What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Bali Asri Sampun Kacemar Olih Luu Plastik tur Limbah

0
Vote
Title
Bali Asri Sampun Kacemar Olih Luu Plastik tur Limbah
Affiliation
SMA Negeri 1 Susut
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Bagus Antara

2 months ago
Votes 0++
Suksma antuk galah, iriki titiang pacang nampenin indik postingan puniki. Manut skadi titiang newek sayuakti cumpu tur anut pisan paminehe kadi punuka, santukan baya luu plastik sayuakti mobot pisan, yening nenten wenten sane urati bilih-bilih saking sang ngamong jagat sane teges tur ajeg ngamedalang prarem pastika utsaha-utsaha sane tiosan pacang nenten maarti, mangkin ring galah sane becik puniki sane ketah kabaos warsa politik titiang mapinunas sane sang pacang ngamong jagat mangda sayuakti urati ring palemahan bali utamanipun urati ring luu plastik sane sayan lami sayan ngakehang durung wenten solusi sane pastika prasida nguangin luu plastik puniki. Inggih wantah kadi asapunika prasida antuk nampenin mogi-mogi wenten pikenohnyabe tur ampurayang yening wenten atur titiang sane nenten manut.
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu Para angga panureksa sane dahat kusumayang titiang. Sapunika taler ida dane sareng sami pamekas ring para yowana sane tresna sihin titiang. Ida dane sareng sami, sadurung titiang nglantur matur ngiring sareng sami nyakupang tangan kara kalih nyinahang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning wantah sangkaning pasuecan Ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida masadu ajeng iriki ring Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi ring galah sane becik puniki. Inggih ring galah sane becik puniki titiang jagi ngaturang orasi sane mamurda Bali Asri Sampun Kacemar Olih Luu Plastik tur Limbah . Yan maosang indik kaasrian jagat Baline sayuakti sampun kasub saking riin, sakewanten mangkin doh matiosan. Akeh pikobet sane niben jagate. Indayang uratiang yening sabehe bales rauh, ring desa-desa toyane munggah, blabar ageng boya ja wantah ring kota kemanten nanging sampun nyluksuk rauh ka desa. Tios ring punika yan uratiang ring musim ujan makacakan luune anyud ngebek rauh ka pasisi, ngantos ulame ring segara padem neda luu plastik, yening indike punika nenten wenten sane nguratiang, sapunapi kawentenan jagate ka pungkur wekas?. Kawentenan jagat Baline sane miik ngalub kantos nusdus rauh ka dura negara, napi mawinan? majanten sinalih tunggil wantah kaasrian jagat, duaning duk punika jagate durung keni iyus globalisasi, durung keni polusi, sami kapikanten asri. Indayang uratiang mangkin, boya ja doh matiosan?. Raris sapasira sane patut urati?, boya ja wantah tios wantah iraga sareng sami, para masyarakat taler pemerintah. Tios ring punika, wenten taler luu kiriman saking jagat lian. Ring pasisi kelod Bali, yening musim ujan wenten luu saking jagat lian sane anyud ka pasisi Bali, punika sane mawinan segara tur pasisi ring Bali tercemar. Yening nenten wenten penanggulangan sane tegas saking pemerintah iraga dados masyarakat pastike meweh nanggulangin indik punika. Wenten taler limbah saking pengusaha sablon sane durung prasida katanggulangin secara maksimal. Akehnyane pengusaha sablon sane nenten taat teken peraturan. Para pengusahane ngutang limbah sisa penggunaan sablon nenten ring genah sane patut. Nanging, kategasan taler pengawasan saking pemerintah durung maksimal, sane ngawinang para pengusahane prasida ngelanggar peraturan punika. Yening cutetang titiang, luu plastik taler limbah maka baya ageng sane patut kauratiang. Boye je masyarakat kemanten sane patut urati, nanging ring pemerintah mangda prasida tegas taler nincapang malih pengawasannyane. Inggih wantah asapunika prasida antuk titiang, tur titiang nunas geng rena sinampura yening wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa, tan nganutin sasuduk basa punika wantah ketambetan titiang kalintang. Pinaka panguntat puputang titiang antuk parama santih. Om Santih, Santih, Santih Om.

In Indonesian