kanti

k nÓi
  • With result that, until, would be, be going to do something (Andap) (Verb)
  • friends (Noun)
Andap
kanti
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
kantos
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect

Usage Examples

Yen ba kanti ngelah umah dara, ngoyong di Ruko, artine ba jlema sugih to.
[example 1]
When one lives in a Ruko, it means he is rich

Basane makejang uleg malu nganti alus. Suud keto lantas goreng apang kanti mebo nyangluh.
[example 2]
We have to pulverize the spices until smooth. After that, we fry it until we can smell the aroma.

Uling tiang masukne SD sampe tamat SMP, SMA, kanti perguruan tinggi, tiang sampe jani tonden ngelah pegangan hidup.
[example 3]
From when I went to elementary school until graduating from middle school, high school, until university, I don't have a livlihood yet.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Ablegag pangutsaha suba kautsahayang, uli sai ngumbah lima, tusing mapulpul, nganggo masker, mavaksin, kanti PPKM suba kajalanang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Utsaha ayam guling dadi panyambung idup tiang sekat Pandemi COVID-19 kanti pascapandemi COVID-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali Bangkit Sekat pendemi covid -19 uling warsa duang tali duang dasa (2020) sane sampun lintang kanti warsane mangkin duang tali duang besik (2021) gumi baline tusing care ne pidan mekejang berubah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipun madagang padidian kanti kasepan ngayahin kramane mablanja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Artine kanggoang ngalih bati cenik/bedik nanging tuuhe madagang lantang/makelo kanti suud pandemine nu tetep nyidaaang madagang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane mangkin tyang ngaturang satua sekadi buron saking alas sane bet, Sinalih tunggil ceritayang tityang wenten i bikul sareng i singa Rikala i singa sedeng pules ring tengah alase raris teke i bikul nyringjig i bikul uli bungut singane ngerayang lantas ked di ikuhne lantas riangne magelayutan tur mecanda ring ikuhne care roller coaster, Cress....blum ulung, lantas malih nyrigjig uli bungut I singa menek ked di ikuhne, buin macanda turun kanti enten I singa, Rikala I Bikul menek ring bungut I singa....

In English:   Now, I would like to tell a story of an animal from the wild, there are a mouse and a lion.

In Indonesian:   Sekarang saya akan bercerita terkait hewan yang ada di hutan belantara, diceritakan ada seekor tikus dan seekor singa.

In Balinese:   Bukun-bukun tiinge lantas kasambungang kanti dawa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita sedek purnama, kanti sanja Men Balu ngalih paku lan sang, lantas ningeh eling anak cerik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dikenkene tigtiga kanti kaing-kaing apang enggal mekad uling tongosne.

“Sek… sek, mekad uling dini.

In English:  

In Indonesian:   Kadang ada yang memukulnya agar cepat pergi.

“Sek… sek, pergi dari sini.

In Balinese:   Konyang gae jemak tiang uli semeng kanti peteng setata semangat.

In English:  

In Indonesian:   Semua pekerjaan saat ambil mulai dari pagi hingga malam tetap semngat.

In Balinese:   Contone liu krama Baline kena PHK, liu dagang-dagange matutup, kanti PKB warsa 2020 tusing kalaksanayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti akhir April jani, suba ada 194 (satus sia dasa patpat) kasus Corona di Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Basange seduk ape toya ajeng?Kewale aget ia nu waras tusing kanti ngemaling.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masekeb di tengah umahe mula ja sumpek kanti ngidaang ngae sirahe pesu uap, nanging daripada iraga ngiah-ngiuh sabilang wai, sing ngidang melali, sing maan ketemu ngajak timpal-tipale, med ngoyong jumah, adenan ngae gegaen ane positif, da pesu ke jalane yen sing ngelah kepentingan, ane tugas sekolahanne numpuk suud ngeluh lan jani gae tugase apang enggal pragat, adenan jani iraga nyalanang kebiasaan idup ane sehat, ingetang nyaga kesehatane apang tusing enggal gelem, de naar dedaaran ane matah-matah, ingetang ngumbah lima yen suud ngisiiang apa-apa, krana ia ngidang menular liwat sentuhan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli anak cerik kanti anak tua ané tusing taén mabalih tipi nawang indik Covid-19.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun Ia suba labuh kanti mapaid ngantos batu kancingé, enu masih kruna aget inucap.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bes makelo Adi ngalih yeh kanti takilane bakat kalain pules.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane joh liwat uli sig I Grantange manjus, ditu lantas I Cupak makipu di endute kanti awakne uyak endut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti jani pandemi covid 19 sing suud", krana pandemine liu anak ane sing ngelah gae keweh ngalih pipis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mimiih yen terus ane kene-kene uyutang, kanti buin telung tiban, tileh gen lakar unduk kekene bakat rebatang, sing ada kemajuan pragat majalan di tempat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan kanti ada nak luh suba makurenan masadok sinah kaorahin matulak mulih tur ngaukin kurenane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nolih di pemberitaan ne, ade sane kanti semprote ajak yeh, Ade kanti usirne, Jek pedalem yen kekene terus gumine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti katengai ia mangantosang hadiahné totonan tusing masih kirim-kiriminé lantas mbok Ayuk titiang buin ia ke bank nakonang saunduk-undukné pipis sane transferé totonan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang makeneh-keneh padidian bahhh galau suba jelema nénénan ulian anak muani kanti ngeling puntag pantig buka kéné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ané jani apang ékonomi Baliné tusing nyansan failed, iraga patut éling apang tusing kanti jungklang-jungkling.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti sandikala, tusing masih tepukina pianakne majlawatan.

In English:  

In Indonesian:   Ia memanggil-manggil nama ayahnya yang saat itu tepat ada di depannya.

In Balinese:   Kanti sandikala, tusing masih tepukina pianakne majlawatan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Grimutan Pan Kunci mamedih kerana kanti sandikala pianakne tusing tepukina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Grimutan Pan Kunci mamedih kerana kanti sandikala pianakne tusing tepukina.

In English:  

In Indonesian:   Dedemit itu ketakutan mendengar suara yang bersumber dari sokasi itu.

In Balinese:   Masekeb di tengah umahe mula ja sumpek kanti ngidaang ngae sirahe pesu uap, nanging daripada iraga ngiah-ngiuh sabilang wai, sing ngidang melali, sing maan ketemu ngajak timpal-tipale, med ngoyong jumah, adenan ngae gegaen ane positif, da pesu ke jalane yen sing ngelah kepentingan, ane tugas sekolahanne numpuk suud ngeluh lan jani gae tugase apang enggal pragat, adenan jani iraga nyalanang kebiasaan idup ane sehat, ingetang nyaga kesehatane apang tusing enggal gelem, de naar dedaaran ane matah-matah, ingetang ngumbah lima yen suud ngisiiang apa-apa, krana ia ngidang menular liwat sentuhan.

In English:  

In Indonesian:   Saat ini ada yang terkenal tapi bukan artis korea, bukan juga youtuber, ia adalah virus.

In Balinese:   Yadiastun Ia suba labuh kanti mapaid ngantos batu kancingé, enu masih kruna aget inucap.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bek sajan tongos pariwisata kanti kantor ané matutup apang grubungné ené sing ngenénin nak lénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di Indonesia jani sube ade 720 manusa ane mati ulian virus Corona, kanti jani viruse ento enu mailehan di gumi ene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani, uli semengan kanti peteng jumah dogén ngoyong suba cara siap kurungan, bayu gedé, munyiné samah, nanging tuah dijumah dogén.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging ne jani malenan, bisa kanti wadih ngoyong jumah ulian liunan libur, liburne ane bakatang boya ja ulian nagih libur, kewala ulian gering korona, mekada sing ngidang kija-kija.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli ne ngmel-mel di pekene kanti kalinggihan di pura-purane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Contone liu krama Baline kena PHK, liu dagang-dagange matutup, kanti PKB warsa 2020 tusing kalaksanayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti akhir April jani, suba ada 194 (satus sia dasa patpat) kasus Corona di Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli Bandung kanti ka Jakarta, sakancan tongos ane tawah suba taen katekain.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti lantas pamerintahe ngadaang Lock Down apang geringe tusing ngliunang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba gantina lakar mati, dija ja ngoyong, apa ja ka anggon nambengin, yadiastun kanti nongos di tengah gedong batune, yen suba gantina jeg mati..

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipidan anake sane takeh dueg nganggo dasi, gobane mapi-mapi cara polisi, jani patuh ngajeng nasi sane puyung tusing misi, kangguange jani kanti parasne badeng magae ngejuk be di pasisi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wenten sane ngauhang sareng akeh, wenten masi sane nganginang ten ja pegat-pegat uli semengan kanti ka sandikalane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang mase ngemaang pameneh yen kanti ajak mekejang tusing piwal sinah geringe lakar enggal budal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Magae uli jumah, masekolah uli jumah, mablanja uli jumah, kanti maturan tuah uli jumah tusing dadi ka pura.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bin besik da kanti engsap mebakti, karna raga tusing nawang apa ane lakar wenten ring gumi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang setate nyingak tata cara ngaryanin sanganan utawi jaje-jajean punika saking internet jeg bisa ngewai titiang ngaryanin sanganan kanti wadih kulawarga tiang nyicipin sanganan tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian sawai-wai chat sareng sisyane kanti cara adi sane karasayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tumben mulih kampung kenehe linglung, kanti masare sing luung. "Bli, buin mani semeng atehang tiang ka umah bajang ngajak panak-panake maka telu.

In English:   Little by little I know how to make a living, so that my husband can just make a living overseas.

In Indonesian:   Jagung dan ubi yang ditanam saban hari, sekarang sudah siap dipanen.

In Balinese:   Sueca masih Widhine, yadiastun ulian madagang kripik sela, kapah-kapah ngadep masih jagung muah juku-jukut, sing kanti kulawargan tiange makenta.

In English:   I make them.

In Indonesian:   Mari sebarkan yang baik-baik saja.

In Balinese:   Sing kanti telung bulan, keneh tiange ngedenang ulian suba tepuk selah pipise.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Igel – igelan silih tunggil igelan anè kadasarang antuk pamineh tur budaya anè kawarisang kanti jamanè cara jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti laklake sami telas kaajeng olih Raden Galuh Pitu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bek sajan tongos pariwisata kanti kantor ané matutup apang grubungné ené sing ngenénin nak lénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cara kulawargan tiange uling sekat ada Covid-19 di Bali atiban ané lintang kanti jani, tiang tusing maan wantuan nang akéténg.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Depang kramané madagang kanti dagangané telah, kéwala ané mablanja tusing dadi madaar di tongosé mablanja, utawi patut ngaba mulih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gering agung Covid-19 wantah gering ané singgah di Bali uli nyumunin warsa 2020 kanti jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dana utawi pipis ene dadi jemak uli potongan tunjangan-tunjangan kene-keto ngawit uli presiden, menteri, DPR (utamane), DPRD, gubernur, bupati tuun kanti sabilang ane mastatus ASN.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makaluk-kalukan montor ngajak tamiu-tamiune pasliwer di jalane, kanti bungeng sirah tiange nolih.

In English:   Traffic jams were not spared because there were many vehicles taking guests around on the road, so my head was dizzy to see it.

In Indonesian:   Macet pun tak terhindar karena banyak kendaraan yang mengantar tamu-tamu keliling di jalan, sampai-sampai kepala saya pusing liatnya.

In Balinese:   Di Indonesia jani sube ade 720 manusa ane mati ulian virus Corona, kanti jani viruse ento enu mailehan di gumi ene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani, uli semengan kanti peteng jumah dogén ngoyong suba cara siap kurungan, bayu gedé, munyiné samah, nanging tuah dijumah dogén.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dot teken kasugihan kanti nyemak arta gelah anak.

In English:  

In Indonesian:   Ingin kaya sampai mengambil harta dan hak milik orang lain tanpa izin.

In Balinese:   Peristiwa punika enggal sajan viral di sosial media kanti masyarakat Indonesia nawang.

In English:   This incident went viral on social media so quickly that it shocked people throughout Indonesia.

In Indonesian:   Peristiwa ini begitu cepat viral di media sosial sampai menggemparkan masyarakat seluruh Indonesia.

In Balinese:   Dot teken kasugihan kanti nyemak arta gelah anak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto masi nutur sambil ngisi hp, madaar ngisi hp, kanti masare masi kadampingin hp.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto sai-sai kanti bangken anake luh ento berek tur bonne bengu pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti suba sandikala Pan Meri ngalihin tusing masih tepukina merine.

In English:  

In Indonesian:   bingung Pan Meri, dan sedih karena anak bebeknya tidak ditemukan.

In Balinese:   Kanti suba sandikala Pan Meri ngalihin tusing masih tepukina merine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uling semengan kanti tengai icang kapaksa matekap.

In English:  

In Indonesian:   Jadi sangat adil kalau harimau makan manusia.” Harimau itu sangat bernafsu.

In Balinese:   Joh kone pajalanne kanti ngliwat desa.

In English:  

In Indonesian:   Banyak warga yang menaruh iba kepada mereka.

In Balinese:   Anteg jumahne, cicingne baangina ngamah kanti betek, basangne gede nyantung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cicing teka ngamah bangken Ni Limbure kanti telah.

In English:  

In Indonesian:   Sebenarnya lebih baik saya mati daripada hidup sengsara.” Setelah mendengar sabda ibunya, Raden Smarajaya dan Raden Jayasmara menerangkan riwayat mereka dari awal sampai akhir.

In Balinese:   I Durma tusing milihin gae, asing pituduh Jero Dukuhe kgarap kanti pragat.

In English:   Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inet teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba keto I Kedis Siung ngorahin I Buyung apang matinggah tur metaluh di matane, apang kanti matane mauled.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadong Raksasa kepunga tur tegore kanti awakne telah matatu tur getihne mabrarakan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cakepan sané sampun kamedalang wiadin madaging kakawian dané luiré: Hujan Tengah Malam (1974), Kisah Sebuah Kota Pelangi (1976), Kabut Abadi (1979) sareng Diah Hadaning, Antologi Puisi Pendapa Taman Siswa Sebuah Episode (1982), Antologi Puisi Asean (1983), Antologi Puisi LIA (1979), Kalender Puisi (1981), Antologi Festival Puisi XI PPIA (1990), Spektrum (1988), Taksu (1991), Antologi Potret Pariwisata dalam Puisi (1991), Antologi Puisi Kebangkitan Nusantara I (1994), Antologi Puisi Kebangkitan Nusantara II (1995), Antologi Puisi Kidung Kawijayan (1995), Antologi Puisi Kebangkitan Nusantara III (1996), Antologi Puisi Pos Nusantara Lokantara (1999), Aab Jagat (2001), Perani Kanti (2002), Onyah (2002), Somya (2002), Sagung Wah (2002), Macan Radén (2002), Berkah Gusti (2002), Sang Bayu Telah Mengiringi Kepergiannya (2002), Puisi Modré Samar Gantang (2002), Antologi Puisi HP3N Nuansa Tatwarna Batin (2002), Bali sané Bali (Pupulan Durmanggala, 2004), Awengi ring Hotél Séntral (2004), Pakrabatan Puisi Tegal DIHA Tebawutu (2004), Kesaksian Tiga Kutub (puisi lan cerpén, 2004), Léak Raré (2004), Léak di Bukit Pecatu (2005), Léak Satak Dukuh (2006), Ketika Tuhan Menyapaku (2006), Dipuncakmu Aku Bertemu (2008), lan Jangkrik Maénci (2009).

In English:   His work mostly uses mystical themes like "léak" (a person/spirit who practices black magic), and this can be seen in his Balinese-language books such as in the book Léak Kota Pala, Puisi Modré Samar Gantang, Léak Bukit Pecatu, Jangkrik Maénci, and others.

In Indonesian:   Di bidang sastra Bali mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, juara I menulis puisi; ésai; tembang macepat; se-Bali tahun 2000 dan 2001.

In Balinese:   Kala ditu I Jaran Lua sahasa ngajet tendas I Macane, kanti I Macan ketes glalang gliling, klenger makelo tusing maklisikan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gedeg basange jeg bakat lambet aji pecut kanti ia mati ngaseksek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti berag urag arig mapangenan sing nyidang makurenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti linggah song grobage, pongponga baan I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas menangis sambil menjerit- jerit

In Balinese:   Buin kejepne buin I Kelesih dengak-dengok ane ngeranayang nyangetang gedegne I Blanguyang, nglaut ia makecog tegeh bakat tregaha rayunan Ida Sang Prabu kanti piring muah rayunane makacakan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara I Lelipan lakar amaha, lantas matane I Cetrung kasimbuh kanti pesu getih.

In English:  

In Indonesian:   Mata Cici Padi keluar darah.

In Balinese:   Maimbuh ipun nabrak punyan kayune kanti pungkat, tur bet-bete dangsah kajekjek.

In English:  

In Indonesian:   Gajah siluman yang berani itu lalu mengejar singa yang segera bersembunyi.

In Balinese:   Munyinne ane seret ngancan joh ngancan nyenikang kanti tusing dingeha tekening I Sampi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas kabesbes sebun I Sangsiahe kanti benyah latig.

In English:   Just started talking to the bird, the monkey spontaneously was angry and embarrassed, then the monkey responded fiercely. "Hei, you bird, how did you say that?

In Indonesian:   Om Swastiastu.

In Balinese:   I Tiwas nyak nebuk kanti sanja mara pragat.

In English:   If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Ia lantas nyangih madik kanti mangan anggona gegawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indonesia sampun netepang virus ene nyadiang silih sinunggil bencana nasional, lan kanti mangkin ring Indonesia sampun nyatet akeh ipun ring 30.000 jiwa sane sampun keni positif Virus Corona.

In English:   Indonesia has declared this virus to be a national disaster, and so far Indonesia has recorded more than 30,000 people who have been positively affected by the Corona Virus.

In Indonesian:   Bekerja secara online bukan hanya dilakukan jika anda adalah seorang karyawan di suatu perusahaan.

In Balinese:   Ede pesan iraga kanti engsap nganggen masker, sawireh masker sane keanggen tameng dewek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Guminé suba aluh, masan grubug buka kéné apang tusing kanti iraga ngalih balang ngaba alutan, telah prajani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipidan dugas Ia nyumunin teka ka Indonesia, onyang parajanane nyeh, jejeh yen kanti kena panglalah, rumasuk dewek titiang milu masih jejeh.

In English:   It was exactly the full day of Kadasa, where I prayed in front of Bhatara Hyang Guru, asking for a way to get inspired to sell, after praying, suddenly my offering container was burnt with incense.

In Indonesian:   Tidak bertele-tele, saya langsung bertanya dengan ayah saya, apa saja alat-alat untuk ngecat.

In Balinese:   Krama kakul makejang sayaga lakar nengil salantang jalan kanti ka muncuk gunung.

In English:  

In Indonesian:   Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.

In Balinese:   “Caaang Kidang, caaangg suba uling tuni negak dini, ne peluh caange suba kanti tuh.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan, pada tengah malam warga Siput sawah berkumpul membahas tantangan si Kijang. “Kamu cari gara-gara saja, kenapa kau ladeni tantangan si Kijang.

In Balinese:   Tusing ngidang nanggehang sebete puniki kanti ketelang yeh peningalan, tiang nekat ngalin-ngalinang I Meme di media sosial.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pertama nemuin anak muani ne bisa ngae tiang jatuh hati, kanti uyang paling ulian carane manyayangin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing kerasa suba limang bulan mekelone tiang nongos jumah kanti jani suba ane madan New Normal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian tusing nawang apa ane lakar kalaksanayang, ia ngentasin gunung miwah bukit kanti ia kenjel tur pules di gelebeg petanine.

In English:  

In Indonesian:   Karena tak tahu apa yang harus dilakukan, ia pun berkelana melintasi gunung dan bukit sampai akhirnya kelelahan dan tertidur di lumbung padi milik petani.

In Balinese:   Tusing sengguhina teken i Elise ada mobil liwat lan nambrak Elise kanti labuh ka jalane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen unduk kebijakan PPKM kanti level 4 ne, jeg keweh pesan masi ben ngenehan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Santukan waktu sané wénten ring kebijakan nika kabatesin kanti jam 9 peteng.

In English:  

In Indonesian:  
  1. dari kolom ‘Bungklang Bungkling’, ‘Kota’, di harian Bali Post, Minggu, 17 April 2011, oleh I Wayan Juniartha. Diterjemahkan oleh Putu Semiada.
  2. BASAbali software
  3. Wayan Suadnyana, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa