Kewala

ekwl
  • intra sentence conjunctions to express contradictory or incompatible matters
  • (kéwala) - but; just (Andap) (Conjunction)
Andap
kewala; nanging
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Dugase ento nuju rahina Saniscara, Luh Ayu Manik selidan mulih. Ibi puanne ia mulih sanja krana sekolah SMP-ne jani masih milu full day school. Jadag-jodog ia negak di bataran pos satpam sekolahe. Limanne tundak-tundik ngecek-ngecek HP duegne. Buin ia kedek, buin ia makenyem masem, buin ia majujuk, buin ia negak. Memenne ane madagang canang miwah banten ento tonden masih teka ngalih ia. Dikenkene ia makeneh padidi ngaba montor masuk, kewala sai tombahanga teken Memenne ane kaliwat sayang. Sujatine di tasne ane mawarna selem ento misi majalah remaja, misi masih buku-buku pameran lukisan ane tekaina dugas i puan ajak Memenne. Kewala ia lek ati nyemak bukune ento, adenan ngecel HP teken maca buku, keto idepne. Tuah masih liu ada ilmu lan buku online.
[example 1]
On Saturdays, Luh Ayu Manik was able to leave for home earlier than on other days. Normally, she left her middle school in the late afternoon since she had to attend school for the whole day. She sat on the floor of the school security post (Satpam) and fiddled around on her cell phone. Every now and then she would laugh and then look serious again.

Or jump up … and then sit down again. Her mother, who sold small temple offerings for a living, had still not come to pick her up. Luh Ayu Manik sometimes thought it would be a good idea to bring her motor cycle to school but her mother, who was very protective of her, did not agree. In her black bag, there was a teen magazine along with some books from an art exhibition that she had visited with her mother two days before. However, she was reluctant to take the books out of her bag.

It’s better to play with the phone than to read books, she thought. After all, there is a lot of knowledge and a lot of books online.

Property "Word example text en" (as page type) with input value "On Saturdays, Luh Ayu Manik was able to leave for home earlier than on other days. Normally, she left her middle school in the late afternoon since she had to attend school for the whole day. She sat on the floor of the school security post (Satpam) and fiddled around on her cell phone. Every now and then she would laugh and then look serious again.

Or jump up … and then sit down again. Her mother, who sold small temple offerings for a living, had still not come to pick her up. Luh Ayu Manik sometimes thought it would be a good idea to bring her motor cycle to school but her mother, who was very protective of her, did not agree. In her black bag, there was a teen magazine along with some books from an art exhibition that she had visited with her mother two days before. However, she was reluctant to take the books out of her bag.

It’s better to play with the phone than to read books, she thought. After all, there is a lot of knowledge and a lot of books online." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Makejang makita malaib, kewala tuah nyidaang mamegeng cara togog tusing bisa nindakang batis.

In English:   Luh and her friends wanted to run away but they couldn't move ...

In Indonesian:   Semua hendak lari, tetapi hanya bisa diam tanpa bisa bergerak seperti patung.

In Balinese:   Watek bojoge kecag kecog girang, seleganti ngoyot yeh salega keneh. “Iraga tusing perlu macelep ka danune kewala nyidang nginem yeh!” baos Gusti Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala cai apang masamaya tur tusing dadi linyok tekening janji!” “Kenken keneh caine to.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala da cai sebet apabuin gedeng, icang tusing nyidang nulungin cai.

In English:  

In Indonesian:   Tapi maaf, aku tidak bisa menolongmu.

In Balinese:   Kewala da sebet, icang nyidang nujuhin cai tongos maubad,” saut I Lembu.

“Dija tongosne ento, diolas tujuhin ja icang,” saut I Cicing Alas mapangapti.

“Kema cai ngidih tulung tekening I Kedis Cangak!

In English:  

In Indonesian:   Serigala itu duduk di bawah pohon randu.

In Balinese:   Ia masih tusing epeh tur sing ngelah sesana.

“Ampura, icang mula balian ane demen mapitulung, kewala benengan janine icang tusing nyidang nulungin cai,” saut I Kedis Cangak.

“Bobab!” saut I Cicing Alas. “Cai pasti nyidang nulungin icang.

In English:  

In Indonesian:   Lolongannya serak dan tambah lemah.

In Balinese:   Kewala ngidih olas kola teken adi, tegul kola dini adi! ” Bincuh I Grantang ngalih tali anggona negul I Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun mangkin sampun munggah wacana "new normal", kewala gek koronane tusing ja ical ngantos mangkin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala yen pinehang sayuakti meweh pisan rasaang idupe buka jani, nanging tusing ja nak Bali adane yaning tusing misi aget.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala ade pabesen beli kapining cai nyai ajak dadua, selantang-lantang jalan, eda pesan cai nyai mamunyi yapitui ada anak matakon, ada anak nyacad utawi mariceda cai nyai, eda pesan sautina.

In English:  

In Indonesian:   Angsa betina bernama Ni Cakranggi dan yang jantan I Cakrangga.

In Balinese:   Kewala Wayan Sereg tangkejut, mara toliha dungkine puyung tusing misi ebe.

In English:  

In Indonesian:   Kok ikan yang tertangkap dan ditempatkan di dungki raib?

In Balinese:   Kewala Wayan Sereg tangkejut, mara toliha dungkine puyung tusing misi ebe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu dot kenehe apang maan libur, ngidaang santai ngoyong jumah makumpul ngajak kaluwarga, dikenkene pang maan masi malali ngajak timpal-timpal, kewala keweh, mapan dugase ento gaene liu ane jemak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Diastun ada mase murug, tetep mujawali kadi patut kewala pamedeke tusing kadadiang ngaba hape.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin program saking pemerintah wenten kuota internet gratis, jeg seneng pisan atine, kewala tusing ada sinyal internet.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tenang jani dini luh, kewala kanggoang kubu maraab ambengan nanging pasti ngae tis masare.

In English:   I was asked to leave quickly so as not to spread the corona virus.

In Indonesian:   Jangan hanya meminta-minta bantuan, meminta bantuan sosial, meminta BLT.

In Balinese:   Lan rembugang, rincikang naya upaya ane patut andelang!” saut kelinci ane lenan. “Usul cai nyaine makejang melah, kewala kenken carane ngaruh-ngaruhin beburon gede ento apang nyak mekad uling gumin gelahe?” pitaken sang prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Meme ba kal alihang mantu jegeg!”

“Men dija ia jani?”

“Ento apa jumah meten, ma da delokin malu calun mantune, kewala ia nu lek”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala satonden matetulung melehang ngenehang, enyen pantesne tulungin,” keto I Kancil nuturin I Botol.

In English:  

In Indonesian:   Makin lama makin lemah.

In Balinese:   Kewala jani icang kapah pesu kerana ada imbauan pemerintah nyodog jumah, stay at home apang tusing kena virus corona,” saut I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Burung garuda pun menyampaikan kedatangannya.

In Balinese:   Nirgamayang kadi kedise makeber ngindang kewala sarasa makurung di guungane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rajan bojoge setata nuturin panjak-panjakne. “Cai nyai ajak makejang dadi ngamah buah pohe sakita keneh, kewala yatnain da kanti buah pohe ulung ka tukade!” Panjak-panjak bojoge satinut tekening tutur lan titah rajane.

In English:  

In Indonesian:   Pohon yang paling digemari kera-kera itu adalah pohon mangga.

In Balinese:   Kulawarga mula ané utama, kewala liunan anaké engsap tekén kulawarga ulian ngalih kasugihan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kulawarga mula ané utama, kewala liunan anake engsap teken kulawarga ulian ngalih kasugihan.

In English:  

In Indonesian:   Sebelum adanya wabah Virus Corona, tidak sedikit terjadi perselisihan sesama saudara, tetapi akhir-akhir ini karena intensitas pertemuan yang justru menjadi tinggi membuat saudara yang demikian justru semakin dekat.

In Balinese:   Virus corona ento tuah silih sinunggil conto virus sané ngranjing di kulawarga coronavirus, kewala malenan teken Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ajak Middle-East Respiratory Syndrome (MERS).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu dot kenehe apang maan libur, ngidaang santai ngoyong jumah makumpul ngajak kaluwarga, dikenkene pang maan masi malali ngajak timpal-timpal, kewala keweh, mapan dugase ento gaene liu ane jemak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Cokorda Mantuk Dirana, nganggen lengkara, “…katah ilang drajating budi, tuna ring panerima…” mangda prasida nglintangin masa puniki wantah wenten siki pamargi, “reh kocap tan saking sastra, tan mantra tatan mas manik, sida manulak sanghara, kewala sane asiki, kasusilaning budi, punika kangken perahu, kukuh kaliwat-liwat, tuara keweh tempuh angin, sida mentas saking sanghara sagara”, santukan boya ja sastra, nenten ja mantra, punika taler nenten marupa emas manik sane prasida nambakin sanghara.

In English:  

In Indonesian:   Karya sastra yang ditulis sekitar setahun menjelang Puputan Badung tersebut (10 September 1906), sebagaimana tersirat dalam judulnya, memang merekam tanda-tanda zaman kehancuran atau sanghara.

In Balinese:   Diastun ada mase murug, tetep mujawali kadi patut kewala pamedeke tusing kadadiang ngaba hape.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala, eda nyen mara tiang demen, corona makelo ngoyong dini.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala bisa tonden karuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tetuekne nepukin galang boya sunaran ai kewala ajah-ajah dharma.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala tusing dadi magarang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pekak sing ngajeng ental, kewala isin entale kal plajahin tur kalaksanayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala manusane nyen ngupapira ?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saja cai siteng, situh, teguh, kewala ulah angkuh.

In English:  

In Indonesian:   Matanya mendelik, ekornya naik.

In Balinese:   Ketut Nyamprut buin teka kewala tusing ngajak Putu Bagas, juru boros ane kalintang wanen tur teguh ento.

In English:  

In Indonesian:   “Bersabarlah tuanku,” pinta gajah melanjutkan ceritanya. “Ketika hamba mengatakan kepadanya, hai manusia jagalah perkataanmu.

In Balinese:   Kewala kene, depang wake ngamatiang i manusa, mapan ia nangtangin kai.

In English:  

In Indonesian:   Kau akan binasa di tangan manusa.

In Balinese:   “Awak caine dogen gede, kewala cai beburon gerap turin belog,” keto Sang Mong ngwalek.

In English:  

In Indonesian:   “Bersabarlah tuanku,” pinta gajah melanjutkan ceritanya. “Ketika hamba mengatakan kepadanya, hai manusia jagalah perkataanmu.

In Balinese:   Kewala ingetang pesan paplajahan Sadripune.

In English:  

In Indonesian:   Tuma cepat gemuk karena mudahnya mencari makanan.

In Balinese:   Kewala ingetang, tusing dadi bengkung apabuin piwal teken pituduh gelahe.

In English:  

In Indonesian:   Tuma kemudian menyampaikan ajaran Sadripu agar kawan barunya itu tidak bertindak sesuka hati.

In Balinese:   Kewala ada luungne, maan galah mapupul sareng kaluarga,olahraga, melajah matetanduran, ngae bolu kukus, ngantos melajah ngae kripik kladi, ada adolin apang ngelah bekel.

In English:  

In Indonesian:  
  1. https://dictionary.basabali.org/Childrens_Book_Ngae_Tongos_Mamaca