Kaliwat

From BASAbaliWiki
Root
Other forms of "liwat"
Definitions
  • passed by, overtaken by en
  • emphatic particle, emphatic superlative (adv.) en
Translation in English
passed; emphatic particle
Translation in Indonesian
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
kaliwat
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Yes sing krana bas kaliwat dote gen tuak, asli luwungan jumah medem, keto abetne I Wayan Geris Geris.
English
“I prefer sleeping at home to going out – but I can’t stop drinking tuak,” says I Wayan Geris Geris (Sleeping Soundly).
Indonesian
“Jika tidak karena kepingin sekali dengan tuak, lebih baik aku tidur saja di rumah,” kata I Wayan Geris-Geris.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Mapan bas kaliwat makelo sing tepuka punggelan I Tantra, lantas Balian Sandi munggel kulukne, punggelan kulukne pejanga di awakne I Tantra, tur mantraina.
English
After I Tantra merged with the cut off of his dog's head and became a babaung and then ran into the middle of the forest, that's where Balian Sandi regretted it.
Indonesian
Setelah I Tantra menyatu dengan penggalan kepala anjingnya dan menjadi babaung kemudian berlari ke tengah hutan, di sanalah Balian Sandi menyesal.
Folktale Babaung Teken Be Jagul
Balinese
Industri pariwisata tur ngamolihang panuunan kunjungan turis krana cuaca ane kaliwat kebus lan ngawinang sing nyaman rikala melali.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Kebus Ngawinang Makudus
Balinese
Sang Weda kaliwat pageh, tusing pesan taen lempas ring pituduh Dang Gurujati.
English
-
Indonesian
-
Folktale Begawan Domia
Balinese
Nyen ja bani mai nginem yehe kal matiang!”

“Icang kaliwat bedak, ada yeh ngudiang tusing dadi inem?” Sang Prabu nyautin. “Ingong tusing rungu, bani ka tengah danune, kal tadah idup-idup!”

“Nah, lamun buka keto munyin caine, icang tusing lakar ka tengah danune ngalih yeh.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
Balinese
I Raksasa kaliwat sayang, apa ja tagiha tekening Bulan Kuning setata kaisinin.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bulan Kuning
Balinese
I Grantang majalan jlempah jlempoh kabatek baan kenyelne kaliwat.
English
-
Indonesian
Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Ia dot matakon teken krama ane ngintipin dewekne uling jendelane.

“We ane ngelahang pondok, pesuang iban caine, kola dot matakon tekening cai!”

Sang nuenang pondok kaliwat jejeh, sawireh munyin I Cupake gede turin kasar.
English
-
Indonesian
-
Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
Balinese
Mbok Ayuk titiang kaliwat percaya ngajak pagawé uli Dinas totonan lantas ia mlaib macueng nyemak pipis ka dompet mémén tiangé lantas ia nransfer pipise totonan ke bank.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Disinformasi ngranayang ngeling murat-marit
Balinese
Lakar uluh wake ukud-ukudan.” “Kenken Macan, bas kaliwat jumbuh ibane ngraos.
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Makire mekad uling tongose ento, semune I empas lua muani kaliwat sedih.
English
-
Indonesian
Air telaga Kumudawati semakin menyusut akibat kemarau panjang, maka kami berdua akan pergi mencari telaga lainnya,” ucap angsa jantan.
Folktale Empas Teken Angsa
Balinese
Kaliwat jejeh, Made Kunci ngeling gelur-gelur.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book Engkebang Gamang
Balinese
Kaliwat jejeh, Made Kunci ngeling gelur-gelur.
English
-
Indonesian
Kencang sekali larinya.
Folktale Engkebang Gamang
Balinese
Jejeh kaliwat jejeh, nanging rasa jengah ditengah suba kaliwat jengah.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Mara Jani-Ni Wayan Mariani
Balinese
Keto masih sing suud-suud tiang nunas pangampura, krana imaluan tiang bas kaliwat sombong, tusing bisa ngyasayang sekaya.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Virus Corona Ngajahin Tiang Matilesang Dewek-Nengah Kologan
Balinese
Sawireh ia belogne bes kaliwat, jeg masaut lantas ia, “Nah...
English
-
Indonesian
-
Folktale I Alu Teken Kedis Puuh
Balinese
Cang nagih bebek bat jeg bebek ingan cang bange.” I Belog kaliwat pedih.
English
-
Indonesian
Aku minta itik berat, tapi diberi itik ringan.” Si Bodoh amat marah.
Folktale I Belog Meli Bebek
Balinese
Kacerita di desane ane katuju ento, ada sodagar kacang tanah ane kaliwat sugih, nanging lacur tuara ngelah pianak.
English
-
Indonesian
Ada yang berikan uang, nasi, buah-buahan, ada pula yang memberikan baju bekas layak pakai.
Folktale I Buta Teken I Rumpuh
Balinese
Ia kaliwat tiwas, kadirasa baas lakar jakan buin mani ngu ngalih jani.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Celempung
Balinese
I Dukuh kaliwat sayang teken anake alit, reh dane tusing madue oka muah rabi.
English
-
Indonesian
Setelah mendengar cerita anak tersebut, I Dukuh Sakti terharu melihat anak-anak itu, lalu diajaknya pulang.
Folktale I Dempu Awang
Balinese
I Kedis Siung kaliwat sebet sawireh taluhne ane makere lekad ulung tur pianakne mati.
English
-
Indonesian
Sayang seribu sayang, Gajah tak menyadari jebakan, di depannya adalah tebing curam.
Folktale I Gajah Nyapa Kadi Aku
Balinese
Jengah pisan meme bapane I Getap madingehang. “Kene suba cai dadi jelema kaliwat getap.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Getap
Balinese
Marasa tekening jaetne ngenen tur lakar aluh nyarap bebedage ento ane kaliwat jaen tur nyangluh.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Jaran Lua Masang Daya Silib
Balinese
Bas kaliwat layah basangne, laut I Macan Poleng ngojog tongos ane liu misi punyan celagi.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kidang Ngalahan I Macan
Balinese
Ia kaliwat lacur, nanging jemet magae tur demen nulungin timpal.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Lacur Nemu Bagia
Balinese
Idupne bas kaliwat lacur.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Langgana
Balinese
I Godogan kaliwat gedeg lantas ipun ngambul tur magedi ngalahin I Lutung.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Lutung Ngencak Taluh
Balinese
I Lutung kaliwat demen kenehne ngamah biu nasak, tusing tau teken ketekan baya, iteh ngamah biu nasak di punya.
English
-
Indonesian
I Lutung terlanjur senang memakan pisang enak, tidak tahu datangnya bahaya, asyiknya memakan pisang di pohonnya.
Folktale I Lutung Teken I Kakua
Balinese
Prajani brangti I Macan ningehang pasautne I Gajah. “Ih, Gajah, bas kaliwat nista iba dadi baburon.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Papaka lan Wenari
Balinese
Sedek dina anu, rikala Ida malinggih di beten punyan kayune, nadaksara I Poleng malaib tur nempil di samping sang bhagawan, ipun ngongkong kaliwat jejeh.
English
-
Indonesian
Keseganan itu timbul bukan semata-mata karena kasih sayang sang Bhagawan kepada makhluk ciptaan Tuhan, tetapi karena sikapnya yang suka menolong, mengendalikan diri, dan melawan keangkaramurkaan.
Folktale I Poleng Nunas Urip
Balinese
Tuah saja iba beburon kaliwat belog.
English
Well, (in the end, this fight can defeat Maharaja Rawana) and his family.
Indonesian
Sangat keterlaluan sombongmu.
Folktale I Sangsiah Teken I Bojog
Balinese
Bas kaliwat iba cangkah-cumangkah.
English
Well, (in the end, this fight can defeat Maharaja Rawana) and his family.
Indonesian
Sangat keterlaluan sombongmu.
Folktale I Sangsiah Teken I Bojog
Balinese
Nanging ia kaliwat sayang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Jantung Lutung Kecag di Punyan Kayune
Balinese
Jayaprana tresna kapining Ni Layonsari punika taler Ni Layonsari kaliwat seneng kapining Jayaprana santukan anak lanang punika karsuryanin bagus genjing.
English
-
Indonesian
-
Folktale Jayaprana dan Layonsari
Balinese
Malajah apanga tusing kaliwat bagia ritatkala manggihin suka, santukan punika prasida ngawinang benyah ring gumine.
English
-
Indonesian
-
VisualArt KALA MAYA TATWA
Balinese
Mangda nenten sakadi punika, budaya nginem arak sane kaliwat saking para yowana lanang punika sepatutnyane kapademin.
English
-
Indonesian
-
Government KAALANTUR NGIWANGIN PARILAKSANA
Balinese
Mirib pelih tiange bas kaliwat percaya, aluh baan beli mogbogin dewek tiange.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - Kaliwat Percaya - Dwi Indira
Balinese
Ento mawinan titiang merasa kaliwat aget ulian pandemi covid19 puniki.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - Kaliwat aget - Ni Kadek Mona Dwi Antika
Balinese
Mara keto munyine Ni Mesaba, I Macan kaliwat jejeh.
English
-
Indonesian
I Bojog marah.
Folktale Kambing Takutin Macan
Balinese
Kai kaliwat sakti, tusing buungan iba amah kai.
English
-
Indonesian
Karena sudah terlalu takkut I Macan, kemudian mereka berdua jatuh di jurang dan tertimpa batu.
Folktale Kambing Takutin Macan
Balinese
Kedis-kedise makeber, ngungsi sangkaning jejehne kaliwat.
English
-
Indonesian
Burung-burung beterbangan, mengungsi ketakutan.
Folktale Kebo Matanduk Emas
Balinese
Pedihne kaliwat.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kedis Kenari Layahne Capleng
Balinese
Gaenang iban caine umah yadiastun cai tusing bisa nempa sebun icange ane melah!” I Lutung nengil, matane barak ulian pedihne kaliwat.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kedis Sangsiah lan I Lutung
Balinese
Bes kaliwat leleh, ipun ngengkis pules di tongosne masayuban.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kenapa Ikut Kelincine Bawak?
Balinese
Bali kaliwat kesohor antuk kaluwihan pesisi pasihne.
English
-
Indonesian
Seperti tari-tarian, rumah adat, makanan, pakaian adat, hari raya dan masih banyak lagi.
Literature Bali Sebagai Objek Wisata dan Budayanya Yang Menarik
Balinese
Bes kaliwat epeh teken tamiu ngawinan ada tamiune nyansan mrekak teken krama Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Bule Dengang
Balinese
Guru suba tusing dadi maang sanksi ka muride, lenan teken ento gurune mase takut maKB IUD yening bes kaliwat ngorain muride apang disiplin.
English
Discipline, ettiquete, and politeness have been decreasing in their lives because their digital habit goes too far.
Indonesian
Guru sudah tidak boleh memberikan sanksi kepada siswa, selain itu guru juga takut viral apabila terlalu berlebihan memberitahu siswa untuk disiplin.
Literature Canda-canda Nyata atau Nyata-nyata Canda?
Balinese
Di baga perékonomian, cara ané suba katawangin, liu krama Baliné ané magaé di baga pariwisata kapréntahang apang nengil di jumah, ané kaliwat padalem ada krama Baliné ané kontrakné gaéné kapegatang tekén perusahaané.
English
-
Indonesian
-
Literature Covid Ngae Cupit
Balinese
Onyangan purane tusing kaliwat antuk kakunjungin, kanti pura sane ada ring luar pulo Baline.
English
-
Indonesian
Lagu itu menceritakan tentang orang yang mengaku dirinya si paling religius.
Literature Demen Kaden
Balinese
Turis-turis utawi wisatawan tusing kaliwat nganggon pakaian adat Bali,sane kawastan payang agung luir sane liyanan
English
-
Indonesian
-
Literature Kebudayaan Bali serta Keindahan Alamnya
Balinese
Ceciren sang sane sungkan Malaria inggih punika anggannyane marasa dingin sane tan sida kataanang miwah rasa kebus sane kaliwat.
English
-
Indonesian
Ciri-ciri seseorang yang sakit Malaria adalah dirinya merasa dingin yang tak tertahankan dan panas yang terlewat.
Literature Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan
Balinese
Makasami pitaken-pitaken punika pinaka tantangan Bali utamine ring Krama Bali sampunang banget kaliwat seneng ring kawentenan modernisasi kadi mangkin sakadi napi sane karereh dangan utawi aluh ngalih.
English
-
Indonesian
Akankah sawah di Bali bertahan kedepannya?, Akankah sistem subak Bali akan diketahui?
Literature Masihkah ada sawah di Bali?
Balinese
Apa buin di masan corona care jani, yen piker-pikir bisa dogen covid ene ada apang iraga tusing kaliwat nyapkadiaku, sombong napi wastane nike.
English
-
Indonesian
-
Literature Merinding Bulu Kudukku Membayangkan Jerinx
Balinese
Perang Ukraina lan Rusia puniki krana pemimpin Rusia sane mangkin nganggep presiden utawi pemimpin Ukraina sane mangkin kaliwat adung sareng Negara Barat lan kapincut antuk magabung sareng Organisasi NATO.
English
-
Indonesian
-
Literature Para Pengungsi Ukraina
Balinese
Sesampun ne grubug niki kaliwat kanti duang tiban, parikrama bali ne seneng pisan krana pariwisata di bali jani sampun rame kunjungane olih para wisatawan domestik miwah luar domestik.
English
-
Indonesian
-
Literature Pariwisata suud Grubug covid
Balinese
Yen adep, ajin ubuhan kaliwat mudah, yen depin tusing ngidaang kal meliang amah-amahan.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekat COVID-19 Ada di Bali
Balinese
Sesampun ne grubug niki kaliwat kanti duang tiban, parikrama bali ne seneng pisan krana pariwisata di bali jani sampun rame kunjungane olih para wisatawan domestik miwah luar domestik.
English
-
Indonesian
-
Literature Upaya pemulihan pariwisata bali
Balinese
Sesampun ne grubug niki kaliwat kanti duang tiban, parikrama bali ne seneng pisan krana pariwisata di bali jani sampun rame kunjungane olih para wisatawan domestik miwah luar domestik.
English
-
Indonesian
-
Literature suud grubug 19 pariwisata di bali
Balinese
Nanging musuh kaliwat sakti.
English
How will Luh Ayu Manik Mas deal with this frustrating situation?
Indonesian
Namun lawan yang dihadapi sangat sakti.
Childrens Book Luh Ayu Manik Mas: Kaengkebang Wong Samar (At War with the Spirit World)
Balinese
Pedihne kaliwat.
English
-
Indonesian
Saking marahnya, dia menebar ancaman dan mengacung-acungkan belati.
Folktale Lutung lan Kekua Ngemaling Isen
Balinese
Jejeh kaliwat jejeh, nanging rasa jengah ditengah suba kaliwat jengah.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - Mara Jani - Ni Wayan Mariani
Balinese
A tiban sampun kaliwat, sane mangkin sampun warsa anyar.
English
-
Indonesian
-
Government Memancing Tamiu Pariwisata Ring Era Pandemi
Balinese
Mara keto kone patakon Ida Betara Gurune, emeh kaliwat kabilbilne madukan jengah kenehne I Naga Basukih.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Dadi mapan aketo bebaos Ida Betara Guru, dadi matur I Naga Basukih, “Inggih Aji Agung, yang wantah Aji nitah mangda nguluh Sinunggale, maliha yan bantas amonika pakantenan jagat Baline, yening Aji maicayang jagat Baline jaga uluh titiang.” Keto kone aturne I Naga Basukih kaliwat bergah.
English
-
Indonesian
-
Folktale Naga Basukih
Balinese
Sebet kaliwat sebet anak matopong kulit totonan.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book Ngalap Tresnan Punyan Nyuh
Balinese
Kemacetan total lalu lintas sane mawinan nika santukan pariwisata sane wenten ring bali nike sampunsayan nincab karauhannyane ka bali punapi antuk para mangggala jagat bali para pemimpin bali mangda merasidayang sapunapi antuk mangda pariwisata sane rauh ka bali nika ten meweh ipun ngantre med pisan nyantos jegkel kaliwat macet lalu lintas sampe 2 jam 3 jam nika mawinan iraga ring bali mangda pawikan sapu napi antuk mangdene pariwisata nika aman rauh ring bali tarutamane ring kabupaten badung nika ring kacamatan kuta.
English
-
Indonesian
-
Government PARIWISATA LAN KEMACETAN DIBALI
Balinese
Ane luh ajaka pianakne masi pules baan kenyelne kaliwat.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pan Brengkak
Balinese
Kaliwat kumel caine, tusing buwungan cai kena kapidanda.
English
-
Indonesian
Saya juga membuat jalanan bersih tanpa tai.
Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
Balinese
Apang cai nawang, ulian laksanakan caine ento, saisin alase dini dadi rug, I Tumisi kaliwat jejeh ngawinang ia ileh-ileh ngaba umahne.
English
-
Indonesian
Kapan pun ia menyudahi membawa tombak belang, saat itulah saya akan berhenti berkelana membawa rumah.
Folktale Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan
Balinese
Ia mareren makeber kabaten baan layah basangne kaliwat.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Matur Suksma, dumogi stata kaliwat sutindih ring basa Ibu.
English
Second, carry out coaching or real action for children so that they are no longer ashamed to use Balinese.
Indonesian
Kedua, melaksanakan pembinaan atau aksi nyata kepada anak-anak agar tidak malu lagi menggunakan bahasa Bali.
Literature Melestarikan Bahasa Ibu, Bersuara di Wikithon
Balinese
Kawentenan jatma kaliwat dwapara
English
-
Indonesian
-
Covid Gering COVID-19 (Ni Made Gawati)
Balinese
Apa mirib manusane suba kaliwat drowaka ?
English
-
Indonesian
-
Covid Gering Nyaluk Makuta I Putu Suwèka Oka Sugiharta
Balinese
KLHK maosang wénten sawatara 2,81 tali ton pupulan sampah nyabran rahina sané ngawinang wénten TPS sané puun ri antukan kaliwat akéh pupulan sampahnyané.
English
-
Indonesian
-
Government Pulau Bali kedas lan asri? seken ape sing?
Balinese
Pemerintah da pesan nempa sabg rahwana ane suba kaliwat ulap, to mara anak luh, kanti lantas pipis gumine payu magade.
English
-
Indonesian
Di harapkan agar pemerintah jangan sampai seperti rahwana yang sudah tersilaukan,itu baru perempuan jangan sampai uang serta tanah akhirnya jadi di gadai
VisualArt Samara Wisaya
Balinese
Yen ane luh, mara ia menek bajang kaliwat sayang, yen adinne ane muani, enu ia cenik.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Bima Dados Caru
Balinese
Buina jerone kaliwat sombong pesan.” Mare ningeh ada kedis cerik ane mamunyi keto, pedih Sang Muun tur mesaut banggras, “Ah, iba kedis cerik, mapi-mapi tuara nawang.
English
-
Indonesian
Lagi pula kamu sangat sombong.” Baru mendengar ada burung kecil berbicara seperti itu, Sang Muun marah dan menjawab dengan suara besar dan keras, “Eh, Kamu burung kecil, pura- pura tidak tahu.
Folktale Sang Lanjana
Balinese
Duhh, belog titiange kaliwat!
English
News about the Covid-19 virus is growing, and the more we watch, the more afraid we become.
Indonesian
Begitu nasihat dari kedua orang tua saya.
Covid Sebet Metimpal Aget!
Balinese
Di keto-ketoné iraga payu makatang informasi hoaxs, karana bas kaliwat wayah tuturné.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Suud Hoaxs
Balinese
Dadosang ngaturang suksma napi sane ngawetuang waktu mangkin munggah kaping kaliwat punapi.
English
-
Indonesian
-
Government “Masalah Apa yang Paling Mendesak Untuk Diselesaikan Oleh Para Calon Pemimpin Bali?”