What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Anake

anake

hnek
  • the person; the people; the man; unkown person (Noun) en
  • orang itu; seorang yang tidak dikenal (Noun) id
Andap
Anake
Kasar
Anake
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Tusing makelo, ojek online teka. Luh Ayu Manik menek ka montor ojek online, Montore majalan adeng-adeng. Di jalane, ojeke matakon teken Luh Ayu Manik, apa suba seken alamat umahe ento? Luh Ayu Manik nyautin bawak, ngorahang beneh. Krana kuping Luh Ayune masengseng baan headset, tusing pati dingeha munyin anake di sisi, saget montore mareren di arepan Peken Anyare. Jalanne macet, krana ada turis ane kena jambret di sisin margane. Kaik-kaik bulene ento ngidih tulung.
[example 1]
Not long afterwards the online 'ojek' turned up and she got on the bike. The motor cycle was moving along slowly. The driver asked her if the address she gave him was correct and she replied briefly that it was. Because she had her headset on, she couldn’t hear clearly the voices of people around her and wasn’t aware that the bike she was on suddenly stopped in front of Peken Anyar. The road was clogged with traffic because a tourist had had their bag snatched on the side of the road. The tourist was calling out for help.

Anake ento bengkung pesan tusing dadi orahin.
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Krana liu pesan anake ane majalan, liu pesan anake ane nongos di jalan, buina liu pesan anake ane tusing satinut teken awig-awig.

In English:   Congestion can also slow down the performance of people who are stuck in traffic jams.

In Indonesian:   Pertama,menggunakan transportasi umum jangan menggunakan kendaraan pribadi,penggunaan transportasi umum dapat mengurangi volume kendaraan dijalan raya.

In Balinese:   Jeg Metaksu!,keto anake ngeraosan yening nyingakin anak sane pangus maktayang seni budaya lan geginan sane becik lianan.Taksu inggih punika wantah aura magis sane terpancar saking raga sang sane seken jemet ,tulus,lan iklhas ngemargian seni budaya ,medagang ,utawi memimpin.Pateh sakadi implementasi ogoh-ogoh "HYANG AJI TAKSU",sane digambarkan sareng anak cerik makendangan, ring ungkur anak cerik nike wenten anak gede tegeh aeng tur kuat mawibawa sane melambangkan Taksu punika.Ring ungkur anak gede tegeh punika wenten anak jegeg ,alep ,tur ngelangunin, ring tangan ngambel sarana sane melambangkan ilmu pengetahuan.

In English:  

In Indonesian:   Sekarang bumi ini sudah semakin tua semakin nyeleneh,sepatutnya Pemerintah Lebih siaga dan gercep ,dan kita semua sebagai masyarakat harus taat terhadap peraturan.

In Balinese:   Media sosial biasane kaanggen tongos anake nyebarin informasi iwang sane kasengaja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun, anake sane len sujati manut, warga Bali patut kakedas panca tata wargi sane sampun kaping pisan prasida maprani pinilih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nganutin pamikiran sane prasida kaendakang ring sekadi tanah air kita puniki, prasida silih sinunggilang dados ajengan titiang sekadi anake ring Bali, nunas acara sane cecik panglurah, mireng anake mangda patut wantah sasampun ring pratima, patut nora lakar mabakti nenten wantah mawasta ring jagat sane cecik nganutin pararaton.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang ngambil kutipan berita sane majudul "Pengemis Paksa Minta Uang Rp 5 Ribu Pernah Diamankan Tapi Kambuh Lagi" ring berita puniki katlatarang indik anake puniki ngaenang warga resah krana nganampekin antuk nunas jinah langsung Rp 5 Ribu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Napike semeton sampun naenin manggihin anak lunga ka genah umum utawi ring margi-margi ageng tur langsung nunas jinah ring anake sane rauh mrika?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sampah puniki maosang ring anake lanang, istri, anak lanak, tur manusa sane seluruhnya.

In English:   Together, let us unite, be humble, and work collectively in managing this waste.

In Indonesian:   Bersama-sama, mari bersatu, bersikap rendah hati, dan bekerja secara kolektif dalam mengelola sampah ini.

In Balinese:   Ulian gering agunge ene, liu anake harus ngoyong jumah, anggon ngisi waktu luang iraga bisa ngae ane madan hidroponik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun anake sane mekarya ke duranegara upah jinahe akehan, wenten tantangan sane patut kelaksanayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gering agung tekane tusing ade ne nawang, ngae anake pada pati kaplug bertahan hidup ulian liu anake kehilangan geginan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   pariwisata dibali mereren, bandara metutup, sekolah sekolah masen tutup kanti liu anake ane tusing megae.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyingakin Jeg liu sajan anake ane tusing memahami teknologi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pulau Baline keanggen wilayah sane relatif aman ring Indonesia krane presentase anake ngelaksanayang corah akidik secara nasional .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di makere ngalih umah bibik titiange ento di perumahan tongosne, liu sajan luu sane matumpuk-tumpuk cara gunung di samping perumahanne ento, boya ja tongos anggen ngentungen luu, di sampingne liu ada anake madagang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas Luh Ayu malali ka pasih ajaka dadongne, ada monster galak pesu uli yeh pasihe tur ngrejek anake makejang.

In English:   While at the beach with her grandmother, a fierce monster emerges from the water and starts attacking people.

In Indonesian:   Saat berada di pantai bersama neneknya, monster buas muncul dari air dan mulai menyerang orang-orang.

In Balinese:   Liunan timpal-timpal Luh Ayune demenan meli apel lan anggur impor teken manas, gedang lan belimbing lokal ane asane masi demenina ajak anake di sajebag jagat.

In English:   Most of Luh Ayu’s friends have started buying imported apples and grapes instead of local pineapple, papaya and starfruit that the rest of the world seems to want.

In Indonesian:   Sebagian besar teman Luh Ayu mulai senang membeli apel dan anggur impor daripada nanas, pepaya, dan belimbing lokal yang tampaknya juga disukai oleh seluruh dunia.

In Balinese:   Yening ring pura patutnyane eling miwah sikiang manahe ngaturang bakti.Risedek Jro Mangku ngicenin pewarah-warah, ngantebang banten miwah nguncarang mantra nenten kapireng sawireh suarannyane kalah tekening suaran Hp anake alit.

In English:   I only saw children nowadays busy with their cellphones, even though it was in the temple pants, we had to focus on praying.

In Indonesian:   Masa kita sebagai orng yg tinggal di Bali tidak bisa menghargai orng, bule aja bisa sopan di Pura masa kita yang di bali tidak bisa sopan dan menghargai orng sembhyang.

In Balinese:   Pastika akeh panepas anggen ngupapira anake sane sungkan pikayun mekadi rauh ke psikiater utawi polih makudang-kudang terapi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngawinang dangan anake malajah indik budaya saking alit mangda sida dados sangu urip.

In English:   Facilitating access to learning about culture from an early age with the hope of becoming a cultural knowledge for the future.

In Indonesian:   Siapapun memiliki akses untuk memilikinya dan merasakan euphoria dari mengarak ogoh-ogoh dan tidak hanya menjadi penonton.

In Balinese:   Amonto ke Virus Coronane ngawinang anake liunan lara, nanging tiang enu ngidang nyambatang aget.

In English:   No matter how big the misery is caused by the Corona virus, I am still grateful.

In Indonesian:   Sebesar apapun kesengsaraan yang disebabkan oleh virus Corona, saya tetap bersyukur.

In Balinese:   Solah aji pengiwa nika sedeng liu anake nuturang, krana liu pesan pemerintah sane tepukine nuutin solahe ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake sane ten taen lega lan loba teken paica Hyang Widhi, nike Solah sane kaciri aji pengiwa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indike punika pacang ngawinang iraga sayan degdeg ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, langkungan ring kawentenan anake sane nganistayang iraga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jejeh winayane ketara, lantas Ida ngeka daya mangdene anake cerik makadadua sida mati.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian di situlah beliau memerintahkan seorang pembunuh. “Hei kamu pembunuh, ke sana kamu ke rumahnya Men Bekung, tanyakan anaknya yang perempuan, katakana begini, Nak, Nak, apakah kamu suka buah delima?

In Balinese:   Ida Anake Agung raris nauhin pepatih idané, kandikayang nunas muyin baas sig Ki Dukuh Mas di Gili Mas.

In English:  

In Indonesian:   Sang Raja kemudian memanggil prajuritnya, diperintahkan untuk meminta petunjuk kepada Ki Dukuh Mas di Gili Mas.

In Balinese:   Adene makanan cepat saji tur kuangan nutrisi dugase cerik masih ngranayang anake tusing maksimal pertumbuhan e.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Murdan berita hoax punika biasane menarik minakadi sisi emosional ring anake.

In English:   Here the importance of the role of women in protecting their own families and environment so as not to be influenced by the hoax.

In Indonesian:   Disini pentingnya peran perempuan dalam menjaga keluarga dan lingkungannya agar tidak terpengaruh oleh berita bohong “Hoax”.

In Balinese:   Kaiyusin taler yening iraga eling lan tatas ring sajeroning “literasi digital” napi malih ring “era internet” puniki madue anak alit ri tatkala embas sampun wenten “internet” iriki sapatutnya dados “ibu” mangda prasida nujuang anake alit indik “durasi” nganggen “gadget” lan napi kemanten gatra sane dados rereh ring “intermet”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Angenan puniki kagenahang ring luhur pasirepan utawi ring tangkah anake seda.

In English:   This angenan is placed on the bed or on the chest of a deceased person.

In Indonesian:   Angenan ini diletakkan di atas tempat tidur atau di dada orang yang telah meninggal.

In Balinese:   Keto upah anake rengka.

In English:  

In Indonesian:   Karena serakah, dia telah menyembelih angsa.

In Balinese:   Tegarang ja tingalin ento I pocong, mamodal kain putih mategul tali, ia suba berhasil nyalanang tugasne dadi hantu, ngae anake takut, jejeh sing kadi-kadi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake sane lingsir-lingsir punika kicen genah malinggih ring sisi kangin tukade punika tur kicen gegaman purusa.

In English:   These days they have big ceremony, use this magic box there.

In Indonesian:   Saban siang Beliau menyembunyikan diri di lubang perlindungan yang ditutup dengan gedek.

In Balinese:   Rikala dane rauh ring genah anake paum punika, sampun endag suryane.

In English:   This spear is called Lelemon, it has great authority.

In Indonesian:   Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.

In Balinese:   Anake alit punika gelis pisan nyusup.

In English:   This spear is called Lelemon, it has great authority.

In Indonesian:   Tombak ini namanya Lelemon, khasiatnya besar kewibawaan.

In Balinese:   Sawatek anake sane wenten ring puri, ayam miwah asu, makasami padem.

In English:   His two children were ask to permission to his mother to accompany him to find rice.

In Indonesian:   Beliau menuju rumah dagang nasi, istri Dalang Patemon.

In Balinese:   Ring wengi punika, akeh anake mapunduh ring Puri Sukasada jagi nyingakin acara Gambuh.

In English:   His two children were ask to permission to his mother to accompany him to find rice.

In Indonesian:   Beliau menuju rumah dagang nasi, istri Dalang Patemon.

In Balinese:   Anake punika raris mawali saha maduluran atur sapuniki: "Inggih Ratu Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ledang IRatu mapaica urip ring titiang".

In English:   Gusti Made Tegeh pray and begging to doves the millet tree to let him stay there.

In Indonesian:   Dalam peladenan itu Luh Bendesa dijamah oleh Arya Tabanan dan kemudian menjadi hamil.

In Balinese:   Nanging yening anake sane mamanah ngamademang ipun punika, tan uning ring indike punika, ipun jaga mendep, samaliha jaga ngusud anake sane mamanah ngamademang ipun.

In English:   He excused himself from pupetter’s house and then left to Bubunan Village.

In Indonesian:   Di luar istana Tambangan, ada pohon beringin yang sangat keramat.

In Balinese:   Anake istri sane pinih duur mapesengan Ayu Genjot, sane ri tatkala punika kantun mayusa 15 tiban, salwiring asunipune kalintang ayu tur asri.

In English:   Then he decide to go back to Sukasada palace to prepare his death sentence but will beg for his family life to spare. 10 of villagers accompany him.

In Indonesian:   Mereka telah bertekad bulat, hidup atau pun mati akan tetap setia mengikuti.

In Balinese:   Ida Dalem duka pisan, raris ngandika: ⁇ Beneh pisan ragane sampun nureksain, sane mangkin santukan okan tiange sampun malaksana iwang raris ngrangsuk bahu tiange, sakadi sane kasurat ring lontar Raja Nitisaloka Sang Mabiksu, daweg ida sang prabu sampun ngangge busana agung pinaka pamucuk panegara, nenten dados anake alit punika ngusud bahu raja, anake alit punika keni pinakit kusta.

In English:   After being hit and falling, King ordered to hit it with a whip, so that the crow met his death immediately.

In Indonesian:   Dengan amat tergesa-gesa penguasa di Tegehkori V menyingkir lantaran tiada tahan atas amukan prajurit I Gusti Pucangan (Merik).

In Balinese:   Sampun janten iraga sinamian nenten makeneh keni baya, napi malih wenten orti sane viral ring aab mangkin melaksana SPEEDING ring margine sane mapuara kaon ring anake lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekadi anake sane meneng ring kursi pemerintahannyane.

In English:  

In Indonesian:   Ia tuli, tidak bisa mendengar apa-apa.

In Balinese:   Yan suba budal walan Ngurahe marupa arta brana bantas atenga, mareren nyen Ngurah makaklecan, mapan tan wenang anake dadi Bupati ngalih kasukan saking matajen!” Wus masabda, Ida Sanghyang Sambu ngambil watu saha kapuja, dados ayam ijo biru, mata ireng kadi makukus, tegil putih kadi malem, bulu manuk ipun putih, mua ireng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali Pulo Dewata, Pulo Seribu Pura, tan bina kadi swarga ring bumi, kenten makweh anake ngatonang, napi rereh wenten ring Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali pinaka pulau seribu pura, ring dura Negara bali terkenal seni lan kebudayaannyane tiosan punika alam bali sane akeh anake ngoraang punika “bali surga dunia” kerane keindahan alam druene lan sampun terkenal ngantos tingkat nasional.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali pinaka pulau seribu pura, ring dura Negara bali terkenal seni lan kebudayaannyane tiosan punika alam bali sane akeh anake ngoraang punika “bali surga dunia”krane keindahan alam druene lan sampun terkenal ngantos tingkat nasional.

In English:   Nnn

In Indonesian:   Yang perlu dilakukan

In Balinese:   Ring tengah-tengah anake sane masanding-sanding irika, wenten taler anak dura negara/turis sane sareng-sareng masanding-sanding.

In English:   of the many musicians who practice there, there are some foreigners/tourists who are participating in the practice process.

In Indonesian:   dari sekian banyaknya penabuh yang latian disana, ada beberapa orang asing/touris yang sedang ikut serta dalam proses latian tersebut.

In Balinese:   Nganti jani suba ada 3 juta anake ane ngakses BASAbali Wiki.

In English:  

In Indonesian:   Sebagai informasi, ada banyak rak di dalam fitur Ruang Komunitas yang dapat digunakan menyesuaikan ketertarikan pribadi kita pada isu tertentu.

In Balinese:   Nganggen bahasa Bali ring sekolah, jumah, melali, dije gen iraga harus nganggo bahasa Bali pang anake nawang iraga to nak Bali tulen, apin sing bise bahasa alus yang penting tileh melestarikan bahasa Bali.

In English:   My opinion about the BASAbali Wiki platform can encourage you to participate in civic issues is that what we know is that this site based on knowledge of Balinese language and culture this year won an international award from Linguapax for its initiative to revitalize the Balinese language in the millennial era.

In Indonesian:   Pendapat saya mengenai platfrom BASAbali Wiki dapat mendorong ansa untuk berpartisipasi dalam isu-isu sipil ialah dimana yang kita ketahui, situs berbasis pengetahuan bahasa dan budaya masyarakat Bali ini tahun ini berhasil meraih penghargaan internasional dari Linguapax atas prakarsa revitalisasi bahasa Bali dalam era milenial.

In Balinese:   [BA] Minab makeh kantun anake matehang Babad Brahmana Catur lan Dwijendra Tattwa, kewanten makakalih sasuratan lontar puniki ngeranjing ring kalih bantihan sane pada masiosan pisan.

In English:   Broadly speaking, this chronicle gives a glimpse about the situation when Majapahit collapsed—it had a major influence on the development of literacy in Java and Bali.

In Indonesian:   [ID] Kadang beberapa kalangan menyamakan Babad Brahmana Catur dengan Dwijendra Tattwa, namun kedua jenis teks lontar ini adalah dua kategori yang berbeda.
[[Word example text ban::[BA] Minab makeh kantun anake matehang Babad Brahmana Catur lan Dwijendra Tattwa, kewanten makakalih sasuratan lontar puniki ngeranjing ring kalih bantihan sane pada masiosan pisan.| ]]

In Balinese:   Balian Sadya, balian sane kaucap ririh dugase ento masih ada ditu, nanging masih tuara nyidayang negesin nyang abuku, saliun anake ditu tuara nyidayang negesin.

In English:   Balian Sadya, a balian who was said to be smart at that time was also there, but also couldn't translate a word, there were so many people there that no one could translate.

In Indonesian:   Balian Sadya, balian yang katanya pintar saat itu juga ada di sana, namun juga tidak bisa menerjemahkan sepatah kata pun, begitu banyaknya orang yang ada di sana tidak ada yang bisa menerjemahkan.

In Balinese:   Yening hujan Liu anake sane ulung krana jalan belig lan bolong-bolong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dauh jani, liu anake uli dura pulau miwah dura negara teka ke Bali ngelah keneh lakar meli gumi Baline, liu masih krama Baline ane tergiur ngadep duwen anake lingsir sane kewarisang.

In English:   Nowadays, many people from outside the island come to Bali with the desire to buy Balinese land.

In Indonesian:   Jaman sekarang, banyak orang dari luar pulau dan luar negeri datang ke Bali memiliki keinginan untuk membeli bumi Bali, banyak juga masyarakat Bali yang tergiur menjual warisan dari leluhurnya.

In Balinese:   Punika mawinan, dané maosang, mabuat pisan mangda prasida ngicalang kabiasaan anake ngebuang sampah ring tukad.

In English:   According to Melati, the participation of the Balinese themselves is unusually high.

In Indonesian:  

In Balinese:   Pariwisata ring Bali pinaka tetujon anake akeh melali ka Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama ane sedek mablanja di rompyokne Ni Luh Made Wali tusing pati nawang anake ento.

In English:  

In Indonesian:   Warga yang berbelanja di lapaknya Ni Luh Made Wali tidak terlalu mengetahui orang itu.

In Balinese:   Bali tongos sane linggah lan becik pisan keasrian lan keindahannyane ngaenang liu anake rauh jagi malancaran ka bali, nanging saking liu anake rauh kA Bali ngaenang tongos pariwisata ring Bali menyi lan kumuh Krana para tamu snae rauh ka Bali nenten merhatiang aturan berpariwistaa ring Bali, titiang miled mangda pemerintah menindak tegas mangda pariwisata ring Bali nenten menyi lan kumuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging di jamane jani sube liu budaya luar sane mempengaruhi generasi muda di Bali, sube ngemedikang jani anake bise ngigel lan nyurat aksara Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring bali masi anake ramah-ramah pisan ane ngaenang bule ne demen dibali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tegesnyane makasami anake pacang kimud yening nenten mabusana ring kauripannyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nika mawinan, anake sane lakar ngerereh opini sane sampun wenten ring website puniki nenten mresidayang manggihin opini berdasarkan kategori sane kekayunin (imba,opini kategori politik,pendidikan tur lianan) Miwah, page load nyane sane lambat sane mawinan anake cenderung sukeh ngunjungin website punika.

In English:   The page load can be faster and more active in adding unique and interesting content that provides information about current public issues.

In Indonesian:   Yang kedua, Basabali Wiki bertujuan memberikan ruang atau wadah untuk masyarakat Bali yang ingin turut serta berpendapat atau menyalurkan inspirasinya terhadap isu – isu yang ada.

In Balinese:   Mengingat partisipan masyarakat Indonesia khususnyane semeton Bali sane kedik pisan makrana nenten sami anake medue inisiatif tur kritis sareng isu-isu public sane wenten.

In English:   Now the main thing is not a space or a container so that people can actively participate in public issues.

In Indonesian:   Sebagai platform yang memiliki tujuan tersebut website Basabali Wiki belum sepenuhnya memberikan akses yang mudah dan efektif kepada masyarakat sebagai pengunjung atau yang ingin berpartisipasi melalui website Basabali Wiki.

In Balinese:   Nuju Sasih Katiga, kangkang kone kadanin teken anake wiku.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring Bali, liu anake lan toris toris sane mencemari pantau lan wisata sane lenan, contohne pencemaran sane gaene inggih punika ngentungin sampah ke pantai punika.

In English:   In Bali, many local people and foreign tourists pollute the beaches or the tours they visit, one example of this pollution is throwing garbage onto the beach.

In Indonesian:   Di Bali, banyak nya masyarakat lokal maupun wisatawan asing yang mencemari pantai ataupun wisata yang didatangi nya, salah satu contoh pencemaran yang dilakukan adalah membuang sampah ke pantai tersebut.

In Balinese:   Nenten ja wantah kauningin kemanten, nanging taler kasungkemin olih akeh anake.

In English:  

In Indonesian:   Tidak hanya dikenal tetapi juga dihormati oleh banyak orang.

In Balinese:   Asing ucapang Cening bakal tuutanga ban anake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah mawinan punike irage dados jadme sane becik mepikenoh dumun sedurunge nerima utawi nyingakin berita sane sekadi punika santukan akeh pisan anake wikan mekarye jinah saking nike duaning gumi sekadi puniki meweh pisan ngerereh pekaryan lan jinah .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dini iraga sepatutne tusing dadi percaya teken Hoak keteto anake ngorahang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake ane suba wayah ento ngae tiang sengit gati ningalin, goba wayah, tuuhne wayah, buina kenehne wayah yeh kewala tingkahne adi nu belek cara gedang berek.

In English:  

In Indonesian:   Melihat orang dewasa itu membuat saya geram sekali, wajah dewasa, umur dewasa, dan pikirannya pun dewasa yah tetapi tingkah lakunya masih lembek seperti buah pepaya busuk.

In Balinese:   Para yowanane, anake lingsir, lan makeh panditane ngayah nyabran rahina.

In English:   During the month of Kapat, the monsoon changes direction and becomes very advantageous for ancient voyages.

In Indonesian:   Anak-anak muda, orang tua dan puluhan pendeta bertugas bergiliran setiap hari.

In Balinese:   sisin jalan dini sami anake nanem punyan nyuh gading.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening anake mabrata ajeng-ajengan, ipun musti seken-seken nglaksanayang brata punika nyantos puput.

In English:   Gagakaking refused because he was very thin.

In Indonesian:   Apabila orang berpantang berbagai jenis makanan, maka ia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh hingga mencapai keberhasilan.

In Balinese:   Ring aab jagat kadi mangkin akeh anake sane buduh dadi raja utawi pamimpin, punika sane ngawinang akeh wenten kerajaan-kerajaan anyar ring panegara Indonesia puniki, minakadi kerajaan Sunda Empire.

In English:   It's crazy to be king, what's the crazy king?

In Indonesian:   Gila menjadi raja, atau rajanya yang gila?

In Balinese:   Kabecikan taler mateges ngidepang indik mabinayan kapracayan marep ring anak tiosan, tur ngicalang anake sane tiosan ngamargiang kapracayannyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane kaping kalih iraga patut madue rasa manyama braya teken anake sami yadiastun matiosan agama santukan iraga kawastanin makhluk sosial sane nenten prasida idup padidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Selami gerhana, anake tan kaicen matemu kama, magingsir ring jero sane anyar, ngamargiang upacara suci, lan ngawacen cakepan suci.

In English:   The ancient Balinese rang kentongan or gongs when lunar eclipses occur.

In Indonesian:   Bulan kepangan terjadi ketika cahaya bulan dialangi oleh bayangan Bumi.

In Balinese:   Gerhana bulan kalih gerhana matahari kabawos kala sane tan suci, mawinan kabawos ring sastra mangda anake meneng ring jero soang-soang ritatkala gerhana mamargi.

In English:   This only happens if the moon is at an orbital point, called the northern node and the southern node.

In Indonesian:   Ini hanya terjadi jika bulan berada di titik orbit , yang disebut nodus utara dan nodus selatan.

In Balinese:   Irage patut nepasin siklus kekerasan ane ade di sekolah utawi di masyarakat ulian bully ento bisa ngaenan mental tur kapercayan diri anake tusing ngelah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ade kene ade keto anake ngisi kemerdekaan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa buin jani ada corona, liu anake demen mablanja makanan ringan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin sayan kidik anake mlajahin ajian puniki duaning pisyaratipun dahat meweh.

In English:   Nowadays, there are fewer people who study this science because it requires heavy requirements.

In Indonesian:   Di masa kini, semakin sedikit orang yang mempelajari ilmu ini karena memerlukan syarat-syarat yang berat.

In Balinese:   Nenten sami anake prasida mlajahin indik puniki.

In English:   He is also known as Bhatari Melanting.

In Indonesian:   Sesungguhnya ini tidak benar.

In Balinese:   Ong Bero,

Kuluk ane abesik matanne cenikan utawi kuluk ane mamunyi gilik, ane ngelahang lakar demenanga ajak anake.

In English:   Cina Majaler, Dogs characterized by long shoulders and long calves are suitable for hunting.

In Indonesian:   Ambar Sari,

Anjing putih mulu, bermata kuning, atau berbelang kuning, diyakini akan meningkatkan wibawa bagi pemiliknya.

In Balinese:   Unggul

Anake ane ngelah kadengan di jeriji limane biasane satata ngelah pikayunan melah

In English:  

In Indonesian:   Cipta Kukila

Tahi lalat di leher, diyakini pemiliknya suka minta-minta

In Balinese:   Tuju Sih

Anake ane ngelah kadengan di pipine, ia demenina teken anak liu tur demen karauhan

In English:  

In Indonesian:   Cipta Kukila

Tahi lalat di leher, diyakini pemiliknya suka minta-minta

In Balinese:   Cipta Kukila

Anake ane ngelah kadengan di baongne biasane ia demen ngidih-ngidih

In English:  

In Indonesian:   Cipta Kukila

Tahi lalat di leher, diyakini pemiliknya suka minta-minta

In Balinese:   Buditama

Anake ane ngelah kadengan di tapak lima biasane dueg ngemang piteket

In English:  

In Indonesian:   Cipta Kukila

Tahi lalat di leher, diyakini pemiliknya suka minta-minta

In Balinese:   Lintang Kemukus, Yen ngelah meng makaukud awakne misi tutul lantas ikuhne putih, bisa lakar ngaé baya krana bisa ngae anake cerik sakit tur tusing rahayu.

In English:  

In Indonesian:   Bujangga Amerta, kucing berbulu putih, kepalanya hitam, ujung ekornya bergulung, dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya

In Balinese:   Ada dogen anake ngulahin apang enggal cicinge ento magedi.

In English:  

In Indonesian:   Ada saja yang mengusirnya agar anjing kudisan itu cepat berlalu.

In Balinese:   Jani, anake suba makejang ngelah montor utawi mobil.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake sugih pasti ngelah keris jumahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake sugih biasane ngelah ubuh-ubuhan kedis luire titiran, manuk utawi keker.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dumun maduwe tanah, maduwe tegal, maduwe mahektar-hektar carik, nanging samian ten nyaga, samian anake merasa bangga, bangga tekenin mekarya sane ten keni endut, ten keni matan ai, ten ngerasayang panes lan ujan, samian elek!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sekate corona nguyak gumi, bek sajan anake  uyang tur ingguh krana tusing ngelah penghasilan.

In English:   Since Corona undermined the world, a lot of people who were anxious and bored because they did not have income.

In Indonesian:   Baru saja pemerintah mengeluarkan program yang bernama PPKM, sudah pada demo, sudah banyak yang membuat status aneh-aneh di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya.

In Balinese:   Corona ngaenang makejang anake pade keweh mekarya lan wenten sane ten mekarya.

In English:  

In Indonesian:   Karena dampak dari virus corona ini, menyebabkan banyak orang yg kehilangan pekerjaannya.

In Balinese:   Covid-19 ne ene viral krana ia suba ngemademang anake liu di sajebag jagate, Ne jani ia suba teked di Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging tusing ja ngranaang anake buung nganten dogen, tusing ja ngae hidupe merana dogen, coronane ene ada masi luung ne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake ane engsap teken Bathara jani masih liu ane nincapang bakti, ngaturang banten apang virus ane ganas ene enggal ilang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ja masyarakate dogen ane ngiah-ngiuh krana viruse ene, Para dokter masi milu mlaib labuh nanganin anake ane kena virus.

In English:  

In Indonesian: