muah

  • as
  • with
  • etc.
  • and
Andap
muah
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Bapa muah memene suba makelo dadi guru.
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Kacrita anaké sané mentas ditu pada ngon, ningalin baju muah capil magantung paek séméré, tur ané ngelahang tuara ada.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas ia ngomong tekén pianakné. “ih cening, de cai keweh, buin akejep dong ilang tanahé ané ngurugin séméré né.”Ditu lantas Pan Karsa ngantungan baju muah capilné ditongosé ngantungan buka ané suba-suba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minakadi wangun keris, tokoh pawayangan sakadi Merdah, Sangut, muah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lakar utawi bahan nyane wenten sane mawit saking kayu, wenten sane media kanfas lukis, wenten sane nganggen benang, plastik, daun lontar, muah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane sing ngelah carik, nyidaang mautsaha dadi reseller, ngadepang asil carik anak len muah ngadepang asil kerajinan kramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemerintah Pusat lan Daerah masih suba mautsaha nulungin apang perekonmian kramane tetep mapiteh, malarapan ngamaang BLT teken pelaku UMKM, muah ngae program UMKM go digital marupa PaDi (Pasar Digital), Bela Pengadaan, lan Laman Usaha Kecil Menengah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lenan teken ento, ane ngelah kawagedan basa Inggris muah basa asing ane lenan, nyidang ngadep jasa ngae utsaha les bahasa asing, les online, muah ngae konten bahasa asing di YouTube.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Raksasa ngelah manik telung soroh, manik api, manik yeh, muah manik angin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanikayang lantas nira tulak ka puri, to juru borose makejang nugtugang maboros sawireh nepukin kidang di tengah alase.” Jeg guguna munyin I Cicing Gudig teken Patih muah panjake ane lenan.

In English:  

In Indonesian:   Kalau jadi raja, betapa nikmat hidup ini,” pikirnya.

In Balinese:   Tiang milu masih marasa sebet sawireh makudang-kudang pangrancanan tiange milu-milu buung, makadi ukane tiang ngigel drama di art center buung, ukane utsawa nasional ane rencanane di bengkulu buung, gegitan nyarengin gong kebyar di pkb ne buung, muah pangrencana ane len- lenan liu pesan buung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulihan pituduh Ni Limbur, Ida Sri Prameswari kategul di batan pedeman siape tan kaicen ajengan muah putrane makatetiga kakutang di tengah alase masi sing kicen mekelin apan-apa.

In English:  

In Indonesian:   Atas perintah Ni Limbur, permaisuri diikat di bawah kandang ayam dan tidak diberi makan.

In Balinese:   Pakeber ipun sada alon ngliwatin pangkung, grembengan muah gunung ane tegeh-tegeh.

In English:  

In Indonesian:   Emosi mereka memuncak, mereka berniat menjawab omongan sepasang anjing yang menyakitkan.

In Balinese:   Ngelah salak, biu, kesela, muah ane lenan tusing ada anak meli.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jagung muah selane ane pulane ipidan, jani suba sedeng pupu.

In English:   This sadness is unbearable, never sleeps well at night.

In Indonesian:   Kalau sudah mau berusaha pasti akan mendapat hasil.

In Balinese:   Neked di kampung, kulawargan tiange bagia krana nepukin tiang, kurenan, muah pianak tiange mulih seger oger.

In English:   So said my husband when he got there.

In Indonesian:   Begitu kata suami saya sesampainya di sana.

In Balinese:   Sabilang wai panyatusan maan ngidih tipping muah susuk uli art shop miwah restoran tatbkala tamune mabelanja .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto masih ngancan ngliunang kelincine mati majekjek muah teteh tanah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang prabu muah biang galuh sedih, mapangenan katinggalin putrin ida makasami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lianan saking punika lowongan pekerjaanne taler arang pisan santukan akeh perusahaanne pada tutup muah bangkrut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita jani I Belog padidiana jumah, tusing ada ane nyakanang, ban layah basangne lantas ia ka peken meli ubi, kasela, gatep, muah ane len-lenan ane sarwa mudah-mudah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulihan pituduh Ni Limbur, Ida Sri Prameswari kategul di batan pedeman siape tan kaicen ajengan muah putrane makatetiga kakutang di tengah alase masi sing kicen mekelin apan-apa.

In English:  

In Indonesian:   Atas perintah Ni Limbur, permaisuri diikat di bawah kandang ayam dan tidak diberi makan.

In Balinese:   Ditu di pasraman Jero Dukuh, cening mlajah sambilang ngayah”.

“Plajahin cening matingkah,ngomong muah mapineh.

In English:   Ditu di pasraman Jero Dukuh, cening mlajah sambilang ngayah”.

“Plajahin cening matingkah,ngomong muah mapineh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In English:   Ditu di pasraman Jero Dukuh, cening mlajah sambilang ngayah”. “Plajahin cening matingkah,ngomong muah mapineh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadine, I Durma tusing kuangan pangan kinum muah satata mapanganggo bungah.

In English:   Mara keto, jengis I Durma, yeh peningalane ngembeng-ngembeng.

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin kejepne buin I Kelesih dengak-dengok ane ngeranayang nyangetang gedegne I Blanguyang, nglaut ia makecog tegeh bakat tregaha rayunan Ida Sang Prabu kanti piring muah rayunane makacakan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anune, I Sangsiah cagcag-cigcig ngalih padang, ambengan, muah don kayu ane tuh.

In English:   My ancestor was a servant by Rama.

In Indonesian:   Leluhurku sanggup membuat jembatan di laut yang mengalir ke Alengka.

In Balinese:   Nah, (Pamuputne nyidayang ngalahang Maharaja Rawana) muah sakadang warginida.

In English:   When Rama attacked Alengka.

In Indonesian:   Nah, (Pada akhirnya bisa mengalahkan Maharaja Rawana) dan keluarganya.

In Balinese:   Ada Cicing, Kambing, Gajah, Sang Mong, muah buron ane lenan.

In English:  

In Indonesian:   Siapa pun yang kena racunku, hukumnya mati, apalagi kau Kijang yang lemah!” desis si Ular berlalu sambil memburu katak.

In Balinese:   Nenten ring dura Negara manten, nanging ngantos ring Bali muah ring wawidangan Desa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang lebih pasti ia ngelaksanain tes sane kaping kalih madan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) lan hasilnyane muah negatif.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Laksanane ane jujur ngranaang keluarga muah timpal-timpale sayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sepatutne tiang bersyukur sube ngidang nulungin para pejuang bantes lewat nengil dogen. “Nengil, ngoyong di jumah!” nyage dewek, keluarga muah ane lenan. “ Aku jaga kamu dan kamu jaga aku” pebesen para pegae medise miwah aparat-aparat ane berperan penting ade di garda simalu ngelawan tur mesiat ngajak virus corona ane merupe makhluk parasite obligat ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Entah ento di korane, internet, muah literaksi ane ada di sekolah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Virus corona

Virus ane kadingeh tusing asing di kuping Ane teke tusing kaundang nanging mecelep nesek tusing nawang elek Mesaih care benalu ane nempel ditengah kehidupane Dadi omongan anake liu tusing kodag-kodag Mogbogin, ngusak-asik lan melog-melogin Keneh manusane sube kapengaruhin Ngubah caran idup sewai-waine Munyin sirine kadingeh kaulang-ulang Ngeraung disepanjang marga ane kalewatin Nguyut ngaenang anake inguh Ngeliakin setiap detik galahe Jeritan eling kadingeh tusing pegat-pegat Ngucur parus yeh matane kadi blabar Nakutin muah ngae zona care nareka

Harus tiang anggap apeke viruse ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Diastun guminé buka jani, krama Bali tusing dadi kelem di sebeté muah patut bangun nglanturang idupé.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Virus Corona ento silih nunggil soroh virus uli Coronaviridae anѐ biasanѐ ngalalinin sarwa paksi lan baburon lianan sakadi mamalia muah sarwa lata, virus ento ngaranayang tatu di cunguh lan kolongan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sampun milehan Gusti Prabu ngrerehang tamba muah balian sakti, nanging Putri Kemuning nenten prasida seger kajatimula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pertanian ipun mangda nglimbak lan becik sedados nyane wenten uratian saking pemerintah saking subsidi utawi wantuan pupuk utamane pupuk organik, mangda lingkungan stata becik lan petani muah sane matumbasan utawi konsumen punika setata kenak lan rahayu kesehatan ipun miwah asil punika madue harga sane becik

In English:  

In Indonesian:   Agar nantinya pertanian kita berkembang dan membaik, hendaknya ada perhatiang khusus dari pemerintah, baik dalam hal subsidi atau bantuan pupuk organik, agar lingkungan selalu terjaga, sehingga petani dan konsumen bisa senantiasa sejahtera dan sehat, karena pada akhirnya hasil pertanian tersebut memiliki harga yang bagus.

In Balinese:   Mangda iraga setata becik lan adung ngajak nyama, sawitra, muah sané tiosan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lénan tekén ento, Sang Aji Bali masi patut ngaturin para panditané apanga Ida nguncarang wéda-wéda panundung sarwa mrana makadi Akasastawa, Bayustawa, Téjastawa muah upacara ané lénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakadi satua Bali sane mamurda Kambing Takutin Macan, I Kedis Sangsiah Teken I Bojog, I Tuma Teken I Titih, Be Jeleg Tresna Telaga, muah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Satua utawi cerita tantri sane mamurda Nandhaka Harana nyaritayang indik beburon sane masuku pat, sakadi macan, kambing, cicing, jaran, sampi, muah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kadi puniki nenten je keweh pisan yening iraga jagi ngrereh informasi ring jagat maya muah carita anak sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rubrik puniki kamedalang nyabran minggu taler makeh sastrawan Bali nulis irika, minakadi Made Sanggra, made taro, Ida Bagus Mayun, I Nyoman Manda, Rugeg Nataran, muah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipidane desan titiange sering pisan kaucap desa wisata ,duaning desan titiange ngelah ane madan danu masampingan jak gunung ,pidan rame sajan, sakancan turis dura negara muah turis lokal sami rauh ke batur .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anu, nuju anake rame megae di carik, ada ane mara nenggala, nglampit, muah ada suba mamula.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Keto upah anake demen ngrusuhin anak cerikan, tur banggi muah sombong teken anak len.

In English:  

In Indonesian:   Biar kamu tahu saja, coba kamu buang kotoranmu sekarang.

In Balinese:   Sakewala ane jani, solah jadmane nyansan soleh sawireh disubane ada negara Indonesia, buin ada ane makeneh nyujukang kadaton, ngaku ririh tur pradnyan muah ngedengang kuasa.

In English:   Furthermore, if we re-read the historical books of Indonesia, the warriors prepared themselves with weapon of knowledge and sharp bamboo to prevent Indonesia from invaders attack.

In Indonesian:   Begitu pula dengan organisasi sesat yang berdasarkan agama lainnya yaitu organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) pada tahun 2016, dan telah memiliki pengikut hingga 50.000 orang.

In Balinese:   Krana ukuran diapersé ento suba nganutin umur muah baat bayi, kéto masih yén suba beneh tata caranné nganggo, sinah aman lan sing kanti ngaé batis bayiné péngkang.

In English:   Who the heck started making a story like that?

In Indonesian:   Walaupun misalkan sebenarnya aku yang benar, pasti tetap aku yang disalahkan, karena konon katanya orang tualah yang pertama kali merasakan pahit getirnya hidup.

In Balinese:   Cutetnè i raga patut semangat muah tusing dadi nyerah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di desa kelebutane enu liu, tukad enu ada, telabah enu ening, muah ane len-lenan.

In English:  

In Indonesian: