What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

KENAKALAN ANAK REMAJA

20231113T141301551Z039573.jpg
0
Vote
Title
KENAKALAN ANAK REMAJA
Affiliation
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA Negeri 1 Tejakula
Location
Tejakula
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Anonymous user #1

3 months ago
Votes 1 You
You are very good at speaking good Balinese

Anonymous user #1

3 months ago
Votes 1 You
very good
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiatu Sane wangiang titiang para panureksa,sapunika taler para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang rasa lan angayubagia ring lda Sang Hyang Widhi Wasa,ring galahe mangkin lugrayang titting ngaturang pidara sane mamurde KENAKALAN ANAK REMAJA Yening pikayuni sareng sami, ring zaman modern sekadi mangkin, akeh para yowanane sane piwal. Minab guru rupakan ipun nenten uning, napi sane kekaryanin antuk pianak pianak ipune ring maragi utawi ring sekolah ipun. Minab sangkaning kemajuang globalisasi utawi jamane, sane ngawinang akeh para yowanane melaksana asapunika dadosne para yowanane ngangge manah ngraga, melaksana sane boya boya. Bilih bilih yening nenten uningin antuk guru rupaka.Sajeroning pidabdab kenakalan yowana punika, yenign minabang titiang, ring yowana sakadi sane mangkin akeh pisan matiosan piranti piranti modern. Taler akeh pakrimikan olih para panglingsir miwah surat kabare, mungguing kawentenan para yowanane utawi para truna trunine sane sampun keni pinungkan kemrosotang moral, wastanin titiang ngandap ngesorang kesusilaan, wiakti makeh prihatinan ipun.Akeh para yowana uning mamunyah munyah, ketagihan tuak arak miwah miras, yening sampun punyah napi prasida elingang, sinah ical sami papinehe sane waras. Kantun tuak, arak, napi malih sampu keni narkoba majanten meweh pacang nambanin,sane ngaryanang keweh i rerama, keluarga ngatos banjare taler keni pakeweh, yening sampun punyah munyine ngawag-awag parisolah ngapak-apak lan ngadug-ngadug.Yening uratiang para yowanane mangkin akeh sane tan manut ring napi kapolihang pelajahanring sekolah, pitutur rerama, sane ngawinang yowanane salah kanti inggih punika. Nenten eling ring galah, nenten eling ring pelajahan, mrika mriki, gradag grudug sareng timpal timpal ipun, ngwinang ipun dados iwang pemargi, tan manut ring tata susila, dados yane sekolah ipun putus ring tengah margi, ngawinang cita cita ipun tan prasida kapolihang, pastika para yowana pacang nyeselin padewekan antuk napi sane sampun kekaryanin sampun lintang sinah guru rupakan iraga keciwa teken pianak ipun duaning ten uning ring pamargi pianaknyane.Sane mangkin ngiring sikiang pikayun druenen mangda sumuyub, urati utawi lingu ringka wentenan kenakalan yowana sane sampun wenten, mangda nenten nglantur, yening pinunas titiang majeng ring para yowana sinamian, ngiring ja maparilaksana sane manut ringtata titing kahuripan muah agama lan budaya sane magenah ring jagat bali puniki, parayowana sinamian, yening iraga dados sisia patut eling ring swadarmaning sisia inggih punika pamerintahe sampun ngemargiang pendidikan dasar 9 tahun , miwah subakti ring catur guru,santukan iraga sareng sami ngiring sareng sami mangda eling, ngelingang raga. Impasin pesan sane mawasta biuta sane pacang mialangin sajeroning pangubugan sisia , pagehin ragane antuk budi pekerti sane becik, keret indriane mangda paras-paros masawitra. Inggih para panureksa lan ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, wantah asapunika pidarta sane prasida atur uningayang titiang ring galahe sane mangkin. Mogi-mogi wenten pikenoh ipun ring sajeroning kahuripan. Titiang nglungsur pangampura yening wenten atur titiang sane tan manut ring sajeroning adnyana utawi pakayunan druene. Maka wasanani ngatur, puputang titiang antuk Paramasantih. Om Santih, Santih, Santih Om

In Indonesian