baan

bhn/
  • As a preposition, baan can also mean "because of", "as a result of", "through" or "by means of" (an agent or an instrument); for example "baan jejehne" which means because of scare (Andap)
  • a board or plank (Mider) (Noun)
  • by (Andap)
  • with; by (Andap)
Andap
baan; teken
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
olih; nganggen; ngangge
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect

Usage Examples

Ia welina baan memene.
He/she was scolded by his mother.

Ne jani, isinin ngiune baan padi. Eda bes bek, nyanan telah ulung padine.
[example 1]
Now, fill the bamboo tray with rice, but don’t put too much, or a lot off rice will fall off late.

Baan takutne ia tusing teka.
[example 2]
He didn't come because he was afraid.

Sampine baan tiang meli.
[example 3]
I got the cow by buying it.

Sing aluh baan tiang mangkihan sambil malaib.
[example 4]
Its not easy for me to breath while running. (breathing is not by me = I can't breathe = I have lost my breath (because of strenuous exercise).

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Inget idupe baan nyilih

In English:  

In Indonesian:   Ngengsap tuuhe kadehdeh tua

In Balinese:   Gelisang satua kacerita jani I Marakarma teken Siti Patimah suba pada kelih, dadi kauningin baan rabin Anake Agung unduk Pan Bekunge maan nuduk anak cenik dadua di pasisi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sayan makelo sayan liu anaké pada kema tur pada ngenehang, anaké ané ngaé séméré kaurugan baan tanah ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan liu anaké magaé, buina tanah nu gebuh, dadiannya tuara makelo séméré ento suba kedas buka ibiné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba lantas liu maan be tur suba mapunduh bene, I Angsa ngajak I Kerkuak nyawenin bene baan don kladi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tur patut PPKM punika kabarengin baan jaminan idup ring panjak makejang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan nganggo kabisan raga tuah ane dados cara nyalanang kahanan gumine jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang bungane Men Bekung belina baan wong jerone ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane I Grantang lan Raden Dewi nengok uli ungas goane, gegeson pesan I Cupak nyaup Raden Dewi tur sahasa megat tali ane glantingine baan I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak makraik baan takutne. “Aduh mati jani beli adi, yan mone geden taine, lamun apa ja gedene I Benaru, adi?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lampah laku pajalane I Grantang tur jlempah-jlempoh pejalane kabatek baan naanang basang seduk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang majalan jlempah jlempoh kabatek baan kenyelne kaliwat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pejalane I Cupak ngetor kabatek baan jejehne, jani suba neked kone ia di jaba puri Kedirine, ditu I Cupak nepukin peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Be bebek be guling, ipidan kedek jani ngeling, minab sakadi nika ne rasayang mangkin teken gumi ane ketangkeb baan grubug agung (Covid19) niki.

In English:  

In Indonesian:   Seperti bli Madrid Dwiada, semenjak wabah Covid-19 ini, ia sudah menyisihkan waktunya untuk memelihara seekor sapi yang diletakkan di subak Cangi.

In Balinese:   Kedasarin baan keneh sane bakti lan tulus nyalaning suadarma.

In English:  

In Indonesian:   Seperti bli Madrid Dwiada, semenjak wabah Covid-19 ini, ia sudah menyisihkan waktunya untuk memelihara seekor sapi yang diletakkan di subak Cangi.

In Balinese:   Be liu sajan jani kasengguh wanita karir, wanita multi-peran, ada ane dueg ngadasin umah sambilanga ngarawat pianak ngayahin kurnan awaian, ada ane mulih magae lantas nyalinang panak pampers, ada ane sing bisa nyakan ulian magae sakewala tatas baan nyediayang darang nasi anggon pianak kurnan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dosen tiange taen nuturang yening mitose ento kakedengang baan aab jagate.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keweh pesan idupe ulian Covid

Makejang marasa sakit Imbuhin baan gerit Payu jani ngrasayang ne madan elit

Ekonomi sulit

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Ih beli Angsang, tinggalin ja baduur ada empas kakeberang baan angsa, kija mirib lakar abana?” I Angsang nyautin “Ah, ngipi nyai luh.

In English:  

In Indonesian:   Mendengar permintaan kura-kura seperti itu, angsa pun menjawab. “Baiklah kalau begitu keinginan kalian berdua.

In Balinese:   Ada sok uwek di arepne lantas lanteg-lantega baan pangisih.

In English:  

In Indonesian:   Suara sokasi yang dipukul membuat kesaktiannya punah dan kekuatan gaib yang mengekang Made Kunci seketika sirna.

In Balinese:   Ada sok uwek di arepne lantas lanteg-lantega baan pangisih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén penyakité ané pidan nu dadi ubadin baan kunyit, baan loloh lan ané lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne biasane sabilang wai karamenin baan toris mancanegara, ane kema mai ngebekin tongos-tongos pariwisatane, nanging ne jani suba sepi ulian virus koronane ne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada mase ngaba pangugu kadasarin baan tutur-tutur ilu ane tami katami.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keweh baan ngorahang, liu ada informasi sane ten sujati / hoax, ada ngorahang kene ada ngorahang keto, ten uning encen sane patut ane encen sane nenten patut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang keweh baan maan gegaen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngedumang bantuane ane maendahan tusing dadi baan keneh ngramang, petekane musti beneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Setonden ne new normal makejang nongos dijumah, ento ane ngaenang bedik kramane ane positif virus covid-19, yen jani masan new normal liune ane positif tusing ngidang baan tiang metek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sinah rasa bagia mapupul buin ngajak kulawarga sing nyidaang baan nyambatang.

In English:   It wasn't good to return to my hometown because of the scorn of people in his village.

In Indonesian:   Maka rasa bahagia berkumpul bersama keluarga tidak bisa diungkapkan.

In Balinese:   Di kubu ane maraab baan ambengan ento, kurenan tiange mareren. "Kanggoang jani dini malu nongos Luh, Apang idongan kebus kupinge.

In English:   There was no thought in my mind that I would be suddenly asked to leave quickly, but in my childhood village I am no longer allowed to visit because I am married, married to a man from another village, so now I am a guest here.

In Indonesian:   Pulang ke kampung, saya merasa seperti diusir.

In Balinese:   Apang enggal ngasilang, tanemin tiang baan bunga pacah lan bunga mitir.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tresna asih Masawitra boya ja benyah baan Pabinayan.

In English:   Friendship love will not be damaged by differences.

In Indonesian:   Cinta kasih persahabatan tidak akan rusak karena perbedaan.

In Balinese:   Uab-uab laut mamunyi I Raksasa, “Uaaahemmmmm, meli tuak aji nemnem, tusing telah baan nginem, payu garang sidem, jani kai lakar medem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan takutne, ditu Raden Galuh Pitu ngencolang nuut bangsing punyan bingine tur mengken di punyan bingine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sampun kawawancarain, pedagang punika madagang “Nasi Babi Guling” baan coba-coba manten, nanging ngantos mangkin, Omsetnyane punika sampun prasida memenuhi kebutuhan hidupnyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén penyakité ané pidan nu dadi ubadin baan kunyit, baan loloh lan ané lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pelih baan malaksana pelih baan kal panadiné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara lebang di tukade, jeg kambang bebeke!”

Ditu lantas I Belog welanga baan memene.

“Keto upah cai tusing demen malajah.

In English:  

In Indonesian:   Aku minta itik yang berat tapi diberi itik kurus.

In Balinese:   Ento jani kapiara baan Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento jani kapiara baan Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:   Ya.......

In Balinese:   Sedek dina anu ngomong I Rumpuh, “beli jalan ja luas ka umah-umah anake ngidih-idih, tusing duga baan icang naanang basange seduk.” Masaut beline, “kenkenang beli ngalih ambah-ambahang, beli tuara ngenot apa-apa.

In English:  

In Indonesian:   Suatu hari si Lumpuh menyampaikan ide kepada kakaknya, “Kak, ayo kita meminta-minta ke rumah-rumah penduduk.

In Balinese:   I Celempung nyangkol cicingne, tur jit cicingne isepa baan bibihne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang peteng kaurukang masastra baan jero Dukuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu cerik cening suba katinggalin baan meme.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan kodag baan jengah basangne nepukin solahne I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Burung siung larut dalam duka karena telurnya terjatuh dan anaknya mati.

In Balinese:   Baan selegne muponin amah-amahan, ngawinang i jaran tusing rungu kapin apa-apa buin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lautang edengang apang beneh baan icang ngubadin!” I Jaran laut ningtingang batisne ane kenawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tongosina baan I Buta teken I Bongol.

In English:  

In Indonesian:   Suaranya besar dan tidak jelas.

In Balinese:   Saget saupa I Ketimun Mas, plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:   Kalau ada yang mememanggil- manggil selain ibu, jangan dibukakan pintu!"

In Balinese:   Saget teka I Raksasa kauk-kauk, munyinne gede tur garo, “Cening , cening Ketimun Mas, meme teka, ampakin meme jlanan!” Pedasange baan I Ketimun Mas. “Ne, nyen ya ngelah munyinne?

In English:  

In Indonesian:   Saat akan berangkat, ibunya berpesan lagi, "Nak, nak, ibu mau ke pasar.

In Balinese:   Ateha mulihne baan I Meong teken I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Saat akan berangkat, ibunya berpesan lagi, "Nak, nak, ibu mau ke pasar.

In Balinese:   Paekina pangangon ento, awakne ngetor pesu peluh baan jejehne.

In English:  

In Indonesian:   Suaranya besar dan tidak jelas.

In Balinese:   Ngeling lantas memenne I Ketimun Mas, tur mapineh. “Pedas I Ketimun Mas plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas menangis sambil menjerit- jerit

In Balinese:   Kanti linggah song grobage, pongponga baan I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas menangis sambil menjerit- jerit

In Balinese:   Ia plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:   Beh, Saya sangat takut.

In Balinese:   Masaut I Samong, “Nah yen keto ja raos ibane Kelesih yen tuara sida baan iba kai tusing bakal ngenkenang iba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedeng iteha I Lutung ngamah biu lantas katumbak baan I Kaki Perodong beneng lambungne.

In English:  

In Indonesian:   I Kakua diberikan hanya kulitnya.

In Balinese:   Nah, apang tawang nyai, kai mula terehan bojog mawisesa, nyidayang ngabut gunung, Leluhur kaine kakaula baan Betara Rama.

In English:   Yes, to make you notice, I am indeed a descendant of the monkey who has supernatural power, able to uproot the mountain.

In Indonesian:   Saya dari SD 2 Petiga akan mempersembahkan cerita yang berjudul “I Sangsiah teken I Bojog”.

In Balinese:   Ditu lantas apin I Tiwase juanga baan I Sugih.

In English:   At house, I Sugih was looking for louse on his own head, I Sugih got a louse.

In Indonesian:   Ada sebuah cerita I Sugih Teken I Tiwas.

In Balinese:   Maninne I Tiwas tundene nebuk padi baan I Sugih.

In English:   At house, I Sugih was looking for louse on his own head, I Sugih got a louse.

In Indonesian:   Ada sebuah cerita I Sugih Teken I Tiwas.

In Balinese:   Kayang kuskusane abana baan I Sugih.

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih segera menuju ke rumah I Tiwas, lalu berkata seperti ini, “Eh Tiwas, ini aku mendapatkan kutu satu.

In Balinese:   I Ubuh, nu cerik suba kalahina mati baan meme bapanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake agung ica wireh I Ubuh ngetor baan takutne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan karasa sampun petang sasih virus covid 19 kawentenan ring jagate, yen nirgamayang sekadi magantung tan pa cantel nenten sida baan narka malih pidan pacang matilar, nanging punika tan dados kaangge pikobet santukan idupe patut kalanturang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tongos palaliné ada ané di mall, di pasih, di bioskop, jeg milehan tusing kena baan meték.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirib pelih tiange bas kaliwat percaya, aluh baan beli mogbogin dewek tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemrentah sampun ngelaksanayang akeh cara baan aturan lan kebijakan-kebijakan nyane sane sampun kemargiang, sakewale kantun kirang becik, nanging akeh sane ngeritik lan krama akeh sane nenten setinut sareng akeh krame sane ngelanggar kebijakan punike.

In English:   Policies for Handling the COVID-19 Pandemic in the Eyes of the Millennial Generation
We are all feeling the impact of the COVID-19 pandemic.

In Indonesian:   Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Mata Generasi Milenial
Saat ini kita semua merasakan bagaimana dampak dari musibah pandemi Covid-19 ini.

In Balinese:   Lan kajumunin baan patakon sadarana: kenken yen?

In English:   And it begins with a simple question: What if…?

In Indonesian:   Dan dimulai dengan pertanyaan sederhana: Bagaimana jika...?

In Balinese:   Dadi saya pedidi, dadi pakembar pedidi, ngetohin pedidi, sakewala kanggoang ngetohin baan munyi dogen apang mejalan dogen demenne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada 8 pidabdab sajeroning literasi digital sekadi (1) cultural, nganenin indik kawagedan ngresepang apa ane katuturang; (2) cognitive, masaih teken kaweruhan; (3) constructive, pinaka utsaha nglimbakang unduk ane melah; (4) communicative, ngelah kawagedan matimbang wirasa lan liu ngelah timpal; (5) confident, pageh ngaba padewekan lan tangar teken agem-ageman; (6) creative, krambang baan mesuang parikrama ane anyar; (7) critical, tusing elah lan enggal ngugu tutur anak lenan; (8) civic, bareng mautsaha nglimbakang praja madani (Tsaniyah & Juliana, 2019).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian teknologi gumine bisa dadi melah, ulian sing beneh baan nganggo teknologi gumine bisa dadi benyah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Panglimbak guminè jani

Suba tusing kena baan ngorang Mara seger ajak ngorta Akijapan bisa suba kena penyakit Mirib enè cihna gumi kaliuga Neked pamineh tusing dadi tepasin Timpalè ada maan kenè Ada maan keto To konè bakat kenehang To konè iriang Yen mirib suba pantes Do buin ento omonganga Yèn mirib tusing pantes kangguang paesè gelekang Do makeneh anè boya-boya Yèn ngelah ja karang awak Kangguang ento tandurin Nuju sanjanè teka Ditu laku masliahan Anak rtanè suba ngemang paplajahan Baang malu beburonè tis pules Baang malu tentanduranè melah maangkian Apang joh teken manusanè Ané ngelah pamineh

Krikil lalab bisa dadi nasi

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantasang umbah baan yéh uyah apang ilang engketné.

In English:   Next, wash it with salt water so that the sap is lost.

In Indonesian:   Selanjutnya cuci dengan air garam supaya getahnya hilang.

In Balinese:   teknik ngaryanin lawar niki boye je tios nganggen alat utawi sane lianaan malainkan nganggen tangan kaadukin baan bahan-bahan sane khas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Napi munyi patut pinehin malu, eda iju malaksana satonden melah baan ngaresepang, apang tusing gangsaran tindak kuangan daya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung matolihan sambilanga ngetel paosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi ngraos, “ Duh Kakua tutugang legan ibane tekening wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba pegat baan cai nyaplok, pasti icang mati.” Mara keto munyinné I Lutung, ngenggalang I Macan nyaplok muncuk ikuhné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:   Lutung pun iri, keluar air liur mendengar pengakuan temannya yang tak kekurangan makanan.

In Balinese:   Ne biasane sabilang wai karamenin baan toris mancanegara, ane kema mai ngebekin tongos-tongos pariwisatane, nanging ne jani suba sepi ulian virus koronane ne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Seni lan budaya tusing ja tuah unduk balih-balihan utawi sendratari ané kaigelin baan anaké liu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah yen kene unduke sapatutne iraga jani mawali buin ka abiane, tegalan tur carik apang ngidang ngisinin pancine baan baas jakan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Telah punyan-punyanane balbal sabilang ane kentasin baan I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin kenak Aji ngenenin upadarwa padewekan titiange baan titiang bregah!” Keto kone aturne I Naga Basukih, jegan pragat tinut teken sapatitah Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nang Cubling lantas katunden marurub baan kasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangda terciptanya sane kabaos win win solution sareng masyarakat lan pemerintah inggih punika masyarakat prasida beraktivitas sekadi biasane baan nyalanin sima dresta anyar utawi new normal lan pemerintah prasida menekan panyebaran virus Covid-19.

In English:  

In Indonesian:   Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kebijakan yang menurut saya kurang efektif.

In Balinese:   pariwisata nenten mawisesa malih, sangkan sampun kaon baan I Corona.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngubuh sampi aakit, masanjata baan arit, majalan ngalih ane kasengguh padang gajah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bé ané sai bakatangan baan timpal tiangan madan bé nila, kuyuh, simbuh, kawes, jair barak, ada masi ané maan kaper.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Muane mapoles baan pupur, bibihe munju ngansan munju ulian gincu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krama Bali mategul baan sepi apang ngidang melah baan ningalin rikala petengè teka lan apang ngidang magehang kupingè ningehang rikalanè sepi sipeng tusing ada anè makrisikan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kabarengin baan adinne, cicinge, lan kunang-kunang, ia mapajalanan ka ruang angkasa.

In English:   But next morning they wonder… Was it all a dream?

In Indonesian:   Ditemani oleh anak anjing dan kunang-kunang, mereka bertualang dengan pesawat ruang angkasa.

In Balinese:   Punika taler sampunang lali ngamargiang pola hidup sekat minakadi seleg ngawajikin tangan nganggen sabun ring yeh sane maembah, ngajeng ajengan sane becik, ngajeng vitamin, mararian, olahraga nyabran rahina lan seleg baan nunas ica ring linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa mogi gelis ical panglimbak virus Covid-19 puniki lan mangda karuhipan ring Kota Denpasar prasida mamargi becik tur rahayu.

In English:  

In Indonesian:   Periode penghentian operasi penerbangan di Indonesia hingga puasa Muslim yang dimulai pada 24 April dan musim puncak perjalanan tradisional "mudik" atau perjalanan "mudik" yang pada tahun 2020 akan berjalan dari pertengahan Mei hingga 01 Juni 2020.

In Balinese:   Anaké sane keni pinyungkan sakadi puniki kadi abias pasih ketahnyané, nenten prasida baan ngwilangin.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali Software
  2. Fred Eiseman
  3. I Gusti Made Sutjaja, Concise Balinese Dictionary, Tuttle (2009)
  4. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010