Nepukin

n)pukin/.
  • meet someone, come across someone (Verb)
  • tie rice in bundles, put two things beside each other (Verb)
Media
nepukin
Kasar
nepukin
Halus
nyingakin; panggihin
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Dija tepuk arite?
[example 1]
Where did you find the sickle?

Ambil sane ke kanan. Nika lurus.. malih…sampai nepukin Desa Manuk.
[example 2]
Take the one on the right. It goes straight on until you can see Manuk village.

Aa…sekitar seket meter ling driki, Pak, Pak, nepukin pertigaan kaja kauh.
[example 3]
Yes, about 50 meters from here, sir, sir, you can see a fork in the northwest.

Ada di tengah jalan ane macet pesan di Delhi, ada bajaj ane nepukin unduk soleh. Menek bareng ajak sopir turpenumpangne, rasayang masih bareng-bareng kasaktian bajajne ento.
[example 4]
Caught in the mad traffic of Delhi, an auto feels a touch of magic.Take a ride with the driver and the passenger, and feel the feather touch of a little stardust.

Dugas malali ngiterin Yogyakarta, Oji nepukin liu pesan pemandangan ane luung uli jendelan bise. Apa dogen ane tepukina teken Oji?
During an excursion around Yogyakarta Oji saw a lot of interesting views from the bus window. What do you think about Oji?

Ni Nam dot sajan nepukin bungane ento. I Bapa ngorahang bungane totonan...
[example 5]
Nam is eager to see it. Father said that flower ...

  1. I Gusti Made Sutjaja, Concise Balinese Dictionary
  2. Putu Widastra, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa
  3. I Ketut Tumbuh, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa
  4. https://letsreadasia.org/admin/#/books/detail/75381c85-c54b-4320-abaa-baf52c9f79df
  5. https://reader.letsreadasia.org/read/b8de98b7-37ce-45a3-bd83-b1eef5382acf