pelih

p)li;
  • wrong; incorrect; false (Andap) (Adjective)
Andap
pelih
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
iwang
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Yan ten pelih, pekak tiange dumun taen ngorahin, sujatinne tiang taler nyungsung ring pura kawitane punika.
[example 1]
If I'm not mistaken, my grandpa once told me that actually, I also worshiped at that family ancestor temple.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Raris ibu lantas budal tur ngerereh okanne sane istri ring puri mngada ipun uning gatra punika patut utawi pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ningeh keto sebet atin Wayan Hit, nanging ye sing lakar sedih makelo-makelo lakar buktiangne apa ne orahange ajak tunagane to pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken kasujatian caine, apa sandang tulungin?”

“Icang pelih ngelekang mamahan,” saut I Cicing Alas. “Ada tulang nyelekak di kolongan icange.

In English:  

In Indonesian:   Apa yang terjadi, dan adakah yang perlu kubantu?”

“Aku salah makan, Kolibri!” jawab Serigala. “Sekerat tulang tertinggal di kerongkonganku.

In Balinese:   Sawireh Cicing Gudig tuara nawang lud, makejang wikaran anake pelih baana ngundukang.

In English:  

In Indonesian:   Dewi Durga kembali mengabulkan permohonan si anjing kudisan.

In Balinese:   Tetep masih ade sane positif corona, ape mule rakyate ne bengkung ape peraturane sane pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eh pelih melajah uli jumah patutne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi tundung bapa adin kolane, dija jani alih kola adin kolane …anak kola …anak … anak kola ane mayus magae, ngudiang adin kolane tundung bapa?” Ningeh munyin I Cupake keto dadi engsek memen bapane, merasa teken dewek pelih. “Jani kola lakar ngalih adin kolane, lakar abang kola takilan!” Masepan-sepan memene ngaenang I Cupak takilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cek Berita ke Teman/Petugas Terkait; Ajake lelima timpal gelahe dadi nakes lantas buin abesik magae di kantor pemerintah ngorahaang beritane tusing beneh, tatas suba pelih beritane. 4.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di arepan I Crukcuk kuning ia mapi-mapi kalara, ngambul ulian tusing ngelah pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen nganti pelih baan ngedumang bisa nglekadang wicara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tutur né kén beneh kén pelih saru ban sandang gugu, to mawinan iraga pang sida dadi anak luh luwih utawi yén cara bahasa indonésia né kasambat Cerdas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pelih baan malaksana pelih baan kal panadiné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Berita hoaxs aluh katerima seken olih krama utamannyane anak alit kerana pengetahuan anak alit durung presida memilah berita sane cen berita seken lan sane cen berita pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang tusing ulian pelih nampi pabesen lakar nepukin baya buka jani.”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gakkkk….., gakkkkk…., gakkkkk…..!” ucap I Goak sambilanga nujuhang somi ane seletan di matane I Sampi. “Icang ngidih pelih tekening cai Goak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sinalih tunggil indik penyebaran konten-konten sane pelih utawi bogbog sekadi hoax miwah disinformasi.

In English:  

In Indonesian:   jangan mudah percaya pada media atau akun abal-abal yang menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, karena di sosial media siapapun bisa membuat akun dan menyebarkan berita hoaks. 3.

In Balinese:   Cutetne cai apang ngidih pelih tur ngaku kalah nglawan Kidang,” keto kelian kakule pedih bangras.

In English:  

In Indonesian:   Itu semua karena sikapmu yang sombong berani menandingi si Kijang.

In Balinese:   Mirib pelih tiange bas kaliwat percaya, aluh baan beli mogbogin dewek tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sauripe gelah marasa pelih, paman.

In English:  

In Indonesian:   Dia takut jika raja bunuh diri. “Jangan berbuat demikian, Paduka.

In Balinese:   Sederhanane, disinformasi kaartiang dados produksi informasi sane nenten beneh miwah pangripta lan penyebarne uning yening informasi sane kasebarang ento pelih (Kuskridho Ambardi, dkk, 2019: 12).

In English:  

In Indonesian:   Disinformasi secara sederhana diartikan sebagai produksi informasi salah dan pembuat serta penyebarnya mengetahui bahwa informasi itu salah (Kuskridho Ambardi, dkk, 2019: 12).

In Balinese:   Pirengang dumun caritan tiange, Ratu,” angkihan I Lelipi Tua sengal-sengal matur ring Sang Prabu. “Tiang ngemasin buta sangkaning pelih neda tetadan.

In English:  

In Indonesian:   Kecurigaan Tuanku berlebihan.

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kadén suba bangka?”

“Béh pelih sajan tebakan cainé.

In English:  

In Indonesian:   Aku kira kau sudah mati.”

“Duh, tebakanmu salah.

In Balinese:   Paling ngaenang iraga nyansan kababas, lan pelih nyemak keputusane.

In English:   For singles, the ideal emergency fund is six times the amount of monthly expenses.

In Indonesian:   Maka perlu menyiapkan rencana cadangan sesegera mungkin.

In Balinese:   Sane kapertama irage harus dueg milah utawi milih berita sane kabace utawi berita sane irage pireng, jaman punika akeh pesan berita sane tusing sesuai ngajak berita sane asli kerana berita punika tusing ajak besik sane ningeh utawi nawang dini irage harus dueg milah beita punika nganggen logika lan mekeneh dawe sadurung irage ngugu berita punika apebuin irage nyebarang berita punika kerana yening irage pelih nyebarang berita punika irage lakaran nyakitin keneh anak sane beritaange punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing buin ngalih beneh pelih informasine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang suba sesai nepukin berita-berita ane pelih, care dugase gempa di Buleleng, Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tetep masih ade sane positif corona, ape mule rakyate ne bengkung ape peraturane sane pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Mapan dugas pidan pelih parilaksanan pekak teken cai ajak makejang, nah jani pekak dot mapitulung, apang maguna dogen idup pekake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kebanyakan perempuan ento lebih mengutamakan perasaan dari pada logika, banyak dari irage yang tidak bisa menggunakan logika untuk mengambil keputusan, hanya mendengar uli satu mulut tanpa ngalih beneh atau pelih berita ne ento, langsung percaya begitu saja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan sida malih nyingakin petenge

Sane sampun sue mameluk dewek Bungane makejang layu Kaampehang angin Nyalempoh nongos di tanah Pelih tindak payu pejah Tan sah ngindeng sai-sai Sawireh iraga pada-pada mayuda Mangda gelis ipun magingsir Ne madan sasab merana Upayane patut gisi Saling tulung Saling abih Sinah becik Jagate degdeg landuh

Kerta raharja mawali

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pelih?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani liu urug tanah

Mulih ka gumi wayah Krana tamiu tusing ngenah Gobané tusing wayah Nanging tekané ngéndah Mémé tusing ngundang tamiu mai Nanging tamiuné teka pedidi Teka mai ngaé pianak mémé mati Matiné akatih tusing dadi Ané dadi matiné apang magenti Mémé ngeling pedih Pianak mémé makejang mulih

Nyén jani pelih?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jagat sampun sue nangis

Manusa nenten rungu sareng tangisan ibu pertiwi Manusa tan madue rasa pelih

Niki sane mawasta jaman kaliyuga

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang sampun nyukserang raga

Titiang werih Uripe ngangsan wayah

Corona ngawinang samian pelih tetujon

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di subane kelara-lara gegaen tusing ade ane beneh kejemag, keto pelih, kene pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pamuputne bisa-bisa nemu sengkala yen maang imformasi ane pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di jamane jani liunan sube anake saian maan informasi ane pelih ento anak luh, kenapa?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian tusing demen maca, ningehang, miwah ngaliin informasi ane seken beneh, ditu liu anake ane maan informasi ane pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mesesuluh sebilang wai memen tiange nyambatang orta nak di margine ento ba sing nyandang gugu, pelih ningeh informasi pelih pejalan ne jemak, jani memen tiange sedurung membenarkan informasi ne dingeh e di jalane pasti mataken kin panak panak ne, ane suba tamat mesekolah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tur ulian ento ngae disinformasi, tusing nawang ané beneh, tusing nawang ané pelih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   titiang jagi nuturang indik pengalam titiang pribadi sane polih anggen titiang sesuluh utawi peplajahan ring awak titiang.titang mekuli ring villa sane megenah ring wewidangan sanur, sareng bos sane medue villa sampun percaye sareng titiang antuk ngelola villa ragan ne,ring rahina redite wenten tamu sane chek-in ring villa nike ,titiang wenten timpal sane sareng mekarya sareng titiang ragan ne polih ring bagian reservasi,ngorahang tamu sane jagi lakar cek-in pacang rauh dinane mangkin .rikala tamune sampun rauh ngemang titiang informasi wenten kilangan barang sane bakte ne saking uli luar negri.santukan timpal titiang nike sane nyangre sepengrauhnyane,jeg bakat sube titiang percaye teken raos tamune mesadu teken titiang,titiang langsung nakonang care anak nuduh yening barang nike yakti ragane sane nyemak , padahal tamune ane engsap dije ye ngejang barang ne.tau taune dapetange barang ne wenten ring lemari kamar ne ,titiang merase pelih sampun nuduh ragane sane memaling barang tamu ,pamuput ne titiang ngidih pelih teken timpal titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane pelih unduk dagang yeh minerale.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening berita ane meresahkan punika, sakemaon masyarakat iraga aluh nrima informasi ane pelih, ento mawinan iraga harus ngalih titik informasi sedurung iraga nge sharing ke semeton semeton iraga, bisa gen iraga kene hukuman yening menyebarkan berita hoax, krana iraga onden paham uli dije lan pidan berita ento Jani anake liunan memanfaatkan berita hoax demi keuntungan bisnis

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software