Dont Be Voting around

From BASAbaliWiki
20230730T132201920Z103639.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Nana
Author(s)
Affiliation
KALAP (Kreator Amatir Amlapura)
Category
General Public
Reference for photograph
Youtube
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemilu


  Sidew24

  11 months ago
  Votes 0++

  Om Swastyastu

  Ampura sadurungnyane tiang nyelang galah, tiang Sintia jagi mapenampen akidik indik video sane sampun ka karyanin puniki. Yening saking tiang, tiang cumpu sareng isi video puniki. Iraga dadi rakyat anak ngelah kewajiban milu mamilih nyen ane lakar nyambung mimpin negara. Inget buin ngajak pemilu ane suba liwat-liwat, eda ulian sibuk teken kapentingan dewek pedidi kanti tusing nganggo hak suara milu mamilih pemimpin negara. Biasane ada ulian ngekoh ngantri, ngulengang magae, ada masih ngelah papineh ampah nyen ditu lakar dadi pemimpin selanturnyane masih lakar patuh amonean gen idupe. Yen alih benehne tusing dadi keto. Iraga dadi rakyat ngelah kewajiban teken negara, keto masih mani puan lakar maan hak dadi warga negara. Cara keadilan, perlindungan, miwah ane lenan. Satu suara sah iraga uli milu pemilu ene lakar maguna benjang pungkuran.

  Inggih wantah amunika penampen saking tiang, ampura yening wenten sane nenten anut saking tulisan tiang. Suksma.

  Sukarini

  11 months ago
  Votes 0++

  Patut pisan sekadi asapunika....

  Nika mawinan uling irage berbenah lan mamilih pemimpin sekadi napi sane kaapti. Sapunika taler, patut nyobyahang ring sane lianan mangda sareng mamilih pang nenten salah pilih apa buina tusing mamilih

  Badra Kanda

  11 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan

  Sukarini

  11 months ago
  Votes 0++
  Suksma nikiūüôŹ

  NKjuli

  11 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan puniki. Sampunang dados tukang coblos keliling nggih, napi malih nyoblos-nyoblos sane nenten sepatutnyane kacoblos, hehehehe...Dumogi Pemilu 2024 prasida ngembasang pemimpin sane sujati.

  Sylviana

  11 months ago
  Votes 0++

  Om Swastyastu

  Becik pisan puniki. Sebagai anak muda irage harus melek kondisi masa kini apalagi di masa Jani masa pemilihan pemimpin. Irage sebagai anak muda patut lebih aktif mencari tau memilah lan memilih pemimpin ane Ken ne cocok dadiang pemimpin.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What are your hopes for the prospective leader who will be elected in the upcoming 2024 general election?

  Description


  In English

  ‚Ź§

  In Balinese

  29.A : jasa coblos keliling,,,,jasa coblos keliling B : bli,, bli. Jasa coblos keliling, meriki bli? A.Gimana buk? B.Jasa coblos kelilin nggih? Tiang order kuda ajine? Ada promo sing? A : Oh gih gih,, seiklasne manten bu. Tapi tiyang ngelah paketan nike bu, paket sesari, paket sembako, paket jabatan. C : eee,, stop stop stop. Nak ngudyang ne adi aluh aluh keto ngadep suara. Yen keto carane memilih peminpin ape ane bakatang ? nah tegarang sautin pemimpin ape kar aptiang bli yen care keto ? A : beh ajan, sebenehne tiyang dot ngelah pemimpin ane seken seken ngelah sifat kepemimpinan. Care jujur, bijaksana, dueg, tetap pendirian, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan, peduli teken palemahan, creative, pokone seken seken nyalanang swadarmane ye dadi pemimpin, manutin tutur agama lan pancasila. Nah misalne sebilang ngae kebijakan ia metimbang masih teken parajanane pemekas milenial krana ane tiyang tawang milenial jani nak kreatif pesan pemerintahe nak dadi nulad kreativitas milenial angon ngemajuang wilayah utawi negara.

  In Indonesian

  A: Jasa coblos keliling, jasa coblos keliling…

  B: Bli, bli, Jasa Coblos kelilin, ke sini bli! A: Bagaimana bu? B: Jasa Coblos keliling ya? Saya mau order, berapaan harganya? Ada promo enggak? A: Oh iya, ya, seikhlasnya saja bu. Tapi Saya ada paketanya itu bu, paket sesari, paket sembako, paket jabatan. C: eeee, stop stop stop. Kalian apa-apaan ini? Kok gampang gitu jual suara? Kalau gitu caranya, pemimpin apa yang akan kita dapat? Nah, coba sebut pemimpin apa yang kamu harapkan jika kamu dengan gampangnya menjual suara seperti ini?

  A: Bih ajan, sebenarnya saya ingin memiliki pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan. Seperti jujur, bijaksana, cerdas, tetap pendirian, mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan, peduli dengan lingkungan, kreatif, pokoknya selalu menjalankan kewajibanya menjadi pemimpin sesuai dengan tutur agama dan pancasila. Nah, misalkan setiap membuat kebijakan, harus dilaksanakan secara demokratis bersama rakyat terutama milenial karena yang saya ketahui milenial sekarang ini sudah sangat aktif dan kreatif. Pemerintah boleh meniru kreativitas milenial ini untuk memajukan wilayah atau negara.