Literature Gumi Grubug Ulian Corona

Kariasa20200428-WA0052.jpg
Photograph by
I Gede Kariasa
Authors
Subjects
  • covid-19
Reference
Where this story takes place
Event
Reference

Description


In English

In Balinese

Yen nuturang indik orta ane jani pastika tusing joh tekening orta ane sedeng viral, ortane ento tusing ja len tuah virus Corona, dini-ditu jeg pragat ngitungan ane madan virus Corona. Virus Corona ento virus ane ngaenang anak keweh meangkihan yen suba kena. Virus Corona simalu tepukina di kota Wuhan, Cina tahun 2019. Bek suba anak ane mati ulian virus Coronane ento. Di Indonesia jani sube ade 720 manusa ane mati ulian virus Corona, kanti jani viruse ento enu mailehan di gumi ene. ceciren anak ane suba kena virus Corona ento, care dekah ane ngewai nanging sing seger-seger. Dekah ento misi flu ane ngaenang sistem pernafasan ajak paru-parune usak. Krana ento pemerintah Indonesia ngaenang awig-awig apang iraga ngidang ngelidih virus Corona ento malarapan antuk malajah, magae ajak mabakti uli jumah soang-soang. Program ento kelaksanayang mekelone 14 dina, krana masa Inkubasi virus Coronane tuah 14 dina. Konyangan aktivitas kalaksanayang uli jumah dogen. Di Indonesia virus Corona ene macelep pertama tahun 2020. Nyansan ngewai nyansan bek anake di Indonesia ane kena virus Corona. Ane ngaenang virus Coronane ene teka ka Indonesia tuah lewat semeton Indonesia ane sai matepuk ajak semeton uli luar negeri. Semeton ane megae di luar negeri ane dadi PMI Pekerja Migran Indonesa masi bise ngabe virus ene ka Indonesia. PMI ane mare teka uli luar negeri orahina malu tes kesehatan rapid tes . Nanging di Bali bek kasus penyebaran virus Corona lewat transmisi lokal utawi kena virus uli anak ane megae di luar negeri dadi PMI. Ento ngranayang pemerintah ngae program ane madan karantina tusing dadi pesu uli jumah ajake tusing dadi matepuk semeton ane lenan. Program karantina ene kalaksanayang makelone 14 dina, suudan ento PMI biin orahina cek kesehatan di Puskesmas utawi rumah sakit ane be dadi anggon. Bek sajan dampak ulian virus Coronane ene, care dampak uli aspek ekonomi, sosial ajak budaya. Di Bali dampak virus Coronane ene ngaenang perekonomian semeton Baline terus surut ulian bek pariwisatane ane katutup ajake tamu uli luar negeri sing baange malali ka Bali. Tusing ento dogen dagang-dagange masi tusing dadi mabukak sebilang wai, suba ada awig-awig uli pemerintah. Yen tolih uli aspek sosial virus Corona ne ene ngaenang iraga tusing dadi sai matepuk ajak nyama braya. Sing dadi kumpul-kumpul ajak apang tetep jaga jarak sareng nyama braya. Yen tolih uli aspek budaya utamane di Bali, virus Coronane ngaenang bek piodalan utawi karya gede tusing dadi kalaksanayang. Tusing to dogen anak ane dot lakar nganten masi sing dadi kalaksanayang. Sesukat ade virus Corona ene tiang di jumah dogen tusing ka sekolah, tusing malali, tusing masi nganggurin kabak. Ah, mirib yen ane siduri ane ngae tiang sebet, yen bantes tusing ka sekolah tiang ngidaang malajah lewat Internet. Yen malali anak konyang masi tongos malaline tutupe, ane keweh jani sing maan matepuk ajak kabake. Iseng gatine care ipidan kemu mai bareng padaduan, nah kanggoang suba jani makabakan online. Dijumah tiang malajah konyang lewat Internet, ngae tugas di online ngirimne masi online. Demen masi tiang dijumah nyoyong maan nulungin reramane magarapan sambilang masi ngitungan masa depan suudan Coronane ene. Ada carane apang iraga sing kena virus Corona, carane iraga mangda sesai ngumbah lima aji sabun apang virus ane ada di limane ento mati. Yen luas pesu de engsap nganggon masker krana virus Corona menyebar lewat cunguh bisa ngaenang iraga keweh maangkihan. Kapahin kumpul ajak timpal-timpal, apang viruse sing menyebar lewat timpal ane ajak kumpul. Tetep nuutin program pemerintah jaga jarak ajake ngoyong dijumah dogen. Sai-sai nganggon hand sanitizer di limane apang virus Coronane mati. Yen cutetang tiang tulisan tiange baduur iraga dados manusa mangda sareng sami nuutin awig-awig ane suba gaene teken pemerintahe. Apange iraga ajak makejang slamat sing kena baye virus Corona. Di gumine care jani ene, iraga apang tusing engsap ajak konyang ngacep majeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa pang virus Coronane ento enggal ilang uli gumine ene.

In Indonesian

Grubug Ulian Corona

Yén nuturang indik orta ané jani pastika tusing joh tekéning orta ané sedeng viral, ortané ento tusing ja lén tuah virus Corona, dini-ditu jeg pragat ngitungan ané madan virus Corona. Virus Corona ento virus ané ngaénang anak kéweh meangkihan yén suba kena. Virus Corona simalu tepukina di kota Wuhan, Cina tahun 2019. Bek suba anak ané mati ulian virus Coronané ento. Di Indonesia jani subé adé 720 manusa ané mati ulian virus Corona, kanti jani virusé ento enu mailehan di gumi ené. Ada ceciren anak ané suba kena virus Corona ento, care dekah ané ngewai nanging sing seger-seger. Dekah ento misi flu ané ngaénang sistem pernafasan ajak paru-paruné usak. Krana ento pemerintah Indonesia ngaénang awig-awig apang iraga ngidang ngelidih virus Corona ento malarapan antuk malajah, magaé ajak mabakti uli jumah soang-soang. Program ento kelaksanayang mekeloné 14 dina, krana masa Inkubasi virus Coronané tuah 14 dina. Konyangan aktivitas kalaksanayang uli jumah dogen. Di Indonesia virus Corona ené macelep pertama tahun 2020. Nyansan ngewai nyansan bek anaké di Indonesia ané kena virus Corona. Ané ngaénang virus Coronané ené teka ka Indonesia tuah lewat semeton Indonesia ané sai matepuk ajak semeton uli luar negeri. Semeton ané megaé di luar negeri ané dadi PMI (Pekerja Migran Indonesa) masi bise ngabe virus ené ka Indonesia. PMI ané mare teka uli luar negeri orahina malu tes kesehatan (rapid tes). Nanging di Bali bek kasus penyebaran virus Corona lewat transmisi lokal utawi kena virus uli anak ané megae di luar negeri dadi PMI. Ento ngranayang pemerintah ngaé program ané madan karantina tusing dadi pesu uli jumah ajake tusing dadi matepuk semeton ané lénan. Program karantina ené kalaksanayang makeloné 14 dina, suudan ento PMI biin orahina cek kesehatan di Puskesmas utawi rumah sakit ané be dadi anggon. Bek sajan dampak ulian virus Coronané ené, care dampak uli aspék ékonomi, sosial ajak budaya. Di Bali dampak virus Coronané ené ngaénang perékonomian semeton Baliné terus surut ulian bek pariwisatané ané katutup ajake tamu uli luar negeri sing baange malali ka Bali. Tusing ento dogen dagang-dagangé masi tusing dadi mabukak sebilang wai, suba ada awig-awig uli pemerintah. Yén tolih uli aspék sosial virus Corona né ené ngaénang iraga tusing dadi sai matepuk ajak nyama braya. Sing dadi kumpul-kumpul ajak apang tetep jaga jarak sareng nyama braya. Yén tolih uli aspék budaya utamané di Bali, virus Coronané ngaénang bek piodalan utawi karya gedé tusing dadi kalaksanayang. Tusing to dogen anak ané dot lakar ngantén masi sing dadi kalaksanayang. Sesukat adé virus Corona ené tiang di jumah dogen tusing ka sekolah, tusing malali, tusing masi nganggurin kabak. Ah, mirib yén ané siduri ané ngaé tiang sebet, yén bantes tusing ka sekolah tiang ngidaang malajah lewat Internet. Yén malali anak konyang masi tongos malaliné tutupe, ané kéweh jani sing maan matepuk ajak kabaké. Iseng gatine care ipidan kemu mai bareng padaduan, nah kanggoang suba jani makabakan online. Dijumah tiang malajah konyang lewat Internet, ngae tugas di online ngirimné masi online. Demen masi tiang dijumah nyoyong maan nulungin reramané magarapan sambilang masi ngitungan masa depan suudan Coronané ené.

        Ada carané apang iraga sing kena virus Corona, carané iraga mangda sesai ngumbah lima aji sabun apang virus ané ada di limane ento mati. Yén luas pesu de engsap nganggon masker krana virus Corona menyebar lewat cunguh bisa ngaénang iraga keweh maangkihan. Kapahin kumpul ajak timpal-timpal, apang viruse sing menyebar lewat timpal ané ajak kumpul. Tetep nuutin program pemerintah jaga jarak ajake ngoyong dijumah dogen. Sai-sai nganggon  hand sanitizer di limané apang virus Coronané mati.
Yén cutetang tiang tulisan tiangé baduur iraga dados manusa mangda sareng sami nuutin awig-awig ané suba gaéne teken pemerintahé. Apange iraga ajak makejang slamat sing kena baye virus Corona. Di guminé care jani ené, iraga apang tusing engsap ajak konyang ngacep majeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa pang virus Coronané ento énggal ilang uli guminé ené.

Name of Other Language

-

Translation into another Indonesian language

-

Comments


There are no comments yet