Literature Gumi Grubug Ulian Corona

From BASAbaliWiki
Kariasa20200428-WA0052.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
I Gede Kariasa
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • covid-19
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Yen nuturang indik orta ane jani pastika tusing joh tekening orta ane sedeng viral, ortane ento tusing ja len tuah virus Corona, dini-ditu jeg pragat ngitungan ane madan virus Corona. Virus Corona ento virus ane ngaenang anak keweh meangkihan yen suba kena. Virus Corona simalu tepukina di kota Wuhan, Cina tahun 2019. Bek suba anak ane mati ulian virus Coronane ento. Di Indonesia jani sube ade 720 manusa ane mati ulian virus Corona, kanti jani viruse ento enu mailehan di gumi ene. Ada ceciren anak ane suba kena virus Corona ento, care dekah ane ngewai nanging sing seger-seger. Dekah ento misi flu ane ngaenang sistem pernafasan ajak paru-parune usak. Krana ento pemerintah Indonesia ngaenang awig-awig apang iraga ngidang ngelidih virus Corona ento malarapan antuk malajah, magae ajak mabakti uli jumah soang-soang. Program ento kelaksanayang mekelone 14 dina, krana masa Inkubasi virus Coronane tuah 14 dina. Konyangan aktivitas kalaksanayang uli jumah dogen. Di Indonesia virus Corona ene macelep pertama tahun 2020. Nyansan ngewai nyansan bek anake di Indonesia ane kena virus Corona. Ane ngaenang virus Coronane ene teka ka Indonesia tuah lewat semeton Indonesia ane sai matepuk ajak semeton uli luar negeri. Semeton ane megae di luar negeri ane dadi PMI Pekerja Migran Indonesa masi bise ngabe virus ene ka Indonesia. PMI ane mare teka uli luar negeri orahina malu tes kesehatan rapid tes . Nanging di Bali bek kasus penyebaran virus Corona lewat transmisi lokal utawi kena virus uli anak ane megae di luar negeri dadi PMI. Ento ngranayang pemerintah ngae program ane madan karantina tusing dadi pesu uli jumah ajake tusing dadi matepuk semeton ane lenan. Program karantina ene kalaksanayang makelone 14 dina, suudan ento PMI biin orahina cek kesehatan di Puskesmas utawi rumah sakit ane be dadi anggon. Bek sajan dampak ulian virus Coronane ene, care dampak uli aspek ekonomi, sosial ajak budaya. Di Bali dampak virus Coronane ene ngaenang perekonomian semeton Baline terus surut ulian bek pariwisatane ane katutup ajake tamu uli luar negeri sing baange malali ka Bali. Tusing ento dogen dagang-dagange masi tusing dadi mabukak sebilang wai, suba ada awig-awig uli pemerintah. Yen tolih uli aspek sosial virus Corona ne ene ngaenang iraga tusing dadi sai matepuk ajak nyama braya. Sing dadi kumpul-kumpul ajak apang tetep jaga jarak sareng nyama braya. Yen tolih uli aspek budaya utamane di Bali, virus Coronane ngaenang bek piodalan utawi karya gede tusing dadi kalaksanayang. Tusing to dogen anak ane dot lakar nganten masi sing dadi kalaksanayang. Sesukat ade virus Corona ene tiang di jumah dogen tusing ka sekolah, tusing malali, tusing masi nganggurin kabak. Ah, mirib yen ane siduri ane ngae tiang sebet, yen bantes tusing ka sekolah tiang ngidaang malajah lewat Internet. Yen malali anak konyang masi tongos malaline tutupe, ane keweh jani sing maan matepuk ajak kabake. Iseng gatine care ipidan kemu mai bareng padaduan, nah kanggoang suba jani makabakan online. Dijumah tiang malajah konyang lewat Internet, ngae tugas di online ngirimne masi online. Demen masi tiang dijumah nyoyong maan nulungin reramane magarapan sambilang masi ngitungan masa depan suudan Coronane ene. Ada carane apang iraga sing kena virus Corona, carane iraga mangda sesai ngumbah lima aji sabun apang virus ane ada di limane ento mati. Yen luas pesu de engsap nganggon masker krana virus Corona menyebar lewat cunguh bisa ngaenang iraga keweh maangkihan. Kapahin kumpul ajak timpal-timpal, apang viruse sing menyebar lewat timpal ane ajak kumpul. Tetep nuutin program pemerintah jaga jarak ajake ngoyong dijumah dogen. Sai-sai nganggon hand sanitizer di limane apang virus Coronane mati. Yen cutetang tiang tulisan tiange baduur iraga dados manusa mangda sareng sami nuutin awig-awig ane suba gaene teken pemerintahe. Apange iraga ajak makejang slamat sing kena baye virus Corona. Di gumine care jani ene, iraga apang tusing engsap ajak konyang ngacep majeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa pang virus Coronane ento enggal ilang uli gumine ene.

In Indonesian