UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Intropeksi diri

From BASAbaliWiki
Batch-upload 7d2565c6-75e7-4784-9c65-90c8c90d1614.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Google.com
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  I Wayan Widiana

  34 months ago
  Votes 0++

  Mantap pisan niki, santukan peran rakyat indik kesehatan ring dewek ipun banget kautamaang. Yening nenten saking dewek pedidi sane patut nyage Kebersihan utawi kesehatan sire malih??? Rakyat patut intropeksi diri ring dewek nyane soang-soang. Sampunan melihang pemerintah manten. Apang tusing care buka sesenggake "care babakan pule" bisa ngorain nanging anggo pedidi tusing ade. Intine irage tetep waspada, intropeksi diri!

  SuksmaūüôŹūüôŹūüôŹ

  I Gusti Ayu Ngurah Artini

  34 months ago
  Votes 0++
  Om Swastyastu manut titiang niki becik pisan. Santukan pemerintah sampun mautsha micayang sahananing pamargi nepasin indik wicara copid-19 puniki. Yadiastun durung sidha paripurna. Pinaka rakyat taler patut nyarengin nyaga kesehatan anggane soang-soang malarapan antuk taat ring aturan pemerintah. Dumogi sangkaning kerjasama saking rakyat lan pemerintah kadulurin antuk paswecan ida snag hyang widhi pikobet jagate puniki jagate prasida gelis katepasin, kenak rahayu sareng sami jagate manggih kadirgayusan labda karya sidaning don. suksma

  Nuryana Wyn

  34 months ago
  Votes 0++

  om Swastyastu, Manut titiang kawentenan puniki sampun becik . Kawentenan pamargi gering agung covid-19 puniki ngwentenang makasami kramane meweh sakadi akeh sane nenten malih makarya utawi PHK, ring wewidangan pariwisata taler nenten manggihin tamiu, bilih-bilih ring krama sane mautsaha madolan ring pasar miwah sane tiosan makasami meweh. Kawentenan jagat sakadi mangkin patut makasami patut mulat sarira nindihin angga soang-soang sakadi ring pemerintah sampun ngamargiang PPKM miwah ring angga patut ngamargiang 5M (nganggen masker, nyaga jarak, ngwangsuh tangan, nenten mapulpulan taler ngirangang pakaryan sane nenten mabuat). pinih patut yening dagang-dagang punika kaicen maadolan, sakewanten patut trepti . Rikala sampun prasida mamargi ring soang-soang angga punika, sinah kawentenan perekonomian taler kantun prasida mamargi. Santukan parilaksana ring angga prasida ngwentenang suka asapunika taler santukan parilaksana prasida ngwentenang duka utawi baya.

  Dumogi sami rahayu.

  Om Santih, Santih, Santih, OM
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  ‚Ź§

  In Balinese

  Jaman cara jani makejang kebijakan pemerintah indik Covid-19 karasayang pelih. Warung, peken, toko yen kabatasin dagange ngeluh sing ngidang hidup. Rakyate sing baanga pesu makejang uyut mati makenta, Yening baang kebebasan rakyate pesu sing bisa nyaga ukudan, nanging yen suba kena Covid-19 pemerintahe masih kene pelih orahanga tusing ngundukang rakyat. Paling melah warung, peken, tokone baang mabukak, kewala rakyate apang tetep taat teken peraturan. Yen ada malanggar patut baang sanksi, yening sampun kaicen sanksi, dumogi rakyate nyak patuh teken aturan. Sawireh keweh ngurus rakyat yen bengkung tur tusing peduli teken ukudan. Rakyate baang pesu bebas, kewala apang tetep manut protokol kesehatan sane kabaos 5 M: Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas lan rakyate mangda mavaksin tur nenten lali bhakti ring widhi. Yen ada ane melanggar lantas kena Covid-19 patut ia bani tanggung jawab teken dewekne pedidi, tusing dadi melihang pemerintah. Mula keweh mendidik masyarakat apang bisa bertanggung jawab teken parilaksanane. Ingetang pesan buka sesenggak Baline apa ane pula keto lakar puponin . Yen iraga pedidi tusing bisa nyaga kesehatan, sinah penyakit ane lakar nekain. Ngiring jaga kesehatan soang-soang, sampunang satata bisane tuah melihang anak lenan. Tetep intropeksi diri uling dewek pedidi, nyaga kebersihan apang tetep sehat.

  In Indonesian

  ‚Ź§