Baan

bhn/
  • a board or plank
  • get, obtain, is gotten, was obtained, by
  • As a preposition, baan can also mean "because of", "as a result of", "through" or "by means of" (an agent or an instrument).
Andap
baan
Kasar
baan; teken
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Surat en baan I Kambang.
This letter is for Kambang.

Ne jani, isinin ngiune baan padi. Eda bes bek, nyanan telah ulung padine.
[example 1]
Now, fill the bamboo tray with rice, but don’t put too much, or a lot off rice will fall off late.

Baan takutne ia tusing teka.
[example 2]
He didn't come because he was afraid.

Sampine baan tiang meti.
[example 3]
I got the cow by buying it.

Sing baan tiang mangkihan.
[example 4]
Breathing is not by me = I can't breathe = I have lost my breath (because of strenuous exercise).

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Inget idupe baan nyilih

In English:  

In Indonesian:   Kenangan demi Kenangan (1981)

In Balinese:   Baan liu anak magae, buina tanah nu gebuh, dadiannya tuara makelo semere ento suba kedas buka ibin .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sayan makelo sayan liu anak pada kema tur pada ngenehang, anak ane ngae semer kaurugan baan tanah ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak makraik baan takutne. “Aduh mati jani beli adi, yan mone geden taine, lamun apa ja gedene I Benaru, adi?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang majalan jlempah jlempoh kabatek baan kenyelne kaliwat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane I Grantang lan Raden Dewi nengok uli ungas goane, gegeson pesan I Cupak nyaup Raden Dewi tur sahasa megat tali ane glantingine baan I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lampah laku pajalane I Grantang tur jlempah-jlempoh pejalane kabatek baan naanang basang seduk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan kacaritayang kawentenang Ida kairing baan I Cupak ring margi, kancit sampun rauh Ida ring Puri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pejalane I Cupak ngetor kabatek baan jejehne, jani suba neked kone ia di jaba puri Kedirine, ditu I Cupak nepukin peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang bungane Men Bekung belina baan wong jerone ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bantes Benaru aukud elah baan kola ngitungang”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Ih beli Angsang, tinggalin ja baduur ada empas kakeberang baan angsa, kija mirib lakar abana?” I Angsang nyautin “Ah, ngipi nyai luh.

In English:  

In Indonesian:   Mendengar permintaan kura-kura seperti itu, angsa pun menjawab. “Baiklah kalau begitu keinginan kalian berdua.

In Balinese:   Ada sok uwek di arepne lantas lanteg-lantega baan pangisih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada sok uwek di arepne lantas lanteg-lantega baan pangisih.

In English:  

In Indonesian:   Suara sokasi yang dipukul membuat kesaktiannya punah dan kekuatan gaib yang mengekang Made Kunci seketika sirna.

In Balinese:   Ento jani kapiara baan Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento jani kapiara baan Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:   Anak bebek itulah sekarang dipelihara Pan Meri.

In Balinese:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In English:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu cerik cening suba katinggalin baan meme.

In English:   Enu cerik cening suba katinggalin baan meme.

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang peteng kaurukang masastra baan jero Dukuh.

In English:   Sabilang peteng kaurukang masastra baan jero Dukuh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan kodag baan jengah basangne nepukin solahne I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Burung siung larut dalam duka karena telurnya terjatuh dan anaknya mati.

In Balinese:   Jani jalan ngeka daya, kenken baan madaya apang nyidang ngematiang I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Sebab tempat tinggal dan sumber makanan kita dirusak dan disikat oleh gajah.

In Balinese:   Masaut lantas I Kedis Blibis. “Cang ngelah daya buka kene, kenken baan madaya apang I Gajah buta.

In English:  

In Indonesian:   Jika adu fisik, pastilah kita semua terbunuh.

In Balinese:   Ningeh munyin I Kedis Gadangan, I Gajah kedropon melaib kema ngalih yeh baan keliwat bedakne.

In English:  

In Indonesian:   Mendengar siulan burung Gadangan, pastilah gajah mengira di tempat itu ada sumber air.

In Balinese:   Ia plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka I Raksasa kauk-kauk, munyinne gede tur garo, “Cening , cening Ketimun Mas, meme teka, ampakin meme jlanan!” Pedasange baan I Ketimun Mas. “Ne, nyen ya ngelah munyinne?

In English:  

In Indonesian:   Kenapa besar dan tidak jelas?

In Balinese:   Yen teka baan iba I Ketimun Mas, upahina be bajo asok teken padi abodag.” Nyak lantas I Meong teken I Bikul, majalan ajaka dadua kumahne I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Paekina pangangon ento, awakne ngetor pesu peluh baan jejehne.

In English:  

In Indonesian:   Didadpati rumah Ketimun Mas sepi.

In Balinese:   Tongosina baan I Buta teken I Bongol.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget saupa I Ketimun Mas, plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti linggah song grobage, pongponga baan I Bikul.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngeling lantas memenne I Ketimun Mas, tur mapineh. “Pedas I Ketimun Mas plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ateha mulihne baan I Meong teken I Bikul.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenkenang jani baan madaya?” Lantas ada kone meong teken bikul, kema maekin memenne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedeng iteha I Lutung ngamah biu lantas katumbak baan I Kaki Perodong beneng lambungne.

In English:  

In Indonesian:   I lutung jatuh ke tanah dan mati.

In Balinese:   Nah, apang tawang nyai, kai mula terehan bojog mawisesa, nyidayang ngabut gunung, Leluhur kaine kakaula baan Betara Rama.

In English:   Just started talking to the bird, the monkey spontaneously was angry and embarrassed, then the monkey responded fiercely. "Hei, you bird, how did you say that?

In Indonesian:   Ya, agar kamu tahu, aku memang turunan kera yang mempunyai kesaktian, mampu mencabut gunung, Leluhurku dijadikan abdi oleh Rama.

In Balinese:   Maninne I Tiwas tundene nebuk padi baan I Sugih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kayang payukne masih juanga baan I Sugih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kayang kuskusane abana baan I Sugih.

In English:   I Sugih replied, "Yes, bring me that cooked rice as the substitute!"

In Indonesian:   I Sugih menjawab, “Iya, itu bawa ke sini sebagai pengganti!”

In Balinese:   Jani mai aba panak apine teken saang icange ento!” Ditu lantas apin I Tiwase juanga baan I Sugih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan kajumunin baan patakon sadarana: kenken yen?

In English:   And it begins with a simple question: What if…?

In Indonesian:   Dan dimulai dengan pertanyaan sederhana: Bagaimana jika...?

In Balinese:   I Lutung matolihan sambilanga ngetel paosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi ngraos, “ Duh Kakua tutugang legan ibane tekening wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Napi munyi patut pinehin malu, eda iju malaksana satonden melah baan ngaresepang, apang tusing gangsaran tindak kuangan daya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Telah punyan-punyanane balbal sabilang ane kentasin baan I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing baan geden lipine ngranaang sing keto jenega?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin kenak Aji ngenenin upadarwa padewekan titiange baan titiang bregah!” Keto kone aturne I Naga Basukih, jegan pragat tinut teken sapatitah Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dening sampun lami pisan Aji, titiang tan pisan naanin mapanggih sareng sameton, nika mawinan titiang nunasang mangda sueca ugi maicain titiang lunga ka tanah Bali jaga ngrereh sameton titiange sami.” Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaparna baan Aji, minab lakar sengka baan I Nanak indike jaga mamanggih sameton.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nang Cubling lantas katunden marurub baan kasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kabarengin baan adinne, cicinge, lan kunang-kunang, ia mapajalanan ka ruang angkasa.

In English:   But next morning they wonder… Was it all a dream?

In Indonesian:   Ditemani oleh anak anjing dan kunang-kunang, mereka bertualang dengan pesawat ruang angkasa.

In Balinese:   Kasuen-suen Sang Muun mati baan naanang sakit.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen prade lakar mapetuk mategeh-tegehan makeber.”

Baan ningeh munyine Sang Lanjana keto, jengah gati Sang Muun lantas ia ngomong, “Beh degag pesan iba mesuang peta.

In English:  

In Indonesian:   Kalau mau berlomba mana yang paling tinggi terbangnya.”

Mendengar perkataan Sang Lanjana seperti itu, Sang Muun merasa jengkel lalu berkata, “kok sangat tidak sopan kamu berbicara.

In Balinese:   Tusing ada ane bani paek baan takutne.

In English:  

In Indonesian:   Tidak ada yang berani mendekat karena takutnya.

In Balinese:   Buina tuara merasa tendasne tinggahina baan Sang Lanjana, mapan Sang Lanjana madewek kedis cerik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing sida baan kai nutug cai, jalan suba jani tuun!” Sang Muun laut ngencolang masliuk nuunang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang organisasi ento lantas suba kabubarang baan polisine lan para pamucukne suba kabui.

In English:   It was led by Toto Santoso and Fanni Aminadia.

In Indonesian:   Sudah pasti manusia yang demikian hanya hidup untuk memeneuhi isi dunia (manusia tanpa guna) yang membuat orang lain sengsara, dan membuat dunia tercemar.

In Balinese:   Kaden jaman jani jadmane suba pada ngetohin kawikanan (intelektual maju) ane kaciriang baan piranti-piranti sarwa canggih?

In English:   Moreover, in other literatures such as Negarakertagama script, that story also told us about the effort of King Hayam Wuruk in unifying Bumi Nusantara (Indonesia) with the dharma base and kind purpose.

In Indonesian:   Lebih lanjut, apabila dibaca kembali buku-buku sejarah Bangsa Indonesia, para pejuang kemerdekaan membekali dirinya dengan senjata pengetahuan dan bambu runcing yang tajam untuk mempertahankan Indonesia dari serangan para penjajah.

In Balinese:   Lantas di pustakane ane lenan cara Kakawin Negarakertagamane, ditu masih sinah pesan kacritayang utsahan Raja Hayam Wuruke mesikang kadaton Nusantara ane madasar baan darma tur madue tetujon ayu.

In English:   Kuruksetra, fight till die, war against their guru (teacher/preceptor), relatives and their own family to uphold dharma (truth) in the world.

In Indonesian:   Kenapa masyarakat dapat dengan mudah tertipu dan terpengaruh Hoax seperti saat ini?

In Balinese:   Lantas ane jani, Toto Santoso lan Fanni Aminadia suba mabui baan pasal 378 KUHP unduk Penipuan lan pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 unduk Peraturan Hukum Pidana.

In English:   Kuruksetra, fight till die, war against their guru (teacher/preceptor), relatives and their own family to uphold dharma (truth) in the world.

In Indonesian:   Kenapa masyarakat dapat dengan mudah tertipu dan terpengaruh Hoax seperti saat ini?

In Balinese:   Ane lenan buin, dugas taun 2018 masih ada organisasi cara Kerajaan Ubur-Ubur di Serang Banten ane nyalanang tradisi sesat madasar baan agama.

In English:   About a week ago, there was a news that stagger enough in TV about a person that thought they held the authority and established a new kingdom.

In Indonesian:   Belum lagi perilaku manusia yang hanya mengikuti sesuatu dengan landasan komunal (ikut-ikutan), agar mendapatkan jabatan dan kekuasaan yang sesungguhnya tidak jelas dan ketika mendapatkan jabatan atau kekuasaan belum tentu juga memiliki kemampuan untuk memimpin.

In Balinese:   Taman Nusa madue gegambaran asapunapi pamargin bangsa Indonesia sane kakawitin saking masa prasejarah nganggen alam sane sampun lingsir tur primitif, jaman perunggu miwah masa kerajaan sane kairingin baan silih sinunggil pekaryan ageng ring masa punika inggih punika Candi Borobudur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh apa kaden lega kenehne ningalin ombake ane kasunarin baan i bulan.

In English:   Wow, how glad he was to see the waves illuminated by the moon.

In Indonesian:   Wah, betapa senangnya ia melihat ombak disinari bulan.

In Balinese:   Anake ane idup di desa mirib tusing percaya, yening perang kone madasar baan merebutin yeh.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali Software
  2. Fred Eiseman
  3. I Gusti Made Sutjaja, Concise Balinese Dictionary, Tuttle (2009)
  4. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010