What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature Toris goyang ring pura besakih

0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Toris goyang ring pura besakih Sebilang semengan gegaen tiang e tuah mebersih ring pekarangan umah lan ngelantur titiang mebanten nasi. Disampune tiang suud mabanten lantas tiang ngajeng, di sedek e ngajeng jeg inget tiang teken timpal tiang e ne madan i Wayan dugas ento malaib ke umh tiang e Kanti kepud sandal ne ngemaang tiang berita ane tepukina di hp ia ne. Di berita ne ento, ada kone toris ane goyang goyang ring pura besakih e. Torise ento uling rusia sane lakar ngae konten ring pura ne, sakewala ia goyang goyang nenten ja patut. Suba lantas keto jeg tusing ja laad ne ada petugase sane nepukin. Nanging jani torise ento sampun ring kantor polisi. Sapatut ne Wenten petugas sane ngawasin torise ento sane masuk ring pura besakih apang tusing ja ia ngawag ngawag ring pura ne drika. Nak jeg ada ada gen gaenin e torise jaman jani, ngae konten kone pang viral jeg di pura ne goyang goyang. Dumogi bengjang pungkur ten wenten malih kejadian sane puniki. Bali puniki macem macem wenten genah wisata, nanging ten ja makejang dados anake sane ngawag ngawag ring tongose ento. Iraga sapatut ne dueg nganggen media sosial ento, punika tusing ja anggen sane ngendah ngendah. Iraga patut dadi contoh antuk toris torise apang tusing ngawag ngawag di tongos pura cara punika.

  In Indonesian