UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Hoax Pipis Jutaan Rupiah!

From BASAbaliWiki
IMG 20210409 212414 484.jpg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
Ni Kadek Mona Dwi Antika
Author(s)


  Wikithon Gianyar5 Mona

  38 months ago
  Votes 0++
  👍👍

  Luhtu nirani

  37 months ago
  Votes 0++

  Informasi ane buka keto biasane suba tawanga sai ada korban kabogbogin, enu masi ada ane ngugu (percaya) minab ane ngugu informasine ento tuah suba tusing ada gae lenan, gaenne tuah ngaton dunia tipu-tipu. Apabuin jani masan gerit, minab masi ane ngugu informasi ento ulian coba-coba "Nyen nawang saja maan" Hahaha, nah sing kene sing keto tuni di peken tepuk:

  Kisi-kisi I Nyoman Gadung meli jaja lapis, sambilanga meli uli tape. Ulian disinformasi iraga puyung sing maan pipis,

  ane jani payu iraga kena PHP.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Pinih ajeng lugrayang riin titiang ngaturang pangastuti majeng ring Ida Hyang Widhi Wasa malarapan pangastungkara, Om Swastyastu. Ring rahinane mangkin, titiang jagi nlatarang penampen titiang indik disinformasi sane beredar ring media sosial tur napi carane nempasin disinformasi punika. Semeton sareng sami pengalaman titiang sane kapertama punika wantah wenten akun ring sosial media sane mawasta Instagram. Akun punika lakar ngemaang hadiah utawi giveaway pipis jutaan rupiah. Ring gumi sakadi mangkin puniki sira nenten kayun sareng pipis, makejang anake kayun teken pipis punika. Ento sampun mawinan titiang milet teken giveaway punika. Sampun kenten malih titiang mapikenoh napika wenten cara iraga uning informasi ento patut napi tusing patut tur napi sane nganggen nempasin disinformasi punika? Yening manut saking pengalaman titiang, ritatkala titiang sampun ngunggah utawi share informasi punika, titiang polih kabar saking akun punika titiang ngamolihang jayanti indik giveaway punika, lan titiang tundenange nebus pajak sareng akun punika. Sampun kenten mbok titiang sane mawasta Monika ngamolihang jayanti pateh sakadi napi sane kapolihang titiang ring akun punika. Ditu lantas titiang curiga sareng mbok titiang, lantas titiang sareng mbok titiang tan percaya riantukan jayanti punika tusing mungkin iraga ajak dadua makatang jayanti ento sinarengan. Sampun kenten titiang sareng mbok titiang lantas mekomentar ring akun punika, pang tan wenten anak lianan sane kena ulian milet sareng pipis ento. Semeton sareng sami iraga tusing dadi maenggalan percaya teken informasi sane jagi ngemaang hadiah utawi giveaway punika. Iraga patut dueg nyaring informasi utawi mamilah-milah informasi sane kapolihang. Wantah asapunika titiang prasida matur. Manawi ta wenten atur titiange sane nenten manut ring arsa, nenten lali titiang nglungsur agung rena pangampura. Titiang puput antuk parama santih. Om Santih, Santih, Santih, Om.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )