What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Basa Bali Pinaka Pamikukuh Budaya Bali

0
Vote
Title
Basa Bali Pinaka Pamikukuh Budaya Bali
Affiliation
SMA Negeri 3 Denpasar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

BASA BALI PINAKA PAMIKUKUH BUDAYA BALI

OM SWASTYASTU Merdeka Salam Perjuangan

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, Pinih ajeng mantuka ring ida dane pamilet sareng sami, mustikanyane angga panureksa sane dahat kusumayang titiang. Sadurung titiang matur, lugrayang titiang ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, riantukan sangkaning asung kertha wara nugrahan ida, titiang prasida mapupul iriki gumantin ipun ngamiletin acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Mungguing pidarta utawi orasi san jagi aturang titiang mamurda Basa Bali Pinaka Pamikukuh Budaya Bali . Titiang boya mamanah nasikin segara ring Ida Dan san sampun pada pawikan, sak wanten ritepengan mangkin titiang wantah matetegar, mapak ling ring Ida Dan pamekas ring para yowana, mogi-mogi napi san sampun kamargiang prasida katincapang malih ring sajeroning kauripan turmaning dumogi pacang manados sesuluh iraga sareng sami mangda Bali lan Indonesia maju. Ida dan sareng sami, kaw ntenan Pulo Balin pinaka pulau wisata budaya san sampun kaloktah ngantos ka dura negara. Sami sampun uning tur pawikan, punika san ngawinang jagat Balin kaparinama olih para janan pulau seribu pura, pulau d wata, pulau surga utawi the last paradis . Napi san ngawinang Pulo Balin kaparinama asapunika? San ngawinang n nten w nten tios santukan keasrian palemahan Pulo Balin , para jana Balin san ngandap kasor, maka miwah kaw ntenan seni budaya san kadasarin antuk Agama Hindu pinaka dasar mapineh jadma Balin . Ida dan sareng sami san kasumayang titiang, maosang indik basa Bali punika marupa pabuat san dahat mautama. Iraga sareng sami sampun pastika uning ring kaw ntenan basa Balin pinaka bantang utawi sarana ngrajegang budaya Bali. Basa Bali silih tunggil pinaka pang ling iraga dados jadma Bali, punika san ngawinang iraga mangda satata ngangg basa Bali rikalaning mababaosan sajeroning pasawitran. Tios ring punika, nelebang basa Bali maka sarana ngerajegang budaya Bali turmaning maka unteng tetujon Pemerintah Provinsi Bali, kasanggra antuk Pemerintah Kota miwah Kabupat n se-Bali, maka utsaha ngulati Bali ajeg. Ida dan , sayuwakti nenten w nten pidabdab ring Bali san n ntan mapangawak antuk basa Bali. Yadnya, pasangkepan, miwah lelintihan budaya Bali san gumanti ngangg basa Bali. Y ning iraga n nten ngangg basa Bali majanten kesujatian iraga dados jadma Bali ical. San mangkin sampunk Basa Balin ajeg tur sira sane patut ngrajegang Basa Bali? iraga sami sampun uning ring kaw ntenanipun, basa Balin durung prasida ajeg Iraga maka pawaris, sakadi mangkin kabaos putra bangsa, patut pisan dados titi pangancan nindihin basa Bali. Pamekas ngawit ring sekolah mangda sida mabaos, masesuratan, miwah makekawinan antuk basa Bali. Basa Bali pinaka pamikukuh budaya Bali, riantukan kadi san sampun kabaosang, tan pabasa n nten majanten budaya Balin prasida ngalimbak tur sida ajeg ngantos mangkin. Yan umpamiang titiang budaya Balin sakadi taru ageng. Basa Bali pinaka akah miwah agama pinaka rohipun. Kasenian, ilmu pengetahuan miwah san tiosan pinaka carang miwah donipun. San mangkin yening akahn usak, tuh, tur tan prasida ngalimbak, sapunapi i taru punika sida maurip? majanten sampun aas don miwah carang-carangipun. Taler asapunika yan imbayang titiang ring budaya Bali. Ida dan sareng sami san wangiang titiang, maosang indik ngangg n basa Bali, bilih-bilih ring panglimbak aab jagat mangkin, yan inargamayang titiang tan bina luir segara tan patepi, capuh aor tan pawates, sayuakti pisan sampun kauningin sareng sami. Napi malih para yowanan rumasa kuno pisan, n nten gaul kabaosang. Ritatkala mapupul sareng timpal-timpal ring sekolah, satata ngangg n basa Indonesia. Matak n ngangg n basa Bali, kacawis ngangg n basa Indon sia. Napi malih mangkin sampun ak h ngangg n basa gaul.. Ngantos madu papineh maboya titiang ring kaw ntenan basa Balin riwekas. Ida dane, silih tunggil sane kanggen ngewerdiang seni budaya inggih punika nenten tios wantah Basa Bali druene sane pinaka tetamian utawi warisan leluhur Bali saking nguni, punika ngawinang iraga patut bangga dados putra-putri Bali tur prasida ngerajegang Basa Baline mangda budaya Bali nenten punah. Punika taler benjang pungkuran mangda nenten basa Balin wantah dados basa ring lontar, ring sastra, ring sasuratan k manten. Mangdan n nten iraga kabaos Kadi katak san w nten ring sor tunjung , I kekupu saking doh ipun ngrasayang miik i sekar tunjung, sak wanten I katak yadiastun nampek ring genah punika, setata nyongkok n nten ngerasayang miik ipun i sekar tunjung san kalintang ngulangunin. Suksmanipun, ak h para janan saking dura nagara meled pisan manah ipun malajahin indik basa miwah sastra Bali, sak wanten iraga san meneng ring Bali n nten prasida ngangg Basa Bali, mangda n nten kadi asapunika, ngiring iraga mangda bangga pinaka jadma Bali, malarapan antuk ngelestariang basa Bali. Ida dan sareng sami, riantukan nelebang basa Bali, maka tiling ambek jadma Bali luih guna, san mangkin titiang mapinunas, ngiring sikiang kayun , mabalik sumpah ring angga soang-soang, mab la pati ngetohin gumi, wastu sida basa Balin ajeg, maka pamikukuh budaya Bali. Ida dan sareng sami san kusumayang titiang, wantah kadi asapunika mungguwing atur pidartan titiang puniki. Mogi-mogi w nten pikenohipun. Manawi w nten atur titiang san n nten manut ring arsa, titiang nunas geng rena sinampura. Makawasananing atur, puputang titiang antuk Parama Santih.

OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Pulo Baliné pinaka “pulau wisata budaya” sané sampun kaloktah ngantos ke dura negara, santukan kawéntenan seni miwah budaya Bali. Silih tunggil sane kanggen ngewerdiang seni budaya Baline inggih punika nenten tios wantah Basa Bali druene sane pinaka tetamian utawi warisan leluhur Bali saking nguni. Punika mawinan ngawerdiang tur nglimbakang basa Bali marupa kapatutan iraga sareng sami pinaka jatma Bali, utamanipun para yowana maka pawaris budaya Bali." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.