UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Disinformasi ngranayang ngeling puntag-pantig

From BASAbaliWiki
WhatsApp Image 2021-04-11 at 14.36.51.jpeg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
Ni Kadek Intan Kirani
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Duk warsa 2020 kulawarga titiang naenin ngrasayang san madan grubug agung, napi mawinan kasengguh grubug agung? Santukan titiang sareng kulawarga titiang ngrasayang gerit ring kaw ntenan jinah utawi y ning ring bahasa Indonesia nika mawasta krisis ekonomi. Ring warsa 2020 punika mbok titiang sane mawasta ayuk naenin keni gegodan san ngranayang kulawarga titiang gentuh, inguh lan tuyuh. Ri kala punika titiang sareng m m n titiang n nt n w nt n ring kubu. Bapan titiang duk totonan masih tusing ada jumah. An ada jumah wantah mbok ayuk tiang , ia ngijeng padidiann jumah. Galah tengai jam 1 titiang sareng m m n titiang wawu neked jumah. Neked di jumah mbok ayuk titiang suba ngeling sigsigan, puntag-pantig, klejang-klejing sakadi lindung uyahin. Titiang makeneh-keneh padidian bahhh galau suba jelema n n nan ulian anak muani kanti ngeling puntag pantig buka k n . Mara takonine tek n m m n titiang mbok Ayuk titiang lantas nyritayang saunduk-undukn san ngranayang ia ngeling murat-marit. Mbok Ayuk nlatarang m kkk, tiang belog m k, tiang belog masaut lantas m m n tiang nyengking nak k nk n nyai yan nak belog k nk n titiang makeneh-keneh padidian nak nyai mula belog ajum lin cenik mbok, ngrikik titiang ked k mangenehang unduk punika. Mbok Ayuk lantas nlatarang unduk san ngranayang ia ngorahang dewekn belog. Mbok Ayuk nlatarang yening wawu w nten anak muani san nelpun kanomber telepon ane ada di jumah, lantas mbok Ayuk ajakn ngorta tek n muani totonan. Anak muani totonan ngaku dadi pagaw di kantor Dinas Pendidikan san polih amongan saking Bapak Gubernur. Pagawe totonan ngorahang lakar ngemang mbok Ayuk titiang hadiah uli bapak Gubernur, suba liang sekayang-kayang keneh mbok Ayuk titiang krana ia lakar man hadiah uli bapak Gubernur. Mbok Ayuk titiang sanget percaya ulian ya magae dadi guru to mawinan ya percaya teleponne ento mula uli pagawe ring Dinas Pendidikan. Pagawe uli Dinas Pendidikan ento ngorahin mbok Ayuk titiang ngebaang ragane pipis 2.500.000 angge nebus hadiahe totonan. Pagawe uli Dinas ento ngebang mbok Ayuk titiang nomer rekening an lakar anggone nranfer pipis totonan. Mbok Ayuk titiang kaliwat percaya ngajak pagaw uli Dinas totonan lantas ia mlaib macueng nyemak pipis ka dompet m m n tiang lantas ia nransfer pipise totonan ke bank. Suba lantas keto mbok Ayuk tiang mulih uli bank. Mbok Ayuk tiang di jumah suba kenyem-kenyem tusing sabar mangantosang hadiah uli bapak Gubernur. Kanti katengai ia mangantosang hadiahn totonan tusing masih kirim-kirimin lantas mbok Ayuk titiang buin ia ke bank nakonang saunduk-undukn pipis sane transfer totonan. Lantas ada pagaw bank an ngorahang, behh mbok nak suba kena disinformasin mbok , pis mbok suba pasti ilang tusing nyidang malikang. Matakon mbok Ayuk tiang , nak apa disinformasi to bli? Disinformasi totonan informasi san kabaktayang nika n nt n jakti kaw ntenannyan taler informasi punika kabuat antuk nglaksanayang daya corah. Mara keto pagaw bank mamunyi lantas enduk bayun mbok tiang nylempoh ia ditu. Sasuban neked jumah ia buin ngeling sigsigan. Pabesen titiang majeng ring para anak istri-istri sami, mangdan prasida becik mirengan informasi utawi uning ring sujatin informasin punika sampunang grasa grusu enggal percaya. Sane pinih becik iraga patut melid indik nakenang kejantenan informasin punika.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )