UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Bes Percaya Teken Hoak

From BASAbaliWiki

Description


English

Balinese

Rahina redite tanggal 11 April 2021, titiang ngaryanang reringkesan. Wenten anak lanang istri sane magenah ring Denpasar, sane mawasta Made Hok lan Wayan Hit. Kaceritayang mangkin rahina Galungan ia ajaka dadua matemu ring Pura Desa mejanji lakar sembahayang bareng. Iri cerita sane katuju, babak pertama Made Hoak lan Wayan Hit terus takoninne pidan lakar nganten. Rencana sane sampun lakar kalaksanayang, nenten payu kalaksanayang ulian Made Hok nepukin Wayan Hit matemu sareng anak muani awai sekonden mesakapan. Ditu Wayan Hok langsung ngebuungin Pewiwahane sekonden nawang nyen ne temuinne ajak Wayan Hit. Ningeh keto sebet atin Wayan Hit, nanging ye sing lakar sedih makelo-makelo lakar buktiangne apa ne orahange ajak tunagane to pelih. Kaceritanyang Wayan Hit sampun bagia ngajak tunagane ane baru, ditu ye ketemu ngajak mantan tunanagane mare tawanga anak muani ane taen ketemu ajak Wayan Hit ento tuah anak sane peseninne kamen anggo resepsi pewiwahanne. Ade rasa sebet ling atin Made Hok sane sing nyak ningehin penjelasan Wayan Hit. Dini iraga sepatutne tusing dadi percaya teken Hoak keteto anake ngorahang. Ningehin berita sane tusing pasti kepatutane.

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )