OBAT-OBAT TER RARANG

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
OBAT-OBAT TER RARANG
Affiliation
SMK PGRI 2 BADUNG
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  High School
  Year
  Photo Credit/Source
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Location


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

  In English

  In Balinese

  OBAT-OBAT TER RARANG Om Swastyastu, Ratu idane sane banget wangiang titiang sinamian. Titiang mangkin maka sisianing ring Badung. Ring rahina mangkin icen titiang nyidang galah jadi mapidartayang indik OBAT-OBAT TER RARANG Ratu idane sane banget wangiang titiang sinamian. Ring rahina mangkin icen titiang nyidang galah jadi mapidartayang indik OBAT-OBAT TER RARANG ring Badung. Sane pinih sorotang titiang indik pidarta sane dahat mautama parindikan OBAT-OBAT TER RARANG puniki, maka tetujon ipun boyaja siyos ngicenin paridabdab maring kawula muda taruna-taruni mangda tatas uning maring paindikang muwang pikobet indik narkoba punika. Banget titian nunas geng rena sinampura di pradine atur titiang malih bosbos sane kaiwangan. Ratu ida dene sareng sami utamane para kawula muda sareng sami, sanantukangkawentenan Era Globalisasi, sane ngranjing ring jagat Indonesia tanpa sangkan taler sangguru rupaka sane nenten gelis tanggap ring pari polah ipun tuur kawentenan ring wewidangan soang-soang sane nenten becik, akeh kawula muda taruna-tarunine sampun kone kabrebehan antuk Narkoba inggihang punika makawinan pamedalan generasi sane loyo, ten medue rasatanggung jawab, manah maajah sampun ical, tata krama sane nenten becik, taler akeh sampun para kawula mudane ngeranjing ring gumi. Kawentenan punika banget pisan makta pikobesmaring jagat Indonesiane. Sapatutne yening jaging pacing ngrereh kedik jayaan nenten wenten manut ngangge Narkoba. Nika mawinan akeh ngikairining paridabdab sane nenten becik. Sampun manardi pakaryan iraga sareng sami ngemecikin para kawula mudane sane ngangge OBAT-OBAT TER RARANG punika akeh wenten paridabdab pamargi sane prasida kamargiang mangda kawula mudane prasida kabecikang malih, inggih punika: Ngicenin pitutur saking yayasan social, sekolah, paridabdab saking guruswadyaya taler ngranjing seminar-seminar. Melarapang antuk dahat subakti ring Sang Hyang Widhi Wasa Mangda nenten para mudane ngeroko taler nginum minuman alcohol Melarapan antuk paridabdab punika kaaptian ngamuihin-ngamuihin pamargi sane becik tur nenten malih ngangge OBAT-OBAT TER RARANG Inggih punika pidarta titiang, kirang langkung titiang nunas pangampura mangda sanewedarang titiang punika kanggen tur wenten kawi gunanyane, maka panguntap titiangngaturang Prama Shanti. Om Shanti, Santhi, Shanti Om

  In Indonesian