UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Keto

From BASAbaliWiki


eketo
keto
Root
keto
Other forms of "keto"
Definitions
 • like that, so, thus en
 • demikian; seperti itu id
 • begitu id
Translation in English
like that; thus
Translation in Indonesian
demikian; begitu
Synonyms
 • Punika (h)
 • Antonyms
 • Kene (l)
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  Kasar
  keto
  Andap
  keto
  Alus sor
  -
  Alus madya
  punika
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  sapunika
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  kento (Seraya, Semanik, Belimbing, Tigawasa); keto (Tenganan, Kedisan, Batununggul/Nusa Penida, Bantiran); kento (Sukawana); kakento (Sembiran)
  Sentences Example
  Balinese
  mula keto
  English
  It's always been like that.
  Indonesian
  memang begitu; memang seperti itu; memang demikian
  Balinese
  Adi: Oohh, nggih Beli. Poto indik napi manten ane pameran derika, Beli? Yoga: Poto pemandang, adat lan seni budaya Bali, ane keto gen.
  English
  Adi: Oh, ok, Brother. What kind of photos should be shown at the exhibition, Brother? Yoga: Pictures about landscape, traditional rituals, art and culture in Bali, that’s all.
  Indonesian
  Adi: Oohh, iya, Kak. Foto bertema apa saja yang akan dipamerkan di sana, Kak? Yoga: Foto pemandangan, adat dan seni budaya Bali, yang seperti itu saja.
  Balinese
  Calabingkah beten biu; Belah-belahan pane; Belah-belahan paso; Gumi linggah, ajak liu; Ada kene, ada keto.
  English
  Broken pieces of clay under the banana plant; Broken pieces of a big clay bowl; Broken pieces of a small clay bowl; The world is wide, with many people; Like this, like that.
  Indonesian
  -
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Jeg Metaksu!,keto anake ngeraosan yening nyingakin anak sane pangus maktayang seni budaya lan geginan sane becik lianan.Taksu inggih punika wantah aura magis sane terpancar saking raga sang sane seken jemet ,tulus,lan iklhas ngemargian seni budaya ,medagang ,utawi memimpin.Pateh sakadi implementasi ogoh-ogoh "HYANG AJI TAKSU",sane digambarkan sareng anak cerik makendangan, ring ungkur anak cerik nike wenten anak gede tegeh aeng tur kuat mawibawa sane melambangkan Taksu punika.Ring ungkur anak gede tegeh punika wenten anak jegeg ,alep ,tur ngelangunin, ring tangan ngambel sarana sane melambangkan ilmu pengetahuan.
  English
  -
  Indonesian
  Sekarang bumi ini sudah semakin tua semakin nyeleneh,sepatutnya Pemerintah Lebih siaga dan gercep ,dan kita semua sebagai masyarakat harus taat terhadap peraturan.
  VisualArt "HYANG AJI TAKSU"
  Balinese
  Anak tua ipidan ngorang yen ade linuh nak mule sasihne, yen hujan bales misi blabar nak mule sasihne, kebus bara gumine nak mule sasihne mule saje keto yen anak tua ipidan ngorahang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature "Tidak Bisa Ditebak"
  Balinese
  Dumogi keberadaan Basa Bali Wiki ne ngidang ngaenang Generasi Z jaman jani sekadi mangkin nyak rungu teken basa iraga, apang ngidang menyama braya, apang tusing engsap keto gen mare jamane merubah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahasa Ibu di kalangan Generasi Z
  Balinese
  Ngiring sareng-sareng raketang malih rasa nyama braya druene.manyama braya dados kalakuin ring mangkin,sakadi nulungin anak lianan.Rasa manyama braya bisa saling rahayu kepanggih keto je kone orahine teken anak anak tua ne pidan.Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Ngliwatin rasa menyama braya, saling asah, asih lan asuh sareng semeton lianan, rarisang mamargi taler ngiring tincapang rasa solidaritas sami.Iraga patut masih taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural -
  Balinese
  Sing je di Denpasar dogen di tongos- tongos lianan nu mase cara keto.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bali yang sekarang
  Balinese
  Sedek majalan mulih suud mabalih ogoh-ogoh, Luh Ayu Manik lan Putu Nita makesiab nepukin truna-trunane pati purug malaib, sada gelar-gelur jejeh tur ngidih tulung. “Tulung-tulung …,” keto Wayan kraik-kraik.
  English
  When walking home after watching ogoh-ogoh, Luh Ayu Manik and Putu Nita were surprised to see the young people falling up and running around, and screaming in fear accompanied by asking for help. "Tulung-tulung ..." shouted Wayan.
  Indonesian
  Saat berjalan pulang setelah menonton ogoh-ogoh, Luh Ayu Manik dan Putu Nita terkejut melihat para muda-mudi lari tunggang langgang, dan berteriak ketakutan sembari meminta pertolongan. "Tolong-tolong..." Demikian Wayan berteriak-teriak.
  Childrens Book Luh Ayu Manik Pahlawan Lingkungan
  Balinese
  Keto masi, patibaya Covid-19 sedek genting-gentingne.
  English
  What is Luh Ayu to do?
  Indonesian
  Apa yang harus dilakukan Luh Ayu?
  Childrens Book 6 - Luh Ayu Manik Mas Ngalahang Legu Poleng
  Balinese
  Yen keto tiang dadi ja milu ngae baliho ane maisi 'terima tiang di univ xx' nyen nawang ulian to tiang mepilih dadi mahasiswa😅 Saja ke baliho ento anggonne sementara mepasang, nanging ade baliho politik kanti uwek lan mejamur enu nanceb di pinggir jalanne lan liu baliho majejeran ngranayang entik-entikane mengkeb.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Adi Bali Liu Baliho?
  Balinese
  Sawireh nenten alon-alon ngeninin indik barang punika akeh dados nyane ngerasaang efeksamping saking penggunaan barang punika ngae irage rugi wireh sampun meli barang keto mael-mael.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Alon-alon ring sajeroning ngange skincare sane durung jakti antuk kebenarannyane.
  Balinese
  Yan Cening demen, Beline tunden ngalihang!” Keto pangandikan Ida kairing baan I Pamating, tur lantas ia majalan ngungsi umah Men Bekunge.
  English
  -
  Indonesian
  Sesampainya di sana, kemudian Si Pembuhun bertanya kepada Siti Patimah, demikian pertanyaannya seperti yang diperintahkan oleh Sang Ratu, setelah bertanya seperti itu, kemudian ia pergi.
  Folktale Anak Agung Mesir
  Balinese
  Di subanné neked ditu, lantas takonina Siti Patimah teken I Pamating, keto patakonne buka pangandikan Anake Agung Istri, disubanne suud matakon keto, lantas ia magedi.
  English
  -
  Indonesian
  Ituah yang menyebabkan Siti Patimah kemudian meminta agar kakaknya mencarikan buah delima.
  Folktale Anak Agung Mesir
  Balinese
  Buine tambahé ané besikan bantangné tancebanga ka tanahé ané ngurugin séméré, muah ané lénan pejaga di sisin séméré, suud keto lantas kalahina mengkeb.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Anak Ririh
  Balinese
  Buin manine, angsa ento mataluh emas. “Angsa sakti,” keto munyine Nang Kocong.
  English
  -
  Indonesian
  Esoknya, angsa itu mengeluarkan telur emas. “Angsa ajaib,” kata petani.
  Folktale Angsa Mataluh Emas
  Balinese
  Keto upah anake rengka.
  English
  -
  Indonesian
  Karena serakah, dia telah menyembelih angsa.
  Folktale Angsa Mataluh Emas
  Balinese
  Makeneh lantas I Angsa ngajak I Kerkuak kema ka tukad dangin desa ngalih amah-amahan.

  “We Kerkuak di tegale suba telah amah-amahane, lan bareng ajak icang ka tukad dangin desa ngalih amah-amahan,” keto munyine I Angsa.

  “Ye jeg ngepas sajaan, basang icange suba layah!
  English
  -
  Indonesian
  Kemudian I Angsa berpikir mengajak I Kekuak ke sana ke sungai timur desa mencari makanan.

  “Hei Kerkuak makanan di ladang ini sudah habis, mari ikut bersamaku ke sungai di timur desa mencari akanan,” begitu ucapnya I Angsa.

  “Wah pas sekali, perutku sudah lapar!
  Folktale Angsa Teken Kurkuak
  Balinese
  I Celepuk mulih nelokin kulawargane. “Yen ada galah, singgah ka pondok icange nah!” keto pangidih I Celepuk tekening I Angsa Tua.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Angsa Tua di Telaga Rawit
  Balinese
  Keto masih pianak lan cucune ane nongos di telagane angen tekening pekakne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Angsa Tua di Telaga Rawit
  Balinese
  Sing beneh keto nyama?
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Apa Gelahan Keto Anggo
  Balinese
  Keto mase I raga dadi manusa, patut idup sederhana ane penting tugas, tujuan ragene terlaksana.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Apa Gelahan Keto Anggo
  Balinese
  Keto mase ada penyakit ulian buyunge Liu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Apa Ngawinan Ngolah Lulu Ento Penting?
  Balinese
  Keto ia nglampiasang gedeg basang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Asah asih Asu!
  Balinese
  Gumine jani sedeng tusing luung, keto masih Indonesia, apa buin Baline.
  English
  -
  Indonesian
  Dunia sedang tidak baik-baik saja, begitu juga Indonesia, Bali apalagi.
  Literature BASAbali Wiki sebagai Media Monitoring dari Milenial untuk Pemerintah
  Balinese
  Keto masih ada liu ide di kenehe, dot pesan apang dingeha teken pemerintah, nyen nawang ento bisa dadi tetimbang lan nepasin pakeweh.
  English
  -
  Indonesian
  Sempat beberapa lama saya mencari satu media yang tepat untuk dapat mengakomodasi kegelisahan, kritik, ide, masukan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak.
  Literature BASAbali Wiki sebagai Media Monitoring dari Milenial untuk Pemerintah
  Balinese
  Carita bawi srenggi sane manut teken solahe sane dados pemimpin,yening iraga dados pemimpin nenten dados rakus tekening pipis pateh teken carita bawi srenggi sane mekita sareng dwi sri kaanggen rabi.ento sube tusing dadi iraga dadi pemimpin buka keto yen tusing ngelah pipis lakar anggo ngalih demenan sampunan pipis dikantor jemak lan anggo meliang-liang ajk demenne lan tusing dadi maksa demenane apang demen ajak iraga ento mekade dadi pemimpin ane corah lan mencerminkan sifat ane jelek teken masyarakat ne ajak makejang ,yening pipis ento bakat jemak to madan pemimpin korupsi ane tusing ngelah pepineh luung ento lakar pejalan jelek dogen bakat tepuk care caritane ento.
  English
  Sekaa Teruna Teruni (STT) Widya Dharma Santi Banjar Bude Ireng, Batubulan Kangin this year made ogoh-ogoh named Bawi Srenggi.
  Indonesian
  Cerita babi srenggi yang patut untuk pemimpin,jikalau kita jadi seirang pemimpin jangan rakus pada uang sama dengan cerita babi srenggi ini yang menginginkan seorang dewi sri menjadi istrinya.jangan pernah menjadi pemimpin seperti itu ,tidak punya uang untuk mencari seorang wanita jangan sampai mengambil uang milik kantor untuk bersenang-senang bersama wanita dan tidak boleh memaksa wanita untuk suka itulah mencerminkan seorang pemimpin yang tidak tahu malu di masyarakat semuanya,dan kalau uang itu diambil itu pemimpin dinamakan korupsi yang tidak memiliki rasa dan jalan yang jelek akan ditemuinya
  VisualArt BAWI SRENGGI
  Balinese
  Ri kala marep kauh lan kaja, nyingakin pasih. “Apa ane tingalin i dewa mara, ento lakar dadi pajajahan dewane,” keto munyin raksasane.
  English
  -
  Indonesian
  Ketika melihat selatan, pandangan I Gede Pasekan terhalang gunung. “Apa yang telah engkau lihat akan menjadi daerah kekuasaanmu,” bisik raksasa itu.
  Folktale Babad Buleleng
  Balinese
  Tantra ngomong teken bapane, “Bapa, tiang dot pesan mati, sakewala buin nyan idupang tiang.”

  “Cening, da ne anggone palalian cening, mantrane ene sing dadi anggo palalian!” Mara keto bapane nyautin, I Tantra ngomong bangras. “Buih bapa, yen keto sing ja jati jati bapa sakti, bantes mapaidihan keto sing kaisinin!”

  Lantas bapane nyemak prabot tur ajaka dua majalan ka sisin tukade, ditu lantas Tantra sepega teken bapane, sakewala punggelan I Tantra ulung ka tukade, ditu I Balian Sandi jejeh, tur sambil ningalin punggelan I Tantra ane ulung joh di tukade.
  English
  Because I Tantra's head was not found for too long, then Balian Sandi slashed his dog, put the dog's head on I Tantra's body, and put a spell on it.
  Indonesian
  Karena terlalu lama tidak ditemukan penggalan kepala I Tantra, kemudian Balian Sandi menebas anjingnya, penggalan kepala anjingnya dipasangakan pada tubuhnya I Tantra, dan dimantrai.
  Folktale Babaung Teken Be Jagul
  Balinese
  Keto masih cicingne ane maadan I Jaga tusing kingetan bana ngadekin bone.
  English
  Likewise his dog named I Jaga can't recognize the smell.
  Indonesian
  Begitu juga anjingnya yang bernama I Jaga tidak bisa menyenali baunya.
  Folktale Babaung Teken Be Jagul
  Balinese
  Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Dados Genah Sane Becik Antuk Ngaryanin Kegiatan Sareng Krama Istri
  Balinese
  Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Dados Genah Sane Becik Antuk Ngaryanin Kegiatan
  Balinese
  Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Pinaka Genah Ngewangun Kreativitas Antuk Anak Istri
  Balinese
  Iraga sareng sami bise mule jaga kebersihan ring lingkungan jumah, sekolah, lantas keto lingkungan masyarakat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bali Bersih untuk Masa Depan
  Balinese
  Yen suba nyak makejang keto sinah bali bersih uli luwu.
  English
  If you have done this, Bali will be free of trash.
  Indonesian
  Jika sudah melakukan hal tersebut maka Bali akan bebas dari sampah.
  Literature Bali Menjadi Penghasil Sampah Terbanyak
  Balinese
  Keto mase semeton-semeton disabilitas sane lenan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bali Sing Rungu Ken Semeton Disabilitas
  Balinese
  Yening keto, ngude sai oranga anak muani gen ane ngidang nglanjutin keturunan, ane nglekadin masih anak luh kan?
  English
  If that's the case, why is it often said that only sons can continue offspring, right?
  Indonesian
  Jika begitu, mengapa sering dikatakan anak laki-laki saja yang bisa melanjutkan keturunan, yang melahirkan juga perempuan bukan?Walaupun sistem di Bali menganut patriarki, masih ada yang namanya "nyentana".
  Literature Bali dalam kesetaraan
  Balinese
  Warga Bali was-was teken wisatawan cara keto.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bali Resah, Wisatawan Nakal
  Balinese
  Efek rumah kaca pemanasan global ngelah dampak sane buruk, suba keto ngiring bereng-bareng nyaga bali apang bali tetep becik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bali tidak kayak dulu
  Balinese
  Yadiastun keto, ipun masih nyidang makenyem ngawe ane mablanja liang ngantosang.
  English
  -
  Indonesian
  Walaupun demikian, ia juga bisa tersenyum membuat yang berbelanja senang menunggu.
  Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
  Balinese
  Titiang patut ngalih bin gendingan-gendingan Bali ane luung keto suud nulis ne pang inget ajak budaya Bali ane besikne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bernyanyi Bali
  Balinese
  Mekejang laute krama Baline keto, sing ada anak sane ngelestariang miwah ngewaris Basa Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Orang Bali Tidak Suka Bahasa Bali?
  Balinese
  Apa ane makrana keto?
  English
  What can cause that?
  Indonesian
  Apa yang menyebabkan seperti itu?
  Childrens Book Bangga
  Balinese
  Apin keto, Basa Bali sane ada di Bali nenten ada ane mempopulerkan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Basa Bali Ngancan Punah?
  Balinese
  Men Durmini nyakit ati ngenehang munyin pianakne buka keto.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Batu Tangis
  Balinese
  Sai-sai keto dogen daaran nasine, kanti suba wadih I Nyoman Jater naar pesan tlengis teken jukut don ubi maroroban.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Beno
  Balinese
  Keto masi yeh di Telaga Alpasarane ngancan ngaes-ngaesan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
  Balinese
  Ningeh raos I Gancang buka keto, laut masaut adinne I Gancing.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
  Balinese
  Ingetang nyen, salami Idewa matetanduran di carike tusing pesan dadi ngidih tulung teken nak lenan,” keto pawuwus Ida Bhagawan Domia ring Sang Arunika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Begawan Domia
  Balinese
  Keto panugrahan Ida Bhagawan Domia teken Sang Arunika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Begawan Domia
  Balinese
  Belog, apa daar cai ento mirib jaen pesan?”

  Masaut I Belog, “Taluh kakul ane duduk icang di pundukane.” Buin lantas mamunyi Pan Sari, “Yen keto tegarang balin bedik, kal cicipin!” Masaut I Belog, “Beh, Bapa tusing ja bisa naar taluh kakul cara naar jaja begina magoreng.”

  Sawireh bas mamelas Pan sari nagih ngidih, baanga teken I Belog nyicipin jaja beginane ento.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Belog Magandong
  Balinese
  Keto masih bapa kabelog-belog teken anak belog.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Belog Magandong
  Balinese
  Mangkin tampuh mentik dados kunyit.” Keto katuturan ane malu, awanan kayang jani tusing ada baas mawarna kuning sawireh suba dadi kunyit.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Beras Kuning
  Balinese
  Sakewala antosang buin abulan pitung dina, ditu meme bakal mapetin bibite teken cening.” Mara keto sabdane uli langite dadi ledang pikayunan ida sang prabu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Beras Kuning
  Balinese
  Ningeh keto sebet atin Wayan Hit, nanging ye sing lakar sedih makelo-makelo lakar buktiangne apa ne orahange ajak tunagane to pelih.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bes Percaya Teken Hoak
  Balinese
  Saja keto semeton?
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Bhima Caru
  Balinese
  Lantas keto sang atma ane marupa Bhuta Cuil lakar ngrubeda ngusak-asik kawentenan keluarga.
  English
  -
  Indonesian
  -
  VisualArt Bhuta Cuil
  Balinese
  Nawang ke ragane apa ane ngranang keto?
  English
  Do you know the reason?
  Indonesian
  Tahukah kamu alasannya?
  Childrens Book Bianglalah
  Balinese
  Liu berita simpang siur tentang capres iragane sane saking partai ento, ento masi ane ngranayang gumi politike jani jeg kebus gati ulian berita kene keto.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bijak dalam memilih
  Balinese
  Disubane keto, Ida Sang Yogi matilar budal ka pasraman idane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bikul ka Suarga Loka
  Balinese
  Keto masi ye muka usaha kadang rame kadang sepi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Buta Tidak Selamanya Hitam
  Balinese
  Macan Tutul ane kacalonang, nanging ipun nulak. “Sampunang, nepukin manusa gen tiang takut, malaib patikaplug,” saut I Macan Tutul. “Nah, yen keto I Badak gen dadi raja, cai siteng,” saut beburon lenan. “Sing, sing, paningalan icange lamur.
  English
  -
  Indonesian
  mungkin Gajah saja yang jadi Raja, badan kau kan besar.....,” ujar binatang-binatang lain. “Aku tidak bisa berkelahi dan gerakanku amat lambat,” sahut gajah.
  Folktale Bojog Dadi Raja
  Balinese
  Nanging sabda sampun runtuh, kimud ida nitya samaya. “Nah, lamun buka keto pangidih nyaine.
  English
  -
  Indonesian
  Namun kata telah terucap dan janji pantang diingkari. “Baiklah, jika seperti itu yang kau mau.
  Folktale Bojog Jegeg
  Balinese
  Keto masih ada danu linggah ane kajaga raksasa galak. “Da pesan nginem yeh danune ento.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
  Balinese
  Yatnain ajak makejang, apang selamet rahayu!” keto pabesen Gusti Prabu sumeken sajan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
  Balinese
  Ngiring sareng-sareng raketang malih rasa nyama braya druene.manyama braya dados kalakuin ring mangkin,sakadi nulungin anak lianan.Rasa manyama braya bisa saling rahayu kepanggih keto je kone orahine teken anak anak tua ne pidan.Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Ngliwatin rasa menyama braya, saling asah, asih lan asuh sareng semeton lianan, rarisang mamargi taler ngiring tincapang rasa solidaritas sami.Iraga patut masih taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Brotherhood
  Balinese
  Akeh mangkin calon pemimpin dilakar ngidih suara gen pang ngidaang ye terpilih dadi calon pemimpin liu munyine pang ngidaang ngae masyarakat e percaya mejanji kene keto pang ngidaang gen terpilih dadi pemimpin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Buka Sesenggake Tong Kosong Nyaring Bunyinya, Liu Munyi Nanging Ape Sing Ade
  Balinese
  Dugas ibi tusing ada tanah madugdug marupa kau,” keto Pan Jirna ngmikmik.
  English
  -
  Indonesian
  Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada,” gumam Pan Jirna.
  Folktale Bukit Catu
  Balinese
  Keto masih dugas takonina uling dija, anak luh cerik ento nyambatang tusing nawang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bulan Kuning
  Balinese
  Bakal kretek tulange nguda-nguda.” Mara keto raksasane, ngejer lantas Bulan Kuning.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bulan Kuning
  Balinese
  Irage makejang patut nepasin tuur urati unduk bullyng ne,ene masih apang nyidang ngae para korbanne nyansan keajian anake ane mabully bisa marupa walekan muah tindakan keto masih tindakan ane bisa nyagur anak len.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Bully Ring Bali
  Balinese
  Ade kene ade keto anake ngisi kemerdekaan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics CELEBINGKAH BATAN BIU
  Balinese
  Kedis Cerukcuk ane matinggah di carang kayune nakonin, “Mih, icang medalem anak buka cai kasengsaran buka keto.
  English
  -
  Indonesian
  Burung kolibri yang bertengger di ranting pohon itu mencoba bertanya, “Kasihan kau Serigala!
  Folktale Cicing Alas Ngalih Balian
  Balinese
  I Cicing Alas ane dueg ngeka daya ento mautsaha nanggheang gedeg basangne. “Oh keto, dong cai sumanangsaya tekening icang,” sautne sambilanga nanggehang sakitne. “Sekat ada tulang nyelekak di kolongan icange, sing suwud-suwud icang mapineh.
  English
  -
  Indonesian
  Tentu tak ada yang mau menolongnya. “Tolong keluarkan tulang itu dari kerongkonganku, Lembu!
  Folktale Cicing Alas Ngalih Balian
  Balinese
  Keto masih ngajeng buah apang gizine berimbang.
  English
  -
  Indonesian
  Disayang dan dimanja.
  Folktale Cicing Gudig
  Balinese
  Sek!” Ih kalu sajane, lanteg bakat ken gegitik mara tawanga asane,” keto kramane ngamelmel ngulahin I Cicing Gudig.
  English
  -
  Indonesian
  Sek!
  Folktale Cicing Gudig
  Balinese
  "Adaan be mati krana covid daripada mati seduk basange." Buka keto bebaosan sane sai kapireng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Konsisten dan Kreatif, Kunci Utama dalam Kebijakan Pandemi
  Balinese
  Yen sube keto nyen sane pelihang?
  English
  If this is what you deserve to be blamed?
  Indonesian
  Kalau sudah begini siapa yang pantas disalahkan?
  Literature Corona Membuat Sengsara
  Balinese
  Saje keto?
  English
  Right like that?
  Indonesian
  Hal itulah yang menyebabkan banyak orang-orang Bali yang mengadukan nasibnya pada sektor pariwisata.
  Literature Corona Membuat Sengsara
  Balinese
  Sasukat Covid-19 teked di Bali, idupe kone dadi merana, kone corona makada sengkala, liu masi ane putus cinta, apa ane ngranaang buka keto?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Coronane Suba di Bali!?
  Balinese
  Yening tusing keto, Indonesia lakar dadi negara ane paling makelo ngisi status pandemi di gumine.
  English
  The first policy that I think is beneficial to implement is the Vaccination Program which accelerates vaccinations in each region.
  Indonesian
  Tenaga kesehatan tentu kunci utama dalam tahap ini.
  Literature Program Penanganan Covid-19
  Balinese
  I Benaru matolihang tur matbat I Grantang. ” “Eh iba manusa cenik, wanen iba teka mai, Yan iba mabudi idup matulak iba mulih ! ” Disubane keto ada munyine I Benaru, laut I Grantang masaut wiring, “Apa..apa..orahang iba Benaru?
  English
  -
  Indonesian
  Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Dija cai maan ajah-ajahan keto? ” I Grantang ngeling sigsigan merasa teken dewek kena pisuna.
  English
  -
  Indonesian
  Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Ditu lantas I Cupak morahang teken adine. “Adi…adi Grantang mareren malu, kola kenyel tur bedak pesan, kola lakar ngalih yeh ditu di telagane. “Kasautin laut pamunyin Beline teken I Grantang, “Eda beli ditu ngalih yeh, ento anak yeh encehne I Benaru tusing dadi inem, beli, “Ningeh munyin adine keto I Cupak makesiab ngatabtab muane putih lemlem.
  English
  -
  Indonesian
  Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Suud keto laut bapane ngrumrum I Cupak. “Nah, mendep dewa mendep, buin ajahan lamun teka I Grantang lakar tigtig bapa, lakar tundung bapa uli jumah. “Lega pesan kenehne I Cupak ningeh bapane pedih teken I Grantang.
  English
  -
  Indonesian
  Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Nah ne enu lad-ladne jalan gagah ajak dadua.”Disubane ada raosne I Cupak buka keto laut masaut I Grantang, “Nah daar suba beli, tiang tusing merasa seduk” I Cupak medaar padidiana, ngesop nasi nginem yeh, celekutang nitig tangkah, suud madaar I Cupak taagtaag nyiriang basang betek.
  English
  -
  Indonesian
  Kemudian di sanalah I Grantang bergelantingan pada tali agar bisa naik.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Yadiastun keto bikas beline masih luung penampene I Grantang.
  English
  -
  Indonesian
  Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Meme bapane tengkejut ningehin eling panakne tur nyagjag laut nakonin,”Cening-cening bagus Wayan Cupak anake buka cening ngudiang cening padidi mulih buine blolotan, men adin ceninge I Made Grantang dija?” Disubane keto petakon reramane, laut masaut i Cupak sambilange ngeling. “Kene ento bapa lan meme Kola anak uli semengan metekap dicarike I Grantang anak meplalianan melali dogen uli semengan, buine ia ento ngenemin anak luh-luh dogen gaene”.
  English
  -
  Indonesian
  Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Suud keto I Cupak ajak I Grantang mapamit.
  English
  -
  Indonesian
  Namun jika tombaknya jatuh ke arah selatan, itu pertanda bahwa saya kalah. "Setelah berpesan kepada kakaknya, kemudian I Grantang turun ke goa itu.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Yan kola tusing maan metanding ngajak I Benaru jengah kola, Adi. ” I Grantang laut ngomong uli tengah goane teken I Cupak. “Beli tegarang entungan tali bune ka goane! “Disubane ada raos adine buka keto laut I Cupak ngentungan taline ento.
  English
  -
  Indonesian
  Aku akan mengantar beliau ke istan".
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Kola kimud masanding ajak Raden Putri,” keto krimikan kenehne.
  English
  -
  Indonesian
  Aku juga malu bersanding dengan Raden Putri,” Begitu gejolak bhatinnya.
  Folktale Cupak Nulak Dadi Raja
  Balinese
  Keto masih Raden Putri tangkejut, sawireh tumben jani ada teruna nulak tresnane.
  English
  -
  Indonesian
  Apalagi yang menolak hadiah raja itu pemuda buruk rupa.
  Folktale Cupak Nulak Dadi Raja
  Balinese
  I Cupak eran nepukin unduke buka keto.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
  Balinese
  Yening rereh saking basa Baline, akeh kramane ngugu munyi keto kone.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit De Ulah Aluh Ngugu Munyi di Sisi
  Balinese
  Keto mase lumrah pesan di paiegan kala muani paturu muani matemu-mapragat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Dedoyan Nglebihin Tutur Boya Bekel Palekadan
  Balinese
  Yan mogbog wiadin ngae pisuna buin pidan bibihe bisa cungih.” Dugas anake ento mamunyi keto tiang tuah jejeh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Dedoyan Nglebihin Tutur Boya Bekel Palekadan
  Balinese
  Diapin ada ane satya wacana, sakewala dikebenengan janine liunan asane cara delem, sing keto semeton?
  English
  -
  Indonesian
  Walaupun ada yang tepat janji, tetapi saat ini lebih banyak yang seperti Delem, bukankah seperti itu teman?
  VisualArt Dalem Dadi Raja
  Balinese
  "De,, nak suba mebukak bandarane kone de,, mai bukak warung ne buinmani" Keto baos memene ngorahin titiang yaning bandarane suba mebukak, mepineh tamu-tamune lakar ke Bali buin malali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto - Diastun Sebet Kèwala Aget - Doni Suryawan
  Balinese
  Ane ngranayang soleh, tusing ada ane tengkejut, keto masih gurune.
  English
  What’s more, no one else, including his teacher, seems surprised to see them.
  Indonesian
  Yang lebih mengherankan tidak seorang pun, termasuk gurunya, terkejut melihat mereka.
  Childrens Book Dina tatkala Jukut-Jukutan Majalan ka Sekolah
  Balinese
  Pagaene sewai-wai tusing ja tetep,ulian disabilitas pan konik ngajak men bege tusing ngelah pagae ane pasti, Sakewala buka keto idupne setate sedeng.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kursus Keterampilan Disabilitas
  Balinese
  Suba lantas keto mbok Ayuk tiangé mulih uli bank.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Disinformasi ngranayang ngeling murat-marit
  Balinese
  Bes lebian dagang jukut jani di pekene.” Keto anake ngomong dugas tiang ngorahan lakar madagang baju utawi jukut di peken.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Jangan Menyerah
  Balinese
  Nak ngudyang ne adi aluh aluh keto ngadep suara.
  English
  -
  Indonesian
  Kok gampang gitu jual suara?
  Literature Coblos Keliling