Sakewala

sakewala

sekwl
  • (sakéwala) - but; except that, were it not that (Andap) (Conjunction)
  • (sakéwala) - only just
Andap
sakewala; nanging
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
sakewanten; sakemaon
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Nggih, susukne malih duang tali limangatus (2.500). Sakewala ampura niki, Gus. Mbok jani sing ngelah limangatusan (500-an).
[example 1]
Sure, the change is twenty-five hundreds (2,500). But please forgive me, Gus. I don’t have five hundreds (500).

Cara wayange masiat, yadiastun sai maiegan ajak adinne sakewala ia tetep enu manyama ajak dadua.
[example 2]
Like a puppet fight, although often quarreling with one’s younger brother, still maintaining a relationship (note: there is always a big fight scene in a wayang performance, but, afterwards, the puppets are put back in their box together; said about people who have had a fight, but who are now friendly again).

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Minab beberapa sekolah sampun uning miwah nganggen platform niki, sakewala ring beberapa sekolah sane lianan durung uning platform niki.

In English:   Maybe some schools already know and use this platform, but in some other schools, I don't think so and this must be followed up immediately because the use of Balinese language and knowledge about Balinese culture is currently starting to fade due to the influx of foreign cultures and the continuous use of foreign languages.

In Indonesian:   Mungkin beberapa sekolah sudah kenal dan mempergunakan platform ini, tapi di beberapa sekolah lain, saya rasa belum dan hal ini harus segera ditindaklanjuti karena penggunaan bahasa Bali serta pengetahuan tentang budaya Bali saat ini sudah mulai memudar akibat masuknya budaya asing dan penggunaan bahasa asing secara terus menerus.

In Balinese:   Tantra ngomong teken bapane, “Bapa, tiang dot pesan mati, sakewala buin nyan idupang tiang.”

“Cening, da ne anggone palalian cening, mantrane ene sing dadi anggo palalian!” Mara keto bapane nyautin, I Tantra ngomong bangras. “Buih bapa, yen keto sing ja jati jati bapa sakti, bantes mapaidihan keto sing kaisinin!”

Lantas bapane nyemak prabot tur ajaka dua majalan ka sisin tukade, ditu lantas Tantra sepega teken bapane, sakewala punggelan I Tantra ulung ka tukade, ditu I Balian Sandi jejeh, tur sambil ningalin punggelan I Tantra ane ulung joh di tukade.

In English:   Because I Tantra's head was not found for too long, then Balian Sandi slashed his dog, put the dog's head on I Tantra's body, and put a spell on it.

In Indonesian:   Karena terlalu lama tidak ditemukan penggalan kepala I Tantra, kemudian Balian Sandi menebas anjingnya, penggalan kepala anjingnya dipasangakan pada tubuhnya I Tantra, dan dimantrai.

In Balinese:   Boya ja takut teken viruse ento, sakewala takut teken ane madan makenta.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten ja kaanggen sangkep kemanten sakewala sampun kaaenggen genah pekaryan ring wawidangan ekonomi,pendidikan,kesehatan,kesenian, miwah sane tiosan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten ja kaanggen sangkep kemanten sakewala sampun kaaenggen genah pekaryan ring wawidangan ekonomi,pendidikan,kesehatan,kesenian, miwah sane tiosan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nenten ja kaanggen sangkep kemanten sakewala sampun kaaenggen genah pekaryan ring wawidangan ekonomi,pendidikan,kesehatan,kesenian, miwah sane tiosan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemerintah mangde ngewaliang penerbangan sane ka tuju ring bali, sakewala masyarakat mangde setatu taat saking peraturan ketat protokol kesehatan mangde tamu-tamu sane mawisata ke bali nenten merase jejeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaceritayang I Blenjo ento anak bocok, maimbuh belog, sakewala tusing pesan ia taen nyak ngakuin dewekne belog.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala kene, sawireh tonden madan nyat telagane, sing ja nyandang iraga sangsaya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala ring pinanggal 17 Agustus punika irage mepesikian ngajak truna- truni ring desa ngelaksanayang mereresik ring desa mangde kacingakin asri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Menurut pengalaman titiang baduur, sesampune titiang ngunggahang berita giveaway punika, titiang langsung polih kabar yening titiang polih hadiah sakewala titiang tundena mayah pajak tur ia ngorahang hadiah ne lakar kirimanga ka umah titiang, tusing dados iraga nyemak ka toko.

In English:  

In Indonesian:   Nah, yang kedua.

In Balinese:   Sakewala turis Cinane akeh melali ka Brunei.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan tungkalinkan nyane, malih sebagian nenten prasida berekspresi ten je ulian lek lan takut, sakewala ulian ten wenten genah utawi wadah angge nyalurin kreatifitas lan kebisan utawi kemampuan ipun.

In English:   And, different from that, the several others can not express their potency and ability because there is no place or platform for them to express theirs.

In Indonesian:   Dan sebaliknya, sebagian lagi tidak mampu berekspresi bukan karena malu dan takut, tetapi karena tidak adanya wadah bagi mereka untuk bisa menyalurkan kreatifitas dan kemampuan.

In Balinese:   Ngomong laut I Grantang, sakewala raosne pegat-pegat duaning sambilange ngeling. “Nah, Bapa yan suba keto keneh bapane, nundung anake buka tiang uli jumah, tiang nerima pesan tresnan bapane ento.

In English:  

In Indonesian:   Aku akan mengantar beliau ke istan".

In Balinese:   Sakewala yan bah kelod tumbake, ento pinaka cihna tiang kalah. “Suud matinget, teken beline, I Grantang laut tuun ka goane.

In English:  

In Indonesian:   Namun jika tombaknya jatuh ke arah selatan, itu pertanda bahwa saya kalah. "Setelah berpesan kepada kakaknya, kemudian I Grantang turun ke goa itu.

In Balinese:   Patilesang raga beline di gumin anak. “Sakewala I Cupak bengkung ngelawan tur tuara ngugu munyin adine. “Adi baas setata, adi mula getap.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian di sanalah I Grantang bergelantingan pada tali agar bisa naik.

In Balinese:   Be liu sajan jani kasengguh wanita karir, wanita multi-peran, ada ane dueg ngadasin umah sambilanga ngarawat pianak ngayahin kurnan awaian, ada ane mulih magae lantas nyalinang panak pampers, ada ane sing bisa nyakan ulian magae sakewala tatas baan nyediayang darang nasi anggon pianak kurnan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing perlu suba misi sharing, sakewala simpen malu kejep pang ada binsep tuturang sambil arisan di banjar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pastikan Sumber Berita; Yadiastun maan info uling timpal, sakewala sing misi tautan resmi, ane nerima masi sing tatas nawang nyen ngirimang paling malu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Corona punika sajan ngae anak gantung diri krana keweh ngalih rezeki, sakewala panelahne akeh buka sesonggane gede ombak gede angine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala apang iraga bisa masih mabasa ane patut, nawang ane madan etika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Isine suba nyansan jangkep, sakewala enu ada kruna-kruna ane tusing bakatang tiang di kamuse ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala ...

In English:   But ...

In Indonesian:   Tapi...

In Balinese:   Sakewala tusing ada ane inget, dina apa jani?

In English:   But no one remembers what day it is?

In Indonesian:   Tetapi, tidak ada yang ingat, hari apa sekarang?

In Balinese:   Vita demen maplalianan dokter-dokteran, sakewala adinne, Veha, tusing.

In English:   Vita likes to play doctor, but her little brother Veha does not.

In Indonesian:   Vita senang bermain dokter-dokteran, tetapi adiknya, Veha, tidak.

In Balinese:   Sakewala Macan teke lan meled ngamunyiang gongseng ento.

In English:   But Tiger comes along, and he wants to ring the bell anyway!

In Indonesian:   Namun macan datang dan ingin membunyikan lonceng itu.

In Balinese:   Pandemi puniki inggih punika sebuah tantangan iraga sareng sami sakewala iraga nenten dados putus asa.

In English:  

In Indonesian:   Pandemi ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua tetapi kita jangan berputus asa.

In Balinese:   Yadiastun sebeng tiang buka kene,boya ja tiang ajum,boya ja tiang galak,mula uli ditu suba baange sebeng buka kene,yan alih makelo matimpal teken tiang pasti nawang kengken asli tiange sane demen mecande,gradag grudug,demen matimpal,krana pandemi ene pragat ngae iri netizen kadenanga suba tiang idup enak tusing tawanga tiang masih susah,tiang malali boya ja krana tiang liu ngelah pipis,krana tiang liu ngelah timpal sane nyak nraktir,keto suba mare nolih ling disisi utawi sebeng tiang gen.Sampunang nolih uli sisi sakewala tolih masih ditengahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masalah sosialisasi lam ekonomi ngae inguh, tiang sane makarya ring bidang kesehatan harus berfikir ekstra rikalaning makarya sakewala tetep tiang bersyukur ring pandemi niki tiang tetep madue penghasilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu tiang maanan nulungin anake sakewala tusing liu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala rasa jejehe enu tetep karasayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala ane jani, ane mablanja tuah saudagar lokal dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masalah Corona sajan ngae anak gantung diri krana keweh ngalih rezeki, sakewala panelahne akeh buka sesonggane gede ombak gede angine .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   keberagaman sapunika akeh nimbulang pabinaan, sakewala sampunang pabinaan punika anggen akah mapalasan, nanging anggen pabinaan pinaka taksu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Goma ajak cicingne malali-lali ke kebun binatang, sakewala jani ia mapalasan!

In English:   Goma and her puppy took a trip to the zoo, but now they can't find each other!

In Indonesian:   Goma dan anjingnya berjalan-jalan ke kebun binatang tetapi sekarang mereka tidak dapat menemukan satu sama lain!

In Balinese:   Sakewala, unduke ento tuah dugas pidan.

In English:   But all that was in the past, before the Corona virus existed on this earth.

In Indonesian:   Tetapi semua itu waktu dulu, sebelum virus Corona ada di bumi ini .

In Balinese:   Ento ane ngranayang liu warga Baline dadi pedagang, sakewala sane meblanja tuah abedik.

In English:   That caused Balinese people to switch jobs as traders, but there were few buyers.

In Indonesian:   Itu menyebabkan masyarakat Bali beralih pekerjaan sebagai pedagang, akan tetapi sepinya pembeli.

In Balinese:   Naanang layah basangne, buin ia makeneh lakar magedi, sakewala suba madan tengai tepet.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala tongos sebunne ento di sisin tegalanne, dadi aluh anake nyeluk yen semengan wiadin sanja I Kedis Puuh ada ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pan Meri kesiab takut nagih malaib sakewala batisne lemet awakne ngetor.

In English:  

In Indonesian:   Ya.......

In Balinese:   Sakewala lacur tusing dadi kelidin, panyatakan merine mati kena gering.

In English:  

In Indonesian:   Ya.......

In Balinese:   Diastun tuah aukud turin bengil sakewala mawiguna pesan marep Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:   kurus dan kotor" jawab Pan Meri

In Balinese:   Sakewala lacur tusing dadi kelidin, panyatakan merine mati kena gering.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pan Meri kesiab takut nagih malaib sakewala batisne lemet awakne ngetor.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala Pan Meri setata ngorahang tidong, kerana mula saja merine makejang ento tidong merine Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:   Peliharalah dengan baik agar bisa menghasilkan, skarang bawa pulang anak bebek ini!"

In Balinese:   Sakewala Pan Meri setata ngorahang tidong, kerana mula saja merine makejang ento tidong merine Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Diastun tuah aukud turin bengil sakewala mawiguna pesan marep Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Semal buron ane ngelah daya liu, sakewala solahne jele, setata melog-melog timpal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala I Cita matanggeh buin acepok dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala ia demen pesan pules, paling demen!

In English:   But sleeping’s his favourite, favourite thing!

In Indonesian:   Tetapi dia paling suka tidur, paling suka !

In Balinese:   Telah tanah di tebane tumbega, buin dini buin ditu, sakewala tusing masi bakatanga tetamian anak lingsirne ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala I Lelipan tusing ajaka mulihne, nanging ajaka ka punyan nyuhe tegeh.

In English:  

In Indonesian:   Bahagia sekali Kelabang mendengar tawaran dari Cici Padi.

In Balinese:   Sakewala Ida Pranda tusing dadi niwakang danda.

In English:   Since they were born, they move here and there?

In Indonesian:   Si burung manyar bersahabat karib dengan si kera.

In Balinese:   Megaenan online niki tusing nyidayang kalaksanayang a konyangan jadma karna konyangan jenis gegaenan entu maelenan, gegaenan sane ngeharusang tuun ka lapangan langsung contohnyane para pedagang-pedagang sane medagang ring pasar nyidayang kalaksanayang offline sakewala tetep ngelaksanayang lan ngematuhang protokol kesehatan sane berlaku.

In English:   Even working online can't be done by everyone because all types of work are different, different jobs

Indeed, it must go directly to the field, for example, traders who sell in the market can be carried out offline but on condition that they must continue to implement and comply with applicable health protocols.

In Indonesian:   Ada begitu banyak tanggapan postif dan negatif dari berbagai kalangan masyarakat tentang work from home online ini

sehingga menimbukan PRO dan KONTRA antar masyarakat.

In Balinese:   Pabinaan nenten indik sira sane lewih wikan sakewala pabinaan wantah sane ngaryanang iraga bersatu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pabinaan nenten indik sira sane lewih wikan sakewala pabinaan wantah sane ngaryanang iraga bersatu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala durung seken warta punika beneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kawentenan warta sane ten patut punika tusing madue kasujatian sakewala kadadabin antuk kasujatian sane wenten ring pekraman wargane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Prajani I Kakul jengah ningeh munyin I Kidang ane nyakitang keneh. “Ih Kidang, yening buka keto penantang caine, kai nyak nglawan, sakewala baang kai ngidih galah, ditu mara lombane kalaksanayang.”

In English:  

In Indonesian:   Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.

In Balinese:   Nepukin I Kakul jejeh, ngancan sumbung munyine I Kidang. “He iba buron ane tuara matulang, awak caine cerik tur bunter, sakewala cai tusing bani nepukin galang.

In English:  

In Indonesian:   Mulai dari sekarang, akulah raja Kopipahit.

In Balinese:   Ritatkala timpal titiange sampun ngirim persyaratannyane, sakewala ngantos mangkin ten weten kabar napi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala nadak tomat-tomatne ilang makejang uli abiane Kirin.

In English:   But one day all the tomatoes disappeared from Kirin's garden.

In Indonesian:   Namun suatu ketika seluruh tomat menghilang dari kebun Kirin.

In Balinese:   Dadi saya pedidi, dadi pakembar pedidi, ngetohin pedidi, sakewala kanggoang ngetohin baan munyi dogen apang mejalan dogen demenne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala liu masi hal positif sane bakat tiang ulian pandemi niki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Biasane timpal titiang punika nganggen basa Bali yening berinteraksi sareng timpal2 miwah anak lianan sane akrab ngajak ia sakewala dugas ento ia WA titiang nganggen basa Indonesia padahal sampun pancing titiang nganggon basa Bali, krana curiga langsung titiang DM timpal tiange di instagram.

In English:  

In Indonesian:   Biasanya teman saya selalu menggunakan bahasa Bali saat berinteraksi dengan orang2 yang sudah akrab dengannya sedangkan saat dia wa saya itu menggunakan bahasa indonesia padahal saya sudah pancing dia terus dengan bahasa Bali.

In Balinese:   Gumanti indik kawentenan platform-platform lan media elektronik, sane midartayang lan nguningayang indik isu-isu publik, sampun sayan-sayan makeh, sakewala iraga taler patut nitenin kawentenan platform punika mangda resmi lan midartayang isu sane patut.

In English:  

In Indonesian:   Perlu diketahui, keberadaan platform-platform dan media masa elektronik yang memberitakan isu-isu publik tersebut sudah sangat banyak keberadaannya.

In Balinese:   Awakne mesayuban sakewala otakne megae.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala suaian mulih lemahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala, napike kebijakan sane kamargiang puniki sampun efektif anggen penanganan Gering Agung Covid-19?

In English:  

In Indonesian:   Seperti pemadaman lampu di malam hari, dan juga adanya penyekatan-penyekatan di jalan.

In Balinese:   Dini, BBW sosialisasi ke sekolah-sekolah apang liu sekolah-sekolah ane ngawigunayang BBW pinaka sumber pepelajahan, sakewala liu sisya jaman jani ane nganggen BBW.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala irage mase tusing dadi engsap teken basa dewek irage pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pemerintah pusat utawi presiden sampun ngicenin wantuan sakewala nenten neked ka kramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Edamame dados komoditas pertanian sane berpeluang becik di masan pandemi puniki sakewala edamame dados digemari ring Krama balon.

In English:  

In Indonesian:   Edamame berpeluang besar di masa pandemi karena edamame digemari dikalangan masyarakat.

In Balinese:   Suba liwat uli atiban sekat Virus Corona diumumkan di Indonesia, sakewala tonden masih ada tanda-tanda lakar membaik.

In English:   It is true that the cooperation of the community and the government is needed in handling the pandemic.

In Indonesian:   Sudah lewat dari satu tahun semenjak Virus Corona diumumkan di Indonesia, namun belum juga ada tanda-tanda (keadaan) akan membaik.

In Balinese:   Awig" prokes gaene untuk kebaikan mekejang, sakewala pemerintah selalu menekankan 5M ane bisa rage baang untuk pedidi lan nak len.

In English:  

In Indonesian:   Peraturan prokes dibuat untuk kebaikan semua orang, maka dari itu pemerintah selalu menekankan 5M hal inilah yang bisa kita sumbangkan untuk diri kita dan orang lain.

In Balinese:   Pemerintah Indonesia sedurungnyane sampun ngelaksanayang kebijakan-kebijakan anggen mademang Virus Korona utawi Covid-19, sakewala ring tahun 2021 puniki pemerintah Indonesia mewali ngelaksanayang kebijakan sane mewasta PPKM Darurat ring Jawa-Bali krana angka sane positif covid-19 sayan akeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin yening lakar pulih saking kondisi buruk niki, boye je tugas pemerintah dogen, sakewala iraga ajak makejang ngelah bagian tur dampak cenik utawi gede ring usaha ngamulihang Bali.

In English:   There are two ways, inwardly and outwardly, to fight the pandemic.

In Indonesian:   Sekarang jika ingin pulih dari kondisi buruk ini, tidak hanya tugas pemerintah saja, tetapi kita semua punya bagian dan dampak kecil atau besar dalam usaha memulihkan Bali.

In Balinese:   Mekejang anake ngoyong jumah, tusing bani melancaran krane jejeh teken pandemi covid, dados melancaran sakewala ingat teken protokol kesehatan nyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kebijakan yening dados angge inggih punika kebijakan sane jelas miwah langsung wenten solusinya mangda masyarakat di semakin sulitkan, contoh nyane seperti mangkin pemerintah ngawedarang peringatan utawi himbahuan sakewala ten wenten solusi sane kasarengin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala sikap sareng tanggung jawab punika patut katetepang apang para pengungsi teken para rakyat Bali tetep rajeg tur rahayu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala malenan teken orta parajanane ane ngeremon, ngeluh tur muak tekening kebijakan-kebijakane ento.

In English:  

In Indonesian:   Namun di sisi lain masyarakat merasa sangat mengeluh, muak akan kebijakan-kebijakan itu.

In Balinese:   Sing abedik anake ane nawang, yen uling ipidan digumine ada masan panes jak masan ujan, sakewala ane jani mimbuh buin besik ane madan masan korona (COVID-19).

In English:  

In Indonesian:   Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19 begitupula dengan Indonesia, khususnya Bali sebagai destinasi pariwisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara.

In Balinese:   Sakewala, Covid-19 kanti jani konden masih nyidang baan kauredang.

In English:   However, Covid-19 has not yet been controlled.

In Indonesian:   Namun, Covid-19 belum juga bisa dikendalikan.

In Balinese:   Kemu mai ngalih dana bantuan sakewala tusing taen maan, niki tusinh ja menghindar teken penyakit covid nanging ngidang ngae kelaparan sane ngidang ngae mati manusane ulian kelaparan ento.

In English:   It causes people to struggle looking for aid funds but not getting it, bringing hunger and potentially then death to many.

In Indonesian:   Penutupan sektor non esensial dan tempat makan yang harus buka sampai jam 8 malam saja sangat tidak menjamin dalam pencegahan penularan virus covid 19, walaupun pada malam hari banyak masyarakat hanya diam di rumah karena jalanan sepi tetapi pada pagi dan siang hari jalanan hingga pasar tradisional tetap rame dan sama saja itu akan menimbulkan keramaian.

In Balinese:   I pidan taluh bebeke aji telung tali rupiah abungkul, sakewala jani telung dasa bungkul aji seket tali rupiah buina tusing ada nak meli.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala ane madan malajah jumah tusing ja aluh buka adanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala di jaman cara janine, imanusa patut masi nganggon pangunadika (logika), utamane mrasa takut teken Sang Hyang Sastra ane ngicenin imanusa kaweruhan (akal-budi) anggon minayang jele kalawan melah. (@YesiCandrikaBASAbaliWiki)

In English:   Kuruksetra, fight till die, war against their guru (teacher/preceptor), relatives and their own family to uphold dharma (truth) in the world.

In Indonesian:   Saat ini, Toto Santoso dan Fanni Aminadia sudah dipenjarakan dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

In Balinese:   Sakewala ane jani, solah jadmane nyansan soleh sawireh disubane ada negara Indonesia, buin ada ane makeneh nyujukang kadaton, ngaku ririh tur pradnyan muah ngedengang kuasa.

In English:   Furthermore, if we re-read the historical books of Indonesia, the warriors prepared themselves with weapon of knowledge and sharp bamboo to prevent Indonesia from invaders attack.

In Indonesian:   Begitu pula dengan organisasi sesat yang berdasarkan agama lainnya yaitu organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) pada tahun 2016, dan telah memiliki pengikut hingga 50.000 orang.

In Balinese:   Para anggota organisasine ene nganggo seragam cara militer sakewala tusing ja cara militer ane suba ketah di Republik Indonesiane.

In English:   But, nowadays the act of human being is unreasonable since when Indonesia has established, there are demand of people to build a new kingdom and claim themselves as a smart and authoritative person.

In Indonesian:   Seluruh organisasi tersebut saat ini sudah dibubarkan oleh polisi dan paa pemimpin atau pendirinya sudah dipenjara.

In Balinese:   Sakewala, angka penularan covid-19 punika masih kalintang gede di Indonesia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala anake jani suba pada kréatif.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Upaminyane, pedagang kaki lima utawi pedagang sane ngadep dedaaran patutne baang medagang kanti daganganne telas, nenten ja medagang nganggen galah pang sing pedagang e ento kelah rugi santuka daganganne tonden ada ne maadep sakewala galahe sane ngranayang sampun harus tutup.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala, i raga di Bali bas lambihan maagama menek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala jani, anake ane nongos di kota tusing nyidaang idup tan padagang yeh mineral.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mabulan-bulanan iranga patut nyalanin konsep “Malajah jumah, magae jumah lan mabakti uling jumah”

Lantas dugas dibulan junine suba kone iraga nyalanin masa sima dresta anyar, dija iraga ngajak makejang suba kone dadi nyalanin sima dresta sawai-wai cara dugase ipidan sakewala patut nerapang protokol kesehatan.

In English:   Make Savings

Making savings does not mean that our economy is deteriorating, but it is an adjustment in order to survive the crisis.

In Indonesian:   Tunda Rencana Liburan

In Balinese:   Yen enu padidi (lajang) patut ngelah pipis dadurat ane liuane enem kali liun pengeluaran, ane suba makaluwarga sakewala tonden ngelah pianak patut ngelah pipis darurat saliu-liune sia kali pengeluarane lan ane suba makaluawarga lan suba ngelah pianak patut ngelah pipis darurat saliun-liune roras kali pengeluaran.

In English:   For singles, the ideal emergency fund is six times the amount of monthly expenses.

In Indonesian:   Maka perlu menyiapkan rencana cadangan sesegera mungkin.

In Balinese:   Sakewala makanggo-kanggoang, tiang manyama ngajak liu apa ada ento daar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saja melah suba ada New Normal, sakewala ada rasa ragu ane rasayang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pandemi sane mangkin sampun ngancan ngicalan nika sane mawinan prasida matangi malih, sekancan digelis ical pandemi digelis metangi utawi bangkit Indonesiane yening pikayunan jagi mapikolih lan melaning kemerdekaan kalaksanayang antuk ngangkat senjata sakewala sekadi mangkin patut ngangge manah pikayun lan mekarya sane ulet, pikayun sane pageh lan ngawitin sane becik prasida ngemetuang penuntun ring angga sane bernilai sosial,ekonomi, budaya, nika sane mawinan ring wanti warsa sane kaping 77 Republik Indonesia patut dados pracanto ring masyarakat lan pemerintah sane anggi ngicalan pandemi taler prasida matangi tumaring sida ngamolihan masa depan sane becik

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala, ada masih anak ane ngelah mbok wiadin beli ane ngelah kaluihan.

In English:   But one girl has an older sister with a very special ability indeed!

In Indonesian:   Namun, ada anak yang punya kakak dengan kemampuan istimewa!
  1. BASAbali Software
  2. Fred Eiseman