Nakonang

  • about someone or something, inquire into something
Media
nakonang
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Sing taen ia mulih ka umah reramane. Kacrita jani Ni Kesuna kone nepukin mbokne, mapanganggo melah-melah. Laut ia nakonang uli dija maan panganggo buka keto. Wacen sajangkepnyane ring http://dictionary.basabali.org/Nakonang_-_Purwaka
[example 1]
She never went back to her parent’s place. It was said that one day Ni Kesuna met her sister by chance, in her splendid attire. So she asked her where did she get all those from. Read the whole story at http://dictionary.basabali.org/Nakonang_-_Background

  1. Wahyu Wirayuda, https://www.facebook.com/bodhisattva.avalokitesvara