yan

  • nickname for Wayan
Andap
yan (1)
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Yan jemakin dadong nasi
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Yan sing ulian Corona, mirib suba dija maungkulan maburuh.

In English:   If it weren't for Corona, maybe somewhere we would go looking for work.

In Indonesian:   Jika bukan karena Corona, mungkin entah dimana kami merantau mecari pekerjaan.

In Balinese:   Yan ketah sakadi mangkine dangan antuk keni naya upaya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan ada ané korupsi tekén wantuan panjak tatkala pandemi ené, patut keni papongoran ané asah pada tusing masi anéh akébotang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga meresidayang nganggen internet anggen toko online, yan ten madue toko permanen.

In English:  

In Indonesian:   Kita bisa menggunakan internet sebagai toko online, kalau tidak memiliki toko permanen.

In Balinese:   I Cupak makraik baan takutne. “Aduh mati jani beli adi, yan mone geden taine, lamun apa ja gedene I Benaru, adi?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong laut I Grantang, sakewala raosne pegat-pegat duaning sambilange ngeling. “Nah, Bapa yan suba keto keneh bapane, nundung anake buka tiang….uli jumah, tiang nerima pesan tresnan bapane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan kola tusing maan metanding ngajak I Benaru jengah kola, Adi. ” I Grantang laut ngomong uli tengah goane teken I Cupak. “Beli tegarang entungan tali bune ka goane! “Disubane ada raos adine buka keto laut I Cupak ngentungan taline ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane suud I Grantang negul beline, I Grantang laut matinget teken beline, “Ene tingalin tumbake buin ajahan beli, yan bah kangin tumbake ento pinaka cirin tiange menang di pasiatan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Benaru matolihang tur matbat I Grantang. ” “Eh iba manusa cenik, wanen iba teka mai, Yan iba mabudi idup matulak iba mulih ! ” Disubane keto ada munyine I Benaru, laut I Grantang masaut wiring, “Apa..apa..orahang iba Benaru?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buka senggake ane abesik bisa dadi dadua, ane dadua dadi tatelu, tur saterusa yan suba nganti kabasanin teken luh-luhe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan mogbog wiadin ngae pisuna buin pidan bibihe bisa cungih.” Dugas anake ento mamunyi keto tiang tuah jejeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mbok Ayuk nlatarang “mékkk, tiang belog mék, tiang belog” masaut lantas mémén tiangé nyengking “nak kénkén nyai yan nak belog kénkén” titiang makeneh-keneh padidian nak nyai mula belog ajum lin cenik mbok, ngrikik titiang kedék mangenehang unduké punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina yan kene unduke, mirib tuara saja keneh beline matimpal ngajak titiang.

In English:  

In Indonesian:   Di telaga itu ada angsa jantan dan betina sedang mandi.

In Balinese:   Ningeh pangdih I empas buka keto, I angsa lantas nyautin. “Nah yan buka keto pangidih cai nyaine.

In English:  

In Indonesian:   Mendengar permintaan kura-kura seperti itu, angsa pun menjawab. “Baiklah kalau begitu keinginan kalian berdua.

In Balinese:   Dadongne mulihan nyuwun papah keladi anggon dadgag, mamahan celeng. “We Yan, kal kija to?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadongne mulihan nyuwun papah keladi anggon dadgag, mamahan celeng. “We Yan, kal kija to?

In English:  

In Indonesian:   Baru melangkahkan kakinya, terdengar neneknya memanggil dari halaman belakang rumah.

In Balinese:   Yan slehin buin, pepesan paseed truna-trunane di pangrupukane tusing ja ngalih smertin ogoh-ogoh pinaka musuh-musuh di awak ane wenang basmi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging yan ada anak miteketin apang ngaggon camok (masker) miwah seleg ngumbah lima masabunan sepanan kacampahin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan selehin isin gumi Balinè makejang tradisi tur kasenian anè ada di bali kadasarang antuk pamineh, sakadi igel- igelan Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yèning keneh – kenehang, sakadi lagune “Rai Peni” sebet yan bakat tuturang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jro kelian lantas ngandika, “Nah yan saja buka munyin caine, tegarang cai ngorahin apang cicing caine mesuang pipis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan saja buka munyin caine, icang ngemang cai nganggeh papeson di banjar!” Jro kelian lantas ngorahin krama banjar makejang apang nyaksiang pamunyin tur nelokin cicingne I Celempung ane bisa mesuang pipis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan mepalu arep, sinah iraga kalah, wireh ia buron kaliwat gede tur siteng" .

In English:  

In Indonesian:   Duh, tak kuasa Gajah menahan kantuk, akhirnya tertidur pulas.

In Balinese:   Memen icange tusing nampi.”

“Yen keto, Dadong mati jani.” “Da mati dong, yan mati salah icang.” “Men icang tulake teken memen caine.” I Kecut jengis ningehang munyin I Dadong.

“Nah Kecut, mai ja malu!” keto bapane ngelurin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan Dadong idup, icang masesangi nganggon kurenan,” keto munyinne.

“Beh sajan, sajan idup.” “Nah lamun sing anggon kurenan, Dadong buin mati.”

“Nah Dong, icang morahan malu teken meme bapa wireh icang lakar makurenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan suba majakan, ento aba mai!” Suud ia ngomong keto, lantas jakanan I Tiwase juanga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan sube telah nyanan upahine baas.” I Tiwas ngalihin kutun I Sugihe, sube tengai mare suud.

In English:   If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Yan Uluk Gen Ngerti!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   yan jelék baan ngorahang, milehan sembahyang kéwala lengit sembahyang di jumah ?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan di manyama tugelan suba seken mulané iraga saling kébék, maiyegan, bisa-bisa mapuikan ngewai ulian ada dogén pakerahanga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sesai ban beli ngorain Wayan Gerobak " yan sabar nah, tegtegang mejujuk apang man sesari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ratu Sang Hyang Siwa, i ratu sane ngardi awig-awig jagat, yan masolah becik polih linggih sane becik, yan masolah kawon polih linggih sane kawon.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan puniki margiang I Ratu, janten katulad olih panjake sami, tur janten rug jagate!” Asapunika atur Ida Sang Hyang Yama, ten cumpu ring pamargin Ida Sang Hyang Siwa, ngicen I Lubdaka linggih becik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan iba edot mancut urip icange, jani icang ngorahin iba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara lebeng a katih abana menek ka punyan kayuné teken I Lutung.

“Kal aba menek satene, Tung?” “Badah, sajan cai buron belog, yan betén ejang sinah amah semut, legu, jangkrik muah capung.”

I Macan siep tusing mamunyi, itep manggang sate.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lian ring punika yan ten masan rerainan, bungan pacah taler dados adol anggen iasan-iasan ring villa-villa miwah anggen nanding canang sarahina-rahina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan sampun mabunga, bungane alap tur adol pastika ngamolihang jinah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan masan pandemi puniki manahang titiang, ngadol ajeng-ajengan sane pinih dangan, duaning iraga pastika pacang ngajeng serahine- rahine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   unteng nyane yan ten telas antuk ngadol sisane wantah wenten ngajeng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan rasaang, beh cara munyin kerug sasih kaulu munyin doosanne I Naga Basukih amah kenyelne, masih tonden nyidaang nguluh Gunung Sinunggale.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh ngencorong paningalan I Naga Basukih neeng Gunung Sinunggale, yan rasa-rasaang tulen ja buka kedis sikepe di benengan nyander pitike kagangsaranne I Naga Basukih ngepet-ngepetang muncuk gununge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi mapan aketo bebaos Ida Betara Guru, dadi matur I Naga Basukih, “Inggih Aji Agung, yang wantah Aji nitah mangda nguluh Sinunggale, maliha yan bantas amonika pakantenan jagat Baline, yening Aji maicayang jagat Baline jaga uluh titiang.” Keto kone aturne I Naga Basukih kaliwat bergah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani Aji kene teken I Nanak, yan saja gumi Baline tuah amul taluhe buka pamunyin I Nanake, nah ento ada muncuk gunung ane ngenah uli dini.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan buat gununge ento madan Gunung Sinunggal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan buat pajalane uli Gunung Semeru lakar ngojog Blangbangan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Punika sane ngawinang nyantos mangkin layahnyane dwijihwa (masepak kalih) (siwak ta ya liḍahnya de ni tikṣņa ning alalang, matang yan katêka mangke dwijihwa krama nāga, maparwa ilatnya).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Om Swastiastu, Mantuka ring manggala sane madue wewenang midabdabin Gering Agung Covid-19, yan indik kebijakan menawi sampun katah pisan.

In English:   To the representative of the government who has the authority to handle Covid-19 pandemic, if you talk about policy, it may have been a lot to be released.

In Indonesian:   Kepada wakil pemerintah yang memiliki wewenang menangani pandemi Covid-19, kalau berbicara mengenai kebijakan, mungkin sudah banyak sekali yang dikeluarkan.

In Balinese:   Yan mula "PPKM" ngai covid ne merendah kasus ne , ne ngujang nak ngoyong jumah, nanging bin mani ne suba saget di rumah sakit merawat?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemimpin mula lakar setres yening tusing luung nganggo papineh ne yan memimpin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan indik kebijakan pemerintah makatah sampun kemargiang.

In English:   Regarding the policy in the form of cash assistance, at all I have never got it, both in the form of BLT, BST, and others.

In Indonesian:   Berbicara mengenai kebijakan pemerintah, sudah banyak yang dijalankan.

In Balinese:   Margi akeh sane masekat, genah maburuh tutup, yan dados tunas titiang selami PPKM darurat niki mangde wenten uratiang pemerintah sekadi bantuan marupa sembako utawi sane siosan mangde titiang pinake masyarakat mresidayang ngemarginin kauripan ne niki, suksma.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan makutan suryane suba tusing enu dadi tamba

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyantos iriki, iraga kaelingin antuk Kakawin Niti Sastra puniki: Sang sura menanging rananggana amukti suka wibhawa bhoga wiryawan/ sang sura pejahing ranang gana./ mangusir surapada siniwing surapsari/ yan bhirun maweding rananggana pejah yama bala manikep mamidana/ yan tan tininda ring parajanen irang-irang sinoraken//

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan ento makejang tuara nyidaang né manik atmané entungin, pedas I Raksasa mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging yan ada anak miteketin apang ngaggon camok (masker) miwah seleg ngumbah lima masabunan sepanan kacampahin.

In English:  

In Indonesian:   Hal ini sangat menyedihkan, pasalnya sebagian orang hanya bisa mengusir dan menghalangi orang yang terkena wabah, tetapi urung memberikan bantuan dan jalan ke luar yang baik.

In Balinese:   Yan slehin buin, pepesan paseed truna-trunane di pangrupukane tusing ja ngalih smertin ogoh-ogoh pinaka musuh-musuh di awak ane wenang basmi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan dadi apang konyang kejelekan timpalne bakat bane ngortaang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan tusing barengin, be pasti katuturang, yan barengin bisa milu dadi tukang nyebar hoaxs.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan tusing barengin, be pasti katuturang, yan barengin bisa milu dadi tukang nyebar hoaxs.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan wantah jerone ledang, ajak ja titiang sareng driki.

In English:  

In Indonesian:   Jangan cari bahaya, tahan dulu nafsumu!”

In Balinese:   Yening Ida dane pacang ngamolihang informasi ampunang gati gelis percaya napi ja informasi punika, rereh dumun kebenaran sane medaging ring informasi sane kapolihang, napi malih yan sekadi mangkin ne sami sampun kawastanin melek teknologi niki, napi ja informasi sampun enggal kapolihang saking genggaman tangan dogen.

In English:  

In Indonesian: