Caption - Daki - I Made Subawa

IMG 20200604 173543.jpg
0.00
(0 votes)
Title
Caption - Daki - I Made Subawa
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Be bebek be guling, ipidan kedek jani ngeling, minab sakadi nika ne rasayang mangkin teken gumi ane ketangkeb baan grubug agung Covid19 niki. Makehan semeton sampun maboreh kayu, mapecat. Restauran lan hotel tongos megantungan payuk jakan sampun ten mresidang malih ngicenin gajih.

   Nanging iraga idup di gumi nenten dados mekelo-kelo sebet, pang ten kadi Sampik ane nyakit ati, ngeraris ipun sungkan tur ngemasin padem.

   Sambilang nyantos grubug niki megedi, ngadenang iraga nyemak pekaryan ane lianan, ane melah tur meguna. ketimbang iraga negak tur madamar di layon, mepangenan.

   Akeh pekaryan sane kewarisang olih leluhur iraga di jaman mangkin sampun ke engsapang, buka nak maosang ada emas slokane tanpa guna. Pekaryannyane luir ipun memula entik entikan, lan me ubuh ubuhan.

   Sekadi bli Made Dwiada, sukat grubug ageng niki, ipun sampun ngisinin galah antuk ngubuh sampi a ukud, sane kegenahang ring Subak Cangi. Wenten pisaga sane olas ngicen ipun ngadasin sampi.

   Kedasarin baan keneh sane bakti lan tulus nyalaning suadarma. Ipun tetep merasa bagia yadiastun sebilang wai metimpal ngajak daki, sebilang wai ngedukang daki apang nyak kandangne kedas, yen sube kedas sinah sampine lakar seger tur enggal gede. Nika lantas kepunduhang apang presida ke olah dados rabuk. Rabuk punika ketabur ring entik entikan, sekadi entik tabia, jukut jukutan, pala bungkah lan pala gantung sane tiosan. Sekadi nak maosang pengit pengitan sera, liu mase gunane. Yening suba beneh baan ngolah, sinah daki nika presida ngemetuang buah sane manis.

   Tulad petapan i bungan tunjung, yadiastun di tlaga ane kutek, i tunjung tetep mebunga kedas, tur mebo miyik.

   In Indonesian