Caption - Elingang Mameka - I Kadek Agus Suambaranata

WhatsApp Image 2020-06-08 at 21.41.26.jpeg
Title
Caption - Elingang Mameka - I Kadek Agus Suambaranata
Related Places
Related Biographies
  Reference
  Photo reference
  Video reference

  Description


  In English

  In Balinese

  Sekat ada COVID-19 ane mencegan di gumine, kramane nyansan mlarat, kelangan gae, susuk ilang, bati nyenikang. Ane jani paling ngidih tulung apang payu makudus bungut paone. Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh. Ane pepekan nyak egar nulungin nyama ane tusing bisa magelekan. Sujatinne, idup di mrecapada tuah cara anak mameka. Yen i raga nulungin anak len, patuh kadi nulungin raga padidi. Diapin gumine grubug buka jani, eda pesan engsap teken Tat Twam Asi. Ingetang saling gisi nunas ica, mangda i raga nemu rahayu.

  In Indonesian