How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature Covid Ngae Cupit

InkedDAGANG MASKER LI.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • covid-19
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Gumin jani sedeng ngrasayang gelem. Tusing ja gumi Balin dog n, makejang uli kaja teked kelod, uli kangin teked kauh ngrasayang gelem. Patuh t ken grubug an ta n ada di gumin sakadi MERS lan SARS, jani ada grubug anyar an madan grubug Covid-19. Grubug en kapertama kabakatang uli buron-buron an kaadep di China. Ny n an tusing nawang indik Covid-19 ?. Uli anak cerik kanti anak tua an tusing ta n mabalih tipi nawang indik Covid-19. Makejang suba katawangin, covid-19 en dadi prakara an utama di gumin jani. Grubug en Lianan tek n prakara kesehatan, prakara per konomian masih empet ulihan Covid-19. Anak jani pada ngrasayang covid en nga cupit, utaman tek n krama Balin . Covid en nga cupit krana para krama Balin an geginan sabilang wai di jalan sakadi manyama braya, ngalih pangupa jiwa, ngayahang sekaa, tur an l nan tusing nyidayang magarapan. Ada pabesen uli pamrintah apang kraman nyaga jarak, tur tusing dadi mapupul lebihan tek n 20 diri. Ulian pabesen en , krama Bali tusing nyidayang magarapan k nk n ja sapatutn . Makejang geginan krama Balin matanggehan ulian Covid-19 en . Virus covid-19 an suba nga sajebag jagat ngarasayang gelem kanti jani, tusing ja tuah virus biasa, virus en ngranayang liu anak an ngalih ga utaman di baga pariwisata setata ngoyong jumah. Virus en lakar lah merberang sakit y ning iraga mapaekan kuangan tek n 1 m ter. Buina, di Bali baga pariwisata dadi baga an utama anggo ngalih pangupa jiwa. An ngranayang baga pariwisata kena bangseng an utama, krana turis-turis an teka ka Bali liu maued uli duranegara, lan virus en suba yag mailehan. Di baga per konomian, cara an suba katawangin, liu krama Balin an maga di baga pariwisata kapr ntahang apang nengil di jumah, an kaliwat padalem ada krama Balin an kontrakn ga n kapegatang tek n perusahaan . Lantas, y ning cara ken unduk , k nk n anak nyambung urip sambil nengil jumah ?. An kaanggo nyambung urip pastika merluang pipis, krama Balin an kapr ntahin apang nengil di jumah ngalih cara apang tetep nekaang pipis. Y ning ngandelang baga pariwisata, tusing pasti b ndan lakar mabalik gumin sakadi biasan . Krama Balin jani liu madagang utawi mukak usaha pedidi. Uli madagang dadaaran, kanti madagang masker, lan hand sanitizer, tusing penting liu bedik maan bati, an utama tetep bisa nglautang idup, yadiastun pipis an teka nyangetang cupit. Mel nan tek n madagang, ada masih krama Balin an mulih ka d sa uedn . Mulih ka d sa uedn tusing ja ngoyong dog n, liu an magarapan di tegal an gelahina di d sa. Y ning alih buin, tuah magarapan di tegal ento geginan ued anak Bali. Bali tusing kuangan tongos magarapan ngalih pangupa jiwa. Krama Balin an patut mapineh k nk n sapatutn ngolah kaluwihan jagat Bali apang tusing magantung tek n baga pariwisata. Katingalin uli kahanan jani, per konomian Balin pastika tetep nyidayang majalan y ning rodan ento kajalanang di Bali, tusing magantung tek n geginan ekspor impor an jani sedeng empet. Kahanan jagat cara jani tusing ada an nyidang ngadenang. Baan nganggo kabisan raga tuah ane dados cara nyalanang kahanan gumine jani. Tusing ngelah keneh nyerah, sak wala di malun dadi pegawai di baga pariwisata, jani madagang ento tata cara krama Balin miluin kahanan jagat an gelem cara jani.

In Indonesian