UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Sakit

From BASAbaliWiki


skit/
sakit
Root
sakit
Other forms of "sakit"
Definitions
 • contagious disease (Andap) en
 • sick (Andap) en
 • sakit (Andap) id
Translation in English
contagious; sick
Translation in Indonesian
sakit
Synonyms
 • Gelem (l)
 • Sungkan (h)
 • Antonyms
 • Seger (l)
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  sakit; gelem
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  sungkan
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Nyen sing nawang, sing nyakitin.
  English
  Literally: if you don't know, you won't be sick"; meaning that what you don't know won't hurt you.
  Indonesian
  -
  Balinese
  Yening punika, tiang sedek sakit napi puniki?
  English
  Based on that, what kind of illness might I have?
  Indonesian
  Kalau begitu, saya sedang sakit apa ini?
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Nyama mare tiang mebalih berita di Bali sedeng kawangun rumah sakit ane paling gede di Asia tongosne di Bali madan Bali Internasional hospital.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature "Bali Elit Bali Fit"
  Balinese
  Ring pulau bali naler wenten sinunggil pura agung inggian punika pura Besakih, pura agung besakih ke karyanin ring warna 1284 antuk ida Rsi Markandeya sane merupayang silih sinunggil pemuka agama hindu wiwit sakit india.
  English
  -
  Indonesian
  Di pulau Bali juga terdapat sebuah Pura agung yaitu Pura Besakih, pura agung Besakih didirikan pada tahun 1284 oleh Rsi Markandeya yang merupakan seorang pemuka agama Hindu keturunan India.
  Literature Bali sebagai pulau destinasi wisata pilihan
  Balinese
  Ditu memen titiange ngeraos “ sing ye, sakit duur ne ngadek bon luune ento?”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bali yang sekarang
  Balinese
  Sampunang pisan gelis percaya, musti “saring” dumun sadurung “sharing” Yening ngnenin indik “kesehatan” utawi “pengobatan” sadurung tatas uning sampun iraga anggen tamba punika ring angga, mangda nenten pangaptine seger oger dadosne bungker naanang sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Anak Istri Era Digital Anti Hoaks
  Balinese
  Penyakit puniki nenten ja ngarya sakit awak kemanten.
  English
  This pain is not only a physical attack.
  Indonesian
  Sakit ini tidak hanya menyerang fisik.
  Government Bali Virtual Explorer: media melancaran lan metumbasan produk Bali ring era new normal.
  Balinese
  Saut : Sing mekejang jdam midep ka Bali ajak megenepan tangkis sakadi : sing midep, nu upajiwa, kenjekan bobot, kenjekan sid umah sakit, pandemic, visa lan paspor telah masa berlaku utawi durung ngelah
  English
  Answer: Did you know Netflix, Viu?
  Indonesian
  Jawab : Para peserta diajak touring dengan sepeda keliling Bali ke beberapa destinasi yang panorama indah, sajian makanan halal, waktu sholat bisa ke masjid.
  Government Bali Virtual Tour & Ngonthel Halal
  Balinese
  Ipun magegampil lan majalan mulihne yadiastun mabekel sakit ati.
  English
  -
  Indonesian
  Menagis sesegukan ditempatnya berjualan.
  Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
  Balinese
  Suba paek lantas memene makaukan, “Cening Durmini nguda cening kimud cara sing ngelah meme bengil, dong antiang ja meme malu!”

  Masaut lantas Durmini sambilanga majalan, “Ih megedi iba, kai lek pesan akuina pianak teken iba, kai tusing ngelah meme buka kene.”

  Sedih pesan memene, tusing nyidayang naanang sakit atine lantas pastuna pianakne. “Ratu betara dados asapunika tiang maderbe pianak, moga wasta I Durmini mangda nenten ja mamuwah”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Batu Tangis
  Balinese
  Ngudiang kali jani enu medem?” Masaut I Blenjo uli di pedeman, munyine ngejer ngetor sada ngruguh. “Awak icange kebus dingin, tendas icange sakit tuara kodag baan naanang,” keto pasaut kurenane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Beno
  Balinese
  Lintang Kemukus, Yen ngelah meng makaukud awakne misi tutul lantas ikuhne putih, bisa lakar ngaé baya krana bisa ngae anake cerik sakit tur tusing rahayu.
  English
  -
  Indonesian
  Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya
  Lontar Carcan Meong
  Balinese
  Adanne gen PEMERINTAH be pasti patut bareng-bareng ngrasaang sakit masyarakate tur demene masih pada-pada dum teken rakyate.
  English
  Suka, happiness.
  Indonesian
  Namanya juga PEMERINTAH sudah pasti harus membersamai kesedihan rakyatnya dan membagi suka nya untuk rakyatnya.
  VisualArt KALA MAYA TATTWA
  Balinese
  Apabuin kolongane sakit sinah tusing nyidang ngelekang I Kedis Cangak.
  English
  -
  Indonesian
  Ia sudah mendengar bahwa hewan licik itu suka menipu.
  Folktale Cicing Alas Ngalih Balian
  Balinese
  Adi jalan mulih adi, ampurayang Beli adi, jalan adi mulih!” I Grantang mesaut alot, “kema suba Beli mulih padidi, depang tiang dini naenang sakit ati, diastun tampin tiang mati.Apa puaran tiange idup tusing demenin rerama. “Disubane buka keto pasaut adine laut nyawis nimbal natakin panes tis, suka duka ajak dadua.
  English
  -
  Indonesian
  I Grantang memutus perkataan kakaknya, "Janganlah kakak terlalu sesumbar, dirimu tidak pernah tau wujud Benaru.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Sakit saja kenehne I Grantang ningeh munyin bapane abuka keto.
  English
  -
  Indonesian
  Daerah ini tertimpa bencana.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Yening Ida dane kapatutang lunga rauh ka RS, mangdane ngelingang indike puniki:

  - Sampunang ngangge ansuransi pribadi, duwaning prebea RS nganinin perawatan COVID pinih ageng, duawing asapunika menawita ageng pisan pihak ansuransi nenten prasida miyayanin 100% prabeanyane. - Nguningayang sebecik nyane miwah sepastika nyane majeng ring pihak rumah sakit (RS) inggih punika indik prebea metamba mangdane kemargiang ring sajeroning jalur dana jaminan COVID/dana dekes sane Gratis. - Makasami prebea matamba/prawatan COVID nenten kaprabea olih BPJS sakewanten makasami olih pemerintah, duwaning asapunika ring sejeroning WNI sepatutnyane ngemolihang wantuan puniki yadiastun nenten medue BPJS.

  - Majeng ring pasien OTG utawi positif bergejala ringan, prasida masadok ring puskesmas sane pinih nampek miwah turah mangkinne sang sane sungkan katunas mangdane ngemargiang isolasi mandiri (isoman) ring jero utawi genah sane sampun kecumawisang olih guru wisesa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit DISINFORMASI: GATRA MEUNTUTUTAN SANE NGUNGGAHANG SATGAS COVID-19
  Balinese
  Kaceritayang mangkin Dewi Anjani ngrasayang waduk danene sakit.
  English
  It is said that Dewi Anjani now feels sick to her stomach.
  Indonesian
  Diceritakan Dewi Anjani sekarang merasakan perutnya sakit.
  Folktale Embas Sang Anoman
  Balinese
  Dados mapunia pipis, piranti medis anggon dokter lan perawat ané suba nulungin sapasira ané suba kena mrana Corona ené krana di rumah sakit ento enu bedik piranti anggon ngwantu para pasien virus Corona.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Gegaén Ané Bisa Ngisinin Galah Dugas Mrana Corona
  Balinese
  Program karantina ene kalaksanayang makelone 14 dina, suudan ento PMI biin orahina cek kesehatan di Puskesmas utawi rumah sakit ane be dadi anggon.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Gumi Grubug Ulian Corona
  Balinese
  Virus koronane kabaosang ngidang ngae sesek tangkah rikala iraga mangkihan, lenan teken ento sakit ane kerasayang sekadi mekokohan, panes awake menek lan penyakit ane lenan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Makudang-kudang pikobet ulian korona, kanti pidan lakar kene?
  Balinese
  Sedih atine nyingakin pianake nyarengin tyang magae numbeg mangda polih rejeki anggen nyaputin sakit idupe sane nyansan gudig krana Virus Corona.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Idupe Nyansan Gudig krana Virus Corona ring Jaman Kali Ugug-I Putu Heri Ramanda
  Balinese
  Tusing makejang tenaga kesehatane ento nyidaang magae di rumah sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-New Normal Masih Tetep Keweh Maanan Gegae-Rani
  Balinese
  Taen tiang berpikir ukane rapid tes ke rumah sakit Sanglah tapi tiang nyeh lan sebet, nyeh yen tiang ke Sanglah malahang tiang tertular covid ditu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-Sebet Yen Ingetang-Ni Made Wulan Sri Tarini
  Balinese
  Mekejang sakit, mati magluyakan sekancan rumah sakite ngeling sewai-wai nekepin kepedihan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto-(Tuturan Cutet Ulian Corona)-(Ni Komang Wangi Asih)
  Balinese
  Liu masih kelincine ngemasin mati urug tanah, ane selamet duuh duuh nanggehang sakit. “Panjake kabrerebehan ratu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Gajah lan Sanghyang Candra
  Balinese
  I Raksasa ngelur naanang sakit tur sakit bolne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Galuh Pitu
  Balinese
  Panglalah saking game online taler nénten akidik sekadi; radiasi ring panyingakan ngawinang panyingakané lemet miwah katahnyané kasarengin antuk sakit sirah (saking fisik), paiketan sareng timpal miwah kulawarga dados lemet santukan galah sareng ipun sayan kidik (saking sosial), pikayunan iraga dados terus-terusan mikayunin game sané sedek kapiara.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Merdeka
  Balinese
  Nanging Sangara tuah mateges sakit utawi larane seng pegat-pegat sig dewek manusane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Guna-Guna Ngawinang Sangara
  Balinese
  Dewi Sayempraba sane sakit ati raris nagingin ajeng-ajengan para wanarane wisya.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Hanoman Buta
  Balinese
  Ka pertama, sakit hati, ulian korban sesai ngungkit-ngungkit masalah hutang sane polih laksanayang oleh almarhun memene Audrey.
  English
  First, the heart hurts, because the victim often brings up the problem of accounts receivable that had been committed by the late mother of the suspect.
  Indonesian
  Pertama sakit hati, karena korban kerap mengungkit-ungkit persoalan piutang yang pernah dilakukan oleh almarhumah ibu tersangka.
  Womens Spirit Hoax tentang Keadilan Untuk Audrey
  Balinese
  Bes sanget baana ngisep jit cicingne nganti sakit jitne, buin pecike basangne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Celempung
  Balinese
  Ngancan makelo, I Gajah sing madaya, pules dogen gaene naanang sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Gajah Nyapa Kadi Aku
  Balinese
  Icang tusing dadi ati nepukin pianak nyaine makadadua nandang sakit buka keto.” Ningeh munyinne I Macan, I Jaran Lua masaut dabdab. “Icang ngaturang suksma tekening papineh caine ane melah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Jaran Lua Masang Daya Silib
  Balinese
  Sakitne sing kodag-kodag ane ngranayang reramane ngeling naenang sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kecut
  Balinese
  Ngaduh-ngaduh I Klaleng ngorang sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Lacur Nemu Bagia
  Balinese
  I Cetrung ngeling ngelur naenang sakit.
  English
  -
  Indonesian
  Cici Padi menangis kesakitan.
  Folktale I Lelipan Kacunduk Kedis Cetrung
  Balinese
  I Modo mapi-mapi sakit gigi, apang tusing milu ngigel, krana ia tusing bisa ngigel.
  English
  I Modo pretended to have a toothache so he would not dance because he could not dance.
  Indonesian
  I Modo berpura-pura sakit gigi agar tidak ikut menari karena dia tidak bisa menari.
  Childrens Book I Modo Tusing Nyak Ngigel
  Balinese
  Tajeg surya, ri kala beburone iteh ngamah, I Sampi glalang gliling nanggehang sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sampi Masuwitra Ajak Goak
  Balinese
  Sambilanga nahanang sakit ati, nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi, dumadak ja buin jani lakar maan udang liunan teken ane ibi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Wingsata lan I Sigara
  Balinese
  Ida seda ring tanggal 21 Januari 2022 sangkaning sakit.
  English
  He died on January 21, 2022 due to illness.
  Indonesian
  Ia meninggal pada tanggal 21 Januari 2022 karena sakit.
  Biography of Ida Bagus Ketut Dharma Santika Putra -
  Balinese
  Warta sane ten patut punika pepes ngaenan warga salah wirasa ring genah sane umum sekadi ring genah ajeng lan umah sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kajejehan Teken Covid-19
  Balinese
  Sekaa truna wirya Paramitha banjar adat pamesan desa lokapaksa,kecamatan Seririt kabupaten Buleleng ring hari raya nyepi Caka 1945 ngunggahang murde KALA RATU AJIAN PUDAK SETEGAL parindikan punika kaunggahang antuk dasar tetimbang inggih punika : ajian pudak setagal wantah sinalih Tunggil ajian pengelasan sane Wenten ring Bali, antuk kebawosang leak punika Boya sios mawiwit saking kruna Lina aksare, Lina mearti Ical aksare mearti aji aksare dadosnya linaaksara mearti icalnya aksare punika, Mawiwit Sakeng parindikan punika Sekaa truna wirya Paramitha mutsaha yekalayang utawi memvisualisasikan marupa biasa Ogoh Ogoh, sane ngewehin petinget Saha gambaran ring iraga sareng sami, inggih punika kehidupan Maya pada utawi dunia Maya punika, ring pantaraning aab kesejagatane sane ketah kebawos penincapan informasi teknologi wiakti tamis makasami janane,aparo Kahuripan ipun keni ilaban maya pada utawi dunia Maya yening Kahuripan Maya pada pengeleakan pudak setegal ngawinang Pitung turunan taler keni pastu nanging yenining dunia Maya Yen Ten tangen iraga sareng samienawi kangkung irage pitung turunan pamirodanya,yening pamirodan pudak setegal ngawinang sakit ring rage sarire nanging yening pamirodan dunia Maya ngawinang ring roh sang kaliban jejaring sosial punika wastu kicalan lokike, kurang panggung Dika, nombahang sukat kerta tata awig sana kemedalang antuk praja niti mandale druene, diastu dunia Maya punika taler dahat ngewantu Kahuripan para janane makadi sane doh dados tampek.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Kala ratu ajian pudak setegal
  Balinese
  Ratu idadane sareg sami utamane para kawula muda sareng sami, saantukan kewentenan Era Globalisasi sane ngeranjing ring jagat Indonesia tanpa sangkan taler sang guru rupaka sane nenten gelis tanggap ring pari polah paak ipun tur kawentenan ring wewidangan soang – soang sane nenten becik, akeh kawula muda taruna tarunine sampun koni kabrebehan antuk Narkoba inggihan punika makawinan pamedalan generasi sane loyo, ten medue rasa tanggun jawab, manah maajah sampun ical, tata karma sane nenten becik, taler akeh sampun para mudane sane karanjingan ring balai rehabilitasi Narkoba, talerring makudang rumah sakit, taler akeh sampun para kawula mudane ngeranjing ring gui.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kasus Narkoba Ring Bali
  Balinese
  Beruntung, supir mobil ne kayun nulungin Elise tur ngajak ipun ka rumah sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Kenangan di Kalbu
  Balinese
  Kedis Kenari ane layahne pegat daah duuh naenang sakit. “Dija kedis icange?” patakon I Pekak disubane mulih uling alas gunung.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Kedis Kenari Layahne Capleng
  Balinese
  Dong tingalin, icang seger oger buka kene, icang tusing nyaratang umah cara caine!” “Da keto, pasti cai lakar sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Kedis Sangsiah lan I Lutung
  Balinese
  Ipun nepukin I Teruna duuh duuh naenang sakit di tengah gooke.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Kenapa Ikut Kelincine Bawak?
  Balinese
  Guru lakar ngwalesang sakit atin iluhe.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ki Balian Batur Jengah
  Balinese
  Dewi Uma nyak keilangan kesucianne apang makatang obat sakit basang merupa empehan lembu ane lakar kaserahang ke Bhatara Siwa.
  English
  Dewi Uma wanted to lose her chastity in order to get medicine for a stomach ache in the form of an ox gill to be handed over to Lord Shiva.
  Indonesian
  Dewi Uma mau kehilangan kesuciannya demi mendapatkan obat sakit perut yang berbentuk empehan lembu yang akan diserahkan ke Bhatara Siwa.
  VisualArt Laksana Dewi Uma
  Balinese
  Kuluk kan makhluk hidup, ngelah rasa sakit, iraga sebagai manusia sane ngelah manah suba sepatutnyane nawang cen melah cen jele, nawang cen sane dadi kalaksanayang cen sane tusing.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Anjing Bali, Tertindas di Rumah Sendiri
  Balinese
  Dibi semeng ring siaran tv-ne wenten kapiragi ortu indik Ipun pinungkan "demam berdarah" sane sampun makeh mancur urip para janane.Pinungkane puniki sampun nglimbak ring sawengkon Bali.Kirang langkung sampun 700 diri wargane sane keni sungkan puniki.Minakadi ring Klungkung 150 diri,ring Denpasar 100 diri ,ring Badung 200 diri,lan ring Buleleng 250 diri.Santukan makeh warga sane keni demam berdarah mawinan sal-sale ring rumah sakit nenten mresidayang nampung pasien puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature BERITA TENTANG DEMAM BERDARAH DI BALI
  Balinese
  Mangkin idih tyang mangden wenten genah mupulang luhu utamane luhu bekas popok bayi lan suud anake luh men utawi sakit anak luh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bumi asri bukan lautan sampah
  Balinese
  Lianan ring punika, wénten taler cihna sang sané katibén kacacar, makadi :

  “[3a]…mwah yan hana wwang kacacar, mangling makuyang-kayingan, twara karwan sakitnya, puwuh lingga, puwuh api, puwuh taruna, puwuh sirah, [3b] ika ya manglaranin, ri kalanya nangis bayunya osak ibuk, wehana caru…” (Lontar Usadha Kacacar, 3a-3b)

  Ring punggelan daging lontar ring ajeng, punika ngenénin indik sang sané katibén kacacar nangis ngantos maguyang, mrasa sakit nénten karuan, saha inguh katibén cacar lingga, cacar api, cacar taruna, cacar sirah punika pinaka cihna katibén caru kacacar utawi kacacar kurban kasengsarain antuk puwuh lingga, puwuh api, puwuh taruna, miwah puwuh sirah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ciri-Ciri Wabah Cacar dalam Lonta Usadha Kacacar
  [[Word example text ban::Lianan ring punika, wénten taler cihna sang sané katibén kacacar, makadi :

  “[3a]…mwah yan hana wwang kacacar, mangling makuyang-kayingan, twara karwan sakitnya, puwuh lingga, puwuh api, puwuh taruna, puwuh sirah, [3b] ika ya manglaranin, ri kalanya nangis bayunya osak ibuk, wehana caru…” (Lontar Usadha Kacacar, 3a-3b)

  Ring punggelan daging lontar ring ajeng, punika ngenénin indik sang sané katibén kacacar nangis ngantos maguyang, mrasa sakit nénten karuan, saha inguh katibén cacar lingga, cacar api, cacar taruna, cacar sirah punika pinaka cihna katibén caru kacacar utawi kacacar kurban kasengsarain antuk puwuh lingga, puwuh api, puwuh taruna, miwah puwuh sirah.| ]]
  Balinese
  Virusé ené lakar élah merberang sakit yéning iraga mapaekan kuangan tekén 1 méter.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Covid Ngae Cupit
  Balinese
  Kramané sané kena virusé ené ketahné maciri-ciri makokohan, pilek, ngebus dingin, lan sakit di duur utawi di sirahné, kakolongan, kanti likad maangkian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Da pengkung gapen med tuutin doen pang aman
  Balinese
  Bibik tiange ento tusing ngidaang mejalan normal keweh sajan Yen Kel nyemak gae ulian cokorne tusing normal, setiap mejalan sakitange cokorne, bibik tiange ngidaang bertahan ulian bibik tiange berusaha naenang sakit ne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Disabilitas patut mendapat perhatian khusus
  Balinese
  Keweh pesan idupe ulian Covid

  Makejang marasa sakit Imbuhin baan gerit Payu jani ngrasayang ne madan elit

  Ekonomi sulit
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Elit ulian Covid
  Balinese
  Dados mapunia pipis, piranti medis anggon dokter lan perawat ané suba nulungin sapasira ané suba kena mrana Corona ené krana di rumah sakit ento enu bedik piranti anggon ngwantu para pasien virus Corona.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Gegaén Ané Bisa Ngisinin Galah Dugas Mrana Corona
  Balinese
  Program karantina ene kalaksanayang makelone 14 dina, suudan ento PMI biin orahina cek kesehatan di Puskesmas utawi rumah sakit ane be dadi anggon.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Gumi Grubug Ulian Corona
  Balinese
  Yening iraga sampun hidup berdampingan tur ngalaksanayang protokol kesehatan punika, tur ningkatin kinerja petugas kesehatan ring Rumah sakit - rumah sakit antuk penambahan dana, irika jakti pandemi puniki prasida enggal ilang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Hidup Normal
  Balinese
  Makarya fasilitas umum antuk para disabilitas ring marga, rumah sakit miwah sane lianan.
  English
  Create public facilities for people with disabilities on roads, hospitals or others.
  Indonesian
  Membuat fasilitas umum untuk para disabilitas di jalan, rumah sakit atau yang lainnya.
  Literature Indah seperti sunset
  Balinese
  Selain nika pemerintah harus mempersiapkan rumah sakit khusus covid sane sampun lengkap pasilitas nyane mulai ling tenaga kesehatan, alat medis, sembako lan obat covid.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature KEBIJAKAN MENGHENTIKAN PENYEBARAN COVID-19
  Balinese
  Tiang maan maca berita sujatine anak cenik tusing luung baang nganggo HP krane ngidang ngae penyingakanne sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Karena HP
  Balinese
  Tiang heran, ane tawang tiang nyen anake Nyepi ento tuah nyalanang Catur Brata penyepian makadi Amati Lelungan, artine tusing dadi pesu uli jumah sujaba ada ane penting sakadi ada anak perlu ke rumah sakit.
  English
  -
  Indonesian
  Kebetulan rumah saya bertepat di pinggir jalan raya, jadinya saya bisa melihat barang siapa yang berkeliaran di jalan melalui gerbang rumah saya.
  Literature Katanya Nyepi, Kok Jalan-Jalan?
  Balinese
  Ida dados dokter sane kapertama ring Bali sapisanan dados sang sane ngadegang Rumah Sakit Sanglah.
  English
  -
  Indonesian
  Beliau menjadi dokter pertama di Bali sekaligus menjadi seseorang yang mendirikan Rumah Sakit Sanglah.
  Literature Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan
  Balinese
  Taler manut ring geguritan punika, kesehatan pinaka kasugihan sane pinih utama sekadi punggelan ring pada kaping kutus sane masuara “Kesehatan taler dados umpamayang, padruwen pinih luih, kasugihan ne utama, langkungan ring raja brana, keakuin sareng sami, sampun kabuktiang, rikala manandang sakit.”.
  English
  -
  Indonesian
  Isi Geguritan Kesehatan dimulai dengan bentuk kesehatan yang tidak memiliki rupa namun diharapkan oleh semua manusia.
  Literature Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan
  Balinese
  Sakit lan lacure nenten dados kelidin, nika sane kagamel olih Wayan lan Made, sane makada ipun tabah lan mautsaha gumanti pianak nyane prasida kenak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kekuatan Wanita
  Balinese
  Pianakne puniki ngraksa sakit jantung bawaan, sane makada ipun ngrereh tamba ngantos ring Jakarta.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kekuatan Wanita
  Balinese
  Santukan yening sampah nenten kaselehin becik, germ pacang nglikub raris ngawinang anak sane sakit.
  English
  -
  Indonesian
  Karena jika sampah tidak dipilah dengan baik akan menumpuk kuman akibatnya akan rawan sakit.
  Literature Kesadaran orang orang kepada pemilahan sampah
  Balinese
  Manut ring napi sane kalaporang olih bapak Koster, iriki ring Bali genah vaksinasinyane kasobyahang ring rumah sakit ngantos desa-desa.
  English
  -
  Indonesian
  Kenapa hanya melakukan PPKM, tetapi kita di tempat vaksin malah terkena covid.
  Literature MENCARI VAKSIN MALAH KENA COVID
  Balinese
  Virus koronane kabaosang ngidang ngae sesek tangkah rikala iraga mangkihan, lenan teken ento sakit ane kerasayang sekadi mekokohan, panes awake menek lan penyakit ane lenan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Makudang-kudang pikobet ulian korona, kanti pidan lakar kene?
  Balinese
  Lebian mebalih berita hoax ngae sakit keneh.
  English
  Instead of watching and spreading news that is not certain, it is best to get back to a hobbies that make the heart happy.
  Indonesian
  Terlalu sering mendengar berita hoax membuat pikiran kalut.
  Literature Melawan pandemi dengan fokus diri luar dan dalam
  Balinese
  Leak inggih punika budaya Bali sane maakeh anak anak sane Nawang, wisatawan luar Bali ngadenang leak punika hantu Bali, nanging sane beneh leak punika ajah ajahan ring sastra agama, sane ngaenang anak ane melajahin ilmu leak ngebayangin utawi nyingakin tuhan sekadi manifestasi Dewi Durga mangda prasida ngelaksanayang ilmu aji pangeleakan punika, warga Bali punika ngadenang leak utawi ilmu puniki sekadi ilmu hitam, sane kaanggen nyakitin lan ngabahayain jatma jatma Bali sane lianan, nanging sane iraga baca, ilmu aji pangeleakan punika prasida ngaenang anak sane melajahin ilmu punika moksa, moksa punika ring agama maarti menyatu ngajak ida sang hyang Widhi Wasa, lan nenten kena punarbhawa, lan ilmu aji pengelakan punika prasida ngubatin anak anak sane sakit, nanging sakit puniki sakit secara Niskala, sekadi cetik pelet utawi sane lianan, makane ilmu puniki becik yening kaanggen olih anak sane mesolah becik, yening sane ngangge anak sane mesolah jele maka ilmu puniki bisa ngranayang baya, makane ngiring iraga sareng sareng yening nawang Wenten anak sane melajahin ilmu puniki ngiring senyep lan nenten ngumbar-ngumbar ke anak lianan, ilmu leak punika nenten je ilmu hitam nanging anak sane melajahin sane nentuin ilmu puniki becik napi Ten, ngiring iraga sareng sareng ngajegan ilmu pengeleakan puniki yening Kayun.
  English
  Leak (read: lay-Ak) is a popular Balinese icon.
  Indonesian
  Leak adalah budaya Bali yang banyak diketahui orang, wisatawan dari luar Bali mengira leak adalah hantu Bali, namun yang benar yakni leak adalah ajaran sastra agama yang membuat orang yang mempelajari ilmu leak membayangkan atau melihat Tuhan dengan manifestasi Dewi Durga agar bisa melaksanakan ilmi aji pangleakan tersebut.
  Literature Melestarikan Ilmu Aji Pangeleakan
  Balinese
  Ngiring sareng nguratiang kasukertan krama baline, punika naler yening wenten krama bali sungkan mngda prasida tan naur prabeya ri kala matamba ring rumah sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Menuju Bali Sejahtera
  Balinese
  masan panas ngeranayang hawa ngae beda krana sane adene tingkatan suhu sane dibanding teken hawa rata-rata sebelumne,sepatutnyane ngelah kebiasaan care nginum yeh sane dingin,seger lan hal ne lenan,tapi perlu nawang iraga harus menjaga awak supaya antuk kedepanne iraga sing mudah kene sakit pas ade jangka musim panes ene
  English
  -
  Indonesian
  musim kemarau membuat hawa menjadi berbeda karena dengan adanya peningkatan suhu dibanding hawa rata-rata sebelumnya,sehingga memungkinkan untuk memiliki kebiasaan seperti minum-minuman air yang dingin dan segar,hal lainnya,tetapi perlu diketahui kita juga harus menjaga daya tahan tubuh supaya untuk kedepannya kita tidak mudah sakit saat ada jangka musim kemarau ini..
  Literature Musimnyaa kemarau
  Balinese
  Dampak anake nganggo narkoba anak gede gati, bise ngeranaang sakit jantung,setres msl.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Narkoba Membuat Setres
  Balinese
  Semengan tiang bangun dugas se di hari Minggu ne cerah lan Galang , tiang bangun jam 9 , tiang langsung manjus kal melali ajak timpale nanging tiang ten Tawang tongos melali ne ade di jembrana jek kuang tongos melali asane .Tiang ajak timpale paling mase ngalihin tongos melali ne bagus ajak asri , lamun melali ke Gilimanuk ajak pasih be met jek bes sai kemo melali lamun kal ke cafe pipis sing ngelah jek sakit Kanti duur mikirin tongos melali lan keneh tiang kabupaten Jembrana lebih bek tongos wisata pang bek toris - torise melali mai.Impian tiangnge kabupaten Jembrana lebih maju dalam tongos wisata pang ekonomi warga sejahtera
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Objek wisata sane Bali
  Balinese
  Yening katlatarang malih, ring aspek kesehatan sampun sami kramane uning, kawentenan virus Covid-19 puniki prasida ngranayang ragane sakit utawi sungkan, taler prasida ngranayang (menyebabkan) kematian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Opini Milenial Peduli Mangda Bali Kembali
  Balinese
  Presiden Jokowi Dodo wawu nyobiahang ngelanturang PPKM Darurat 25 juli nyantos 2 agustus pemargin PPKM Darurat punika sane kekawitin ring tanggal 3 juli nyantos 20 juli, puniki durung prasida ngereredang antuk signifikan kasus ngewewehang covid 19 sane lampus kantun ring duur angka 1000, naler rumah sakit durung mewali normal.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature PPKM Dados Pikobet Krama
  Balinese
  Kebus ento ngaineng sirah tiyange sakit kanti koh pesu uli kamar.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Panas Membuat Kepala Pusing
  Balinese
  Yening sekadi titiang, ten wenten sane becik kapolih ring perang puniki, sakéwala akeh wenten masyarakat sane ngrasayang sakit sekadi dados pengungsi tur wentén sane ngorbanang jiwa lan ragane apang kulawargane tetep idup.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Para Pengungsi Ukraina
  Balinese
  Apa buin Rumah Sakit Universitas Udayana ane ada di Jimbaran dadi tongos sang ane gelem corona.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pariwisata di Jimbaran Sasukat Corona
  Balinese
  Ring rumah sakit biasane wenten lift utawi jalur khusus disabilitas.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pemerintah Patut Ketat
  Balinese
  Kalingan menepati janji, bersikap ane tusing ngae sakit keneh dogen calon pemimpine ento tusing bisa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pemerintah Tusing Rungu
  Balinese
  Rencana program calon pamimpin patut nyarengang kebijakan inklusif, sekadi ngicénin pakaryan sané becik ring nyama disabilitase sané mampu miwah bantuan sosial tunai sane nénten mampu sekadi anak lingsir utawi anak sakit jiwa.
  English
  The program design for potential leaders must include inclusive policies, such as providing decent work for people with disabilities who can afford it, and cash social assistance for people with disabilities who cannot afford it, such as the elderly or people with mental disorders.
  Indonesian
  Rancangan program calon pemimpin harus mencakup kebijakan inklusif, seperti memberikan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas yang mampu, dan bantuan sosial tunai bagi penyandang disabilitas tidak mampu seperti lanjut usia atau orang dengan gangguan jiwa.
  Literature Pentingnya Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu: Menciptakan Masyarakat yang Adil dan Setara
  Balinese
  Perang punika tuwah ngranayang iraga sengsara, sedih, sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Perang Ukraina Dengan Rusia
  Balinese
  Pertengahan Juli, Rumah Sakit (RS) ring Bali ngrasayang kelangkaan oksigen lebih dari 70 Ton dalam sehari sane ngorahang olih kepala dinas kesehatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalem bali.antaranews.com.
  English
  -
  Indonesian
  Justru kasus harian positif covid-19 daerah diluar Jawa-Bali meningkat pada pertengahan Juli hingga saat ini.
  Literature Perkuat Migitasi Lebih baik, Dapat mencegah Dampak Buruk Varian Baru Covid-19
  Balinese
  Yan mula "PPKM" ngai covid ne merendah kasus ne , ne ngujang nak ngoyong jumah, nanging bin mani ne suba saget di rumah sakit merawat?.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Pikiran
  Balinese
  Pemerintah marencana nargetang duang yuta vaksinasi sabilang wai di bulan agustus Unduke ento liu anake takut lakar mevaksin ulian liu berita ane maideh di masyarakat sawireh ade liu anak ne sakit tur ade ane mati ,tiang mase sing nawang beritane ento beneh apa hoax .
  English
  -
  Indonesian
  Pemerintah berencana menargetkan 2 juta vaksinasi perhari di bulan agustus

  Mendengar hal itu kebanyakan masyarakat takut akan di vaksin karena banyaknya berita yang beredar di masyarakat bahwa ada banyak orang yang sakit bahkan meninggal dunia saya juga tidak tau berita itu benar adanya atau hanya hoax yang beredar

  ..
  Literature Rencana Pemerintah Menargetkan 2 Juta Vaksinasi Per Hari di Bulan Agustus
  Balinese
  Panglalahne kanti ada makudang-kudang rumah sakit pasiene liu jani tur rame kewalahan.
  English
  As a result, many hospitals are full.
  Indonesian
  Dampaknya, rumah sakit banyak yang penuh.
  Literature Saran Darurat Rakyat tentang Penanganan Covid-19 untuk Pemerintah
  Balinese
  Raris, sane kaping untat inggih punika konsep indah sane katarka ring parilaksanan pamrintah lan krama Buleleng sinamian, minakadi ngaryanin hotel lan sekolah mangda dados genah karantina sane becik, rumah sakit tur puskesmas kakaripta becik mangda para krama sane keni gering nyaman tur madue semangat mangda encol seger.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Singaraja SAKTI Ngelawan Gering Gumi
  Balinese
  Akéh masyarakat ané sakit terpaksa sing durus berobat awanan kekurangan gelar awanan béa usada pesan mahak, jika indik niki beneng dibiarkan kénkén titah masyarakat lainnya?
  English
  -
  Indonesian
  Banyak masyarakat yang sakit terpaksa tidak jadi berobat karena kekurangan dana karena biaya pengobatan sangat mahal jika hal ini terus dibiarkan bagaimana nasib masyarakat lainnya?
  Literature Strategi TFBT Untuk Kesembuhan Ibu Pertiwi
  Balinese
  Yening kekebalan tubuh anak ane kena viruse ene tusing kuat, ia lakar ngemasin sakit lan bisa masi ane ngemasin mati.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Suksma Corona! Ulian Corona TIang Payu Mokohan
  Balinese
  sing je iraga dogen, iraga meh tuah ngerasaang sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Terlalu Bebas
  Balinese
  Minakadi nerima tunanetra pinaka guru ring Sekolah Luar Biasa utawi pinaka juru pijet ring rumah sakit bagian fisioterapi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature URIP LAN PANGUPA JIWA WANTAH
  Balinese
  Yéning sampun keni panyungkan puniki cacirén ipun keni panes, sakit kolongan, miwah sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Upakara Pawiwahan tatkala Mrana Corona ring Bali
  Balinese
  Akéh jatma padem sawiréh penyungkan puniki, penyungkan virus corona sabilang wai sayan akéh ring Indonesia , mangkin sampun wénten 9.511 jatma sané keni panyungkan virus corona sané kerawat ring rumah sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Utsaha ri kala Covid-19
  Balinese
  I kidang maplisahan ngelur di tanahe naanang sakit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Lubdaka
  Balinese
  Patut nyane eling antuk rasa manyama braya ring ajahan Tat Twam Asi, punika ngawinan saking iraga padidi sampun sepatut nyane ngemargiang sane becik teken anak lianan, duaning akeh kawentenan pikobet nenten becik sane wenten krana rasa iri hati, sakit hati krana parilaksana sane nenten becik saking anak lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Maintaining Tolerance Through Tat Twam Asi
  Balinese
  Ipun sami pinih egar pisan tur nenten rumasa sakit yadiastun matatu.
  English
  They try to injure each other by using the thorns.
  Indonesian
  Mereka saling melukai.
  Holiday or Ceremony Makare-kare (Perang Pandan) Ring Tenganan
  Balinese
  Wènten sanè maosang sekancan krama sanè polih lunga ka rumah sakit, pastika sampun keni covid-19.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Mamilah lan Mamilih Informasi