UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Sakewala

From BASAbaliWiki


sekwl
sakewala
Root
Other forms of "kewala"
Definitions
  • (sakéwala) - only just en
  • (sakéwala) - but; except that, were it not that (Andap) en
  • (sakéwala) - hanya sekadar id
  • (sakéwala) - namun, akan tetapi; tetapi (Andap) id
Translation in English
but; except that; only just
Translation in Indonesian
tetapi; hanya sekadar
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
sakewala; nanging
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
sakewanten; sakemaon
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Nggih, susukne malih duang tali limangatus (2.500). Sakewala ampura niki, Gus. Mbok jani sing ngelah limangatusan (500-an).
English
Sure, the change is twenty-five hundreds (2,500). But please forgive me, Gus. I don’t have five hundreds (500).
Indonesian
Baik, kembaliannya lagi dua ribu lima ratus (2.500). Tapi maaf, Gus. Kakak sekarang tidak punya limaratusan(500-an).
Balinese
Cara wayange masiat, yadiastun sai maiegan ajak adinne sakewala ia tetep enu manyama ajak dadua.
English
Like a puppet fight, although often quarreling with one’s younger brother, still maintaining a relationship (note: there is always a big fight scene in a wayang performance, but, afterwards, the puppets are put back in their box together; said about people who have had a fight, but who are now friendly again).
Indonesian
Seperti wayang berkelahi, walaupun sering bertengkar dengan adiknya, namun ia tetap masih dua bersaudara.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Minab beberapa sekolah sampun uning miwah nganggen platform niki, sakewala ring beberapa sekolah sane lianan durung uning platform niki.
English
Maybe some schools already know and use this platform, but in some other schools, I don't think so and this must be followed up immediately because the use of Balinese language and knowledge about Balinese culture is currently starting to fade due to the influx of foreign cultures and the continuous use of foreign languages.
Indonesian
Mungkin beberapa sekolah sudah kenal dan mempergunakan platform ini, tapi di beberapa sekolah lain, saya rasa belum dan hal ini harus segera ditindaklanjuti karena penggunaan bahasa Bali serta pengetahuan tentang budaya Bali saat ini sudah mulai memudar akibat masuknya budaya asing dan penggunaan bahasa asing secara terus menerus.
Literature "Pengembangan Platform BasaBali Wiki Di Kalangan Masyarakat Bali"
Balinese
Sakewala tiang kejut, uli jumah nganteg jalan ka pasih e jeg liu ade baliho.
English
-
Indonesian
-
Literature Adi Bali Liu Baliho?
Balinese
Sakewala, punika patut kamargiang antuk pamargi sane dahat mautama antuk nanganin pikobet alih fungsi lahan ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Alih Fungsi Lahan Sane Ngaruhin Pangan Lokal
Balinese
Karirihannyane nenten je anggena sane becik sakewala keanggen nguluk-nguluk rakyat sane dibeten.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Amukti Kalki Awatara
Balinese
Sakewala tusing makelo Angsa Tua ajak I Celepuk maan nutur.
English
-
Indonesian
-
Folktale Angsa Tua di Telaga Rawit
Balinese
Wenten gunung-gunung sane dahat ngulangunin, sakewala akeh sampun wenten parilaksanan jadmane sane ngawinang linggacalan Baline puniki leteh, wenten taler tukad sane ngeliak liuk sakewala mangkin toyane sampun kagentosin antuk leluu, wenten taler pasisi sane sisi sisi nyane rame antuk torise, krama Bali, napi malih leluu ne mecampuhan irika, tan bina kadi jukut serombotan.
English
-
Indonesian
-
Government BALI BOYA JA GRYA LUU
Balinese
Semeton, yadiastunke nika wantah ring film fiksi, sakewala tiang percaya teknologi sekadi punika sida kakaryanin ring aab jagate mangkin.
English
-
Indonesian
-
Government BALI BOYA JA GRYA LUU
Balinese
Tantra ngomong teken bapane, “Bapa, tiang dot pesan mati, sakewala buin nyan idupang tiang.”

“Cening, da ne anggone palalian cening, mantrane ene sing dadi anggo palalian!” Mara keto bapane nyautin, I Tantra ngomong bangras. “Buih bapa, yen keto sing ja jati jati bapa sakti, bantes mapaidihan keto sing kaisinin!”

Lantas bapane nyemak prabot tur ajaka dua majalan ka sisin tukade, ditu lantas Tantra sepega teken bapane, sakewala punggelan I Tantra ulung ka tukade, ditu I Balian Sandi jejeh, tur sambil ningalin punggelan I Tantra ane ulung joh di tukade.
English
Because I Tantra's head was not found for too long, then Balian Sandi slashed his dog, put the dog's head on I Tantra's body, and put a spell on it.
Indonesian
Karena terlalu lama tidak ditemukan penggalan kepala I Tantra, kemudian Balian Sandi menebas anjingnya, penggalan kepala anjingnya dipasangakan pada tubuhnya I Tantra, dan dimantrai.
Folktale Babaung Teken Be Jagul
Balinese
Boya ja takut teken viruse ento, sakewala takut teken ane madan makenta.
English
-
Indonesian
-
Literature Kembali ke Hasil Alam
Balinese
Nenten ja kaanggen sangkep kemanten sakewala sampun kaaenggen genah pekaryan ring wawidangan ekonomi,pendidikan,kesehatan,kesenian, miwah sane tiosan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bale banjar nganggèn konsep Tri Hita Karana dados genah kreativitas para istri
Balinese
Nenten ja kaanggen sangkep kemanten sakewala sampun kaaenggen genah pekaryan ring wawidangan ekonomi,pendidikan,kesehatan,kesenian, miwah sane tiosan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bale banjar nganggèn konsep Tri Hita Karana dados genah kreativitas para istri.
Balinese
Nenten ja kaanggen sangkep kemanten sakewala sampun kaaenggen genah pekaryan ring wawidangan ekonomi,pendidikan,kesehatan,kesenian, miwah sane tiosan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bale banjar nganggèn konsep tri hita karana dados genah kreativitas para istri
Balinese
Pemerintah mangde ngewaliang penerbangan sane ka tuju ring bali, sakewala masyarakat mangde setatu taat saking peraturan ketat protokol kesehatan mangde tamu-tamu sane mawisata ke bali nenten merase jejeh.
English
-
Indonesian
-
Government Bali Mawali Kasujatian Mula
Balinese
Sakewala sistem di Bali punika patriarki, enu ade ane adanne sistem "nyentana".
English
Even though the system in Bali adheres to patriarchy, there is still such a thing as "nyentana" when a man lives in the household of his wife).
Indonesian
Pemahaman mengenai kesetaraan gender sudah sangat tepat diterapkan oleh seluruh masyarakat Bali.
Literature Bali dalam kesetaraan
Balinese
Nanging, kapah sajane tiang magending Bali, sakewala titiang anak Bali, keturunan Bali, bisa basa Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Bernyanyi Bali
Balinese
Nanging sakewala tradisine ento ngancan ilang seiring pangelimbak jaman.
English
-
Indonesian
-
Literature Identitas Bali di era moderen
Balinese
Sakewala wenten masih sane wantah ka dorong nanging tetep kabantu olih warga krana jejeh motor ne hanyut krana yehne lumayan gede.
English
raised with the help of local residents.
Indonesian
Yang tersisa tinggal jalan yang ada di wilayah Banjar Pejongan dan Gambang yang belum dapat bantuan untuk dibuatkan jembatan sehingga saat hujan deras.
Literature Banjir akibat hujan deras
Balinese
Kaceritayang I Blenjo ento anak bocok, maimbuh belog, sakewala tusing pesan ia taen nyak ngakuin dewekne belog.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Beno
Balinese
Sakewala kene, sawireh tonden madan nyat telagane, sing ja nyandang iraga sangsaya.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
Balinese
Sakewala Wenten ipun tamiu sane ten taat teken peraturan utawi melanggar ten ngangge helm rikala memargi, melanggar lalu lintas lan sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali cantkk
Balinese
imbayang titiang kebijakan indik melegalkan miras lokal asli Bali, sakewala sesampune neked di masyarakat legalitas sane kaartiang sampun dados aduk sera aji keteng, maka sami lega.
English
-
Indonesian
-
Government Becikang Makarya Pamutus
Balinese
Sakewala antosang buin abulan pitung dina, ditu meme bakal mapetin bibite teken cening.” Mara keto sabdane uli langite dadi ledang pikayunan ida sang prabu.
English
-
Indonesian
-
Folktale Beras Kuning
Balinese
Kaping untat Bhineka Tunggal Ika punika nenten dados wacana manten sakewala semboyan punika dados kalaksanayang olih krama Indonesia, nika mrasida dados Indonesia sane becik antuk makudang-kudang agamane sareng kajangkepane
English
-
Indonesian
-
Intercultural Bhineka Tunggal Ika is the basis for religious differences in Indonesia
Balinese
Sakewala ring pinanggal 17 Agustus punika irage mepesikian ngajak truna- truni ring desa ngelaksanayang mereresik ring desa mangde kacingakin asri.
English
-
Indonesian
-
Comics Bojog Belus Lepeg
Balinese
Mula saja pakainne kedas tur mael – mael, muane  bagus mawibawa sakewala  parilaksanannyane  corah.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Cangak Maketu
Balinese
Menurut pengalaman titiang baduur, sesampune titiang ngunggahang berita giveaway punika, titiang langsung polih kabar yening titiang polih hadiah sakewala titiang tundena mayah pajak tur ia ngorahang hadiah ne lakar kirimanga ka umah titiang, tusing dados iraga nyemak ka toko.
English
-
Indonesian
Nah, yang kedua.
Womens Spirit Caran Nempasin Disinformasi Sane Beredar Ring Media Sosial
Balinese
Sakewala turis Cinane akeh melali ka Brunei.
English
-
Indonesian
-
Literature Konsisten dan Kreatif, Kunci Utama dalam Kebijakan Pandemi
Balinese
Lan tungkalinkan nyane, malih sebagian nenten prasida berekspresi ten je ulian lek lan takut, sakewala ulian ten wenten genah utawi wadah angge nyalurin kreatifitas lan kebisan utawi kemampuan ipun.
English
And, different from that, the several others can not express their potency and ability because there is no place or platform for them to express theirs.
Indonesian
Dan sebaliknya, sebagian lagi tidak mampu berekspresi bukan karena malu dan takut, tetapi karena tidak adanya wadah bagi mereka untuk bisa menyalurkan kreatifitas dan kemampuan.
Literature Wadah Kreatifitas
Balinese
Ngomong laut I Grantang, sakewala raosne pegat-pegat duaning sambilange ngeling. “Nah, Bapa yan suba keto keneh bapane, nundung anake buka tiang uli jumah, tiang nerima pesan tresnan bapane ento.
English
-
Indonesian
Aku akan mengantar beliau ke istan".
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Sakewala yan bah kelod tumbake, ento pinaka cihna tiang kalah. “Suud matinget, teken beline, I Grantang laut tuun ka goane.
English
-
Indonesian
Namun jika tombaknya jatuh ke arah selatan, itu pertanda bahwa saya kalah. "Setelah berpesan kepada kakaknya, kemudian I Grantang turun ke goa itu.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Patilesang raga beline di gumin anak. “Sakewala I Cupak bengkung ngelawan tur tuara ngugu munyin adine. “Adi baas setata, adi mula getap.
English
-
Indonesian
Kemudian di sanalah I Grantang bergelantingan pada tali agar bisa naik.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Be liu sajan jani kasengguh wanita karir, wanita multi-peran, ada ane dueg ngadasin umah sambilanga ngarawat pianak ngayahin kurnan awaian, ada ane mulih magae lantas nyalinang panak pampers, ada ane sing bisa nyakan ulian magae sakewala tatas baan nyediayang darang nasi anggon pianak kurnan.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Das Magrudugan ka Renon Ulian Pesan Whatsapp
Balinese
Sing perlu suba misi sharing, sakewala simpen malu kejep pang ada binsep tuturang sambil arisan di banjar.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Das Magrudugan ka Renon Ulian Pesan Whatsapp
Balinese
Pastikan Sumber Berita; Yadiastun maan info uling timpal, sakewala sing misi tautan resmi, ane nerima masi sing tatas nawang nyen ngirimang paling malu.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Das Magrudugan ka Renon Ulian Pesan Whatsapp
Balinese
Sakewala yen suba ngajak anak ane betenan teken iya, bih dewa ratu, jeg cara iya paling dueg e.
English
But when he's with someone who is lower than himself, God, it seems like he's the smartest.
Indonesian
Namun apabila bersama orang yang lebih rendah daripada dirinya, Ya Tuhan, lagaknya seperti ia yang paling pintar.
VisualArt Dalem Dadi Raja
Balinese
Satata ngomongang isin langit, munyine tegeh ngalik, sakewala isine tuara tepuk.
English
Always talking about the contents of the sky, the talk is very high, but the contents are not visible.
Indonesian
Selalu membicarakan isi langit, pembicaraannya tinggi sekali, namun isinya tidak perlihat.
VisualArt Dalem Dadi Raja
Balinese
Corona punika sajan ngae anak gantung diri krana keweh ngalih rezeki, sakewala panelahne akeh buka sesonggane gede ombak gede angine.
English
-
Indonesian
-
Comics Detik Detik Hari Kemerdekaan Tanpe Covid-19
Balinese
Sakewala apang iraga bisa masih mabasa ane patut, nawang ane madan etika.
English
-
Indonesian
-
Literature Mengembangkan Tingkat Tutur Berbahasa di Situs BASAbali Wiki
Balinese
Isine suba nyansan jangkep, sakewala enu ada kruna-kruna ane tusing bakatang tiang di kamuse ento.
English
-
Indonesian
-
Literature Mengembangkan Tingkat Tutur Berbahasa di Situs BASAbali Wiki
Balinese
Sakewala ...
English
But ...
Indonesian
Tapi...
Childrens Book Dija I Jago?
Balinese
Sakewala tusing ada ane inget, dina apa jani?
English
But no one remembers what day it is?
Indonesian
Tetapi, tidak ada yang ingat, hari apa sekarang?
Childrens Book Dina Apake Jani?
Balinese
Pagaene sewai-wai tusing ja tetep,ulian disabilitas pan konik ngajak men bege tusing ngelah pagae ane pasti, Sakewala buka keto idupne setate sedeng.
English
-
Indonesian
-
Literature Kursus Keterampilan Disabilitas
Balinese
Vita demen maplalianan dokter-dokteran, sakewala adinne, Veha, tusing.
English
Vita likes to play doctor, but her little brother Veha does not.
Indonesian
Vita senang bermain dokter-dokteran, tetapi adiknya, Veha, tidak.
Childrens Book Dokter Alit
Balinese
Raris, ring pabinan puniki, iraga patut manyama braya sakewala nenten mabinayang timpal lianan agama.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Don't Let Religious Differences Disintegrate the Indonesian Nation
Balinese
Sakewala Macan teke lan meled ngamunyiang gongseng ento.
English
But Tiger comes along, and he wants to ring the bell anyway!
Indonesian
Namun macan datang dan ingin membunyikan lonceng itu.
Childrens Book Eda Ngamunyiang Gongseng
Balinese
Pandemi puniki inggih punika sebuah tantangan iraga sareng sami sakewala iraga nenten dados putus asa.
English
-
Indonesian
Pandemi ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua tetapi kita jangan berputus asa.
Literature Usaha Meningkatkan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid19
Balinese
Sakewala sujatine kari akeh masyarakat sane nenten prasida ngisinin makatetiga kebutuhan punika utawi silih sinunggil saking tetiga kebutuhan sane wenten.
English
-
Indonesian
-
Government Ekonomi Sulit, Krama Menjerit
Balinese
Dados meliang-liang ring Bali, Sakewala ten dados ngrusuhin Adat istiadat Ajeg Baline.
English
Please travel to enjoy the unique nature and culture of Bali.
Indonesian
Silahkan berwisata menikmati keunikan alam dan budaya Bali.
Literature Warga Negara Asing Selamat Datang di Bali
Balinese
Yadiastun sebeng tiang buka kene,boya ja tiang ajum,boya ja tiang galak,mula uli ditu suba baange sebeng buka kene,yan alih makelo matimpal teken tiang pasti nawang kengken asli tiange sane demen mecande,gradag grudug,demen matimpal,krana pandemi ene pragat ngae iri netizen kadenanga suba tiang idup enak tusing tawanga tiang masih susah,tiang malali boya ja krana tiang liu ngelah pipis,krana tiang liu ngelah timpal sane nyak nraktir,keto suba mare nolih ling disisi utawi sebeng tiang gen.Sampunang nolih uli sisi sakewala tolih masih ditengahne.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Masebeng-Kadek Dwi Lestari
Balinese
Masalah sosialisasi lam ekonomi ngae inguh, tiang sane makarya ring bidang kesehatan harus berfikir ekstra rikalaning makarya sakewala tetep tiang bersyukur ring pandemi niki tiang tetep madue penghasilan.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-New Normal Berdamai Sareng Covid 19-Putu Suarmi
Balinese
Ditu tiang maanan nulungin anake sakewala tusing liu.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-New Normal Masih Tetep Keweh Maanan Gegae-Rani
Balinese
Sakewala rasa jejehe enu tetep karasayang.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-New Normal luas malali? Jejeh Bani -Ni Wayan Antari
Balinese
Sakewala ane jani, ane mablanja tuah saudagar lokal dogen.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-(Nyapihang I Patapan Roko)-(Ni Wayan Harik Wahyuni)
Balinese
Masalah Corona sajan ngae anak gantung diri krana keweh ngalih rezeki, sakewala panelahne akeh buka sesonggane gede ombak gede angine .
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-(Tuturan Cutet Ulian Corona)-(Ni Komang Wangi Asih)
Balinese
keberagaman sapunika akeh nimbulang pabinaan, sakewala sampunang pabinaan punika anggen akah mapalasan, nanging anggen pabinaan pinaka taksu.
English
-
Indonesian
-
Comics Generasi Milenial Yang Unggul,Cerdas dan Kreatif
Balinese
Sakewala, iraga mapunduh ulian iraga dadi bagian generasi ane ngelah kawigunan ane utama ane lakar nyujukang masa depan, ane lakar ngrajegang gumine ane lakar teka.
English
Now is the time to transform silence into constructive rebellion.
Indonesian
Inilah saatnya mengubah keterdiaman menjadi sebuah pemberontakan yang konstruktif.
Government Generazi Z Menuju Bangkit
Balinese
Goma ajak cicingne malali-lali ke kebun binatang, sakewala jani ia mapalasan!
English
Goma and her puppy took a trip to the zoo, but now they can't find each other!
Indonesian
Goma dan anjingnya berjalan-jalan ke kebun binatang tetapi sekarang mereka tidak dapat menemukan satu sama lain!
Childrens Book Goma
Balinese
Sakewala, popularitas niki kari makta ius sane nenten becik, sakadi kemacetan sane sayan kaon Kemacetan ring Bali prasida dados pikobet karma Baline, wisatawan lan pemerintah.
English
-
Indonesian
-
Government Gumi Baline sayan macet
Balinese
Sakewala, unduke ento tuah dugas pidan.
English
But all that was in the past, before the Corona virus existed on this earth.
Indonesian
Tetapi semua itu waktu dulu, sebelum virus Corona ada di bumi ini .
Covid Gumi Duur Ambun Olih I Nyoman Diana
Balinese
Ento ane ngranayang liu warga Baline dadi pedagang, sakewala sane meblanja tuah abedik.
English
That caused Balinese people to switch jobs as traders, but there were few buyers.
Indonesian
Itu menyebabkan masyarakat Bali beralih pekerjaan sebagai pedagang, akan tetapi sepinya pembeli.
Covid Gumi Keweh Ulian Corona
Balinese
Sakewala kabel" sane mengjuntai punika ngae bahaya pemotor sane liwat.
English
Sometimes these dangling cables that are loose also endanger motorists passing by.
Indonesian
Terkadang kabel yang menjungtai ini yang lepas juga membahayakan pemotor yang lewat.
Literature Harapan Pemasangan Kabel Tanam di Bali
Balinese
ring tahun mangkin harga bahan pokok menek pisan ling harga normal pidan, misalnyane harga bawang punika meharga limolas tali rupiah sakewala mangkin menek dadosnyane 35 ribu rupiah.
English
-
Indonesian
-
Government Harga Bahan Pokok Sane Ngemenek-Ngemenekan
Balinese
Naanang layah basangne, buin ia makeneh lakar magedi, sakewala suba madan tengai tepet.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Alu Teken Kedis Puuh
Balinese
Sakewala tongos sebunne ento di sisin tegalanne, dadi aluh anake nyeluk yen semengan wiadin sanja I Kedis Puuh ada ditu.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Alu Teken Kedis Puuh
Balinese
Pan Meri kesiab takut nagih malaib sakewala batisne lemet awakne ngetor.
English
-
Indonesian
Ya.......
Folktale I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Sakewala lacur tusing dadi kelidin, panyatakan merine mati kena gering.
English
-
Indonesian
Ya.......
Folktale I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Diastun tuah aukud turin bengil sakewala mawiguna pesan marep Pan Meri.
English
-
Indonesian
kurus dan kotor" jawab Pan Meri
Folktale I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Sakewala lacur tusing dadi kelidin, panyatakan merine mati kena gering.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Pan Meri kesiab takut nagih malaib sakewala batisne lemet awakne ngetor.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Sakewala Pan Meri setata ngorahang tidong, kerana mula saja merine makejang ento tidong merine Pan Meri.
English
-
Indonesian
Peliharalah dengan baik agar bisa menghasilkan, skarang bawa pulang anak bebek ini!"
Folktale I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Sakewala Pan Meri setata ngorahang tidong, kerana mula saja merine makejang ento tidong merine Pan Meri.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
Balinese
Diastun tuah aukud turin bengil sakewala mawiguna pesan marep Pan Meri.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
Balinese
I Semal buron ane ngelah daya liu, sakewala solahne jele, setata melog-melog timpal.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Bikul lan I Semal
Balinese
Sakewala I Cita matanggeh buin acepok dogen.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Cita Maprekara
Balinese
Yan cai edot ngalih merta dini lakar misadia baang gelah, sakewala ingetang eda pati loba.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Congeh Kacunduk Ratun Segara
Balinese
Sakewala ingetang i raga wanen patut madasar ulian beneh utawi dharma.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Getap
Balinese
Sakewala ia demen pesan pules, paling demen!
English
But sleeping’s his favourite, favourite thing!
Indonesian
Tetapi dia paling suka tidur, paling suka !
Childrens Book I Kukang Kiap
Balinese
Suba kudang tiban makelone beli ngajak adi ngulurin legan keneh, sakewala kayang jani tuara nyidayang numbuhang pianak, abungkul tuara ada ane lekad.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kurmawa Ngambul
Balinese
Dini ditu mataluh, di parangan tengah pasihe, sakewala abungkul tuara ada ane lekad.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kurmawa Ngambul
Balinese
Telah tanah di tebane tumbega, buin dini buin ditu, sakewala tusing masi bakatanga tetamian anak lingsirne ento.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Langgana
Balinese
Sakewala I Lelipan tusing ajaka mulihne, nanging ajaka ka punyan nyuhe tegeh.
English
-
Indonesian
Bahagia sekali Kelabang mendengar tawaran dari Cici Padi.
Folktale I Lelipan Kacunduk Kedis Cetrung
Balinese
Kacritayang jani ia luas maboros ka alase, sakewala sepi pesan tusing ada buron tepukina.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Papaka lan Wenari
Balinese
Sakewala Ida Pranda tusing dadi niwakang danda.
English
Since they were born, they move here and there?
Indonesian
Si burung manyar bersahabat karib dengan si kera.
Folktale I Sangsiah Teken I Bojog
Balinese
I Wingsata lengit pesan magarapan, sakewala pipis pikolih ngadep be muah udange sabilang sanja belianga tuak muah arak angona nginem mapunyah-unyahan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
Sakewala tusing ia bani nglawan I Wingsata, sawireh awakne joh cenikan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
Ngamargiang Toleransi Umat Maagama Mawit Saking Tatwam Asi

Bangsa Indonesia inggih punika bangsa sane majemuk, kakepah saking makudangkudang suku, agama miwah ras, sakewala kasor dados bangsa sane ramah tur toleran, pateh taler

ring sajeroning maagama.
English
-
Indonesian
-
Intercultural IMPLEMENTING INTER-RELIGIOUS TOLERANCE BEGINS WITH THE TEACHING OF TATWAM ASI
Balinese
Megaenan online niki tusing nyidayang kalaksanayang a konyangan jadma karna konyangan jenis gegaenan entu maelenan, gegaenan sane ngeharusang tuun ka lapangan langsung contohnyane para pedagang-pedagang sane medagang ring pasar nyidayang kalaksanayang offline sakewala tetep ngelaksanayang lan ngematuhang protokol kesehatan sane berlaku.
English
Even working online can't be done by everyone because all types of work are different, different jobs Indeed, it must go directly to the field, for example, traders who sell in the market can be carried out offline but on condition that they must continue to implement and comply with applicable health protocols.
Indonesian
Ada begitu banyak tanggapan postif dan negatif dari berbagai kalangan masyarakat tentang work from home online ini sehingga menimbukan PRO dan KONTRA antar masyarakat.
Literature INDONESIA SULIT, EKONOMI HARUS BANGKIT
Balinese
Pabinaan nenten indik sira sane lewih wikan sakewala pabinaan wantah sane ngaryanang iraga bersatu.
English
-
Indonesian
-
Comics Iraga Makasami Wantah Siki
Balinese
Pabinaan nenten indik sira sane lewih wikan sakewala pabinaan wantah sane ngaryanang iraga bersatu.
English
-
Indonesian
-
Comics Iraga makesami wantah siki
Balinese
sakewala ring jaman sane modern mangkin,akeh sane pelih nganggen igel igelane puniki,lebih ke pornografi.
English
This makes Balinese culture, which was initially labeled as good, but is now labeled as a culture that is originary.
Indonesian
Hal tersebut membuat budaya Bali yang awal nya di cap bagus,namun sekarang di cap sebagai budaya yang asal asal.pemerintah yang mengurus kebudayaan di daerah Bali harus bersitegas memberikan sanksi dan tindakan terhadap warga warga yang salah menggunakan budaya bali
Government Joged bumbung
Balinese
Sakewala, wenten taler parilaksana sane kiwa utawi sane iwang sane kapangguhin olih kawentenan Globalisasi taler Modernisasi punika.
English
-
Indonesian
-
Government KAALANTUR NGIWANGIN PARILAKSANA
Balinese
Sakewala durung seken warta punika beneh.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kajejehan Teken Covid-19
Balinese
Kawentenan warta sane ten patut punika tusing madue kasujatian sakewala kadadabin antuk kasujatian sane wenten ring pekraman wargane.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kajejehan Teken Covid-19
Balinese
Prajani I Kakul jengah ningeh munyin I Kidang ane nyakitang keneh. “Ih Kidang, yening buka keto penantang caine, kai nyak nglawan, sakewala baang kai ngidih galah, ditu mara lombane kalaksanayang.”
English
-
Indonesian
Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.
Folktale Kakul Ngalahang Kidang
Balinese
Nepukin I Kakul jejeh, ngancan sumbung munyine I Kidang. “He iba buron ane tuara matulang, awak caine cerik tur bunter, sakewala cai tusing bani nepukin galang.
English
-
Indonesian
Mulai dari sekarang, akulah raja Kopipahit.
Folktale Kakul Ngalahang Kidang
Balinese
Liu bule lan anak sane uli luar negeri melali ke Bali sakewala bali mangkin padet teken bule apabuin di badung.
English
-
Indonesian
-
Literature Keasrian ring bali
Balinese
In Balinese: Jumlah kendaraan pribadi sayan nincap nyabran warsa sakewala kapasitas jalan nenten maubah.
English
-
Indonesian
-
Government Kemacetan Lalu Lintas
Balinese
Ritatkala timpal titiange sampun ngirim persyaratannyane, sakewala ngantos mangkin ten weten kabar napi.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Keni hoax ring sosial media
Balinese
Sakewala nadak tomat-tomatne ilang makejang uli abiane Kirin.
English
But one day all the tomatoes disappeared from Kirin's garden.
Indonesian
Namun suatu ketika seluruh tomat menghilang dari kebun Kirin.
Childrens Book Kija Ke Tomate Magedi?
Balinese
Dadi saya pedidi, dadi pakembar pedidi, ngetohin pedidi, sakewala kanggoang ngetohin baan munyi dogen apang mejalan dogen demenne.
English
-
Indonesian
-
Covid Klécan Néwék