Baan

bhn/
  • a board or plank (Mider) (Noun)
  • by (Andap)
  • As a preposition, baan can also mean "because of", "as a result of", "through" or "by means of" (an agent or an instrument); for example "baan jejehne" which means because of scare (Andap)
  • with; by (Andap)
Andap
baan; teken
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
olih; nganggen; ngangge
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect

Usage Examples

Ia welina baan memene.
He/she was scolded by his mother.

Ne jani, isinin ngiune baan padi. Eda bes bek, nyanan telah ulung padine.
[example 1]
Now, fill the bamboo tray with rice, but don’t put too much, or a lot off rice will fall off late.

Baan takutne ia tusing teka.
[example 2]
He didn't come because he was afraid.

Sampine baan tiang meli.
[example 3]
I got the cow by buying it.

Sing aluh baan tiang mangkihan sambil malaib.
[example 4]
Its not easy for me to breath while running. (breathing is not by me = I can't breathe = I have lost my breath (because of strenuous exercise).

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Virus Coronane ene ngaenang tiang setate bengong sebilang wai, yening kekeneh baan tiang, ngancan wai ngancan malaib cita-cita tiange dados Dosen, krana sawai-wai tuah ngoyong jumah tusing nawang melajah pragat bintit ngaritang kambing.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inget idupe baan nyilih

In English:  

In Indonesian:   Duh Ratnayu: Tembang Kawi Mendamba Cinta (2001)

In Balinese:   Baan liu anaké magaé, buina tanah nu gebuh, dadiannya tuara makelo séméré ento suba kedas buka ibiné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sayan makelo sayan liu anaké pada kema tur pada ngenehang, anaké ané ngaé séméré kaurugan baan tanah ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan nganggo kabisan raga tuah ane dados cara nyalanang kahanan gumine jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lampah laku pajalane I Grantang tur jlempah-jlempoh pejalane kabatek baan naanang basang seduk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pejalane I Cupak ngetor kabatek baan jejehne, jani suba neked kone ia di jaba puri Kedirine, ditu I Cupak nepukin peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak makraik baan takutne. “Aduh mati jani beli adi, yan mone geden taine, lamun apa ja gedene I Benaru, adi?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane I Grantang lan Raden Dewi nengok uli ungas goane, gegeson pesan I Cupak nyaup Raden Dewi tur sahasa megat tali ane glantingine baan I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang majalan jlempah jlempoh kabatek baan kenyelne kaliwat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang bungane Men Bekung belina baan wong jerone ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Be bebek be guling, ipidan kedek jani ngeling, minab sakadi nika ne rasayang mangkin teken gumi ane ketangkeb baan grubug agung (Covid19) niki.

In English:  

In Indonesian:   Bak seperti bunga tunjung yang mekar, walaupun hidup ditelaga yang kotor, si tunjung aka.

In Balinese:   Kedasarin baan keneh sane bakti lan tulus nyalaning suadarma.

In English:  

In Indonesian:   Bak seperti bunga tunjung yang mekar, walaupun hidup ditelaga yang kotor, si tunjung aka.

In Balinese:   Keweh pesan idupe ulian Covid

Makejang marasa sakit Imbuhin baan gerit Payu jani ngrasayang ne madan elit

Ekonomi sulit

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Ih beli Angsang, tinggalin ja baduur ada empas kakeberang baan angsa, kija mirib lakar abana?” I Angsang nyautin “Ah, ngipi nyai luh.

In English:  

In Indonesian:   Mendengar perkataan anjing seperti itu, sepasang kura-kura marah.

In Balinese:   Ada sok uwek di arepne lantas lanteg-lantega baan pangisih.

In English:  

In Indonesian:   Suara sokasi yang dipukul membuat kesaktiannya punah dan kekuatan gaib yang mengekang Made Kunci seketika sirna.

In Balinese:   Ada sok uwek di arepne lantas lanteg-lantega baan pangisih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén penyakité ané pidan nu dadi ubadin baan kunyit, baan loloh lan ané lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne biasane sabilang wai karamenin baan toris mancanegara, ane kema mai ngebekin tongos-tongos pariwisatane, nanging ne jani suba sepi ulian virus koronane ne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada mase ngaba pangugu kadasarin baan tutur-tutur ilu ane tami katami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keweh baan ngorahang, liu ada informasi sane ten sujati / hoax, ada ngorahang kene ada ngorahang keto, ten uning encen sane patut ane encen sane nenten patut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang keweh baan maan gegaen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngedumang bantuane ane maendahan tusing dadi baan keneh ngramang, petekane musti beneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Setonden ne new normal makejang nongos dijumah, ento ane ngaenang bedik kramane ane positif virus covid-19, yen jani masan new normal liune ane positif tusing ngidang baan tiang metek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di kubu ane maraab baan ambengan ento, kurenan tiange mareren. "Kanggoang jani dini malu nongos Luh, Apang idongan kebus kupinge.

In English:   Fortunately I still had an internet quota.

In Indonesian:   Tidak ada terbesit apa pun di pikiran saya, tiba-tiba saya diminta agar cepat pergi, karena di desa saya tidak boleh bertamu.

In Balinese:   Sinah rasa bagia mapupul buin ngajak kulawarga sing nyidaang baan nyambatang.

In English:   It wasn't good to return to my hometown because of the scorn of people in his village.

In Indonesian:   Maka rasa bahagia berkumpul bersama keluarga tidak bisa diungkapkan.

In Balinese:   Apang enggal ngasilang, tanemin tiang baan bunga pacah lan bunga mitir.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tresna asih Masawitra boya ja benyah baan Pabinayan.

In English:   Friendship love will not be damaged by differences.

In Indonesian:   Cinta kasih persahabatan tidak akan rusak karena perbedaan.

In Balinese:   Uab-uab laut mamunyi I Raksasa, “Uaaahemmmmm, meli tuak aji nemnem, tusing telah baan nginem, payu garang sidem, jani kai lakar medem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan takutne, ditu Raden Galuh Pitu ngencolang nuut bangsing punyan bingine tur mengken di punyan bingine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén penyakité ané pidan nu dadi ubadin baan kunyit, baan loloh lan ané lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara lebang di tukade, jeg kambang bebeke!”

Ditu lantas I Belog welanga baan memene.

“Keto upah cai tusing demen malajah.

In English:  

In Indonesian:   Aku minta itik yang berat tapi diberi itik kurus.

In Balinese:   Ento jani kapiara baan Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento jani kapiara baan Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:   “Sudah petang kenapa masih juga kesana kemari?

In Balinese:   Sedek dina anu ngomong I Rumpuh, “beli jalan ja luas ka umah-umah anake ngidih-idih, tusing duga baan icang naanang basange seduk.” Masaut beline, “kenkenang beli ngalih ambah-ambahang, beli tuara ngenot apa-apa.

In English:  

In Indonesian:   Suatu hari si Lumpuh menyampaikan ide kepada kakaknya, “Kak, ayo kita meminta-minta ke rumah-rumah penduduk.

In Balinese:   I Celempung nyangkol cicingne, tur jit cicingne isepa baan bibihne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu cerik cening suba katinggalin baan meme.

In English:   Mara I Durma matuuh pitung oton, kalahina teken memene mawali ka swargan.

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In English:   Ditu di pasraman Jero Dukuh, cening mlajah sambilang ngayah”. “Plajahin cening matingkah,ngomong muah mapineh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang peteng kaurukang masastra baan jero Dukuh.

In English:   Mara I Durma matuuh pitung oton, kalahina teken memene mawali ka swargan.

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan kodag baan jengah basangne nepukin solahne I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Burung siung larut dalam duka karena telurnya terjatuh dan anaknya mati.

In Balinese:   Lautang edengang apang beneh baan icang ngubadin!” I Jaran laut ningtingang batisne ane kenawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan selegne muponin amah-amahan, ngawinang i jaran tusing rungu kapin apa-apa buin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka I Raksasa kauk-kauk, munyinne gede tur garo, “Cening , cening Ketimun Mas, meme teka, ampakin meme jlanan!” Pedasange baan I Ketimun Mas. “Ne, nyen ya ngelah munyinne?

In English:  

In Indonesian:   Tolong bukakan ibu pintu!"I Ketimun Mas merasa senang.

In Balinese:   Kanti linggah song grobage, pongponga baan I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas dibelikan jajan satu tekor.

In Balinese:   Paekina pangangon ento, awakne ngetor pesu peluh baan jejehne.

In English:  

In Indonesian:   Di kamar diam, kunci pintunya.

In Balinese:   Ateha mulihne baan I Meong teken I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Tolong bukakan ibu pintu!"I Ketimun Mas merasa senang.

In Balinese:   Saget saupa I Ketimun Mas, plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:   Kalau bukan ibu yang memanggil, jangan sekali- sekali membukakan pintu!"

In Balinese:   Ngeling lantas memenne I Ketimun Mas, tur mapineh. “Pedas I Ketimun Mas plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas dibelikan jajan satu tekor.

In Balinese:   Ia plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:   Di dalam kamar kamu diam, kunci pintunya.

In Balinese:   Tongosina baan I Buta teken I Bongol.

In English:  

In Indonesian:   Di kamar diam, kunci pintunya.

In Balinese:   Masaut I Samong, “Nah yen keto ja raos ibane Kelesih yen tuara sida baan iba kai tusing bakal ngenkenang iba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedeng iteha I Lutung ngamah biu lantas katumbak baan I Kaki Perodong beneng lambungne.

In English:  

In Indonesian:   Sedang asyiknya iya makan pisang, kemudian dia ditombak oleh I Kakek Perodong tepat di lambungnya.

In Balinese:   Nah, apang tawang nyai, kai mula terehan bojog mawisesa, nyidayang ngabut gunung, Leluhur kaine kakaula baan Betara Rama.

In English:   I am from SD 2 Petiga, I will present a story entitled "I Sangsiah teken I Bojog".

In Indonesian:   Saya dari SD 2 Petiga akan mempersembahkan cerita yang berjudul “I Sangsiah teken I Bojog”.

In Balinese:   Ditu lantas apin I Tiwase juanga baan I Sugih.

In English:   One day, I Tiwas went to I Sugih's house to ask for fire.

In Indonesian:   Pada suatu hari I Tiwas ke rumah I Sugih meminta api.

In Balinese:   Maninne I Tiwas tundene nebuk padi baan I Sugih.

In English:   One day, I Tiwas went to I Sugih's house to ask for fire.

In Indonesian:   Pada suatu hari I Tiwas ke rumah I Sugih meminta api.

In Balinese:   Kayang kuskusane abana baan I Sugih.

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih berkata, "Eh Tiwas, carikan aku kutu!

In Balinese:   I Ubuh, nu cerik suba kalahina mati baan meme bapanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake agung ica wireh I Ubuh ngetor baan takutne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan karasa sampun petang sasih virus covid 19 kawentenan ring jagate, yen nirgamayang sekadi magantung tan pa cantel nenten sida baan narka malih pidan pacang matilar, nanging punika tan dados kaangge pikobet santukan idupe patut kalanturang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirib pelih tiange bas kaliwat percaya, aluh baan beli mogbogin dewek tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan kajumunin baan patakon sadarana: kenken yen?

In English:   And it begins with a simple question: What if…?

In Indonesian:   Dan dimulai dengan pertanyaan sederhana: Bagaimana jika...?

In Balinese:   Dadi saya pedidi, dadi pakembar pedidi, ngetohin pedidi, sakewala kanggoang ngetohin baan munyi dogen apang mejalan dogen demenne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di Indonesia kayang jani suba liu kramané kalalahin baan virusé ené, kéto masih di Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tongos palaliné ada ané di mall, di pasih, di bioskop, jeg milehan tusing kena baan meték.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panglimbak guminè jani

Suba tusing kena baan ngorang Mara seger ajak ngorta Akijapan bisa suba kena penyakit Mirib enè cihna gumi kaliuga Neked pamineh tusing dadi tepasin Timpalè ada maan kenè Ada maan keto To konè bakat kenehang To konè iriang Yen mirib suba pantes Do buin ento omonganga Yèn mirib tusing pantes kangguang paesè gelekang Do makeneh anè boya-boya Yèn ngelah ja karang awak Kangguang ento tandurin Nuju sanjanè teka Ditu laku masliahan Anak rtanè suba ngemang paplajahan Baang malu beburonè tis pules Baang malu tentanduranè melah maangkian Apang joh teken manusanè Ané ngelah pamineh

Krikil lalab bisa dadi nasi

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne biasane sabilang wai karamenin baan toris mancanegara, ane kema mai ngebekin tongos-tongos pariwisatane, nanging ne jani suba sepi ulian virus koronane ne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama Bali mategul baan sepi apang ngidang melah baan ningalin rikala petengè teka lan apang ngidang magehang kupingè ningehang rikalanè sepi sipeng tusing ada anè makrisikan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten wenten sane purun nglawan Ida baan saktine Kerajaan Buleleng ri kala Ki Barak Panji dados raja drika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada mase ngaba pangugu kadasarin baan tutur-tutur ilu ane tami katami.

In English:  

In Indonesian:   Apabila diamati dengan baik, himbauan pemerintah mengenai aturan agar tidak ke luar rumah justru tidak terlalu dihiraukan.

In Balinese:   Lantas di pustakane ane lenan cara Kakawin Negarakertagamane, ditu masih sinah pesan kacritayang utsahan Raja Hayam Wuruke mesikang kadaton Nusantara ane madasar baan darma tur madue tetujon ayu.

In English:   Kuruksetra, fight till die, war against their guru (teacher/preceptor), relatives and their own family to uphold dharma (truth) in the world.

In Indonesian:   Selain itu, dalam pustaka lainnya seperti Kakawin Negarakertagama, dalam kisah tersebut juga dipaparkan mengenai usaha Raja Hayam Wuruk dalam menyatukan Bumi Nusantara dengan landasan darma dan tujuan yang baik.

In Balinese:   Lantas ane jani, Toto Santoso lan Fanni Aminadia suba mabui baan pasal 378 KUHP unduk Penipuan lan pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 unduk Peraturan Hukum Pidana.

In English:   Kuruksetra, fight till die, war against their guru (teacher/preceptor), relatives and their own family to uphold dharma (truth) in the world.

In Indonesian:   Selain itu, dalam pustaka lainnya seperti Kakawin Negarakertagama, dalam kisah tersebut juga dipaparkan mengenai usaha Raja Hayam Wuruk dalam menyatukan Bumi Nusantara dengan landasan darma dan tujuan yang baik.

In Balinese:   Kaden jaman jani jadmane suba pada ngetohin kawikanan (intelektual maju) ane kaciriang baan piranti-piranti sarwa canggih?

In English:   Moreover, in other literatures such as Negarakertagama script, that story also told us about the effort of King Hayam Wuruk in unifying Bumi Nusantara (Indonesia) with the dharma base and kind purpose.

In Indonesian:   Selain itu, pada tahun 2018 yang lalu juga terdapat organisasi lainnya yang menamakan diri sebagai Kerjaan Ubur-ubur di wilayang Serang Banten yang menjalankan ajaran sesat dengan landasan agama.

In Balinese:   Anake ane idup di desa mirib tusing percaya, yening perang kone madasar baan merebutin yeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung matolihan sambilanga ngetel paosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi ngraos, “ Duh Kakua tutugang legan ibane tekening wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Napi munyi patut pinehin malu, eda iju malaksana satonden melah baan ngaresepang, apang tusing gangsaran tindak kuangan daya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:   Di sini aku tidak kekurangan makanan.

In Balinese:   Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Telah punyan-punyanane balbal sabilang ane kentasin baan I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin kenak Aji ngenenin upadarwa padewekan titiange baan titiang bregah!” Keto kone aturne I Naga Basukih, jegan pragat tinut teken sapatitah Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nang Cubling lantas katunden marurub baan kasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngubuh sampi aakit, masanjata baan arit, majalan ngalih ane kasengguh padang gajah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bé ané sai bakatangan baan timpal tiangan madan bé nila, kuyuh, simbuh, kawes, jair barak, ada masi ané maan kaper.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Muane mapoles baan pupur, bibihe munju ngansan munju ulian gincu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kabarengin baan adinne, cicinge, lan kunang-kunang, ia mapajalanan ka ruang angkasa.

In English:   But next morning they wonder… Was it all a dream?

In Indonesian:   Ditemani oleh anak anjing dan kunang-kunang, mereka bertualang dengan pesawat ruang angkasa.

In Balinese:   Punika taler sampunang lali ngamargiang pola hidup sekat minakadi seleg ngawajikin tangan nganggen sabun ring yeh sane maembah, ngajeng ajengan sane becik, ngajeng vitamin, mararian, olahraga nyabran rahina lan seleg baan nunas ica ring linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa mogi gelis ical panglimbak virus Covid-19 puniki lan mangda karuhipan ring Kota Denpasar prasida mamargi becik tur rahayu.

In English:  

In Indonesian:   Periode penghentian operasi penerbangan di Indonesia hingga puasa Muslim yang dimulai pada 24 April dan musim puncak perjalanan tradisional "mudik" atau perjalanan "mudik" yang pada tahun 2020 akan berjalan dari pertengahan Mei hingga 01 Juni 2020.

In Balinese:   Ia mareren makeber kabaten baan layah basangne kaliwat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kengkenang baan madaya?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani hidup di jaman Kali Yuga,

Tusing kena baan narka, Tusing ngidayang raga madaya,

Jani kacunduk ngajak I Korona,

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sesukat ia teka mai

Guminé sayan-sayan sepi Sepiné buka nyepi Tusing ada bani kemu mai Gering gumi uling wuhan Covid sya ngolas wastannya Nyarag angkihan manusa

	Tan ja sida kenehé lega 

Panglalah virusé ngangsan ngebekang Kénkén jani baan madaya Lokdown sampun kamargiang Ulian lokdown sing nyidang maulehan Makejang ngoyong jumah Malajah jumah Megaé jumah Kenehé masarin tanah Lacur hidupé jani Guminé gerit Inguh ati pajerat pajerit Para jatmané murat marit Ngiring mangkin masikian Nénten lali ngrastiti bhakti Majeng Ida Sang Hyang Widhi

Manga gelis ical geringé puniki

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keweh pesan idupe ulian Covid

Makejang marasa sakit Imbuhin baan gerit Payu jani ngrasayang ne madan elit

Ekonomi sulit

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kareka baan makudang-kudang wisia

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masekeb baan kapaksa

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makutan ragane kaentikang baan bakti

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane bani paek baan takutne.

In English:  

In Indonesian:   Sangat jengkel ia melihat ada burung besar, ikut mencari makan di tempat burung- burung kecil.

In Balinese:   Buina tuara merasa tendasne tinggahina baan Sang Lanjana, mapan Sang Lanjana madewek kedis cerik.

In English:  

In Indonesian:   Kalau mau berlomba mana yang paling tinggi terbangnya.”
  1. BASAbali Software
  2. Fred Eiseman
  3. I Gusti Made Sutjaja, Concise Balinese Dictionary, Tuttle (2009)
  4. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010