CELEBINGKAH BATAN BIU

20220827T140447880Z928870.jpg
0
Vote
Artist
Desak Made Yunda Ariesta
Reference
Year
Dictionary words


  Wikithon Gianyar7 Krisna

  5 months ago
  Score 0
  Yening cara tiang, ngiring ja i raga mulat sarira rahinane mangkin. Gambar anake matajen nika boya ja wantah negesang i raga patut nglestariang budaya manten. Sakewanten i raga patut nulad kautaman tajen, inggih punika "kejujuran". Ri kala anak sane matoh ring tajen kalah, ipun makasami jujur nyerahang jinahnyane majeng ring sang sane menang. Nenten wenten anak kalah sane purun mlaibang jinahnyane. Drika i raga patut mlajahang dewek, mangda dados krama sane jujur. Mangkin sampun akidik pisan anak sane maparilaksana jujur. Akeh sane korupsi, punika taler nyebarang hoax. Mangkin ring masa kemerdekaan, sane patut kakalahang nenten ja wantah musuh sane ring sisi. Sakewanten musuh sane wenten ring tengah ati.

  You are not allowed to post comments.

  Independence day challenge -- write a caption!

  Description


  In English

  In Balinese

  Celebingkah batan biu, gumi linggah ajak liu. Ade kene ade keto anake ngisi kemerdekaan. Sang Guru Wisesa antuk ngacepang pembangunan, ngantos sami para krama briak briuk masuryak. Wenten masuryak sareng pacentokan, olahraga, matemu, lan wenten ngisinin demen mamunyah. Ring kewentenan teknologi informasi sane kasebut care guline, ngiring ngisi kemerdekaan antuk gerakan berfikir positif. Sampunang sareng milu-milu tuwung, ngumpat napi sane kakaryananin anak lianan. Ring bahasa indonesia kabaosang ujaran kebencian . Mangde sami prasida rumaket, nenten terpecah belah ulian marebat.

  In Indonesian