Kone

ekoen
  • they say, it is said, perhaps, like that, then; they say; supposedly; someone said (Andap) (Adverb)
Andap
kone
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
kocap
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Makelo kone mara nyidaang ka sisi, lantas sangkola yang abana ka batan juwete.
[example 1]
No translation exists for this example.

Kone ade orang punya gelar banyak dan ngoring nak Bali sing dadi ngajeng makanan ane ing sukla.
[example 2]
They say there are people with many degrees telling Balinese not to eat at the restaurant that is not sacred.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Ring babad punika taler kone Bangli kajujukang ring genah alas jarak, sakewanten wenten malih sane nyuratang indik Bangli sane mawit saking kruna Banggi sane maartos kirang darma santi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani malinge suba kone mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah keto kone kacerita i bikul ane ngayah tur ngemit parahyangan linggih Ida Bhatara Wisnu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento kone takonanga tekening Bulan Kuning.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Macelep kone I Cicing Gudig ka puri.

In English:  

In Indonesian:   Si anjung kemudian diangkat sebagai patih dan bertugas di istana. “Duh, ternyata susah jadi patih.

In Balinese:   Sasukat Covid-19 teked di Bali, idupe kone dadi merana, kone corona makada sengkala, liu masi ane putus cinta, apa ane ngranaang buka keto?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pejalane I Cupak ngetor kabatek baan jejehne, jani suba neked kone ia di jaba puri Kedirine, ditu I Cupak nepukin peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita ada kone tuturan satua Ida Sang Prabu Daha madue putra tetiga, lanang kekalih istri adiri.

In English:  

In Indonesian:   Tersebutlah cerita raja di negeri Daha mempunyai dua orang putra dan seorang putri.

In Balinese:   "De,, nak suba mebukak bandarane kone de,, mai bukak warung ne buinmani" Keto baos memene ngorahin titiang yaning bandarane suba mebukak, mepineh tamu-tamune lakar ke Bali buin malali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukat Covid-19 teked di Bali, idupe kone dadi merana, kone corona makada sengkala, liu masi ane putus cinta, apa ane ngranaang buka keto?

In English:  

In Indonesian:   COVID 19 ini sangat viral dan sangat berbahaya karena sudah banyak merenggut nyawa manusia di seluruh Dunia.

In Balinese:   Ditu kone viruse ane paling kapertama nglimbak, viruse ene kabaosang ada di buron cara lelawah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh saget suba petang bulan gumine uyak korona, musim pandemi kone adanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane jani, ada kone kabar gumine di Bali lakar nyalanang adaptasi kebiasaan baru utawi masa new normal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba nginjek limang bulan tusing masih matilar viruse ene, inguh tiang ngenehang unduke ane tusing karuan, apa buin ane jani suba biasa kramane pesu lala lele dijalane, yen dingeh di radio new normal kone adane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin maninne, jeg kebus kuping tiange ningehang pakrimik pisagane, kurenan tiange kone bisa ngaba virus ulian magae di pariwisata.

In English:   When I its my turn to work, my husband also brings my homemade chips to offer to his friends there.

In Indonesian:   Keesokan harinya, telinga saya panas mendengar cibiran tetangga, mereka mengatakan bahwa suami saya bisa membawa virus karena sempat bekerja di pariwisata.

In Balinese:   Keto masi Juuke, jani mudah mablokblakan ulian tusing ada pengiriman kone.

In English:   Oranges are also piling up every day because there are no purchases.

In Indonesian:   Hahh, sampai kapan bumi sepi seperti ini?

In Balinese:   Yadiastun keto , dini sebenarne rage bisa saling menyama braya rahayu kepanggih keto je kone orahine teken anak anak tua ne pidan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu kone masisa buin aukud sada merine ento ane paling bengil tur berag.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu kone masisa buin aukud sada merine ento ane paling bengil tur berag.

In English:  

In Indonesian:   karena memang benar anak bebek iu bukan milik Pan Meri.

In Balinese:   Len suba sandikaon buin kejep dogen suba peteng sinah lakar tusing tepuk apa!” Uyang paling kone Pan Meri sada sedih merine tuara tepuka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Len suba sandikaon buin kejep dogen suba peteng sinah lakar tusing tepuk apa!” Uyang paling kone Pan Meri sada sedih merine tuara tepuka.

In English:  

In Indonesian:   kw....

In Balinese:   Saget nangked kone Pan Meri di tanggun telabahe beten punyan asem, ada batu gede.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget nangked kone Pan Meri di tanggun telabahe beten punyan asem, ada batu gede.

In English:  

In Indonesian:   “Sudah petang kenapa masih juga kesana kemari?

In Balinese:   Joh kone pajalanne kanti ngliwat desa.

In English:  

In Indonesian:   Banyak warga yang menaruh iba kepada mereka.

In Balinese:   Dening Ida Raden Galuh sedeng telesa masusu, dadiannya ngengkek dogen kone ida nangis kemban antuk rakane makakalih.

In English:  

In Indonesian:   Ketiga putranya dibuang di tengah hutan dan tidak diberi bekal sedikit pun.

In Balinese:   Ritatkala semeng dina purnama, kacerita kone memen Ni Ranjani nyakitang basing.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita kone jani I Ketimun Mas, nongos jumahan meten makancing jlanan.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Lantas ada kone meong teken bikul, kema maekin memenne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Gelisang satua enggal, majalan kone ajaka dadua ngliwatin tukad cengcenge, I Lutung magandong ditundun I Kekuane.

In English:  

In Indonesian:   Di kira I Lutung pondok itu sepi tidak ada orang, segera iya naik ke pohon pisang yang sedang berbuah matang.

In Balinese:   I Pucung kone gegaenne tuwah mapikat di carike, nanging ke nyalah unduk pajalanne mapikat krana ia mikatin kedis masan padi tonden serab.

In English:   Reputedly I Pucung's job was only catching birds in the rice fields, but his journey was in vain because he hunted birds when the paddy had not been fruitful.

In Indonesian:   Pekerjaan I Pucung konon katanya hanya menangkap burung di sawah, Namun perjalananya menjadi sia-sia karena ia berburu burung saat padi belum berbuah.

In Balinese:   Ia kasapepesan kone mamotoh, buin melah kone paranne nyak matebah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gegaene pragat di jumah dogen, masekep apang kanti tasak kone.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu kone viruse ane paling kapertama nglimbak, viruse ene kabaosang ada di buron cara lelawah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kone ada gatra sang ane gelem corona paek uli umah anak ane maca gatra ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bali ane taen orahanga kebal teken virus, ulian taksun tanah Baline kone luung pesan, tur anak Baline sabilang wai ngajeng basa gede ane dadi ngamatiang virus, ane jani suba liu masi ane kena virus corona.

In English:  

In Indonesian:   Apabila masakan terasa enak, maka layak untuk dijual.

In Balinese:   Anake ane idup di desa mirib tusing percaya, yening perang kone madasar baan merebutin yeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening sampun Ida Sang Wiku ngrangsukang Siwa, patuh kone pamargin Idane tatkala ngarga tirta tekening salampah lakun Ida Batara Siwa tatkala Ida nyupat wisyan yeh Kalakutane dadi tirta amerta siwamba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patakone, yening para penelitine di Jepang suba nawang, yeh ane kone isinin tutur ayu lakar ngubah molekul-molekulne dadi anggon nyegerang awak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake wikan narka, buin pidan perange kone tusing ja ulian merebutin anak luh cara satuan Ramayanane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mabulan-bulanan iranga patut nyalanin konsep “Malajah jumah, magae jumah lan mabakti uling jumah”

Lantas dugas dibulan junine suba kone iraga nyalanin masa sima dresta anyar, dija iraga ngajak makejang suba kone dadi nyalanin sima dresta sawai-wai cara dugase ipidan sakewala patut nerapang protokol kesehatan.

In English:   Pay Off Short-Term Debt

In this condition, hurry up to pay off our debts.

In Indonesian:   Siapkan Dana Darurat

In Balinese:   Mangkin kenak Aji ngenenin upadarwa padewekan titiange baan titiang bregah!” Keto kone aturne I Naga Basukih, jegan pragat tinut teken sapatitah Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gelising satua tan ucap di jalan, jani suba kone neked di Blangbangan pajalane I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, ada buka jani gunuge tegeh-tegeh di Bali, ento kone mawiwit uli Gunung Mahameru ane katurunang di Bali olih Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah keto ja kone pakrengkenganne I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yang suba saja mrasidaang I Dewa nguluh, nah kala ditu Aji ngugu teken kawisesan I Dewane.” Keto kone pangandikan Ida Betara Guru teken I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening Aji maicayang, punika Aji.” Dadi jeg keto kone aturne I Naga Basukih, jeg nyampahang gumi Baline di ajeng Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi mapan aketo bebaos Ida Betara Guru, dadi matur I Naga Basukih, “Inggih Aji Agung, yang wantah Aji nitah mangda nguluh Sinunggale, maliha yan bantas amonika pakantenan jagat Baline, yening Aji maicayang jagat Baline jaga uluh titiang.” Keto kone aturne I Naga Basukih kaliwat bergah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah mapan keto kone aturne I Naga Basukih, men Ida Betara Guru jog kadi blengbengan kayunidane miragi atur putrane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara keto kone patakon Ida Betara Gurune, emeh kaliwat kabilbilne madukan jengah kenehne I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani madabdan kone I Naga Basukih buate luas ka Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani ada kone tutur-tuturan satua, Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada tuturan satua anak makurenan, ngelah kone pianak luh-luh duang diri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngoyong jumah dogen kone, apang tusing kena kecup olih I Korona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu ané mati, ekonomi mati

Makejang di batasi Manyamabraya sing dadi Ulian ipidan care tai

Sing ade kone viruse teke mai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba kone keto, masaut Sang Lanjana, “Tui iba dadi ratu, kai tuara megusti teken iba.

In English:  

In Indonesian:   Setelah itu Sang Muun berkata sambil marah, “iyaa, aku mengaku kalah, kotoranmu memang lebih besar, ayo sekarang siapa terbangnya lebih tinggi!” Begitulah Sang Muun berkata, lalu Sang Lanjana menjawab balik “Ayoo!

In Balinese:   Jani sepi

Sepi mangmung Tusing ade ane mekrisikan Tusing dadi medagang kone

Yen kene..

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani uli desa Tambakan Gede Sandi lakar ngapelin Iluh Mongkeg, sing ngerunguang munyin pemerintah, keliwat rindu kone Gede Sandi ngajak tunangane, nanging lacur neked di umah ne Iluh Mongkeg, Gede Sandi boye je ngidang mangelut ngajak Iluh Mongkeg,

"Bli, ngujang mai? "Bli sube keliwat rindu jak iluh, sing kuat naanang be duang bulan lebih irage tuah pideo kolan gen Luh, ne bli ngabe Mawar merah buat iluh" "Behh ne be beli, sing nawang jani nu ade Virus Corona, kaden sube oraine, jaga jarak, pesu amen ade keperluan ane mendesak dogen, anggo masker bli! " "Ne sangat mendesak luh, hati tidak bisa menahan rindu ini luh" "Amen jani rage ngilangan rindu matepuk, jalane mani tiyang mati ulian beli ngabe virus, bli tusing ngidang buin metepuk jak tiang toh bli" "Mimih saja luh, ulian rindu beli sap jak aturan pemerintah, nah lamen keto bli lakar mulih suba, nyanan ka pideo kol amen bli sube neked jumah luh" "Nah bli ingetang ngumbah lima nah, to sube Ade Hentenitaiser bli" "Nah luh" Ulian social dintancing tusing payu Gede Sandi maan ngelut Iluh Mongkeg, metepuk, negak jarak 1 meter "Nah kanggoang deen sube malu, daripada tunangane mati kene virus, adian taanang sube malu, aduhhh Coronaaaa encol sube ilanggg tiang dot gati sube ngelut tunangan tiange"

Kanggoang jani matunangan Online malu

In English:  

In Indonesian:  
  1. (Novel) Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang karya Djelantik Santha tahun 1981 hal 99
  2. Rucina Ballinger