In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

Matur

matur

motu(
  • organized (Verb) en
  • talk; speak (Alus sor) (Verb) en
  • teratur (Verb) id
  • berbicara (Alus sor) (Verb) id
Andap
ngraos
Kasar
-
Alus sor
matur
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
mabaos
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Matur sisip ratu.
I confess fault, king i.e. I beg your pardon, sir.

Matur suksma
Thank you. Lit. Expressing humbly the profound [heart].

[[Word example text en::Thank you. Lit. Expressing humbly the profound [heart].| ]]

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Yening wenten berita selidiki dumun, teliti, manda nenten kene tipu utami hoax

Inggih wantah asapunika titiang prasida matur, yening wenten iwang, titiang nunas agung rena sinampura, puputan tiang antuk parama shanti

Om shanti shanti shanti om

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur Suksma Om Santih, Santih, Santih Om

In English:   Om Santih, Santih, Santih Om

In Indonesian:   Om Santih, Santih, Santih Om

In Balinese:   Matur Suksma Antuk Ida dane sareng sami sane sampun Ngwacen Karangan Niki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Manawita wenten Kirang Lankung antuk tiang matur, lugrayang tiang Nunas Geng rena Pangampura.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur lantas I Kedis Nuri, “Inggih Ratu Anak Agung ngiring mangkin mabade-baden.

In English:  

In Indonesian:   Setelah I Marakarma selesai berzikir, tiba-tiba beliau menginginkan kedua anak itu, namun tidak diberikan oleh Men Bekung.

In Balinese:   I Kedis Nuri ngenggalang makeber mulih matur teken gustinne. “Inggih Ratu Anak Agung Oka, indayang ja Cokor Ratu madikir.” Kayun kone I Marakarma tur lantas madikir.

In English:  

In Indonesian:   Si Burung Nuri bergegas terbang melapor kepada rajanya. “Paduka Raja Oka, cobalah paduka raja berzikir”.

In Balinese:   Gelisin satua, I Ngurah Rangsasa mangkin budal, sasampune nyakupang kara kalih matur suksma ring Ida Sanghyang Sambu duaning sampun kapica ayam maules.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakadi raris sareng kulawarga selesai menengah makanan, ipun sareng kulawarga dados ka Bandaraantuk rereh sane kasarengin matur ring Jawi Wetan, kota Bogor.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wantah amunika presida atur titiang sareng Semeton sami kirang langkung antuk titiang matur titiang nunas simapura.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa katunas?” Matur I Cicing Gudig, “Inggih paduka Betari, titiang tan demen dados manusa panjak.

In English:  

In Indonesian:   Si anjing merintih kesakitan dan minta ampun.

In Balinese:   Pangandikanne gede tur getar.

“Ih iba Cicing Gudig, ngudiang iba ngacep nira, apa katunas?”

Masaut I Cicing Gudig, “Inggih paduka Betari, mamitang lugra matur sisip titiang ngulgul palungguh paduka betari.

In English:  

In Indonesian:   Setiba di pura, si anjing memusatkan pikiran pada Dewi Durga.

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang ngomong teken panyeroan I Cupake, “Jero tulung titiang, titiang jagi tangkil matur ring Ida Sang Prabhu. “Malaib panyroane ka puri nguningayang unduke punika teken Raden Cupak.

In English:  

In Indonesian:   Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.

In Balinese:   I Cupak matur ring Ida Sang Prabhu, I Grantang sampun padem, kapademang oleh I Benaru.

In English:  

In Indonesian:   Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.

In Balinese:   Ngudiang beli tusing ka puri tangkil ring Ida Sang Prabhu.” Sasampune wenten ketel wacanan Ida Raden Dewi raris I Grantang nyawis tur matur dabdab alon, ngaturan parindikan pajalan sane sampun lintang.

In English:  

In Indonesian:   Aku akan mengantar beliau ke istan".

In Balinese:   Ngatonang unduke buka keto, ditu laut I Grantang metakon teken dagange ento, “Nawegang jero dagang nasi, titiang matur pitaken, napi wastan jagate puniki, napi sane mawinan jagat druwene sepi.

In English:  

In Indonesian:   Semoga dengan kepergian saya dari rumah hidup ayah dan kakak saya I Cupak bahagia".

In Balinese:   Nganteg ring puri I Dagang nasi matur, “Inggih Ratu Sang Prabhu sasuhunan titiang, puniki wenten tamiu sareng kalih misadia jagi ngemademang I Benaru.

In English:  

In Indonesian:   Paras tampan, prilaku buruk, dan tidak suka melakukan pekerjaan, apakah mau sepadan paras dan prilakumu?

In Balinese:   Kacrita sane mangkin I Cupak lan I Grantang sampun tangkil ring ajeng Ida Sang Prabhu raris Ida Sang Prabhu ngandika, “Eh cai ajak dadua cai uli dija, nyen adan caine?” I Grantang matur dabdab alon,”Nawegang titiang Ratu Sang Prabhu, titiang puniki wantah jadma nista saking jagat Gobangwesi.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.

In Balinese:   Ento mawinan ipun matur uning sapisanan nunas lugra ngmilunin sayembara ring Ratu Ayu Kencana Wungu.

In English:  

In Indonesian:   Wajahnya tampan dan rupawan.

In Balinese:   Umpaminyane rikalaning matur ring sang sane linggih nyane singgih minakadi majeng ring Ratu Peranda, Ratu Aji, Gusti aji, Ida Ayu nika nganggen basa alus.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedurung tiang matur "curhatan" kenten ngih, tiang jagi nguncarang panganjali umat "Om Swastyastu"

In English:  

In Indonesian:   Nah lewat covid-19 ini, sepertinya menjadi "jalan" untuk kita bisa dekat dengan keluarga, dan pasti banyak orang yang seperti itu.

In Balinese:   Inggih semeton sami iraga sepatut ne tusing enggal percaya antuk informasi sane ngamaang hadiah hadiah menarik.Mangkin patutne dueg dueg nyaring informasi utawi memilah memilah dumun informasi sane kapolihan

Inggih wantah asapunika tang prasida matur, manawi ta wenten atur titiange sane nenten manut ring arsa nenten lali titiang nunas agung rena sinampura puput titiang antuk parama santhi

om shanti shanti shanti om

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur suksma.

In English:  

In Indonesian:   Sedih yang saya rasakan seketika hilang ketika saya tiba di rumah masa kecil saya.

In Balinese:   Yening Rai, sambil nyantos pendaftaran kuliah, sareng taler ring utsahane puniki sapisanan ngrereh pengalaman tur malajah indik matur ring masyarakat sane matumbasan, miwah nglimbakang pemasaran ri sajeroning madolan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para kelincine matur ring sang prabu mangda sareng sami matilar saking genahe ditu. “Da ngenduk keto, iraga mustine ngrunguang tur nyaga danu tetamian panglingsire nguni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   "Matur suksema sane kaanggen rikala impian lan gagasan punika kaanggen dados.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sadurung titiang matur amatra, ngiring sareng-sarengnyihnayang rasa pangayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida dane sareng sami, manawita sampun uning nyabran Saniscara Umanis Watugunung pastika sampun iraga nglaksanayang pujaning Sang Hyang Saraswati pinaka bhataraning pangweruhan.

In English:  

In Indonesian:   Hari raya Saraswati diperingati setiap enam bulan sekali, tepatnya pada hari Saniscara Umanis wuku Watugunung.

In Balinese:   Malaksana becik miwah santi malarapan antuk nguncarang ampura, matur suksma miwah nunas tulung ring sapa sira.

In English:   The advantages if we are religiously in harmony are discounts and holidays that can be enjoyed by anyone.

In Indonesian:  

In Balinese:   Wantah asapunika titiang prasida matur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang anake ngerimik, “to ngudiang I Celempung sangkep nyangkol kuluk, jeg soleh gen tingkahne, mabet paling saying tekening buron gen agemne!” I Celempung lantas matur tekening Jro Kelian Banjar, “Nawegang titiang jro kelian, titiang nunas ampura santukan tiang kadat rauh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ebene sisan daar bang pisaga ngidih abedik, yen enu sisane dadi adep.”

I Congeh nyakupang limane matur suksemaning manah. “Nah ne jani kema suba cai mulih nanging ingetang eda nyen unduke ene sambatanga teken anak elenan.”

Disubane I Congeh mapamit, laut ia encol neked di sisin segarane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gelisang satua, di subane pada duur, nuju peteng lantas I Dukuh matur teken Raden Mantri makakalih muah Raden Galuh, “Dewa-dewa Raden Mantri kalih muah Raden Galuh, mangkin I Dewa sampun sami duur, titiang mangkin mapamit ring I Dewa sami, titiang pacang moktah ka suniatan.

In English:  

In Indonesian:   Karena Ida Raden Galuh masih menyusu, dia dicarikan susu kijang.

In Balinese:   Kacrita ada Kelesih intil-intil tur matur teken I Samong, “Ratu Sang Prabu tititang misadia ngamiletin sayemwarane punika, sakewanten sida tan sida antuk titiang taler druweyang”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kurmawa muah Ni Kurmawi, kenehne lega lantas matur. “Inggih Ratu Batara, ngawit saking mangkin rauh kawekas titiang pacang mataluh ring biase sane wenten ring sisin segarane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sadurung titiang matur, titiang ngaptiang mandane Ida/Dane sane ngwacen sasuratan titiang puniki stata kenak rahayu.

In English:  

In Indonesian:   Penyampaian gagasan atau opini ini saya sampaikan kepada pemangku kebijakan atau pemerintah, yang sudah berusaha dan memperhatikan masyarakat, khususnya di Bali.

In Balinese:   Digelis I Jayaprana matur ring Anake Agung santukan sadu ajeng punika katerima olih Jero Bendesa miwah Ni Layonsari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Boya tiang tusing matur suksma antuk kewentenan gumin tiang ane suba kasub.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Reraman tyange wau mengerti lan buin Matur suksma teken dokter ipun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga sampun percaya teken informasi palsu, tityang matur suksma teten bapak dokter sane sampun ngemaang informasi sane patut".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang tityang matur amatra sane mamurda ”Ngrajegang Budaya Bali”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kedis Sikep ngemasin mati.

“Nunas ampura Gusti Prabu, sampunang matianga kedis Sikep punika!” kalih diri juru boros matur ring Prabu Suradarma uling duwur abinge. “Ngudiang sing dadi matiang, ia suba nyander tekor yeh gelahe!”

“Santukan Kedis Sikep punika sampun nylametang urip Gusti Prabu.

In English:  

In Indonesian:   Elang yang kurang ajar itu pun mengetahui gelagat itu, lalu secepatnya menyambar tangan raja.

In Balinese:   Pirengang dumun caritan tiange, Ratu,” angkihan I Lelipi Tua sengal-sengal matur ring Sang Prabu. “Tiang ngemasin buta sangkaning pelih neda tetadan.

In English:  

In Indonesian:   Kecurigaan Tuanku berlebihan.

In Balinese:   BALI ASRI Om Swastiastu Harapan titiang kedepan inggih semeton titiang, ngiring irage melestarikan budaya bali santukan irage ngelaksanayang budaye baline pang ten engasap , lan sampunan lali saling tulungin, lan irage patut ngemolihang kerahajengan rerame antuk makarya keras inggih, lan laksanayang prmbersihan pang bali nike bersih lan asri matur suksma Om Santih Santih Santih Om.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur suksma antuk galah sane kapaica ring padewekan titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaping kalih, alit-alite mangkin sayan lali ring Bahasa Aksara miwah sastra Baline, tur kantun akeh nganggen Bahasa Indonesia rikalaning matur atur sareng timpal utawi sareng keluarga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mantun ida brahmana raris matur jagi ngaturang tepengnyane ring tamiu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tityang pinake Krama Bali matur suksma antuk infrastruktur sane sampi kesayagang oleh pemerintah sakewanten kantun Wenten banjir ring daerah kota krna Tukad utawi selokan sane Wenten durung becik pisan Nike mawinang kewentenan banjir krana selokan kantun cenik akeh luu Nike mawinang mampet tur banjir dumogi pemerintahan nyingakin lan mecikang selokan utawi Tukad sane Wenten ring kota lan desa mangde kebanjiran nenten Malih Wenten ring kota lan ngaryaning awig awig mangde Krama Bali eling teken luu lan limbah sane Wenten ring selokan utawi Tukad Tityang pinake Krama Bali matur suksma ring pemerintahan sampun menatata infrasturktur sane Wenten ring Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ritatkala para wiku sampun rauh ring Dwarawati, Arya Samba miwah Sang Wabru raris matur taler nunas kapiolasan ring para wiku mangda kicen oka.

In English:  

In Indonesian:   Saat para wiku telah tiba di Dwarawati, mereka menghadap para pendeta dengan alasan memohon belas kasihan agar bisa mempunyai anak.

In Balinese:   Matur suksma majeng ring Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak lan Ibu guru

SMA NEGERI 1SAWAN sane banget tresna asihin titiang sane sampun ngicening titiang galah nyarengin pacantokan lomba artikel mebasa bali puniki miwah para angga sane sampun presida ngicening pawilangan

Ring sekancan pekaryanan pamilet acara lomba artikel mebasa bali sane kalaksanayang ring rahina sane mangkin ,sadurung titiang matur amatra pinih riin ngiring sareng sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur suksma majeng ring Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak lan Ibu guru

SMA NEGERI 1SAWAN sane banget tresna asihin titiang sane sampun ngicening titiang galah nyarengin pacantokan lomba artikel mebasa bali puniki miwah para angga sane sampun presida ngicening pawilangan

Ring sekancan pekaryanan pamilet acara lomba artikel mebasa bali sane kalaksanayang ring rahina sane mangkin ,sadurung titiang matur amatra pinih riin ngiring sareng sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ainggih sekadi asapunika aturang titiang ida dane miwah para semeton bali ,para angga lomba artikel mebasa bali, miwah para guru SMA NEGERI 1 SAWAN, Bapak kepala sekolah lan bapak / ibu guru sane kasumayang titiang asapunika prasida titiang matur ring galahe puniki , yening wenten iwang titiang ngeraos , salah ring penulisan , ledang ida dane ngampurayang , inggih puputang titiang antuk parama santhi Om santhi , santhi , santhi om

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Imba tiosan inggih punika ngenenin indik kruna kria tiosan, inggih punika ‘matur’ sane kaanggen ri tatkala Yuyu matur kapining Ida Padanda.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ri sampune dados semer ane dalem, irika raris saereng kalih matur suksma ring kramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang anak rakyat ane tusing nawang apa… Nah solusi tiange, kadung gumine suba dadi buka kene, jani jalan ajak makejang mulat sarira… yen teka buin gemah ripah gumine, ingetang nabung, ingetang matur suksma ring Hyang Widhi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sadurung titiang matur amatra, ngiring sareng-sarengnyihnayang rasa pangayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida dane sareng sami, manawita sampun uning nyabran Saniscara Umanis Watugunung pastika sampun iraga nglaksanayang pujaning Sang Hyang Saraswati pinaka bhataraning pangweruhan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sadurung titiang matur amatra, ngiring sareng-sarengnyihnayang rasa pangayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida dane sareng sami, manawita sampun uning nyabran Saniscara Umanis Watugunung pastika sampun iraga nglaksanayang pujaning Sang Hyang Saraswati pinaka bhataraning pangweruhan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nike tuah usul sederhana saking tiang, yen pemerintah kayun ngiring diterapkan, yen ten kayun tiang tetap ngaturang matur suksma.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur suksma aturang, ngiring saling tulungin mangde ten wenten penduduk bali sane mati kelaparan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sadurung titiang matur amatra, ngiring sareng-sarengnyihnayang rasa pangayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ida dane sareng sami, manawita sampun uning nyabran Saniscara Umanis Watugunung pastika sampun iraga nglaksanayang pujaning Sang Hyang Saraswati pinaka bhataraning pangweruhan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lautang jani cai matur teken manira!” Atman I Lubdaka matur sada ngejer, “Inggih...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang ngugu antuk kawentenan pandemi puniki polih orahang karma sane patut irage sareng sami tampi mangde mawali eling tur matur suksma ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyingakin prakara punika, pemerintah patut gelisang kebijakan Sosialisasi Anti-Hoaks, Memutus media sane nenten valid tur berkolaborasi sareng komunitas pemberantas mis-informasi, Ngajak para profesional ngewangun Sertifikasi Media mangda dados wadah informasi sane valid, Sosialisasi punapi sepatutne iraga dados masyarakat matur indik aspirasi utawi solusi manut UU/UUD nanging tetep nyaga etika berkomunikasi, tur melibatkan media antuk nyobiahin orti-orti indik UMKM/UKM/, Lapangan Pekerjaan, utawi lomba-lomba sane menghasilkan secara gratis nenten dipungut biaya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saking konten kreatif lan bermutu, tiyang nunas mangda BASAbali Wiki prasida ngicen konten sane lebih becik lan prasida kacingakin olih semeton sane liyanan mangda prasida ngicen pawarah-warah utawi matur pakiling mangda prasida ngamolihin tetujon ring wargi makasami.

In English:   With creative and quality content, I hope that in the future BASAbali Wiki can present even more interesting content that can be seen by all people and is good at delivering so that the information conveyed can be accepted by the public.

In Indonesian:   Dengan konten yang kreatif dan bermutu, saya harap kedepannya BASAbali Wiki dapat menyajikan konten yang lebih menarik lagi dan bisa dilihat oleh semua kalangan serta baik dalam penyampaian agar informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat.

In Balinese:   Matur suksma sampun ngaca ceritan tiange .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur Suksema

basabaliwiki.org @wikibasabali @pasikianyowana.bali

@mamedwedanta

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Naga Basukih matur ring Ajine, “Nawegang Aji Agung titiang kadi isenge ring sameton titiange sane wenten ring jagat Bali, makadi Betara Geni Jaya sane malinggih kocap ring Bukit Lempuyang, Betara Mahadewa kocap ring Gunung Agung, Betara Tumuwuh ring Gunung Batukaru, Betara Manik Umang ring Gunung Beratan, Betara Hyang Tugu di Gunung Andakasa, cutet ring sami sameton titiange sane wenten ring tanah Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi mapan aketo bebaos Ida Betara Guru, dadi matur I Naga Basukih, “Inggih Aji Agung, yang wantah Aji nitah mangda nguluh Sinunggale, maliha yan bantas amonika pakantenan jagat Baline, yening Aji maicayang jagat Baline jaga uluh titiang.” Keto kone aturne I Naga Basukih kaliwat bergah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi sambilanga masemu kabilbil matur I Naga Basukih ring Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lautang jani cening majalan!” “Matur suksma Gusti Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakancan pamujan majeng ring Ida sang rumaksa tur sang sane patut kapuja, tityang matur sembah ring buk padan Ratu.

In English:   Nagarakretagama is a compilation of praises to King Hayam Wuruk written by Mpu Prapanca in 1365.

In Indonesian:   Nagarakretagama adalah sebuah kakawin pujian kepada raja Hayam Wuruk oleh Mpu Prapanca yang ditulis pada tahun 1365.

In Balinese:   Jerone jadma saking dija?” Ngandang-nganjuh pasautne I Belog. “Sisip kenken, anak saja kedis beler melog-melog.” Mara keto pasautne I Belog, ngenggalang I Parekan ngapuriang matur teken Ida Anake Agung kauningang saindik-indikne I Belog.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasampune matur piuning tur nguncarang mantra, dane balian pacang milih jinah kepeng punika sambilang dane nutup panyingakan.

In English:   After chanting certain mantras and offering the prepared offerings, the balian will choose some coins at random.

In Indonesian:   Setelah mengucapkan mantra tertentu dan mempersembahkan sesajen yang telah disiapkan, balian akan memilih uang kepeng secara acak.

In Balinese:   Subak ring Desan tityange sampun Wenten katos dumun .Sakewanten kantun wenten kekurangan nyane inggih punika kantun Wenten masyarakat ngutang luu ring Tukad Nike menkadi toye ring subak tercemar , pinunas titiang majeng ring pemerintah mangda prasida ngicen wantuan minakadi tempat sampah sane rmhne doh saking Margi Ageng lan mobil bak pengangkut sampah matur suksma , Om santih,santih,santih,om

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur Suksma.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur suksma ???????? Om santih , santih , santih ,om ????

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inggih punika sane prasida atur titiang, matur suksma sampun ngewacen karya titiang e puniki.

In English:  

In Indonesian:   Itulah yang bisa saya sampaikan, terimakasih karena sudah membaca karya saya ini.

In Balinese:   Kaping untat, matur suksma antuk semetong sane sampun nyarengin memaca curhatan puniki taler antuk semeton ring Bali sane sampun tegteg kayang dinane mangkin.

In English:  

In Indonesian:   Untuk semeton yang telah meluangkan waktu membaca curhatan ini, terima kasih karena sudah bertahan hingga saat ini.

In Balinese:   Ia lantas matur ring dane jero bendesa adat. “Naweg naweg jero bendesa adat.

In English:  

In Indonesian:   Pan Balang Tamak setiba di bale banjar terkejut melihat tai anjing masih berserakan.

In Balinese:   Nggih ento dogen harapan tyang, Matur Suksma

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   matur suksma , Om santih,santih,santih,om

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Tatit matur teken Patih Sambada, nyambatang panjake pada kasengsaran, berag aking.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wantah amunika presida atur titiang sareng semeton sami kirang langkung antuk titiang matur titiang nunas agung sinampura.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur Suksma, dumogi stata kaliwat sutindih ring basa Ibu.

In English:   Second, carry out coaching or real action for children so that they are no longer ashamed to use Balinese.

In Indonesian:   Kedua, melaksanakan pembinaan atau aksi nyata kepada anak-anak agar tidak malu lagi menggunakan bahasa Bali.

In Balinese:   Titiang rumasa bagia tur matur suksma majeng ring BASAbali Wiki pinaka platform sané madué tatujon ngalestariang basa miwah kebudayaan Bali ngawéntenang genah anggén mabaos.

In English:   I am grateful that BASAbali Wiki as a platform for the preservation of the Balinese language and Balinese culture provides a space to speak out.

In Indonesian:   Saya bersyukur bahwa BASABali Wiki sebagai platform pelestarian bahasa Bali, dan kebudayaan Bali menyediakan ruang untuk bersuara.

In Balinese:   Salanturnyane, nuju ka pura matur piuning.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida raris ngelurin para panganggone.

“Nyén ngaé gambaré?” Para pengangonne nyambatang I Raréangon. “Raréangon, cai ngaé gambaré né?” "Inggih titiang ratu." "Dija cai taén nepukin anak luh buka kéné, orahang tekén gelah!" "Titiang matur sisip Ratu Déwa Agung, titiang nenten naen manggihin jadma marupa asapunika." "Men dadi cai bisa ngaé gambar I Lubangkuri?" "Punika sangkaning titiang ngawag-awagin, Ratu Déwa Agung". "Ah gelah tuara ngugu, jani gelah nitahang cai apang ngalih I Lubangkuri, yen cai tuara nyidaang, sing buwungan cai ngemasin mati!"

I Rareangon ngeling minehang pangandikan Ida Anaké Agung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Semeton sinamian patut matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida sampun maicayang ring iraga soroh-soroh sane mabina-binayan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawusan matur piuning ring Bhatari Laksmi, kramane nunas lungsuran.

In English:   This is the significance of Sabuh Mas celebration.

In Indonesian:   Ini adalah makna dari perayaan Sabuh Mas.

In Balinese:   Naga Gini lantas malaib ka Sapta Patala, matur ring ajinne Sang Ananta Boga, kanikayang Sang Prabhu Aji Dharma wirosa makayun mlegandang anggan idane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh buka keto pariselsel Ida Brahmana lanang, lantas nyawis matur Ida Brahmana Istri, “Inggih Beli, sampunang gelis sungsut, sane kawastanin istri patut nulungin susatya ring rabi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipun raris matur ring Ida Sang Prabu.

“Inggih Gusti Prabu, mangda mamargi sayemwarane, ledangang Gusti Prabu mecutin titiang ping telung dasa.”

“Kal soleh, ngudiang paman nagih apang katigtig ping telung dasa?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur Suksma ???? Om Santih, Santih, Santih Om

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inggih wantah asapunika prasida aturang titiang dumogi wenten pikenohnyane, matur suksma antuk galah, saluir kakirangan atur titiang, lugrayang titiang nglunsur agung rena pangampura.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging titiang pinaka pangawi matur suksma pisan majeng ring Basa Bali Wiki sampun ngamedalang animasi grafis sane mawasta Luh Ayu Manik Mas taler sampun marupa carita komik sane interkatif, edukatif tur refressentatif.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang nunas matur suksma majeng ring BASAbali Wiki punika krana sampun prasida hadir ring tengah-tengah iraga, ulian nika iraga uning napi sane viral ring gumine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Matur nuwun kanggo dina iki

In English:   Good morning, Sun

In Indonesian:   Aku akan senang untuk istirahat

In Balinese:   Mangkin Luh Manik mamanah antuk melajah medagang ring mukak umahnyane, iya matur ring matuan ipun.

In English:  

In Indonesian: