What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Subakti

subakti

  • loyal to the trusted en
  • taat kepada yang dipercaya id
Andap
Subakti
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

"Nah, Dadong sing jejeh ajak Gunung Agunge, kuala Dadong subakti ngajak Gunung Agung"
[example 1]
I am not afraid of Mount Agung, because I am loyal to Mount Agung

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Kacritayang Ida Sang Prabu Arya Kenceng ngenahang upakara-upakara ring ajeng ida sang prabu, mangda ida sang prabu ledang tur subakti ring ida.

In English:   These days they have big ceremony, use this magic box there.

In Indonesian:   Saban siang Beliau menyembunyikan diri di lubang perlindungan yang ditutup dengan gedek.

In Balinese:   Melarapang antuk dahat subakti cincin Sang Hyang Widhi Wasa

Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alkohol

Melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi waras becik tur nenten malih ngange Narkoba.

In English:  

In Indonesian:   Hal ini di bawah ini untuk melihat lebih banyak tentang orang-orang yang suka.

In Balinese:   Unduke buka keto kauningin olih Ida Hyang Bhagawan, raris Ida ngandika, “Cening Sang Utamaniu, yen Cening subakti teken guru, pikolih Ceninge ngidih-idih patut aturang abedik teken dang guru.” Ngencolang Sang Utamaniu nyumbah nunas ampura, santukan ida marasa iwang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento mawinan panjake makejang marasa bagia tur subakti teken Ida Sang prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten eling ring galah, nenten eling ring pelajahan, mrika – mriki, gradag – grudug sareng timpal –timpal ipun, ngwinang ipun dados iwang pemargi, tan manut ring tata susila, dados yane sekolah ipun putus ring tengah margi, ngawinang cita – cita ipun tan prasida kapolihang, pastika para yowana pacang nyeselin padewekan antuk napi sane sampun kekaryanin sampun lintang sinah guru rupakan iraga keciwa teken pianak ipun duaning ten uning ring pamargi pianaknyane.Sane mangkin ngiring sikiang pikayun druenen mangda sumuyub, urati utawi lingu ringka wentenan kenakalan yowana sane sampun wenten, mangda nenten nglantur, yening pinunas titiang majeng ring para yowana sinamian, ngiring ja maparilaksana sane manut ringtata titing kahuripan muah agama lan budaya sane magenah ring jagat bali puniki, parayowana sinamian, yening iraga dados sisia patut eling ring swadarmaning sisia inggih punika pamerintahe sampun ngemargiang pendidikan dasar 9 tahun , miwah subakti ring catur guru,santukan iraga sareng sami ngiring sareng sami mangda eling, ngelingang raga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Maka pamurwaning atur, lugrayang tityang ngaturang sesanti angayu bagia saha dreda subakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majanten sampun sangkaning sih paswecan Ida, Ratu Ida Dane sareng sami ping kalih tityang sida mapadu wedana ri acara Wiki thon Partisipasi Publik Bali Berorasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Subakti lan ngajinin keyakinan sane lianan pinaka geguat sane keangge ring masyarakat lan wewidang druwene, rikalaning anake prasida urip sane becik lan santhi ring jagate.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iriki irage patut sida subakti, urati, lan sutindih mangda prasida ngewangunin kerahayuan ring jagate.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangda prasida ngemargiang kerukunan umat beragama irage patu medue rasa subakti, toleransi, lan pemahaman indik kepercayaan agama lan spiritual sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indike punika patut pesan kakawitin antuk hal-hal sederhana minakadi madue rasa subakti lan sareng ngelestariang rahina rahina suci ring agama sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sami kramane musti subakti ring wimba-wimba niskala puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Satua sane nganggen basa Bali alus ri tatkala nyatuayang indik tutur, sakadi satua Subakti Ring Guru Pengajian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Penguntat nenten lali maturan sembah subakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangda setata kaicenin kerahayuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Memunjung, teleb ipun ten sios pinaka ciri subakti tur rasa asih ring sang sampun lina.

In English:   Mamunjung is a form of respect and solidarity with the deceased.

In Indonesian:   Memunjung, adalah sebuah bentuk penghormatan dan rasa solidaritas dengan yang telah berpulang.

In Balinese:   Patut subakti ring Ida.” Putu Sucita kenyem-kenyem sinambi ngasyuhin sampine apang enggal majalan. “Syuh!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melarapang antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alcohol.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inggih punika sane kapertama indik budaya meyadnya sane nyihnayang rasa subakti majeng Ida Sang Hyang Widhi majalaran antuk upacara, sane kaping kalih indik paras paros menyama braya, kabaos ramah tamah sane ngawinang rasa welas asih ketah kebaos Bali Shanti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sampun manardi pakaryan iraga sareng sami ngamecekin para kawula mudane sane nganggen narkoba punika akeh Wenten paridabdab pamargi sane prasida kabecikang Malih inggih punika :

1.Ngicenin pitutur saking yayasan sosial, sekolah, paridabdab saking guru swadyaya taler ngeargiang seminar - seminar

2.Ngicenin Pendidikan Budi pekerti sastra agama sane tetujone ngemecikang kawula mudane malarapan antuk dahat subakti ring Ida Sanghyang Widhi Wasa mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alkohol.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melarapan antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa

Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alkohol

Melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi sane becik tur nenten malih ngangge Narkoba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melarapang antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa

Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alcohol Melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi sane becik tur nenten malih ngangge OBAT-OBAT TER RARANG

Inggih punika pidarta titiang, kirang langkung titiang nunas pangampura mangda sanewedarang titiang punika kanggen tur wenten kawi gunanyane, maka panguntap titiangngaturang Prama Shanti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melarapang antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa

Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alcohol Melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi sane becik tur nenten malih ngangge OBAT-OBAT TER RARANG

Inggih punika pidarta titiang, kirang langkung titiang nunas pangampura mangda sanewedarang titiang punika kanggen tur wenten kawi gunanyane, maka panguntap titiangngaturang Prama Shanti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring kawentenan aab jagat sakadi mangkin akeh pejabat pemerintah sane makanten dharma miwah subakti nanging sujatine korupsi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngrajegang raras subakti ring negara muang agamané

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melarapang antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa

Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alcohol

Melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi sane becik tur nenten malih ngangge Narkoba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melarapang antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa

Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alcohol

Melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi sane becik tur nenten malih ngangge Narkoba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wenten paridabdab pamargi sane prasida kamargiang mangda kawula mudane prasida kabecikang malih, inggih punika melarapang antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa, patuh teken yayasan sosial, sekolah, paridabdab saking guru swadyaya taler ngranjing seminar-seminar lan melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi sane becik tur nenten malih ngangge narkoba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija ada unduk anak muani masatya teken rabi?”

Masaut I Kambing Luh, “Saja Beli, di benengan janine dadi cara anak belog Ida Sang Prabu.”

Mireng raosne I Kambing buka keto, prajani Ida Sang Prabu eling ring angga, tuah saja tusing perlu nyatyanin rabi sawireh Ida sampun jagi nyunggi sunialoka, melahan Ida ngayasang panjak ane kalintang subakti ring linggih Ida.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Semaliha, swadharmaning titiang dados putra, sane ngelarang putra sesana wenang subakti ring guru rupaka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melarapang antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa

Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alcohol

Melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi sane becik tur nenten malih ngangge Narkoba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tri Hita Karana indik budaya meyadnya sane nyihnayang rasa subakti majeng Ida Sang Hyang Widhi majalaran antuk upacara, sane kaping kalih indik paras paros menyama braya, kabaos ramah tamah sane ngawinang rasa welas asih ketah kebaos Bali Shanti, keasrian jagat bali sane tan mari nuduk kayun lan ngulangunin.Ida dane yening maosang ngajegang jagat bali malarapan antuk Tri Hita Karana punika wantah mikukuhin jagat bali malarapan mikukuhin ajaran Tri Hita Karana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kasampurnan urip prasida kapolihang yening anake ngelar dasa niyama brata, sane maartos dasa soroh parisolah sane ngenahang tapa brata inggih punika madana punia, subakti ring sang sane patut kasubaktinin, nglaksanayang tapa brata, nglaksanayang swadharma, nenten ngulurin kama, ngajeng ajengan sane suci, ngelar upawasa, nenten ngandika ngawag-ngawag, nelebang sastra agama, miwah nglaksanayang panglukatan.

In English:   Then, Bhatara Shiva gave a blessing to Bhatara Kumara so that he would always take the form of a child so that his brother would not eat him.

In Indonesian:   Kesempurnaan kehidupan dapat dicapai dengan menjalankan dasa niyama brata, yakni sepuluh tindakan yang mencerminkan pertapaan dan pengekangan diri seseorang yaitu berderma, hormat kepada mereka yang patut dihormati, melakukan pengekangan diri, menjalankan kewajiban, mengendalikan nafsu, makan makanan yang suci, melakukan puasa, tidak bicara sembarangan, mendalami kitab suci dan melakukan mandi suci.

In Balinese:   Mawinan Punika Iraga sami patut subakti ring sajabaning antuk pabinayan rikale dados umat beragama sane melianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mawinan Punika Iraga sami patut subakti ring sajabaning antuk pabinayan rikale dados umat beragama sane melianan.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Facebook : Mount Agung Relief