Elingang Mameka

WhatsApp Image 2020-06-08 at 21.41.26.jpeg
0.00
(0 votes)
Title
Elingang Mameka
Related Places
Writer(s)
 • I Kadek Agus Suambaranata
Photographer(s)
  Reference
  Photo Credit
  Video Credit
  Wikithon competition
  Caption

  Description


  In English

  In Balinese

  Sekat ada COVID-19 ane mencegan di gumine, kramane nyansan mlarat, kelangan gae, susuk ilang, bati nyenikang. Ane jani paling ngidih tulung apang payu makudus bungut paone. Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh. Ane pepekan nyak egar nulungin nyama ane tusing bisa magelekan. Sujatinne, idup di mrecapada tuah cara anak mameka. Yen i raga nulungin anak len, patuh kadi nulungin raga padidi. Diapin gumine grubug buka jani, eda pesan engsap teken Tat Twam Asi. Ingetang saling gisi nunas ica, mangda i raga nemu rahayu.

  In Indonesian