Semengan galah 04.45 tiang bangun uling pasarean, kadundun olih munyin alarame ane mesaut-sautan ngajak munyin kukuriyuk siape. Prejani tiang bangun uling kasur ane empuk ene sambil ngelesang gelutan anget tiange uling galeng gulinge. Ngawit kedengan bedik kebaduur, tiang kliudang awak tiange tur tusing engsap tiang gerakkan antuk petekan 1 kali 8 muah 2 kali 8 ditambah push up, sit up lan melaib ditempat kanti molas menit care ane biase tiang lakuang di asrama. Sunaran matan aine ngedapdap nempuhin kulit sawo matang tiange. Sambil ngelap peluh ane ngucur, tiang mebalik ke jumaan lakar ngelaksanayang meditasi semengan apang ngilangang stres tiange abedik. Majemuh dibeten matan aine sube biase tiang lakuang sekat ade virus coronane ene. Nulungin I meme nyakan di paon sambil melajah ngae dedaran apang jaen rasayang. Mebersih ngedasin pekarangan umuahe ane dadi besik ngajak tegalan ngae tiang mesuang peluh ngucur ngedasin ento ape buin tiang misi keliling umahe ngalihin genangan-genangan yeh apang legune tusing memanak liu ditu. Yen di asrama gaene ento keadanin Jumantik gegaen tuah ngindengin asrama, ngematiang jentik-jentik legune. Tiang masih ngedasin jumaane apang kedas tur nganti tongos pejang-pejangan barange apang tusing ngae bet lan ngusak pengliatane. Tusing engsap masih tiang nampihin tur milpilin bajune ane ade dilemarine apang nyak simetris. Mule tiang care anak ane tusing ngelah gae nanging ene tiang gaenin apang ngidang ngilangang emed tiange sambil mengimplementasikan budaya-budaya sekolah ane tiang pelajahin kanti kutus bulan. Gegaene pragat di jumah dogen, masekep apang kanti tasak kone. Tusing je pesu uling umahe apebuin lakar makeneh melali ngeliangang manah, tiang tusing bani. Kitane ane ngaet ke pasisi pasihe kanggoang gelekang malu.Yen takonang unduk emede ento pasti . Nanging kel kenkenang buin tiang harus nuutin aturan ne ade. Engken unduke senggak ngoyong di jumah dogen basange pragat kerase seduk. Konden jani di jumah meme lan bape sube merase keweh ngalih pengupa jiwa kel anggon medaran sewai-waine. Harus idup hemat apang nyidaang nyambung hidupe jani . Pragat ento ane dadi pebesen I meme sebilang wai. Ape ade di carik lan tegale dadi incaran amik-amikan di jumah. Tiang ane sedeng demen-demene melajah ngae dedaran ulian ningalin diyoutube, demen pesan nyobak muah bereksperimen teken gegaen ane ngidang tiang bakatang bahan-bahane aluh jumah. Liang kenehe ade gae ne ngidang ngubah suasana hatin tiange ane sengsaye ene. Yen maan sebilang teduh tiang nyulam aksare bali di kain flanele anggon ngae tugas prakarya lan kewirausahaan, ngisinin tugas sekolahe. Yen tusing keto, tiang melajah ngae puisi muah carita anggon ngisinin keneh. Ene salah sinunggal puisi ane tiang gae aminggu ane suba liwat. Bencana di Jaman Kaliyuga

Virus corona Virus ane kadingeh tusing asing di kuping Ane teke tusing kaundang nanging mecelep nesek tusing nawang elek Mesaih care benalu ane nempel ditengah kehidupane Dadi omongan anake liu tusing kodag-kodag Mogbogin, ngusak-asik lan melog-melogin Keneh manusane sube kapengaruhin Ngubah caran idup sewai-waine Munyin sirine kadingeh kaulang-ulang Ngeraung disepanjang marga ane kalewatin Nguyut ngaenang anake inguh Ngeliakin setiap detik galahe Jeritan eling kadingeh tusing pegat-pegat Ngucur parus yeh matane kadi blabar Nakutin muah ngae zona care nareka Harus tiang anggap apeke viruse ene? Wantah satmake ape ene? Yen orang kadi penjajah wong Belande anak tusing Yen oraang serdadu makulit putih kedas masih tusing Ape buin Brudal-brudal ane ngematiang care digumi timur Tusing Viruse ene tusing je ngenah dimate Nanging nyakitin kadi pengleakan Galahe terus mejalan sayan gangsar Gumine jani ngangsan ngewayahang Grubug, gering lan bencane teke sayan nyajanang Parisolah manusa sane nenten becik Ngae ulah ane tusing manut ring manah Nyejehang dewek ngusakang gumi Apeke ene madan jaman kaliyuga? Jaman ane nekaang sengkala Gumine kerasa sube ngancan benyah Ngiring sareng-sareng ngerastiti bakti Dumogi Dewe ratu ngelindungin isin gumine makejang Apang sami kenak lan rahayu

Pragat amulnean dogen gegaen tiange di jumah wantah mesare, bangun, melajah, mebersih, nulungin reramane , ngutik hp tur nghibur dewek apang tusing pragat emed. Ene mekejang ulian corona, sekat ade corona teke di gumine . Boye je tiang egois. Melihang keadaan krane sube ngae inguh tur jejeh. Sepatutne tiang bersyukur sube ngidang nulungin para pejuang bantes lewat nengil dogen. Nengil, ngoyong di jumah nyage dewek, keluarga muah ane lenan. Aku jaga kamu dan kamu jaga aku pebesen para pegae medise miwah aparat-aparat ane berperan penting ade di garda simalu ngelawan tur mesiat ngajak virus corona ane merupe makhluk parasite obligat ento. Tiang kangen ngajak sekolah miwah kegiatan-kegiatan asrame ane biase tiang gae. Tiang ulati wabahe ene ngidang enggal suud. Dumadak gumine rahayu lan kenak. Astungkara.

In Indonesian