UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Sajeroning

From BASAbaliWiki


s j) eRÿ n&
sajeroning
Root
Other forms of "jero"
Definitions
  • within en
  • at the time en
  • dalam, lingkungan id
  • pada masa id
Translation in English
at the time; within
Translation in Indonesian
dalam lingkup; pada masa
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Nggih, sakewanten sajeroning maosang seni, kocap nenten wenten sane pinih becik, nenten naler wenten sane pinih jelek.
English
Yes, when we talk about art, there is no such thing as the best or the worst.
Indonesian
Iya, akan tetapi berbicara soal seni, katanya tidak ada yang paling bagus, tidak ada juga yang paling jelek.
Balinese
Ayah-ayah puniki sajeroning jagi nyanggra puja wali ring rahina Kuningan sane jagi rauh.
English
These volunteering works were taken for the upcoming ceremony at Kuningan.
Indonesian
Kegiatan sukarela ini dalam rangka menyambut puja wali (upacara di Pura) pada hari Kuningan yang akan datang.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Yening manahang titiang punika makasami wantah pikobet sane patut katepasin pamekasnyane olih para pamimpine sane terpilih kalaning pemilu warsa 2024, inggihan punika sajeroning perijinan wisatawan meneng ring Bali patut kauratiang mangda para wisatawan sane wenten ring Bali satat nguratiang keajegan Baline.
English
This is a serious problem that leaders must address in the future, enforcing the rules for tourism to Bali.
Indonesian
Itu menjadi masalah serius yang harus ditangani para pemimpin kedepannya, menegakkan aturan aturan berpariwisata ke bali.
Government "Be Kelih Kan? Nu Deen Demen Ngae Uyut"
Balinese
Yening rereh kasujatiannyane pariwisata wantah sajeroning kawentenan sane ngulati karahayuan lan kalegaan manah ngenenin indik genah utawi obyek wisata.
English
Because basically tourism is travel undertaken for recreation and entertainment.
Indonesian
Karena pada dasarnya pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi dan menghibur dini.
Government "Be Kelih Kan? Nu Deen Demen Ngae Uyut"
Balinese
Nanging kasujatiannyane, pabinayan agama keanggen unteng pabiutan lan ngawinang nenten adung ring sajeroning krama.
English
But in fact lately, religious differences are often a source of division and disharmony in society.
Indonesian
Namun nyatanya belakangan ini, perbedaan agama seringkali menjadi sumber perpecahan dan ketidak rukunan dalam masyarakat.
Intercultural "Ge-Gambelan" as a Guide to Religious Life Towards Unity in Differences
Balinese
Nah ento ané rasayang tiang padidi, minab wakil rakyat ngelah pikayunan liyanan minab bandara durung kawujudang kanti jani, tuah saja dadi wakil rakyat keweh pesan sajeroning ngambil kaputusan krana liu pikayunan lan pakaryan sané patut kamargiang.
English
As proof that I, who is in northern Bali, feel like I have been a victim of political promises, promises to build an airport so that the economy in Bali is stable, but up to now all of this is just discourse that wanders around during the campaign season.
Indonesian
Sebagai bukti bahwa saya yang berada di Bali utara merasa menjadi korban janji politik, janji untuk membangun bandara agar perekonomian di Bali stabil tetapi sampai saat ini semua itu hanya wacana yang mengembara selama musim kampanye.
Government "PilKB yening engsap jek langsung jadi, Pilkada yen suba jadi jek langsung engsap"
Balinese
Sajeroning pasangkepan tiange sareng parapamimpin pasamuane, tiang ngaturang piuning ring dane sareng sami, indik Orti Rahayu sane sampun pidartayang tiang ring parabangsa sane boya Yahudi.
English
Well, that's what I feel myself, maybe the people's representatives have other considerations that maybe the airport hasn't realized until now, it's just that being a people's representative is very difficult to make decisions because there are so many.
Indonesian
Nah itu yang saya rasakan sendiri, mungkin para wakil rakyat memiliki pertimbangan lain yang mungkin bandara belum direalisasikan hingga saat ini, hanya saja menjadi wakil rakyat sangat sulit dalam mengambil keputusan karena banyak.
Government "PilKB yening engsap jek langsung jadi, Pilkada yen suba jadi jek langsung engsap"
Balinese
Majeng ring para pamilet, Pemilu 2024 pinaka tonggak penting majeng ring Bali sajeroning nentuang pamargi masa depannyane.
English
-
Indonesian
-
Government "Sareng Menuju Keberlanjutan: Tantangan Lingkungan anggen Calon Pemimpin Bali ring Pilkada 2024"
Balinese
Manut Titiang Kesadaran wantah kunci sane mautama ring sajeroning kawentenan pikobet luu puniki minakadi mangda wenten sosialisasi majeng krama sane wenten ring soang – soang Desa indik baya luu punika, mangda madue papineh miwah prasida ngawentenang Parikrama gotong royong nyabran awuku, tur mangda wenten genah – genah sampah nganutin soroh – soroh sampah mangda prasida kapilah, tur wenten nyane TPS (Tempat pembuangan sampah) ring soang-soang Desa. 2.
English
-
Indonesian
-
Government "UTSAHA NATASIN PIKOBET LUU RING KABUPATEN KLUNGKUNG"
Balinese
Maosang indik “program sane sampun prasida kemargiang, taler wenten akeh kekirangan ring sajeroning penyelenggaraan pemerintah lan pembangunan daerah, umpami indik pengelolaan luu sane durung tatas” punika sane kabaosang Jendrika.
English
-
Indonesian
-
Government "UTSAHA NATASIN PIKOBET LUU RING KABUPATEN KLUNGKUNG"
Balinese
Para istri madue peran ageng ring sajeroning kuluwarga pinaka lingkungan sane paling nampek ring parajanane santukan para istri punika pacang dados ibu sane pinaka puser utawi pusat informasi majeng ring alit-alite napi malih ring sajeroning gering Covid19 sekadi mangkin.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,duaning sangkaning pasuecan ida,titang ngiring idadane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.Ring galahe mangkin,lugrayang titang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida.
English
-
Indonesian
-
Government (Pikobet Margine Sane Alit Ngawinang Macet Ring Nusa Penida )
Balinese
Nampenin indike punika titiang ngaptiang pisan mangda angganing pemerintah lan pihak swasta prasida nguratiang lan ngicenin wantuan ring parajanane sane wenten irika, sakadi wantuan sarana-prasarana, pelatihan, lan permodalan, lamakane prasida nglanturang Pendidikan, sajeroning nincapang kauripan dane soang-soang, mangda prasida dados jadma sane mawiguna.
English
-
Indonesian
-
Literature NINCAPANG PENDIDIKAN RING PALEMAHAN 3T
Balinese
ngiring anggen bahasa lan aksara bali puniki sadina-dina, yen durung resep takenang ring sang sane wikan lan waged, ring sajeroning tata titi mebahasa bali.
English
-
Indonesian
-
Literature ngiring lestariang bahasa lan aksara bali
Balinese
Titiang mapanglungsur mangda prasida ngwangun Sarana-Prasarana sane prasida ngwantu Angganing Penyandang Ragam Disabilitas, sajeroning nincapang kasukertan kahuripan dane soang-soang.
English
-
Indonesian
-
Literature STRATEGIC PROGRAM FOR PROSPECTIVE LEADERS 2024-2029 TOWARDS EQUALITY FOR DIVERSE DISABILITIES
Balinese
Angganing Penyandang Disabilitas, akeh manggihin pikobet lan piambeng sane patut kauratiang mangda prasida polih kesetaraan hidup ri sajeroning parajanane makasami sane maurip iriki ring jagate.
English
-
Indonesian
-
Literature STRATEGIC PROGRAM FOR PROSPECTIVE LEADERS 2024-2029 TOWARDS EQUALITY FOR DIVERSE DISABILITIES
Balinese
Inggih asapunika prasida antuk titiang matur, manawi akeh kakirangan miwah kaiwangan titiang sajeroning matur i wawu, mawanti-wanti titiang nglungsur geng rena pengampura, untatin titiang antuk parama shanti, " Om Shanti, Shanti, Shanti, Om".
English
Okay, sorry if there are any mistakes or shortcomings, I apologize and close with.
Indonesian
Parama shanti, "Om Shanti, Shanti, Shanti, Om"
Government 3 Pikobet Ring Pemilu 2024
Balinese
Ring sajeroning pabinayan utawi pabinayan, ketahnyané minab wénten konflik utawi pabinayan.
English
-
Indonesian
-
Intercultural ADVAYA
Balinese
Antuk kerjasama pantaraning para pamimpin miwah krama sajeroning nanganin indik luu punika prasida mastikayang pikobet sané kamedalang olih luu punika prasida kaungkulin sareng-sareng Inggih Ida dane sareng sami sane kusumayang titiang ngiring makasami maulat sarira, mataki Taki ngawit mangkin, nylisik bulu, introspeksi diri yening iraga pinaka jatma Bali patut eling teken wewidangan jagat Bali antuk ngutang luu ring genahne utawi ngolah luu mangda jagat Baline sayaga asri, resik, miwah trepti.
English
-
Indonesian
-
Government AKEH PIKOBET SANTUKAN LUU
Balinese
Antuk nincapang kaamanan miwah awig-awig sajeroning ngamargiang pariwisata ring Bali, titiang percaya Bali ring galah sané jagi rauh pacang tetep dados objek wisata utama miwah sayan akéh nyobiahang budaya miwah tradisi ring Bali sakéwanten taler setata ngajegang taksu miwah ajeg Bali.
English
-
Indonesian
-
Government AKEHNYANE PELECEHAN OBJEK WISATA SUCI RING BALI
Balinese
pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring ida sang hyang widhi wasa,duaning sangkaning pasuecan ida,titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara wikithon partisipasi publik bali borarasi ring galahe mangkin lugragang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Bali Berduka Yadiastun para semeton sareng sami, kematian nenten dados ngurahang ring Bali, tur kasunarin olih pengendara sane nenten ngelarang pamunduhan lalu lintas, contoh sane kaanggen dados mangda polih kalaksanayang sane nenten ngupaya.
English
-
Indonesian
-
Government AKSI KEBUT-KEBUTAN DI BALI
Balinese
Akehan sane ngeniang pikobet sajeroning pikayunan mental sangkaning diskriminasi mresidayang mewali kenak waras yening sampun polih panepas lan pikamkam riinan (Fadli, 2019) Umpamiyang kadi I taru sane setata mentik kaiterin don yadiastun naenin aas, diskriminasi lan pikayun social janten Kantun wenten semaliha pacang ngebekin yening nenten kakedasin nyantos ke akah ipune.
English
-
Indonesian
-
Intercultural ARMONIA COMICS: EDUCATIONAL COMICS FOR GROWING PUBLIC AWARENESS IN INTER-FAITH TOLENRANCE IN BALI
Balinese
Sane kapertama, ngiring iraga sareng sami ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul I riki, sajeroning acara Wikithon Bali Berorasi.
English
-
Indonesian
-
Government Abet Turis, Ngerugiang Pakraman Bali
Balinese
Sane mangkin titiang jagi nyihnayang indik kawigunan toya sane resik sajeroning nambakin anak alit saking stuting, yening wenten toya sane resik, punika pateh sakadi anak alit sane polih ajeng-ajengan sane bergizi saking piring sane kotor, mawinan nenten wenten nutrisi sane prasida karesep ring pencernaan.
English
-
Indonesian
Om Swastiastu, yang terhormat para audiens yang saya hormati hadirin sekalian sebelum memulai Mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karna berkat rahmat beliau kita semua bisa berkumpul dan melakukan orasi.
Government Air bersih mencegah stunting
Balinese
Ring sajeroning Subak, wenten akeh pisan upacara majeng ring padi ngawit saking sadurung nandur nyantos sasampun manyi.
English
This indicates that there was a better breeding of rice species in East Java at that time, which was later developed in Bali as well.
Indonesian
Lontar Aji Pari mengungkap bahwa masyarakat Bali dan Jawa tradisional sangat menghormati tanaman padi sebagai sumber makanan yang paling utama dalam masyarakat agraris.
Lontar Aji Pari
Balinese
Sakéwanten, nénten samian kramané uning indik aksara Bali punika mabuat pisan ring kahuripan sosial miwah sajeroning ngalestariang budaya Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Aksara Bali dan Berbahasa Bali Untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat, by SyaPrajna
Balinese
Inggih, wantah asapunika atur titiang, tan lali titiang nunas geng rena pegnampura yening wenten kaiwangan miwah kakirangan titiang ring sajeroning daging pidarta puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya
Balinese
Wantah sekadi asapunika sane prasida uningayang titiang ngeninin indik alih fungsi lahan minakadi wenten atur titiang ten manut ring sajeroning angga titiang nunas pengampura banget riantuk tambet titiang kalintang maka panguntat atur puputang titiang antuk ngaturang parama Shanti.
English
That is the speech that I can convey, if there are any sentences that are not acceptable, I apologize profusely.
Indonesian
Demikian orasi yang dapat saya sampaikan, jika ada kalimat yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar besarnya.
Government Alih Fungsi Lahan Pertanian
Balinese
Lan majeng ring masyarakat sane me rage istri utamannyane mangda setate eling lan alon-alon ring sajeroning ngewacen utawi polih informasi sane wenten mangda katelatarang olih pkeneh sane becik santukan ring media sosial utawi ring kehidupan sosial.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Alon-alon ring sajeroning ngange skincare sane durung jakti antuk kebenarannyane.
Balinese
Santukan yening genah mebkati punika bersih, irika pacang ngunggalan kayun sajeroning mebakti.
English
-
Indonesian
-
Literature Selalu Melestarikan Kebersihan Pulau Bali
Balinese
Dumogi jagat bali tetep ajeg ring sajeroning adat lan budaya.
English
-
Indonesian
-
Literature Selalu berdoa
Balinese
Ring sajeroning nyanggra "Hari Perempuan Internasional" sumangdane anak istri sida ngabinayang sane encen orti sane nenten patut utawi nenten nyarengin ngwantu panglimbak ajah-ajahan guru rupaka sane mautama ring kulawarga kawekas.
English
Women as literacy agents must be able to ward of hoaxes and be able to sort out logical news also consider whether the news is important or not to be spread.
Indonesian
Perempuan sebagai agen literasi harus dapat menangkal hoax dan bisa memilah berita yang logis dan menimbang penting atau tidak berita tersebut untuk disebarkan.
Womens Spirit Anak Istri Benteng Utama Nglawan Panglimbak Hoax
Balinese
sakadi panikan : “Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agung Putri Astrid menekankan pentingnya peranan perempuan sebagai jendela informasi bagi keluarga dan masyarakat.” Punika taler dados “orang tua” sane “mendidik” pianak lan dados rabi ring sajeroning nglaksanayang “manajemen rumah tangga”, indike punika nenten ja dangan, “ibu rumah tangga” ngamerluang kawagedan sane “luar biasa” nenten dados kaucap “sepele”.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Istri Era Digital Anti Hoaks
Balinese
Wenten gatra sane marupa vidio sinalih tunggil sane nyinayang anak lanang sane kaprekpek olih anak akeh katakenin indik viralnyane ring sajeroning media sosial.
English
Circulating a video showing a man surrounded by many people as if he was being interrogated, went viral on social media.
Indonesian
Beredar sebuah video yang menampilkan seorang pria dikerubungi banyak orang seakan sedang diinterogasi, viral di media sosial.
Womens Spirit Anak Lanang Maglendahang Pitulas Anak Istri
Balinese
Ring aab jaman sekadi mangkin pangelimbak pare jana ring Bali ngawit saking anak alit sampun madue alat elektronik sane kaanggen ring sajeroning media sosial minekadi facebook, twitter, instagram, miwah sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Truna sane Keni Disinformasi
Balinese
Ring sajeroning nyalanang swadharman pinaka pamucuk Bali, pikobet sane pinih mabuat sane patut iraga tangar inggih punika pikobet sampah plastik.
English
-
Indonesian
-
Government Anceman sampah plastik
Balinese
Ri kala iraga manggihin informasi utawi orti ring sosial media, iraga patut disiplin ring sajeroning pamineh mangda iraga sida nureksa informasi utawi fenomena-fenomena sane kapanggih ring media sosial.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anggen Pemineh Rikala Ngamolihang Informasi
Balinese
Punika mawinan iraga prasida maosang indik jiwa sane magenah ring sajeroning soang-soang manusa mawit saking sumber sane pateh inggih punika Brahman utawi Ida Sang Hyang Widhi.
English
Thus we can interpret that the soul that resides in every human being comes from the same source, namely Brahman or God Himself.
Indonesian
Seperti misalnya membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan, menolong orang yang jatuh dari sepeda, atau bisa juga dengan mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada korban bencana alam.
Intercultural Application of the Tat Twam Asi Concept to create inter-religious harmony
Balinese
Suksman Ida Bhatara miwah pamutus saking Raja Bali inggih punika modal utama sané kapolihang olih Kiyayi Pucangan (Merik) sajeroning ngamolihang jayanti ngamolihang kuasa.
English
This spear is called Lelemon, it has great authority.
Indonesian
Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Tan kacaritayang ring sajeroning pamarginé, ri tatkala pasukan Sukasada rauh ring Désa Kalianget, prajurit Ngurah Kalianget taler sampun sayaga pacang nyerang Sukasada.
English
The king of mengwi then ask Gusti Made Tegeh who he really is.
Indonesian
Shri Prabu Astasura Ratna Bumi Banten adalah nama Raja Bedahulu.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Ngiring sareng-sareng sadar keuangan sajeroning warsa anyar tur galah lapor pajak ring sasih puniki.
English
-
Indonesian
Di masa tahun baru caka 1945 dengan harapan dapat meningkatkan perbuatan baik berkaitan dengan alokasi, namun yang ditemukan malah dugaan korupsi.
VisualArt Ogoh-Ogoh ring Manah Yowana Bali: Nincapang Partisipasi Nyuarayang Aspirasi
Balinese
Ring galah warsa anyar caka 1945 tur kaaptiang mangda prasida nglimbangkang parilaksana sane becik sajeroning alokasi, nanging sane wenten wantah dugaan korupsi.
English
-
Indonesian
Di masa tahun baru caka 1945 dengan harapan dapat meningkatkan perbuatan baik berkaitan dengan alokasi, namun yang ditemukan malah dugaan korupsi.
VisualArt Ogoh-Ogoh ring Manah Yowana Bali: Nincapang Partisipasi Nyuarayang Aspirasi
Balinese
"Kuwera Punia Karma, manados dewa utawi raksasa wantah manut papineh ring sajeroning nganggen paridana".
English
-
Indonesian
Di masa tahun baru caka 1945 dengan harapan dapat meningkatkan perbuatan baik berkaitan dengan alokasi, namun yang ditemukan malah dugaan korupsi.
VisualArt Ogoh-Ogoh ring Manah Yowana Bali: Nincapang Partisipasi Nyuarayang Aspirasi
Balinese
Tatujon idane mayasa sane pinih utama wantah mrasidayang jaya sajeroning makaklecan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ayam Ijo Sambu
Balinese
Inggih suksme para yowana sareng sami sane tresnasihin titiang, ngiring takenang ring sajeroning angga soang - soang, sampunke I rage midabdabin usaha - usaha sane metetujon miara kebersihan lan keasrian jagat Baline?
English
-
Indonesian
-
Government BALI RESIK
Balinese
Inggih, matur suksma aturang titiang majeng Bapak/Ibu calon pemimpin Bali ring PEMILU warsa 2024 antuk uratian lan komitmen ri sajeroning ngarepin tantangan sane mamerdi puniki.
English
Prospective leaders should be responsible for developing steps to overcome this emergency.
Indonesian
Pulau Bali, dengan julukan surga pariwisata dunia.
Government BALI RESIK, TAN KITEBEN GUNUNG LELUU
Balinese
Yening mengintegrasikan ide lan sumber daya ring berbagai sektor, iraga prasida nincapang hasil sane luwih ageng ri sajeroning ngupapira sawewengkon jagat Bali riwekasan.
English
As a foreign tourism area, the urgency of this problem must be addressed immediately because it can cause other issues that could be detrimental to the Balinese people.
Indonesian
Sebagai daerah pariwisata manca negara, urgensi masalah ini harus segera diatasi karena berpotensi menimbulkan permasalahan lain yang dapat merugikan masyarakat Bali.
Government BALI RESIK, TAN KITEBEN GUNUNG LELUU
Balinese
Nanging majalaran data sane wenten, ring pandemi niki pariwisata Bali sayan nguredang sajeroning akehnyane para turis sane ngranjing meriki, minakadi 74,84% saking sadurung pandemi kantos mangkin sesampune pandemi.
English
-
Indonesian
-
Government BALIWANGUNSATA ( Bali Ngwangun Pariwisata )
Balinese
Sujatinipun alit-alit lan yowanane sami sane pinaka tongkat estafet sajeroning ngawigunayang Basa Bali.
English
One of the important features to visit in BASAbali Wiki's site is a community space.
Indonesian
Salah satu fitur yang penting untuk dikunjungi dalam situs BASAbali Wiki adalah Ruang Komunitas.
Literature BASABali Wiki : Wadah Berbahasa Bali dan Partisipasi dalam Menganggapi Isu Publik di Zaman Sekarang
Balinese
Titiang nenten akeh uning kosakata lan basa ring sajeroning mabaosan nganggen basa Bali.
English
I realized that I was not fluent in Balinese.
Indonesian
Saya menyadari bahwa saya tidak fasih dalam berbahasa Bali.
Literature BASAbali Wiki sebagai Dunia Opini Milenial Bali
Balinese
Iriki taler dados ngangge pasang sor singgih sane kaaptiang, taler imba kruna sane kaanggen ring sajeroning lengkara.
English
Researchers have tried to uphold Balinese culture, but many Balinese teenagers underestimate the Balinese language.
Indonesian
Para peneliti sudah berusaha untuk menegakkan budaya Bali, tetapi para remaja banyak yang menyepelekan bahasa Bali.
Literature WIKIBALI, MEDIA ANAK MUDA MELESTARIKAN BALI
Balinese
Sane kaaptiang, Wiki setata mautsaha nglaksanayang inovasi inggih punika ring sajeroning design tur kreativitas konten.
English
Researchers have tried to uphold Balinese culture, but many Balinese teenagers underestimate the Balinese language.
Indonesian
Para peneliti sudah berusaha untuk menegakkan budaya Bali, tetapi para remaja banyak yang menyepelekan bahasa Bali.
Literature WIKIBALI, MEDIA ANAK MUDA MELESTARIKAN BALI
Balinese
Punika mawinan genah wisata utawi wahana wisata punika nenten prasida nglimbak ring sajeroning krama Baline.
English
-
Indonesian
-
Place BERKUDA RING SISIN TUKAD
Balinese
Ring sajeroning bebaosan punika, wenten makudang-kudang bebaosan sane iwang.
English
-
Indonesian
-
Government BLACK CAMPAIGN
Balinese
Ngenenin indik punika calon pemimpin Bali kenten taker sami masyarakat bali mangdane bise makarya lan madue kawigunan sane becik.Ngiring iraga sareng sami menginvestasi ring sajeroning alit-alit sane kari muda,ngiring sareng-sareng iraga wijaksana lan patut antuk berkembang.Ring sejeroning kawentenne puniki iraga sareng sinami sampunang cuman memanfaatkan Bonus demografi,sakawanten pastikayang kauripan iraga sakanturnyane ring Bali.
English
-
Indonesian
Bonus demografi dapat memberikan dorongan ekonomi tambahan dalam bentuk tenaga kerja yang lebih besar dan lebih energik, yang dapat digunakan untuk mengembangkan industri pariwisata dan sektor lainnya.
Government BONUS DEMOGRAFI PELUANG MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BALI
Balinese
Sajeroning industri puniki, persaingan sayan ageng.
English
-
Indonesian
Pendidikan menjadi salah satu penentu kualitas manusia yang ada di suatu wilayah, dan angka pendidikan Bali masih tergolong rendah apabila dikaitkan dengan bonus demografi yang menjadikan kualitas manusia sebagai faktor penentu menuju Indonesia Emas 2045.
Government BONUS DEMOGRAFI DIWILAYAH BALI YANG SANGAT RENDAH
Balinese
dumogi para wisatawan dura negara madue kesadaran mangda sayan wicaksana sajeroning ngamargiang parilaksana rikala malancaran ka Bali utaminnyane genah suci ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Perilaku buruk turis di bali
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik “Bali Berorasi”.
English
-
Indonesian
-
Government Bahaya Sampah di Bali
Balinese
Pracihna kacatur, inggih punika parilaksana tan manut gama, bebas tanpawates sajeroning truna-truni, sane mapuara ngusakang paridabdab masekolah.
English
-
Indonesian
-
Government Bahaya minuman keras
Balinese
Om Swastyastu, sane wangiang tityang angga panureksa, sapunika taler para semeton sinareng sami sane banget tresna sihin tityang Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
English
-
Indonesian
-
Government Balap Liar Sane Ngawinang Pikobet
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
English
-
Indonesian
-
Government Balap Liar
Balinese
sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara wikithon
English
-
Indonesian
-
Government Balap liar di jalan
Balinese
Infrastruktur sané becik: Kota sané sampun maju madu; infrastruktur sané becik, puniki wantah pamargi kapertama ring sajeroning ngwangun tata kota sané becik antuk krama lan wisatawan.
English
Quality infrastructure: An advanced city has good infrastructure, this is the first step in building an ideal city structure for the local community and tourists.
Indonesian
Infrasuktur yang berkualitas : Kota yang maju memiliki infrastuktur baik pula hal ini langkah awal dalam membangun sebuah tatanan kota yang ideal bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan.
Literature Bali Becik ( Berbudaya, Ekonomis, Cerdas, Inovasi dan Kreatif )
Balinese
bali akeh madue genah wisata sane patut kelalinin olih wisatawan ne, sekadi sane sampun kasub inggih punika wisata alam, tiosan punika wenten wisata edukasi, segara, sejarah, ajeng ajengan, kesahatan, tirta taler sane setate dados unteng liburan idadane inggih punika matumbasan, numbas sajeroning oleh oleh pinaka kenang kenangan yadiastun anggen pedidi, timpal lan kulawarga.
English
-
Indonesian
Bali memiliki banyak potensi wisata yang pantas dikunjungi oleh wisatawan, seperti yang populer adalah wisata alam, selain itu ada wisata edukasi, bahari, sejarah, kuliner, kesehatan, tirta dan yang selalu terpaut dengan liburan anda adalah wisata belanja.
Literature ekonomi bali bisa
Balinese
Sekadi mangkin Bali ngranjing ring era anyar paska pandemi.Mangkin pemerintah mapikayun sapunapi mangda iraga nenten sué meneng ring sajeroning kesunyian sané ngawinang makasami sangsara., santukan ekonomi ring Bali pinih akeh kadasarin olih pariwisata, yadiastun sajabaning industri pariwisata Bali taler madué industri perikanan miwah pertanian yadiastun kontribusinyané nénten akéh sekadi pariwisata.
English
Bali has several unresolved problems, namely garbage, traffic jams, and several other problems that should be of concern to the government.
Indonesian
seperti yang kita ketahui bersama Bali terkenal dengan objek wisata internasional, banyak wisatawan asing yang memilih Bali untuk menjadi destinasi liburannya.
Literature Bali Memasuki Era Baru
Balinese
Malarapan antuk panglimbak sane sampun karlatatang, jangkep, terencana, terarah, lan terintegrasi ring sajeroning ketangka Negara kesatuan Republik Indonesia madasar antuk nilai-nilai Pancasila.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Era Baru
Balinese
Sajeroning nitenin linggihe pinaka daerah tatujon wisata, Bali ngemanggehang Pariwisata Budaya pinaka daya tarik wisatawane sane pinih utama.
English
-
Indonesian
-
Literature Pulau Bali "Surga Terakhir"
Balinese
Madasar antuk punika, makudang-kudang pidabdab sané prasida kamargiang olih pemerintah sajeroning nangiang pariwisata Baliné mangkin kantos kapungkur wekas minakadi: 1.Ngamargiang becik prokes CHSE, minakadi protokol kesehatan sane kadasarin antuk Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE), inggih punika nguratiang becik indik karesikan, kesehatan, katreptian wewidangan rauhing ring kalestarian palemahan genah wisata.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Matangi
Balinese
Nglestariang lan nglimbakang budaya bangsa wantah sikap sane patut kalimbakang sajeroning ngutsahayang keanekaragaman.
English
Preserving and developing the nation's culture is an attitude that needs to be developed in addressing diversity.Not only that, cultural preservation is also a positive attitude and activities to fill the independence of Indonesia, friends.
Indonesian
Maksud dan tujuan membangkitkan kearifan lokal (lokal wisdom) dalam penyelesaian masalah adat, masalah gugatan perdata, masalah pidana yang tidak berdampak, masalah keluarga dan lain lainnya terkait dengan segala permasalahan masyarakat di Bali yakni untuk menghadirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum lebih dekat dalam masyarakat, tidak menimbulkan resistensi dalam masyarakat, menekan lajunya masyarakat ke Pengadilan, sehingga peradilan adat bisa berjalan lebih efektif, cepat & efisien.
Literature Bali Binasa? Kenyataan yang berambang
Balinese
Tetujon miwah tatujon ngeranjingang kaweruhan lokal (lokal wisdom) sajeroning muputang pikobet adat, pikobet gugatan sipil, pikobet pidana sané nénten madué dampak, pikobet kulawarga miwah sané tiosan sané mapaiketan sareng sakancan pikobet krama ring Bali inggih punika mangda prasida ngeranjingang keadilan, kabecikan miwah kepastian hukum ring masyarakat, nénten ngawinang resistensi ring masyarakat, ngrejek parajanané majeng ring Pengadilan adat, mangda pangadilan adat prasida mamargi langkung efektif, gelis miwah efisien.
English
Preserving and developing the nation's culture is an attitude that needs to be developed in addressing diversity.Not only that, cultural preservation is also a positive attitude and activities to fill the independence of Indonesia, friends.
Indonesian
Maksud dan tujuan membangkitkan kearifan lokal (lokal wisdom) dalam penyelesaian masalah adat, masalah gugatan perdata, masalah pidana yang tidak berdampak, masalah keluarga dan lain lainnya terkait dengan segala permasalahan masyarakat di Bali yakni untuk menghadirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum lebih dekat dalam masyarakat, tidak menimbulkan resistensi dalam masyarakat, menekan lajunya masyarakat ke Pengadilan, sehingga peradilan adat bisa berjalan lebih efektif, cepat & efisien.
Literature Bali Binasa? Kenyataan yang berambang
Balinese
Napi ka semeton eling, ring sajeroning sadina-dina akudang asu ring margine sane nenten karunguang?
English
-
Indonesian
-
Government Bali Santi, Bali Zero Rabies
Balinese
Taler kabuatang pendekatan majeng ring para yowana indik parilaksana Bijak bermedsos ring sajeroning lembaga pendidikan miwah kulawarga.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Sutrepti, Joh Saking Pikobet Pelecehan Seksual Ring Media Sosial
Balinese
Wisatawan sane dadi pangunjung ten pacang demen nolih baliho lan spanduk sane Wenten ring sajeroning margi, anggep para wisatawan nganggep hal nike bes menyi.
English
Which is where very large banners and billboards cover the beauty of Bali.
Indonesian
Wisatawan sebagai pengunjung tidak akan suka melihat baliho dan spanduk yang berada di sepanjang jalan, bagi para wisatawan menganggap hal itu sangat kotor.
Literature Bali Pariwisata Bukan Politik
Balinese
Makudang-kudang media utama, minakadi The Guardian, CNN, miwah National Geographic, sampun sering nyihnayang indik wisatawan dura negara sané ngelingin indik sampah, miwah indik pikobet Bali sajeroning ngatasi sampah.
English
To the extent that not a few tourists who call Bali as “the Island of Trash”.
Indonesian
-
Literature Daya tarik wisata bali tercoreng oleh sampah
Balinese
Kantos mangkin iraga sampun munduhang kirang langkung 400 ton sajeroning 15 sasih.
English
According to Melati, the participation of the Balinese themselves is unusually high.
Indonesian
-
Literature Daya tarik wisata bali tercoreng oleh sampah
Balinese
Santuke asapunika, sampunang lenga, ngiring sareng sareng ngaonang luu plastik, wantah asapunika atur titiang, tan lali titiang nunas geng rena pegnampura yening wenten kaiwangan miwah kakirangan titiang ring sajeroning daging orasi puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Bali darurat luu plastik
Balinese
Pamuputne, ring masa depan, iraga ngaptiang Bali prasida dados conto majeng ring wewidangan wisata sane tiosan sajeroning panglimbak pariwisata sane lestari lan urati ring kesejahteraan masyarakat setempat.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali di Tahun 2069
Balinese
Pamrentah utawi Desa Adat sepatutnyane berkoordinasi sajeroning pemulihan ekonomi krama sinamian solusi sane bertahap.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali dalam Menghadapi Pandemi COVID-19
Balinese
Nanging, akhir-akhir niki sikap punika, sayan ngilangang, ka lelep aab, sapunika iraga sebagai generasi milenial patut sadar jagi pentingne ma toleransi, mesikap gotong royong, lan prasida nulad sikap para pahlawan sane gigih sajeroning membela negara, ngantos iraga kantun ngidang ngadeg ring duur gumi ibu pertiwi.
English
However, lately this attitude has disappeared with the times, therefore we as millennials must be aware of the importance of tolerance, mutual cooperation, and being able to imitate the attitude of the heroes who are persistent in defending the country, so that we can still stand on the top.
Indonesian
Tetapi, akhir-akhir ini sikap tersebut, semakin menghilang termakan zaman, maka dari itu kita sebagai generasi milenial harus sadar akan pentingnya bertoleransi, sikap gotong royong, serta mampu meneladani sikap para pahlawan yang gigih dalam membela negara, sehingga kita masih bisa berdiri di atas bumi ibu pertiwi ini.
Comics Ngelestariang bahasa bali, sareng wikithon partisipasi publik
Balinese
Sajeroning aktivitas pariwisata menyita perhatian seniman seni pertunjukan, seni pertunjukan antuk persembahan ring tempat suci nenten mengalamin kemunduran.
English
-
Indonesian
-
Literature Pariwisata Bali dan Seni Pertunjukan
Balinese
Iraga dados masyarakat Bali/ yowana Bali pastika uning sareng kebudayaan duene sane akeh tur kasub ke dura negara, sane mangkin marak generasi muda sane minim minat antuk nglestariang kesenian Bali duene, sane ngawinag kebudayaan iraga akuine sareng daerah/bangsa lianan, kekayaan iraga dados nak bali nenten patut kambil alih, sepatutne iraga dados parajana utawi yowana Bali ngajegang tur nresnain kebudayaan Bali punika, dumogi pemerintah selaku wadah masyarakat akeh nglaksanayang sosialisasi indik nincapang tresna asi ring generasine sami, tur nyiagayang piranti utawi sarana prasarana anggen yowane Baline sane madue bakat ring sajeroning seni, dumogi Bali stata maju malarapan antuk yowana Bali sane kreatif tur berbudaya.
English
-
Indonesian
-
Literature Generasi Muda Bali Harus Punya Rasa Malu.
Balinese
Krama Bali sampun kuat pisan sajeroning ngajegang adat istiadatnyane.
English
Balinese people are very strong in maintaining their local customs.
Indonesian
Masyarakat Bali sangat kuat dalam menjaga adat istiadatnya.
Literature Bali, Alam, dan Budayanya.
Balinese
ngawigunayang seni bali ring sajeroning pakaryan soang-soang. 2.
English
ngawigunayang seni bali ring sajeroning pakaryan soang-soang. 2.
Indonesian
-
Literature Seni Budaya Bali
Balinese
Ngiring anggén bahasa lan aksara Baliné punika sadina-dina, yan durung resep, takénang ring sang sané wikan lan waged, ring sajeroning tata titi mebahasa Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Bahasa Bali Patut Dilestarikan
Balinese
Basa pinaka piranti mabebaosan dados sarana mabuat pisan ring sajeroning kahuripan.
English
Language as a means of communication has a very important function in life, because without language humans cannot speak.
Indonesian
Bahasa sebagai alat komunikasi memegang fungsi sangat penting dalam kehidupan, karena tanpa adanya bahasa manusia tidak bisa berkata.
Literature Basa Bali Wiki Sebagai Tonggak Berpartisipasi Dalam Isu Sipil
Balinese
Ngiring anggén bahasa lan aksara Baliné punika sadina-dina, yan durung resep, takénang ring sang sané wikan lan waged, ring sajeroning tata titi mebahasa Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Bahasa Bali harus dilestarikan
Balinese
Yening dados tunas titiang, ring sajeroning semeton sami sane pacang ngrajegang budaya Baline, ngiring pada yatnain sareng-sareng mangda I raga sareng sami prasida mabusana sane setata nganutin tata krama adat miwah agama druene, mawinan sangkaning mabusana sane patut punika sayan ajeg budaya Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Pakaian adat bali
Balinese
Kawéntenan sané matiosan inggih punika kahanan ring sajeroning parajanané sané akéh wénten pabinayan ring makudang-kudang widang.
English
Diversity is a condition in society where there are many differences in various fields.
Indonesian
Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang.
Intercultural Balinese
Balinese
Lianan malih, wenten Toyo Bungkah inggih punika genah masiram ngangge toya anget sane kapercaya olih masarakat Bali dados nambanin sajeroning anak sungkan, utamannyane sane keni penyakit kulit.
English
-
Indonesian
-
Place Bangli
Balinese
Punika mawinan, kompetensi lingual inggih punika kawagedan sajeroning ngawigunayang makudang-kudang basa sané patut kasaihang ring kawigunannyané soang-soang manut konteksnyané.\

Inggih wantah asapunika ngenenin indik daging manah titiang manados Masyarakat,titian mapinunas napi sane kasobyahang prasida kapinehin tur karesepang olih para pemangku kebijakan minakadi guru wisesane sane madue wewenang tur kebijakan sumangdane kawentenan Gumi Baline ngangsan becik tur trepti Sineb titiang antuk Parama Santih

Om Santih,Santih,Santih Om
English
-
Indonesian
-
Government Basa Bali Dados Basa Asing
Balinese
Titiang boya mamanah nasikin segara ring Ida Dané sané sampun pada pawikan, sakéwanten ritepengan mangkin titiang wantah matetegar, mapakéling ring Ida Dané pamekas ring para yowana, mogi-mogi napi sané sampun kamargiang prasida katincapang malih ring sajeroning kauripan turmaning dumogi pacang manados sesuluh iraga sareng sami mangda Bali lan Indonesia maju.
English
-
Indonesian
-
Government Basa Bali Pinaka Pamikukuh Budaya Bali
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
English
-
Indonesian
-
Government Baya Penyakit Menular ring Bali
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.
English
-
Indonesian
-
Government Baya Penyakit Menular ring Jagat Bali
Balinese
Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa pangayubagia majeng ring Ida sang hyang Widhi Wasa,duaning sangkaning pasuecan Ida ,titiang ngiring Ida Dane sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara Wikithon partisipasi publik Bali berorasi.
English
-
Indonesian
-
Government Baya sampah antuk gumi pariwisata Bali
Balinese
Puniki wantah kombinasi sané becik pisan ring sajeroning harmoni sareng para krama sané masikian miwah anget.
English
-
Indonesian
-
Literature Literature Bali Yang Indah
Balinese
Ring sisi tiosan, parajanane taler prasida ngwantu sajeroning nanganin pikobet puniki.
English
-
Indonesian
-
Government Beras antuk kahuripan krama bali
Balinese
Ring sajeroning ngarepin pikobet puniki, iraga patut nunggil dados asiki.
English
-
Indonesian
-
Government Bersama Melestarikan Budaya Bali
Balinese
Yadiastun pina ring sajeroning pikayun mangdanyane iraga setata saling asah asih asuh menyama.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Bhina tejaning bhuana
Balinese
Sajeroning sensus sane sampun kedabdab ring Indonesia makeh kramanyane 272,32 juta jiwa minakadi 86,88% meagama Islam, 10,58% Kristen (7,49% Kristen Protestan, 3,09% Kristen Katolik), 1,71% Hindu, 0,75% Buddha, 0,03% Konghucu sareng 0,05% agama sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Bhineka Tunggal Ika is the basis for religious differences in Indonesia
Balinese
Kramanyane madue among-amongan sane dahad utama ring jagate sajeroning jagat duene ageng, inggih punika mrasida ngalaksanayang pabinayan agama punika kaanggen dasar maswadarma sane becik.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Bhineka Tunggal Ika is the basis for religious differences in Indonesia
Balinese
Nenten nyineb kewentenan pabinayan agama punika ngutawai ngawetuang byota ring sajeroning umat agama, mawiwit saking manah sane ngagungin agama sane kaanut.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Bhineka Tunggal Ika is the basis for religious differences in Indonesia
Balinese
Sikiang kayun, raga lan manah sajeroning umat beragama, asah asih asuh kamargiang sekadi jalan tol sane ajeg lan kokoh mawetu Bali pusat budaya.
English
-
Indonesian
-
Comics Budi Ning Kayun Sukla