How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Luhu ring jagat Baline

0
Vote
Title
Luhu ring jagat Baline
Affiliation
SMAS LAB UNDIKSHA
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
google
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Ida dane sareng sami sane ten presida carca titiang siki-siki, sane kusumayang titiang bapak ibu dewan juri, taler para pamilet sinamian sane wangiang titiang. sadurung matur-atur lugrayang titiang ngaturang panganjali umat.

Om Swastyastu,

Titiang pinaka angga saking sekolah SMA Laboratorium Undiksha Singaraja mangkin ngeranjing ring Kelas Solas. Jagi ngawedarang orasi indik Luhu ring Jagat Baline mapaiketan sareng ajahan agama hindu inggih punika Tri Hita Karana ring palet palemahan sane mateges paiketan imanusa sareng palemahan. Ring aab sekadi mangkin, akeh para kramane sane meagama nanging lali tekening ajahan-ajahan punika, santukan ring manah anake dumun meagame punika wantah fokus ring ritual manten minakadi ngaturang bhakti utawi ngodalin ring upacara Dewa Yadnya, tigang sasih ring upacara Manusa Yadnya muah sane siosan. Nanging sane ten kalah mabuat pisan punika indik palemahan, sane mangkin nyansan pudar miwah sayan-sayan sampun kaengsapang. Sane paling penting inggih punika indik ancaman luhu plastik sane ten prasida kaolah.

Ring Desa, sujatine sampun wenten pengelolaan luhu, nanging kari durung maksimal. Sampun wenten sane mengumpulang luhu nanging wantah baktane ke TPA, ring TPA ten wenten sane mengelola, duk dumun ring Jagaraga sampun dados gunung luhu, nike yening bahasa liane, ten je membuang luhu nanging wantah ngisidang luhu. Niki pinaka tugas bapak ibu calon pamimpin, sapunapi je carane mangda palemahan baline prasida asri sekadi dumun, nenten akeh kramane ngutang luhu ngawag-ngawag, nyage kelestarian tukade, genah pariwisatane mangde bersih. Titiang wenten usul sapunapi mangda luhu punika prasida kagunayang. Mangkin sampun akeh wenten tatacara pengolahan luhu dados pupuk, dados gas muah sane lianan. Napike warisan luhu patut irage icenin pianak cucune mangkin????? Tegarang je pinehang napike iraga demen yening ningalin luhu d jumah??napi malih yening d TPA medugdug sampun luhune, sampunang buin dugdugange.

Wantah sekadi asapunika presida aturang titiang majeng ring Ida dane sareng sami, pastika atur titiang akeh kirang titiang nunas ledang ngampurayang dumogi napi sane aturang titiang wenten kawigunan ipun, suksma banget antuk uratiannyane, sineb titiang antuk ngaturang Parama Shanti,

Om Shanti Shanti Shanti Om.

In Indonesian