Nyak

zk/
  • want; be willing; to accept
Andap
nyak
Kasar
nyak
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Guna: Napi manten karyane sarahina, Ibu?

Wayan: Tiang ngajang lemekan, Pak? Guna: O kenten. Lemekan napi manten nika? Wayan: Lemekan ayam putih manten. Guna: Yen lemekan sampi, ten?

Wayan: Nika…dumun wau ja. Mangkin ten…ten nyak timpal-timpal tiange.
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Nyak marupa apa ja, ingong tusing ngrunguang bangken dongkang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Men Balu lantas nyak ngajakin Bulan Kuning ngalih jukut paku, mabekel sok pada mabesik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Bunty tusing demen teken sabun, ento makada ia tusing nyak mandus.

In English:   Bunty does not like soaps.

In Indonesian:   Bunty tidak suka sabun, maka dia pun menolak mandi.

In Balinese:   Saja mula mrana ene ngranang iraga takut, nanging yening iraga nyak nolih lan nyemak sisi ane luunga, pasti iraga tusing mrasa liunan kena dampak jelek (karugian).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Goba melah, solah jele, tur tuara demen nyemak gae, men nyak adung goba ajaka bikase?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kalingke nampak ngadeg gumi, baanga ngidih nasi dogen beli nyak ngematiang I Benaru. “I Grantang nglanturang munyine teken jero dagang nasi. “Inggih jero dagang nasi durusang uningan marika ring Ida Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipun tetep merasa bagia yadiastun sebilang wai metimpal ngajak daki, sebilang wai ngedukang daki apang nyak kandangne kedas, yen sube kedas sinah sampine lakar seger tur enggal gede.

In English:  

In Indonesian:   Seperti apa yg katakan orang-orang "ada emas slokane tanpa guna" (majas) pekerjaanya tersebut meliputi bercocok tanam dan bertenak.

In Balinese:   Lantas ia matur teken Ida Sang Prabu, “Sang Prabu, Sang Prabu, di pasisi ada anak prau nagih meli anak luh berag ane nyuun tain siap ambul kuskusane, jalan Prameswari adep.” Dening sayang idane Sang Prabu teken Ni Limbur linggihina kone atur Ni Limbure, lantas nikaanga parekane ngadep Ida Prameswari ka pesisi, aji kuda ja nyak anake meli.

In English:  

In Indonesian:   Beliau pun mulai berlayar dan di mana-mana menanyakan ibunya.

In Balinese:   Ane pepekan nyak egar nulungin nyama ane tusing bisa magelekan.

In English:   Those who can help will always help those who are less fortunate.

In Indonesian:   Yang bisa membantu pasti selalu membantu saudara yang tak mampu.

In Balinese:   Di pelihe baan ngentasin pamutus sinah grudugan kramane ane kenyeng tur tusing taen nyak naros pastika tuah bisa melihang dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun sebeng tiang buka kene,boya ja tiang ajum,boya ja tiang galak,mula uli ditu suba baange sebeng buka kene,yan alih makelo matimpal teken tiang pasti nawang kengken asli tiange sane demen mecande,gradag grudug,demen matimpal,krana pandemi ene pragat ngae iri netizen kadenanga suba tiang idup enak tusing tawanga tiang masih susah,tiang malali boya ja krana tiang liu ngelah pipis,krana tiang liu ngelah timpal sane nyak nraktir,keto suba mare nolih ling disisi utawi sebeng tiang gen.Sampunang nolih uli sisi sakewala tolih masih ditengahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas ento sebilang wai bapan tiang ngabe kejen, ngabe sekop boya je beralih profesi dadi tukang bangunan naging nanem bangkung, nyak slegenti “kaambil” bangkung e sebet memen tiange, “kudiang men de to sebetanga, kayang ne buin ngubuh bangkung, ne penting jani irage ane seger” keto bapan tiang nuturin Meme.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang nenten nyak dikadi lepet nasib titiang dados pasien positif utawi dadi sang sane ngabe penyakit puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pas libur jumah ento, tiang nu gelem, lemah peteng awak tiang kebus, magenepan sampun ajeng tiang cara yeh hanget, vitamin C, jak susu, nanging gelem tiang nika sing nyak hilang, lantas tiang ke dokter atehina teken bapak tiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sebete tusing nyidang nanggehang, sing taen nyak luung masare di petengne.

In English:   Forgive my shortcomings.

In Indonesian:   Seperti yang sering saya temui di media sosial, karena adanya virus ini, orang-orang menjadi lebih kreatif.

In Balinese:   Panak-panak tiange aget masih nyak pada degeng.

In English:   I feel like a dog with an ulcer.

In Indonesian:   Saya membacanya, memang benar warga desa tidak boleh menerima tamu.

In Balinese:   Lan rembugang, rincikang naya upaya ane patut andelang!” saut kelinci ane lenan. “Usul cai nyaine makejang melah, kewala kenken carane ngaruh-ngaruhin beburon gede ento apang nyak mekad uling gumin gelahe?” pitaken sang prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget nyak maan bati, batine dogen lakar ajeng makejang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   corona mule nyajang, sebilang wai sing ngidang ketemu tunangan krana ada pkm tiang di gianyar tunang tiang di denpasar, konyang berubah sing tawang tunangan ngudiang ditu ajak nyen ditu krana sing bani ke denpasar, ujungne tiang suudine ajak tunangan tiang sebet sajan kenehe ,sube megae sing ngidang jani tunangan melaib ngedamplang, ulian corona tiang lacur jro! , jani sube new normal astungkara wenten sane nyak ajak tiang pang tis dik bubuk e

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Belog lantas ngomong, “Luh, iluh, nyak makurenan ajak icang?”

Anake ento mendep dogen. “Beh ia nyak tekening iraga, jeg gandong jani ajak mulih.”

Bangkene ento lantas abana ka umahne tur celepanga ka meten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di kengkene ka telabahe abana masileman apang nyak kedasan goban merine buin abedik.

In English:  

In Indonesian:   aku tidak berani, itu bukan milikku.

In Balinese:   Di kengkene ka telabahe abana masileman apang nyak kedasan goban merine buin abedik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen cai nyak ngelesang satebe ene, icang tusing ja mautang budi dogen tekening cai, icang masih masemaya suwud nyarap manusa.” I Botol kapiangen ningalin i macan ane kasengsaran ento.

In English:  

In Indonesian:   I Botol percaya akan janji yang diucapkan I Samong.

In Balinese:   Dugase lakar nyuang, tuah putri ane paling cenika ane nyak ajaka nganten.

In English:   When applying, only the youngest daughter is willing to marry her.

In Indonesian:   Ketika melamar, hanya putri bungsu yang bersedia menikahinya.

In Balinese:   Lantas ia matur teken Ida Sang Prabu, “Sang Prabu, Sang Prabu, di pasisi ada anak prau nagih meli anak luh berag ane nyuun tain siap ambul kuskusane, jalan Prameswari adep.” Dening sayang idane Sang Prabu teken Ni Limbur linggihina kone atur Ni Limbure, lantas nikaanga parekane ngadep Ida Prameswari ka pesisi, aji kuda ja nyak anake meli.

In English:  

In Indonesian:   Beliau pun mulai berlayar dan di mana-mana menanyakan ibunya.

In Balinese:   Kewala ia tusing nyak tuwun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyak ngalih I Ketimun Mas?

In English:  

In Indonesian:   Dikira ibunya yang datang.

In Balinese:   Nyak lantas I Meong teken I Bikul, majalan ajaka dadua kumahne I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan dahulu kala.

In Balinese:   Nyanan lamun tusing jumah memenne, kauikin I Ketimun Mas!” Masaut i pangangon, “Mindah, bebek tiange tusing ada nongosin.” Galak i Raksasa, “ Yen tusing nyak, ia tendasne kamah.

In English:  

In Indonesian:   Tidak berani saya membukakan pintu." Perasaan ibunya sangat senang.

In Balinese:   Cutetne tusing nyak, icang jejeh sakit caine nglalahin,” saut I Kambing. “Kenken matan caine to?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Ih, iba Bojog, apa awinan iba tusing nyak ngae umah?

In English:   Om Swastiastu.

In Indonesian:   Om Swastiastu.

In Balinese:   I Tiwas nyak nebuk kanti sanja mara pragat.

In English:   If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.

In Indonesian:   kalau sudah habis nanti aku berikan imbalan beras." I Tiwas mencari kutu I Sugih, dan selesai siang hari.

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!”

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih sangat kaya, namun pelit.

In Balinese:   Kacerita suba tusing nyak melah anggo tonggos ngoyong, I Tabuan teken I Nyawan matakon ngajak I Kekawa, kekenang carane ngae umah ane luung tur tis rikala pedemin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia kasapepesan kone mamotoh, buin melah kone paranne nyak matebah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Prajani I Kakul jengah ningeh munyin I Kidang ane nyakitang keneh. “Ih Kidang, yening buka keto penantang caine, kai nyak nglawan, sakewala baang kai ngidih galah, ditu mara lombane kalaksanayang.”

In English:  

In Indonesian:   Mohon jangan ganggu aku, aku lagi mengintai Katak.

In Balinese:   Nyak cai raja, ngalahang sampi, cendekne icang sing perduli.

In English:  

In Indonesian:   Suara si Kijang lantang menggema, penuh keyakinan sebagai pemenang.

In Balinese:   Kai sing nyak ngaku-ngaku, ento mawinan makejang burone lakar tangtangin.

In English:  

In Indonesian:   Tetapi jika kau yang kalah, kau adalah hambaku!”

In Balinese:   I Kidang masih nangtangin I Kakul apang nyak malomba. “He….

In English:  

In Indonesian:   Siput Kalahkan Kijang

In Balinese:   Ipidan setonden virus covid 19 teka, alit alit e pada pakedek pakeyum, girang mecanda ngajak timpal"ne , nyak di jumah, nyak di sekolah ape buin didesa bek tongos melali lan meplalianan...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging I Kedis Sangsiah tusing nyak jerih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patuh cara tiuk, lamun ngawag ngejang tiuk tur sing nyak ngampilang, pastika lakar nemu baya anggèn keluarga iraganè

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing engsap masih tiang nampihin tur milpilin bajune ane ade dilemarine apang nyak simetris.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening di banjar tiang truna truni mulan seken makejang nyak ngawantu uli maadepan ember, masker, ento adepe di online, batine anggone ngawantu sametone ane tusing ngelah apa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Madan gen nak bajang bayu siteng tusing nyak jumah anteng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén masyarakaté pengkung tusing nyak nuutin munyin pamerintahé éngkénang apang virusé ené énggal ilang?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani yén di kulawarga ané imaluan pepes kapah matakon ngajak I bapa, I mémé ulian Covid-19é né jeg prajani nyak ngorta, nah bantes nanjenin ngajeng suba ngidang saling sautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di pelihe baan ngentasin pamutus sinah grudugan kramane ane kenyeng tur tusing taen nyak naros pastika tuah bisa melihang dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyak lantas maan duman ngajahin sabilang wai, ada 5 jam pelajaran awai, ada masi kanti 8 jam pelajaran a wai, makejangne 35 jam pelajaran aminggu, jeg ngangsur angkihanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngelah celeng lan sampi tusing ngidaang ngadep ulian sing ada nyak meli, yadiastun ajine mudah gati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen nyak jaen, dikenkenne ento adep tiang anggo meli kuota internét apang ada anggo modal kuliah online.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin ring soang soang banjar yening wenten masyarakat sane nenten nganggen masker utawi piwal ring awig-awig patut kakenain denda utawi dedosan apange tetep tertib apanga di desa tusing jelek namane anake ngaden tusing nyak nganggon masker ulian encine tusing ngenah jaman jani eda malu ngedengang gaya gumi nu gawat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pertama tiang ragu ten wenten ane meli, sakewala tiang masih ten nyak putus asa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jeg nyak pas sekadi tempe manis!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening teruna bocok ento nyidang nyegerang raden galuh, apake Putri Kemuning nyak sandingang tekening terunane ento?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang tetep percaya rejeki sampun ade ne ngatur yen suba nyak me usaha.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyak ke konyangan nulungin I Tinglar ngalihang?

In English:   Will you help her find them all?

In Indonesian:   Maukah kami membantu Kolibri Kecil menemukannya?

In Balinese:   Nah ing engken, Wi be nebak kar kene jawaban Luh ne." ("Suksma Luh ink jujur ken Wi, alasan Luh ing nyak ajak Wi")

In English:  

In Indonesian:   Luh : "Maafkan, Wi, Luh tidak bisa menerima cintamu, Kak.

In Balinese:   Nyak mirib buka tain cicing semun jajane kena yeh.

In English:  

In Indonesian:   Jajan itu kemudian diletakkan di tiang bangunan lalu disiram air.

In Balinese:   Kal kecritin yeh pang nyak cara tain cicing.

In English:  

In Indonesian:   Jajan iwel itu akan ditempatkan di tiang bangunan dan disiram dengan air sehingga menyerupai tai anjing.

In Balinese:   Yen cai nyak, pekak lakar ngeberang cai makejang ngalih telaga melah.”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyak magaé di tajen né pragat ba Payu ba jani makenta.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang tusing ada nyak ngalah.

In English:  

In Indonesian:   Tak ada yang mau mengalah.

In Balinese:   Nanging kedise tuara nyak mataluh.

In English:  

In Indonesian:   Dia pun sembunyi-sembunyi mendatangi rumah tetangganya, niatnya mencuri burung dara.

In Balinese:   Nekeng tuas gelah nyak masuwitra ngajak cai.

In English:  

In Indonesian:   Dia kemudian menggigit Raja.

In Balinese:   “Ih Titih, lamun saja buka munyin caine, gelah nyak ngajakin cai dini ngalih mamahan.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan ada Tuma tinggal di lipatan bantal raja.

In Balinese:   Ipidan reraman tiange seleg magae ring hotel, ne jani ulian gek korona ngamegatin pakaryan reraman tiange, kanggoang malu ring carik ngaritang sampi lan mamula pacah, apang masi nyak pesu peluh lan madue penghasilan.

In English:  

In Indonesian: