What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Kasus Rabies Ring Bali

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

OPTIONAL

In Balinese

Matur suksma aturang titiang majeng ring pangenter acara, santukan galahe sane becik puniki kapicang ring pasikian ttiange. Para panureksa sane wangiang titiang, Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang, lan ida dane sareng sami sane banget tresnasihin titiang. Sadurung titiang matur amantra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk ngucarang panganjali umat. Om Swastyastu, Mogi-mogi sangkaning pasuecan Ida lan asung kertha wara nugraha Ida, prasida titiang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan karahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki lugrayang titiang matur amantra sane mamurda Kasus Rabies Ring Bali . Dinas kesehatan Provinsi Bali ngonfirmasi petang diri sane padem sangkaning keni infeksi rabies ring Bali ngawit warsa 2023. Dinas kesehatan Provinsi Bali teler maosang vaksin rabies kasedia ring fasilitas kesehatan miwah dinas kesehatan daerah ring Bali. Ring Januari kantos awal Juli 2023 Kacatet papat kasus padem. Ring periode sane pateh ring Warsa sane sampun lintang, wenten solas warsa jadma padem sangkaning rabies ring Bali? . Nedunang nyantos nem dasa papat persen? Baos anom, sane kahubungin ring rahina saniscara 1 7 2023 . Papat kasus padem sangkaning infeksi rabies warsa puniki mamargi ring Kabupaten Jembrana akehnyane kalih kasus,ring Kabupaten Buleleng wenten asiki kasus, miwah ring kabupaten Badung akehnyane asiki kasus. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali nyihnayang, populasi asu ring Bali ring warsa 2023 katarka akehnyane 599.719. Kasadiaan vaksin rabies ring Bali kantos Juni 2023 akehnyane 510.000 dosis. Ring pangawit sasih Juni 2023, program vaksinasi rabies ring Bali sampun ngeranjing ring 43,2 persen populasi buron, utaminyane asu. Nanging, penyebaran rabies saking asu ka buron tiosan sampun kapanggihin ring silih tunggil banjar ring Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Sane mangkin, napi sane patut kalaksanayang mangda nenten malih wenten rabies ring Bali? Santukan Bali durung bebas saking kasus rabies, punika mawinan iraga patut setata waspada majeng ring buron liar sane wenten ring sekitar lingkungan iraga madue buron peliharaan utaminyane majeng ring buron asu. Ida dane sareng sami yan cutetang titiang daging pidartan titiang iwawu inggih punika iraga dados krama Bali patut waspada majeng ring buron-buron sane wenten ring sekitar iraga lan ngelaksanayang vaksinasi majeng ring buron piaraan iraga. Ida dane sareng sami sane banget kusumayang titiang kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikenoh ipun ring wesananing atur. Manawi ring sajeroning napi sane baosang titiang iwawu wenten iwang antuk titiang matur nunas pangampura. Matur suksma antuk uratian Ida dane sareng sami, pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih Om Santih, Santih, Santih, Om

In Indonesian

OPTIONAl