Teken

  • with, by, will, and, by means of, than, together with, toewards, to
Andap
teken
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Tiang mabasa Bali teken meme lan bapa ring jumah.
I speak Balinese with my mother and father at home.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Matepat teken perarem pamerintah, iraga patut satata nyaga kebersihan diri lan lingkungan, ngalaksanayang istilahne social distancing utawi jaga jarak, lan satata sedia masker antuk mencegah penyebaran virus ring lingkungan.

In English:  

In Indonesian:   Matepat teken perarem pamerintah, iraga patut satata nyaga kebersihan diri lan lingkungan, ngalaksanayang istilahne social distancing utawi jaga jarak, lan satata sedia masker antuk mencegah penyebaran virus ring lingkungan.

In Balinese:   Apa buin dugase tiang bangun kepupungan ngorahang teken I meme lakar majalan masuk, makejang nyama tiange nyuryakin, mirib ulian edot tiange bes keliwat lakar masekolah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Prajani Luh Ayu Manik inget teken solah I Wayan ajak I Made ane ngentungang luu sisan ngae ogoh-ogoh ke tlabahe tuni semengan.

In English:   Instantly Luh Ayu Manik remembered I Wayan's behavior with and I Made who liked to throw away the trash when making ogoh-ogoh into the river this morning.

In Indonesian:   Seketika Luh Ayu Manik ingat dengan perbuatan I Wayan dan I Made yang membuang sampah sisa saat membuat ogoh-ogoh ke sungai tadi pagi.

In Balinese:   Apa ane lakar laksanaanga teken Luh Ayu?

In English:   Will she save herself, her injured grandmother, her friends and the polluted oceans?

In Indonesian:   Bagaimana dia akan menyelamatkan dirinya sendiri, neneknya yang terluka, teman-temannya dan lautan yang tercemar?

In Balinese:   Tan critanane manine semeng semer lakar katampiang teken ane mupahang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas ia ngomong teken pianakne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Bunty tusing demen teken sabun, ento makada ia tusing nyak mandus.

In English:   Bunty does not like soaps.

In Indonesian:   Bunty tidak suka sabun, maka dia pun menolak mandi.

In Balinese:   Parindikane mangkin ngranayang, yening meled mapikayunan makarya parikrama napi manten nika sorohnyane, krama ring Bali patut nganutin sulur sane sampun kekawi tur kasobyahang olih pamrentah sekadi, nenten dados makumpul akehan teken selae diri, nenten dados ngawi parikrama sane ageng, tur sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekat wenten virus corona (Covid-19) di Bali irage masyarakat bali punang lali teken meyadnya krana yadnya nike ane utama miwah sane penting pisan .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Be bebek be guling, ipidan kedek jani ngeling, minab sakadi nika ne rasayang mangkin teken gumi ane ketangkeb baan grubug agung (Covid19) niki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Diapin gumine grubug buka jani, eda pesan engsap teken Tat Twam Asi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Angob teken kaluihan gunung lan danu Bature, keto masi liu ane nyelaang mai apang maan ngasanin manisne sumaga KIntamani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada ané nganutin, ada masih ané tusing rungu ulian kadung sangsaya teken pemeréntah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring masan covid puniki Gumi kerasa panes maimbuh irage sareng sami nenten bani pesu, santukan wenten aturan mangde ngelaksanayang karantina mandiri.Rasa panas Niki ngawinang kite irage teken sane manis-manis sakewanten nenten je gula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patuh teken gambar beduur lan bareng- bareng lawan Corona uli rage pedidi hidup kedas lan jaga jarak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gumine jani len teken ipidan.

In English:   Today's world is different from before.

In Indonesian:   Dunia sekarang berbeda dengan dulu.

In Balinese:   Akeh semetone ngadol tanah carik anggena ngawangun villa teken pengedene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing karasa suba langkungan teken duang bulan, tiang tusing nyidang ka sekolah ulian ada grubug ane madan corona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sapasira sane nenten uning teken I corona?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun iraga demen ngorak di danu né ampunanang lali teken protokol kesehatan pang ten kena virus.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panimbal utawi genah sawa kairing olih keluwarga teken braya adat kemanten sane sami sampun eling nganggen masker.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pidan dugas gumine enu luung, konden ada I Korona, dong kalangen teken idup stata kedas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida dane sareng sami ngiring mangda stata eling teken ane madan I Oppa Corona punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu ke inget dugase ipidan pakedek pakenyum iraga bareng - bareng , kanti engsap teken galah saling nyatuang isin dikenehe .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu ke inget dugase ipidan pakedek pakenyung iraga bareng-bareng, kanti engsap teken galah saling nyatuang isin di kenehe.

In English:   Do you still remember when we used to share laughter and smiles, to forget the time we exchanged ideas.

In Indonesian:   Masihkah ingat ketika dahulu kita saling berbagi tawa dan senyum, hingga lupa dengan waktu saling bertukar pikiran.

In Balinese:   Geringe ené pinaka karmane iraha sané setata loba lan momo, ane enu merasa awakne paling pentinga idup di gumine teken urip-urip ane lenan.

(spesial Bahasa Jawa)

Covid-19 ngganti urip kabeh masarakat ing deso.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Taler ngantos ring Desa Adat kasobyahang dados desa wisata sangkaning keasrian, kemajuan teknologi lan masyarakat nyane sane ramah pisan teken wisatawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang joh teken manusanè, ané ngelah pamineh cara batu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani mara inget teken abian lan tegalan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang mara inget teken solahe malu.

In English:  

In Indonesian:   Jasa-jasamu tentu tak akan kulupakan,” kata Serigala merajuk. “Maaf, aku tidak bisa menolongmu.

In Balinese:   Kene ban jani madaya, nyanan petenge lakar mabakti ka Pura Dalem, mapinunas teken Batari Durga apang nyidang dadi manusa.

In English:  

In Indonesian:   Makan daging ayam, ikan kocing, babi guling, sayur ares, sayur plecing capcay, fuyunghai.

In Balinese:   Lenan teken ento, pandemi Corona ngranayang cerik-cerike malajah di pondok lan griya soang-soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anak-anake ane magae di luar negeri, ane engsap teken keluarga, ane engsap teken sanggah kemulan, jani suba orahina mulih apang inget buin teken keluargane jumah, apang inget buin teken leluhure.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu mapaica cincin mas masoca mirah teken pajenengan puri Kediri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara monto pesadune I Cupak bapane suba brangti teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked dipondokne pretenina teken Men Bekung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak morahang teken adine. “Adi…adi Grantang mareren malu, kola kenyel tur bedak pesan, kola lakar ngalih yeh ditu di telagane. “Kasautin laut pamunyin Beline teken I Grantang, “Eda beli ditu ngalih yeh, ento anak yeh encehne I Benaru tusing dadi inem, beli, “Ningeh munyin adine keto I Cupak makesiab ngatabtab muane putih lemlem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija cai maan ajah-ajahan keto? ” I Grantang ngeling sigsigan merasa teken dewek kena pisuna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eling lantas Ida teken I Grantang anak bagus ane ngamatiang I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala ngidih olas kola teken adi, tegul kola dini adi! ” Bincuh I Grantang ngalih tali anggona negul I Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngatonang unduke buka keto, ditu laut I Grantang metakon teken dagange ento, “Nawegang jero dagang nasi, titiang matur pitaken, napi wastan jagate puniki, napi sane mawinan jagat druwene sepi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kagiat Raden Dewi nyingak bungkung mas masoca mirah ane anggone teken Men Bekung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak inget teken patingetne I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kalingke nampak ngadeg gumi, baanga ngidih nasi dogen beli nyak ngematiang I Benaru. “I Grantang nglanturang munyine teken jero dagang nasi. “Inggih jero dagang nasi durusang uningan marika ring Ida Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang matemu teken Raden Dewi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu raris matemuang Ida Raden Dewi teken I Cupak sawireh I Benaru suba mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Raris Ida Sang Prabhu ngandika, ” Ih memen cening, yen mula saja buka atur men ceninge, lautang kema tunden ia tangkil ka puri apang tawang gelah!” Sesampune wenten renteh wacanan Ida Sang Prabhu,’I Dagang nasi jek ngenggalang ngalih I Cupak teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada katuturang satua, I Cupak teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang ngomong teken panyeroan I Cupake, “Jero tulung titiang, titiang jagi tangkil matur ring Ida Sang Prabhu. “Malaib panyroane ka puri nguningayang unduke punika teken Raden Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara keto kangen pesan I Dukuh teken anake alit, lantas duduka ajaka ka jeroan, lantas aturina ajengan.

In English:  

In Indonesian:   Setiba di sana Dukuh Sakti bertanya, “Nak, kamu ini anak siapa?

In Balinese:   Ia matakon teken memenne lan timpal-timpalne.

In English:   He asked his mother and friends.

In Indonesian:   Ia bertanya dengan ibu dan teman-temannya.

In Balinese:   I Raju tusing percaya teken apa ane tepukina.

In English:   Raju cannot believe his eyes.

In Indonesian:   Raju tidak percaya dengan penglihatannya.

In Balinese:   Ia patut maang tatenger teken makejangne ane lakar ngamunyiang gongseng ento.

In English:   He must post a warning to anyone who wants to ring the big bell.

In Indonesian:   Ia harus memberikan peringatan ke semuanya yang ingin membunyikan lonceng besar tersebut.

In Balinese:   Empas Teken Angsa Kacerita ada telaga luih madan Kumudawati.

In English:  

In Indonesian:   Lama kelamaan, air telaga Kumudawati menyusut.

In Balinese:   Ingetang pesan pabesen beline, eda pesan cai nyai linyok teken pangarah beline.

In English:  

In Indonesian:   Ingatlah pesanku ini, jangan mengingkari kesepakatan ini.

In Balinese:   Ni Angsing tangkejut lantas morahan teken muanin ipune.

In English:  

In Indonesian:   Ingatlah pesanku ini, jangan mengingkari kesepakatan ini.

In Balinese:   Wayan Sereg, Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili engsap teken tongose ento tenget.

In English:  

In Indonesian:   Setiap melempar umpan, begitu kail ditarik dapat ikan.

In Balinese:   Wayan Sereg, Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili engsap teken tongose ento tenget.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anak-anake ane magae di luar negeri, ane engsap teken keluarga, ane engsap teken sanggah kemulan, jani suba orahina mulih apang inget buin teken keluargane jumah, apang inget buin teken leluhure.

In English:  

In Indonesian:   Virus yang tidak ada duanya sangat mematikan di Dunia yang bernama COVID-19.

In Balinese:   Dugas mrana Corona ené masih ngenénin sakancan jagat, iraga konyangan ané ngoyong jumah bisa ngaénin gegaén makadi malajah online bareng guru pangajian utawi dosen yén iraga para mahasisya ané kapraiang uli pamréntah, ngaé tugas sekolah ané baanga teken guru pangajian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen cutetang tiang tulisan tiange baduur iraga dados manusa mangda sareng sami nuutin awig-awig ane suba gaene teken pemerintahe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Virus koronane kabaosang ngidang ngae sesek tangkah rikala iraga mangkihan, lenan teken ento sakit ane kerasayang sekadi mekokohan, panes awake menek lan penyakit ane lenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kala pangangon geringe brangti teken parilaksanan Manusa Baline ane murug tata titi sinah rerencange lakar kapituduh ngura wit gering.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lenan teken ento, pandemi Corona ngranayang cerik-cerike malajah di pondok lan griya soang-soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gek korona ne ane jani ngurukang irage jak mekejang ane madan kebersihan, istirahat sareng inget teken waktu, sampun akeh himbauan pemerintah mangde masyarakat sareng sami nganggen masker yening jagi pesu metumbasan utawi sane lianan, elingang cuci tangan yening jagi mecelep ketoko, makta handsanitizer, lan jaga jarak mangde penyebaran gek korona niki gelis pegat punika taler secara tidak langsung alit-alite lan remaja sane mangkin seleg ngelestariang budaya sane sampun jagi punah puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Pengangon ngidih tulung teken I Bulan ulian kauber olih Hala Na Godang ane taluhne sube kadaar.

In English:   The Shepherd asked for I Bulan's help because he was chased by Hala Na Godang whose eggs were eaten.

In Indonesian:   Si Pengembala meminta bantuan I Bulan karna dikejar oleh Hala Na Godang yang telurnya sudah termakan.

In Balinese:   Timpal-timpalne ngwalek, ia kasayangang teken bapak ibu gurune ento makada tusing naik kelas.

In English:  

In Indonesian:   Teman-temannya meledek, ia disayang oleh bapak ibu guru sehingga tidak naik kelas.

In Balinese:   Merine bengil ento masih jemet pesan teken Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:   Ada cerita tentang pengembala bebek bernama Pan Meri.

In Balinese:   Merine bengil ento masih jemet pesan teken Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pidan icang ubuhina teken i manusa.

In English:  

In Indonesian:   Lengah sedikit aku dicemeti.

In Balinese:   Mara keto kangen pesan I Dukuh teken anake alit, lantas duduka ajaka ka pondokne, lantas aturina ajengan.

In English:  

In Indonesian:   Setiba di sana Dukuh Sakti bertanya, “Nak, kamu ini anak siapa?

In Balinese:   Mara I Durma matuuh pitung oton, kalahina teken memene mawali ka swargan.

In English:   Enu cerik cening suba katinggalin baan meme.

In Indonesian:  

In Balinese:   Prade ada anak kuma tresna, suka olas teken cening, ento eda pesan engsapanga.

In English:   Prade ada anak kuma tresna, suka olas teken cening, ento eda pesan engsapanga.

In Indonesian:  

In Balinese:   Para punggawa, tandamantri pada uning, tur sayang teken I Durma.

In English:   Sekenang pesan magarapan ditu di pasrama Jero Dukuhe.

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inet teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh.

In English:   Ia ngelah pianak adiri adanina I Durma.

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh umah tur amah-amahan iragane suba telah kauwug tur kematiang teken I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Burung Jalak juga melantunkan lagu-lagu indah.

In Balinese:   Dingeha kriet-kriet teken I Buta, “Apa sih krepet-krepet ditu?” “Ngeong!” keto munyin meonge. “Sep, apa sih gesgesa meonge ditu?” Keto I Buta.

In English:  

In Indonesian:   Di dalam kamar kamu diam, kunci pintunya.

In Balinese:   Ia mumah di tanggun desane, desa Dauh Yeh, paek teken alas.

In English:  

In Indonesian:   Di dalam kamar kamu diam, kunci pintunya.

In Balinese:   Ateha mulihne baan I Meong teken I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   ada seorang janda memiliki satu orang anak perempuan, diberinama I Ketimun Mas.

In Balinese:   Mabesen ia teken panakne, kene, “Cening, cening Ketimun Mas, meme bakal luas ka peken.

In English:  

In Indonesian:   ada seorang janda memiliki satu orang anak perempuan, diberinama I Ketimun Mas.

In Balinese:   Ngomong I Raksasa teken i pangangon, “Nah, kema kaukin I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   ada seorang janda memiliki satu orang anak perempuan, diberinama I Ketimun Mas.

In Balinese:   Lantas ada kone meong teken bikul, kema maekin memenne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Nyak lantas I Meong teken I Bikul, majalan ajaka dadua kumahne I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Ada tuturan satua I Lutung teken I Kekua.

In English:  

In Indonesian:   I Lutung terlanjur senang memakan pisang enak, tidak tahu datangnya bahaya, asyiknya memakan pisang di pohonnya.

In Balinese:   Makelo-kelo I Kekua gedeg sawireh I Lutung tusing satunit teken janji.

In English:  

In Indonesian:   begitu didengar suara seperti itu, I Lutung mendekat ke arah itu, didapatinya I Kekua sangat kurus, begitu mirip orang kelaparan.

In Balinese:   I Lutung kaliwat demen kenehne ngamah biu nasak, tusing tau teken ketekan baya, iteh ngamah biu nasak di punya.

In English:  

In Indonesian:   I Lutung terlanjur senang memakan pisang enak, tidak tahu datangnya bahaya, asyiknya memakan pisang di pohonnya.

In Balinese:   Ane malu dialase ada kedis madan kedis Sangsiah teken Bojog.

In English:   "Hei, you monkey, why don't you want to build a house?

In Indonesian:   “Eh, kamu kera, apa sebabnya kamu tidak mau membuat rumah?

In Balinese:   Titiang saking SD Negeri 2 Petiga jagi ngaturang satua sane mamurda “I Sangsiah teken I Bojog”.

In English:   Your child is carried everywhere.

In Indonesian:   Begitu lantas anakmu digendong ke mana-mana.

In Balinese:   I Tiwas buka adane tiwas pesan, nanging melah solahne, tusing taen jail teken timpal.

In English:   I Tiwas, as the name, was very poor, well behaved, never nosy with others.

In Indonesian:   I Tiwas, seperti namanya, sangat miskin, baik kelakuannya, tidak pernah usil dengan orang lain.

In Balinese:   Nyananne buin teka I Sugih laut ngomong, “Ih Tiwas, I tuni bena nyilih api teken saang.

In English:   Also jealousy, nosy with the poor.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!”

In English:   I Sugih was very rich, but stingy.

In Indonesian:   I Sugih sangat kaya, namun pelit.

In Balinese:   Mara kedenga, bek limane misi mas teken selaka.

In English:   I Sugih was very rich, but stingy.

In Indonesian:   I Sugih sangat kaya, namun pelit.

In Balinese:   Ditu tepukina I Tiwas teken I Sugih.

In English:   I Tiwas, as the name, was very poor, well behaved, never nosy with others.

In Indonesian:   I Tiwas, seperti namanya, sangat miskin, baik kelakuannya, tidak pernah usil dengan orang lain.

In Balinese:   Ada tuturan satua I Sugih teken I Tiwas.

In English:   I Tiwas, as the name, was very poor, well behaved, never nosy with others.

In Indonesian:   I Tiwas, seperti namanya, sangat miskin, baik kelakuannya, tidak pernah usil dengan orang lain.

In Balinese:   Ditu ia krasak-krosok ngalih saang teken paku.

In English:   Also jealousy, nosy with the poor.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   I Ubuh ajaka teken pekakne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake agung tuah ngadu prakosa, marasa teken kuasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inguh kenehne Ling ulian ngenehang lan nebag hadiah apa ane lakar baanga teken reramane.

In English:   Confused Ling's thoughts for thinking and guessing what gifts his father would give.

In Indonesian:   Bingung pikirannya Ling karena memikirkan dan menebak hadiah apa yang akan diberikan oleh ayahnya.

In Balinese:   Ningehang munyin I Kidang buka keto, I Kakul ngejer kerana marasa teken awak cenik tur sintrig.

In English:  

In Indonesian:   Si Kijang juga menantang si Siput sawah adu cepat berlari ke puncak gunung.

In Balinese:   Kaki Lingsir lantas ngedumang tugas teken krama kakule.

In English:  

In Indonesian:   Katak, capung, burung semuanya riang bernyanyi.