Nguni

nguni

\uni
  • ago; formerly; in the past (Alus mider) (Adverb)
Andap
pidan;ipidan
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
dumun; nguni
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Nggih, wastane lontar usada taru pramana. Siosan punika taler titiang polih kaweruhan saking tetamian para leluhure sane nguni.
[example 1]
Yes, it’s called an herbal manuscript. I inherited the knowledge also from my ancestors.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Sane nguni Kabupaten Badung kawastanin Nambangan sadurung kagentosin olih I Gusti Ngurah Made Pemecutan dados Badung ring penguntat abad ke-18.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Genah puniki nguni kawangun pinaka Wihara Buda ring warsa 989 M olih Raja Udayana miwah Ratu Gunapriya Dharmapatni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Candi tebing kocap kabaos olih kramane pinaka genah masemadi utawi matapa saking nguni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Manut daging saseleh para wikané, duké nguni ring jagat wangsulé kabaosang ngadeg kalih gunung sané dahat maprabawa inggih punika Gunung Batur Purwa miwah Beratan Purwa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Desa Banyuning nguni mawit saking wasta Monaspatika, Mona mateges toya miwah Stika mateges ening.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane nguni, desa puniki mawasta Desa Gunung Sari Munggah Tapa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida nglelana nglintasin akeh gunung, pucak bukit, miwah tukad santukan nguni durug wenten margi ageng sakadi mangkin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring wewidangan bekas Pelabuhan Buleleng kawangun monumen Yudha Mandala pinaka cihna genah payudhan kramane nguni nglawan Belanda.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para kelincine matur ring sang prabu mangda sareng sami matilar saking genahe ditu. “Da ngenduk keto, iraga mustine ngrunguang tur nyaga danu tetamian panglingsire nguni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gili Putih Sumberkima inggih punika genah sane sampun wenten saking nguni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh umahne ento tuah tetamian anak lingsirne uli nguni, tetep ia marasa bagia yadin tusing ngelah arta brana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Utsaha ring rana bangsa Indonesia nenten taler saking nguni.

In English:   The struggle of the Indonesian people is not only from the past.

In Indonesian:   Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dari masa lalu.

In Balinese:   Sane nguni, wewidangan Kabupaten Karangasem nenten doh malenan sareng wewidangan kerajaan Karangasem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama sane sampun waneh mamegeng di pakubon, mangdane nenten sumingkin waneh, kapatutang pisan sareng-sareng nincapang uratian ring kahanan geringe, mangda geringe gelis mamargi, yen geringe ical, sinah dabdabang alon-alon tata titi sekadi nguni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Bikul majarang indike nguni ring Tegal Kuru wenten anak tiwas ngaturang yadnya sane pinih luih, doh nglangkungin yadnya sane jagi kalaksanayang olih Sang Yudistira.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening saking nguni pemerintah ngelaksanayang awig-awig sane teges lan kadulurin antuk bantuan logistik sane patut, pastika angka kasus positif ring Indonesia prasida nyenikang.

In English:  

In Indonesian:   Jika dari awal pemerintah melaksanakan peraturan yang tegas dan ditambah dengan bantuan logistik yang benar, maka dipastikan angka kasus positif di Indonesia akan mengecil.

In Balinese:   Raris parinama Desa Jong Karem mauwah malih, indike puniki wenten ring Pustaka Lontar Kundalini Tattwa lembar 13.b (tigang welas) puniki dagingnyane : “..., hana ta paksi maliwis ngarania, wit sangkyeng pradesa Kanangdyah, mambur satiba para, samantara dhateng ing pradesa Sama Tengah, nga, Mengwi, ri enjingnia, manih mambur, tiba pwa hoyeng nista mandhalaning kahyangan Dhalem Bangun Sakti ing pradesa Jong Karem, pan hlarnia kaempal, duking mangkana ginentosaken haran Desa Jong Karem ika, inaranan Kaempal, ri kaswenia, kaloktah kadinatah Pradesa Kapal, mangkana tattwania nguni. ...”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kumbakarna maosang indik laksana kaon Rahwana saking nguni makadi: nenten kayun ngamargiang piteket-piteket becik; wantah kayun sane kaon nyusup ring ati; nenten naenin ngega anak lingsir; nenten bakti tekening anak sane patut kabaktinin; rasanyapa kadi aku miwah loba nyusup ring angga; gelis brangti tur seneng mapisuna; taler rasa sayang, satya miwah laksana becik sampun suwe ical.Kumbakarna ngrasayang yudane puniki sampun ngrusak negara santukan akeh ngamademang anak tan padosa, akeh wadua miwah patih sane padem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rasa tresna tekening negara patut katincapang olih parajanane mangda prayojanan negara sane sampun karincikang saking nguni prasida kapolihang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indike punika pinaka imba kawentenan parajana ring aab jagat mangkin sane nenten malih ngresepang kapurwan negarannyanenapi malihurati ring laksana para panglingsire nguni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiosan punika, agama Hindune ring Bali sampun saking nguni madue tata cara pacang nginggilang kawentenan buron, utaminnyane ingon-ingon inggih punika sarwa buron, sato, mina, paksi, patik, kebo, aswa, banteng, asti, miwah bawi.

In English:  

In Indonesian:   Akan tetapi, di sisi lain ia juga dapat memberikan kehidupan (amreta) bagi kehidupan manusia.

In Balinese:   Raris saking data Dinas Pariwisata Kabupaten Badung gebogan pangrawuh para wisatawané ring bulan Februari warsa 2020 (Kalih Tali Duang Dasa) sawetara 361.440 diri utawi kirang 0, 42 % saking papalihan pengrawuh para wisatawané sané nguni antuk gebogan 451.436 diri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pustaka lontar warisan Majapahit nguni ento nlatarang unduk kahanan guminé yéning sayan sayah, gering mrana tan pegat, manusané telah ngebus dingin, mati nadak tan sida katulungin, Sang Aji Bali patut ngaturang guru piduka ring Hyanging Basukih, Hyanging Sagara, miwah Panghulun Danu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sapasira sane padem ring payudan pacang ngamolihang Suargan ((prasasta sira nguni sampun tapa, gahan ta sira cakrawartting jagat, pejah sir ataman surud ring rana, asing mati mamuk ya moksatmaka).

In English:  

In Indonesian:   Setiap orang yang gugur dalam pertempuran mendapatkan sorga (prasasta sira nguni sampun tapa, gahan ta sira cakrawartting jagat, pejah sir ataman surud ring rana, asing mati mamuk ya moksatmaka)..

In Balinese:   Indikne punika wantah tata-titi para jana Bali ring aab nguni ngicenin wastan / utawi nama mangdane wastan / utawi nama punika marupa suksman sane ngelingang panjak-panjaknyane ring genah punika indik napi-napi sane naenin wenten ring desane soang-soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Montor sane nguni akeh pasliwer ring margi-margi, toko-toko sane satata rame, miwah toris sane akeh malancaran rahinane dumun, mangkin sahasa kasampatang baan ombak.

In English:  

In Indonesian:   Jalan-jalan yang dulu dipadati parkir kendaraan, toko-toko cendera mata, dan wisatawan yang berlalu-lalang, kini seperti tersapu ombak.

In Balinese:   Wastan genah iraga maurip miwah mapagubugan utawi ngamargiang swadharma sadina-dina taler pinaka tetamian saking kahanane nguni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wangunan puniki dados cihna pamargin kapuran Bali saking nguni kantos mangkin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Monumen puniki wenten ring sisi kaler Lapangan Puputan sane nguni dados genah maperang, ri kala Perang Puputan Badung duk warsa 1906, ri kala Belanda nyerang Denpasar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para yowanane mangkin kaaptiang mangda dados yowana sane prasida setata ngajegang lan ngalestariang sakancan budaya lan tradisi sane sampun katami saking nguni ring Bali, mangda budaya lan tradisi punika nenten sayan rered olih jaman lan prasida kaloktah ring dura negara.

In English:   Today's teenagers are expected to always be able to maintain and preserve all the cultures and traditions that have existed in Bali for a long time, so that these cultures and traditions do not become extinct due to the times and can be known abroad.

In Indonesian:   Para remaja saat ini diharapkan agar bisa selalu menjaga dan melestarikan seluruh budaya dan tradisi yang sudah ada dari dulu di Bali, supaya budaya dan tradisi ini tidak semakin punah karena jaman dan bisa dikenal hingga ke luar negeri.

In Balinese:   yening karasayang tambis-tambis telas sakaya sane kapolihang tur kapupulang saking nguni sane telas ring masan pandemi puniki.

In English:   If you feel you are slowly running out of wealth that has been obtained and collected from the past, which is now running out in the pandemic era.

In Indonesian:   Jika dirasakan perlahan habis harta kekayaan yang didapatkan dan dikumpulkan dari sejak dulu yang kini habis di era pandemi.

In Balinese:   Sane nguni, kasaktian tetiga tapel punika kocap kaloktah sajebag jagat Bali kantos kapireng olih silih tunggil Pedanda maparab Ida Pedanda Abiansemal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gatra indik kawentenan Pura Dalem Ped utawi Pura Penataran Ped nguni kantun magaluran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Astiti bhakti nreptiang jagat Bali saking nguni

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Manut ring data arkeologi sane wenten ring natah ajeng Pura Ulun Danu Bedugul puniki, wenten tetamian marupa barang-barang nguni sakadi Sarkofagus batu miwah papan batu sane minab sampun wenten duk jaman megalitik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Malih maharaja Kangsa nguni

Karusakane sami punika Ten wénten malih liyané Ring tangan wangsa Yadu Mangké keni sapaning resi Papasen ring susila Mangden langgong kukuh Sucining kulina jadma Éling-eling musuh manah lan ring bumi Pada-pada mabuwat Sucining kulina jadma Éling-éling musuh manah lan ring bumi

Pada-pada mabuwat.

In English:   Gaguritan Purwa Sanghara is one of the literary works written by I Gusti Ngurah Made Agung (1876-1906), the seventh king of the Kingdom of Badung who died during the Puputan Badung incident on September 20, 1906.

In Indonesian:   Gaguritan Purwa Sanghara adalah salah satu karya sastra yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Made Agung (1876-1906), raja ketujuh Kerajaan Badung yang tewas ketika peristiwa Puputan Badung 20 September 1906.

In Balinese:   Relief Bitera wantah seni ukir nguni ring Kabupaten Gianyar sane masrana antuk batu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lanjaran utawi roko sampun ketah saking nguni kaanggen paisengan, ri kala ngwedang, utawi panganget raga.

In English:   Make sure where you are, whether the person around you smokes or not, and whether the smoke is about affect someone else.

In Indonesian:   Konon katanya, rokok ada juga manfaatnya.

In Balinese:   Gotong royong utawi kepahingan puniki sampun wenten sakeng nguni turmaning sampun dados ceciren sakeng nilai-nilai kebudayaan sakeng krama bali ne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Taman Werdhi Budaya Bali utawi sane ketah kauningin mawasta Art Centre, kawangun antuk tetujon pinaka genah nglimbakang seni, nglestariang budaya miwah nyaga tetamian panglingsire saking nguni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Genah punika kawastanin wewidangan Dauh Tukad Badung olih krama adat nguni.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali Software