UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Cangak Maketu

From BASAbaliWiki
20230329T015337473Z669308.jpeg
0
Vote
Title
Cangak Maketu
Photo Credit/Source
@pemprov_bali
Artist / contributor
I Kadek Winda Brahmana
Genre
Social and Culture
Related Place
Organization/school


Anonymous user #1

15 months ago
Votes 0 You
Wiyakti mundut gelung mapurada, mundut sastra mautama, sakewanten pengenahne dogen. Pengakune pacang nedungin jagat, sakewanten nyotot duwen anak saka siki , kaangge nedungin dewekne padidi.
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What values do you want the government to learn from your choice of Ogoh-ogoh?

In English

In Balinese

Pidan ada kone tuturan satua tetueknyane sane kalintang becik indik I cangak Maketu. I Cangak mati baan lobane. Yening ring jaman globalisasi sekadi mangkin sira Cangak Maketu punika? Yen tletekang sane ngisi gumi jani sane kaucap pejabat percis cara I Cangak Maketu. Mula saja pakainne kedas tur mael mael, muane bagus mawibawa sakewala parilaksanannyane corah. Di ngidih tulunge mamunyi manis di subane tulungin ngamanesin. Yening umpamayang di Satua I Cangak Maketu masyarakate cara ia I be, ulian ningeh munyi manis manggihin pakeweh. Nanging karmaphalane, dosane lakar kapupu yening dados wakil rakyat lempas ring swadharma. Buka satua I Cangak Maketu, apake iraga lakar cara I Be nemu sengkala ulian munyi manis? Jalan jani gebrasang bayune de buin kena belog belog ulian munyi manis. Tatasang malu melah melah sane dadi wakil rakyat mangdane yakti yakti ngulati sane patut.

In Indonesian