UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Aksara Bali and Language Bali

From BASAbaliWiki
20240218T055953600Z638183.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA Negeri 1 Tabanan
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Judul : Aksara Bali lan Mabasa Bali Pulo Bali inggih punika silih tunggil wewidangan ring Indon sia san kasub antuk genah wisata, busana adat, budaya, miwah ajeng-ajengan khasnyan , minakadi nasi babi guling san kasenengin olih krama Bali. Yadiastun ring Bali kasub antuk budaya, busana tradisional, adat istiadat, miwah san tiosan, nanging w nten makudang-kudang kakirangan ring Pulo Bali. Silih sinunggil kakirangan ring Pulo Bali sane ngawinang tiang banget seneng inggih punika kirangnyan kawruhan krama indik makarya aksara Bali miwah ngangg n basa Bali. Basa Bali inggih punika basa san ketah kaangg olih krama Bali duk masa nguni. Masa sane sampun lintang inggih punika duk leluhur iraga utawi sadurung iraga embas. Basa Bali mabuat pisan ring kahuripan parajanane ring dura negara utaminnyan parajanane ring tengahing jagat santukan prasida malajah san anyar miwah prasida adaptasi ring palemahan san w nten ring Bali. Iraga prasida nincapang kawruhan parajanane indik nganggen basa Bali sane becik lan patut, antuk cara, masosialisasi lan ngajak parajanane nganggen utawi nganggen basa Bali. In Balinese: Mangda prasida ngicenin pikenoh majeng ring para janane sane sampun uning ring basa Bali. Aksara Bali utawi san ketah kasengguh Hanacaraka inggih punika silih tunggil aksara tradisional Indon sia san nglimbak ring Pulo Bali. Sak wanten, n nten samian kraman uning indik aksara Bali punika mabuat pisan ring kahuripan sosial miwah sajeroning ngalestariang budaya Bali. Saking kaw ntenan krama san kirang uning ring aksara Bali, iraga prasida nyaga indik punika antuk cara, ngawit saking alit-alite, ngawedarang aksara Bali ring ipun mangda prasida ngwangun aksara Bali ring ipun. Raris majeng ring para yowanane miwah anak lingsir, iraga prasida masosialisasikan utawi makarya video animasi, novel, cerp n, aplikasi miwah game indik aksara Bali san prasida kasenengin olih krama. Samaliha pangajap-ajap tiange sane mangkin miwah sane pacang rauh. Pangajap-ajap titiang ring galahe mangkin, inggih punika mangda parajanane polih pangresep miwah inisiatif mangda prasida malajah ngangge basa Bali taler makarya miwah ngwacen aksara Bali. Nanging pangajap-ajap titiang ring masa san pacang rauh, inggih punika mangda para janan prasida ngangg n aksara Bali, mangda prasida ngangg n basa Bali ring kauripan soang-soang.

  In Indonesian