Creativity Platform

20221103T040453449Z620253.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Issue name
Year
ISBN
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan
  Category
  University
  Affiliation


  Rediiawan

  2 months ago
  Score 0
  Nggih, Basabali Wiki mula pinih mabuaka. Sangkaning BBW iraga prasida nyobyahang penampen iraga. Driki pinaka sarana anggen berpikir kritis.

  You are not allowed to post comments.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  In this era, several of the generations are hard to express their creativity. This problem occurs because they are afraid of failure, they are not brave enough to start, and overthinking or too worried about what the other people said. And, different from that, the several others can not express their potency and ability because there is no place or platform for them to express theirs. If we can say, they are like a dam which is full of potency and ability, but it does not have drains to express it.. So, with Basabali Wiki platform, the generations who was afraid, shy, and do not have place or platform expression, now they can express their potency and ability. Basabali Wiki creates some drains at potency dam. So that it can be channeled and useful for other people. Beside that, Basabali Wiki indirectly has Important role to keep Balinese Language still everlasting.

  In Balinese

  Ring era sane mangkin, sebagian generasi sukeh indik ngedengin utawi mengekspresikan kreativitas nyane. Niki mekada ulian jejeh tekining kegagalan, nenten bani memulai, lan bes sanget ngenehin utawi khawatir tekening raos-raos anak lianan. Lan tungkalinkan nyane, malih sebagian nenten prasida berekspresi ten je ulian lek lan takut, sakewala ulian ten wenten genah utawi wadah angge nyalurin kreatifitas lan kebisan utawi kemampuan ipun. Patuh yening umpamiang, ipun sekadi waduk sane akeh medaging potensi lan kebisan utawi kemampuan, sakewala nenten madue saluran angge mengekspresikan potensi punika. Ulian Wenten platform Basabali Wiki, para generasi sane jejeh, lek, lan nenten madue genah utawi wadah angge berekspresi, mangkin prasida nyalurin potensi ipun. Basabali Wiki nyiptayang saluran ring bendungan potensi apang prasida nyalurin lan maguna ring anak lianan. Nenten je tuah asampunika, Basabali Wiki secara nenten langsung berperan penting pisan indik nyaga Bahasa Bali tetep lestari.

  In Indonesian

  Pada era sekarang ini, sebagian dari generasi sulit untuk mengekspresikan kreatifitas mereka. Hal ini terjadi karena ketakutan akan kegagalan, tidak berani untuk memulai dan terlalu khawatir tentang apa yang dikatakan orang lain. Dan sebaliknya, sebagian lagi tidak mampu berekspresi bukan karena malu dan takut, tetapi karena tidak adanya wadah bagi mereka untuk bisa menyalurkan kreatifitas dan kemampuan. Ibaratnya mereka seperti bendungan yang penuh dengan potensi dan kemampuan, tetapi tidak memiliki saluran untuk mengekspresikan potensi yang mereka miliki. Jadi, dengan adanya platform Basabali Wiki, para generasi yang takut, malu, dan tidak memiliki wadah untuk berekspresi kini bisa menyalurkan potensi yang mereka miliki. Basabali Wiki menciptakan saluran pada bendungan potensi sehingga dapat tersalurkan dan berguna untuk orang lain. Disamping itu, dengan adanya platform Basabali Wiki, secara tidak langsung sangat berperan penting untuk menjaga Bahasa Bali tetap lestari.