Tegarang

tegarang

  • try to do something
Andap
tegarang
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Tegarang sambatang soroh pala bungkah!
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Yen dot ngajak kramane utamane para yowana (kaum milenial) apang nyak ngakses website ene, lan tegarang ngae inovasi di website apang tampilan websitene nyak luung lan user friendly.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jemakanga nasi!”

Masaut I Blenjo, “Basang icange seneb, tegarang jemakang abedik dogen!”

I Nyoman jater nyemakang nasi acawan tur kuahina, baanga I Blenjo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Belog, apa daar cai ento mirib jaen pesan?”

Masaut I Belog, “Taluh kakul ane duduk icang di pundukane.” Buin lantas mamunyi Pan Sari, “Yen keto tegarang balin bedik, kal cicipin!” Masaut I Belog, “Beh, Bapa tusing ja bisa naar taluh kakul cara naar jaja begina magoreng.”

Sawireh bas mamelas Pan sari nagih ngidih, baanga teken I Belog nyicipin jaja beginane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan kola tusing maan metanding ngajak I Benaru jengah kola, Adi. ” I Grantang laut ngomong uli tengah goane teken I Cupak. “Beli tegarang entungan tali bune ka goane! “Disubane ada raos adine buka keto laut I Cupak ngentungan taline ento.

In English:  

In Indonesian:   Aku akan mengantar beliau ke istan".

In Balinese:   Ane jani soleh, jeg memolos nulak dadi raja tur kasandingang ajak putri raja,” keto krebetan Raden Putri nampi pisaut I Cupak ane nulak pican raja. “Tegarang adeng-adengin, pineh-pinehang buin.

In English:  

In Indonesian:   Aku tak mau dikatakan tidak menepati janji.

In Balinese:   Tegarang jalanang,

Diapin coronane ngae magaburan, Sampunang ento ngalahang, Mai madagang, kanggoang adengang, Apang bates payu nyakan tur ngae wareg basang,

Niki wenten sok banten bokor lan dulang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tegarang telusurin malu neh: 1.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tegarang itung mangkin, kudang hotel ada di Bali, kudang kolam renang kosong, yéning ento jani multifungsiang kudang ton sabilang wai ada bé, jukut, tabia miwah ané lénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jro kelian lantas ngandika, “Nah yan saja buka munyin caine, tegarang cai ngorahin apang cicing caine mesuang pipis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah tegarang majujuk sid tongose imalu!” Disubane keto, suba kena baan paundukane teken I Kancil.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tegarang jani tulungin ngaadang sungga ane nebek batis icange apang tusing santul yening tindakang icang.” Mara keto munyin i jaran, ditu lantas I Macan ngomong matandang egar. “Nah jaran, ane encen batis nyaine ane tebek sungga?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada macan gede sajan, yen Cai sing ngugu, tegarang ja tolih!” Kacerita jani suba teked di sisin tukade tur masaeban ia nengok, tepukina lawatne pedidina di yeh tukade.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   De kadenne gending plalianan dogen, tegarang resepang. “Semut-semut api”, api waluya sekadi kasaktian, dadi anak luh iraga ngelah kasaktian, ngidang nglekas dadi Men Kone utawi Men Seken. “Kija lakun mulih”, mulih pinaka tatujon iragane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kuwale nyen tegarang buin asan-asane mirip mirip care celeng oo?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tegarang deweke, Sampunang nyeh mamunyi teken isu publik puniki apang iraga ngidaang nepasin pakeweh di gumine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tegarang cingakin pekarangan umah, ade selah anggo nanem lakar jukut minakadi bayem, kelor, tabia miwah sane lianan.

In English:   If you don't have a large yard, there is vertical gardening.

In Indonesian:   Coba lihat pekarangan rumah kita, mungkin ada ruang untuk menanam sayuran seperti bayam, kelor, cabai dan lainnya.

In Balinese:   Tegarang deweke, Sampunang nyeh mamunyi teken isu publik puniki apang iraga ngidaang nepasin pakeweh di gumine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening kenehe malali suba dot pesan, tegarang apang irit apang tusing bes liu telah pipise.

In English:   For singles, the ideal emergency fund is six times the amount of monthly expenses.

In Indonesian:   Maka perlu menyiapkan rencana cadangan sesegera mungkin.

In Balinese:   Sakewala satondenne mamaca bukune ene, tegarang uli dija tekanne krebek ento?

In English:  

In Indonesian:   Tetapi sebelum mulai membaca buku ini, coba katakan: menurutMU dari mana guntur berasal?

In Balinese:   Nanging satonden ragane nyumuin mamaca buku ane nglilayang ene anggon ngalih pasautne, tegarang orahang teken tiang: Apa ngranayang ragane makeneh langite mawarna pelung?

In English:  

In Indonesian:   Tetapi sebelum kalian mulai membaca buku yang menyenangkan ini untuk mencari tahu, coba beri tahu kami: mengapa kalian berpikir bahwa langit berwarna biru?

In Balinese:   Tegarang rereh foto-foto timbul Ni Polok mawarna selem-putih

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, tegarang baca dogen malu kenken panadinne, awanane iraga nawang unduk ane besik bisa ngranaang unduk ane len-lenan. . ..

In English:   Well, read about what happened to him, and you'll see how one thing can lead to another, and another, and another...

In Indonesian:   Yah, coba saja baca dulu apa yang terjadi dengannya, sehingga kamu menjadi tahu satu kejadian mengakibatkan kejadian lain, yang mengakibatkan kejadian lain lagi, dan kejadian lain ...

In Balinese:   Né jani tegarang resepang lan sautin bareng – bareng !

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Né jani tegarang resepang lan sautin bareng – bareng !

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dong tegarang orahang,

Dados gek ririh buka keto, Mamati tanpa nyekuk, Natuin tanpa nusuk,

Ngicalang tanpa ngejuk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah apang kai nawang, tegarang iba meju jani.

In English:  

In Indonesian:   Biar kamu tahu saja, coba kamu buang kotoranmu sekarang.

In Balinese:   Dong tegarang ja pikayunin, andus bakat celepang ka parune, pastika sampun madaging karbon monoksida miwah zat sane ngawinang baya kesehatan siosan.

In English:   If possible or maybe a must, stay away from others if you want to smoke.

In Indonesian:   Konyolnya lagi, ada yang bilang tidak bisa ‘boker’ (baca: BAB) kalau pagi hari belum menikmati paket kopi dan rokok.

In Balinese:   Jani tegarang buin uger-uger nyalukin, nganggon, ngelesang lan ngutang/ngumbah masker ane beneh.

In English:  

In Indonesian:   Untuk itu perlu diperhatikan cara untuk mengenakan, menggunakan, melepas dan membuang/mencuci yang baik dan benar agar kemungkinan terjadinya hal tersebut berkurang. 1.

In Balinese:   Nang tegarang orahang teken bena, apang bena tatas nawang!” Matur Ida Sengguhu, “Puniki sira Mpu, mawinan titiang tangkil ring sira Mpu, santukan titiang kapandikayang jagi ngrereh Ida Mpu, mangda budal mriki ka Madura jagi masarengin ring rakan sira Mpu, sane tepengan puniki sungkan banget pisan.

In English:  

In Indonesian: