Bani

bni
  • dare to be brave enough
  • courageous, daring, willing to do or try or undertake something that is risky, potentially dangerous or harmful
Andap
bani
Kasar
bani
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Yen..nika ten bani tiang ngukum nika. Palingan lah o(rah)in secara halus nika.
[example 1]
If...this I dare not punish this. At least to counsel in a refined way.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Ia tusing bani macelep sawireh jejeh gutil lelipi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyen ja bani mai nginem yehe kal matiang!”

“Icang kaliwat bedak, ada yeh ngudiang tusing dadi inem?” Sang Prabu nyautin. “Ingong tusing rungu, bani ka tengah danune, kal tadah idup-idup!”

“Nah, lamun buka keto munyin caine, icang tusing lakar ka tengah danune ngalih yeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bani mai, mati!” “Nah, da sumandangsaya, icang tusing lakar ka tengah danune ngalih yeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gooke ento umah raksasa, I raksasa bangun kapupungan saswireh ngadek bon jlema. “Manusa bona, nyen bani clapat-clapat mai?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang mase masemaya ngemaang temon-temon, nyen ja nyidaang nulungin kal bang hadiah.”

“Seken munyin caine to?” patakon I Kedis Cangak ane ngancan precaya. “Sumpah, icang bani gondong pitu likur.

In English:  

In Indonesian:   Aku hanya bisa memberi petunjuk,” jawab Lembu. “Katakanlah, petunjuk apa itu, Lembu?” kata Serigala penuh harap.

“Mintalah bantuan kepada bangau!

In Balinese:   Sing ada bani ane maekin, apabuin nakonin,” saut I Landak.

In English:  

In Indonesian:   Tak seekor hewan pun yang berani mendekat dan bertanya,” jawab Musang.

In Balinese:   kola tusing bani tuun adi, adi dogen suba masiat ngelawan I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gelisang satua, dening suba pada caluh, dadi sayan gudip I Dempu Awang, ngangsan bani niman Ida Raden Galuh muah malali susun idane, sambilanga mareraosan.

In English:  

In Indonesian:   Jika nanti istrimu hamil, kamu akan menjelma kembali menjadi manusia.

In Balinese:   Gumine suung, anake tusing bani kija-kija, kemu mai nganggo masker, tur sabilang wai milu kuliah online.

In English:  

In Indonesian:   Dunia ini sepi, semua orang tidak berani kemana mana, kesana kemari menggunakan masker, juga setiap hari ikut kuliah online.

In Balinese:   Saking panegara napi sané bani ngusak-usik katreptian jagat Baline?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake tusing bani mapunduh buka biasane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane neked di Bali, tiang tusing bani langsung mulih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kuota internet sane keanggen akeh pisan nelasang, len pisan sareng disekolah, setonden abulan sampun telas, ten wnten bekel anggen numbas kuota, nunas ring rerama nenten je bani krana reramane sampun libur ulian gek korona puniki, inguh pisan bane kenehe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di suudne tiang tusing bani nglantas ngojog umah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cai bani tekening titah Ida sesuhunan?” Para gajahe tusing precaya tekening munyin kelincine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   corona mule nyajang, sebilang wai sing ngidang ketemu tunangan krana ada pkm tiang di gianyar tunang tiang di denpasar, konyang berubah sing tawang tunangan ngudiang ditu ajak nyen ditu krana sing bani ke denpasar, ujungne tiang suudine ajak tunangan tiang sebet sajan kenehe ,sube megae sing ngidang jani tunangan melaib ngedamplang, ulian corona tiang lacur jro! , jani sube new normal astungkara wenten sane nyak ajak tiang pang tis dik bubuk e

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba tusing ada, sawireh tusing ada anake bani pesu malali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun keto aba suba makejang merine ento!” “Aduh…, icang tusing bani, ento tusing icang ngelah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun keto aba suba makejang merine ento!” “Aduh…, icang tusing bani, ento tusing icang ngelah.

In English:  

In Indonesian:   sosok besar hitam itu mendekati Pan Meri.

In Balinese:   Gelisang satua, dening suba pada caluh, dadi sayan gudip I Dempu Awang, ngangsan bani niman Ida Raden Galuh muah malali susun idane, sambilanga mareraosan.

In English:  

In Indonesian:   Jika nanti istrimu hamil, kamu akan menjelma kembali menjadi manusia.

In Balinese:   Tusing bani tiang ngampakin jlanan.” Memenne kendel kenehne.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas dibelikan jajan satu tekor.

In Balinese:   Suba makelo burone sangkep, nanging tusing nyidang pragat sawireh tusing ada bani bakal ngematiang I Blanguyang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beburon ane ngalih mamahan di carike tusing bani tekening i sampi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang anake jejeh tuara bani nglawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging kramane tusing ada ane bani ngmilunin sayemwarane ento.

In English:  

In Indonesian:   Namun tak ada satu pun yang berani mendaftar ikut sayembara.

In Balinese:   Sawireh mara jani tur tumben ada buron ane bani ngalawan dewekne malaib.

In English:  

In Indonesian:   Katak, capung, burung semuanya riang bernyanyi.

In Balinese:   Makejang mendep, tusing bani mesuang munyi.

In English:  

In Indonesian:   Katak, capung, burung semuanya riang bernyanyi.

In Balinese:   Salantang jalan ia marasa bangga kerana I Sampi, buron gede tusing bani nglawan dewekne. “Sampi suba jerih, yadiastun buron gede jeg makirig ia kerana sing bani nglawan I Kidang.

In English:  

In Indonesian:   Katak, capung, burung semuanya riang bernyanyi.

In Balinese:   Nepukin I Kakul jejeh, ngancan sumbung munyine I Kidang. “He iba buron ane tuara matulang, awak caine cerik tur bunter, sakewala cai tusing bani nepukin galang.

In English:  

In Indonesian:   Benar jika kita berlomba lari dengan si kijang pastilah kita kalah.

In Balinese:   ”Ih, buron apa saja iba bani mai ka alase?

In English:  

In Indonesian:   I Macan kemudian lari dilihat oleh I Bojog.

In Balinese:   Ring masan covid puniki Gumi kerasa panes maimbuh irage sareng sami nenten bani pesu, santukan wenten aturan mangde ngelaksanayang karantina mandiri.Rasa panas Niki ngawinang kite irage teken sane manis-manis sakewanten nenten je gula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makasami toyane ulung tan pasisa. “Nas bedag cai kedis sikep, buin cepok cai bani nyander tekore, kal matiang!” Prabu Suradarma kalintang brangti.

In English:  

In Indonesian:   Tetapi ketika raja hendak meneguk air itu, burung elang itu kembali menyambar tangan raja.

In Balinese:   Tusing je pesu uling umahe apebuin lakar makeneh melali ngeliangang manah, tiang tusing bani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saking panegara napi sané bani ngusak-usik katreptian jagat Baline?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba biasa di Bali anake bani ngadep tegal ulian upacara, bandingang teken nyekolahang panak ngadep sampi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   To ngudyang i raga di Bali tusing bani ngae yeh kupkupan misi sarwa bunga tur mantra pangarga tirta?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga gén griging ngajeng bé céléng, Ida Bhatara mirib patuh sing bani ngiyunin bé céléng.

In English:  

In Indonesian:   Kita saja takut makan daging babi, leluhur kita pastilah sama, tak berkenan makan daging babi.

In Balinese:   Nangging ulian pandemi covid 19 niki tiang arus majohan ajak timpal, ngomong selat masker tusing tawang timpal makenyem ajak gedeg, tusing bani saling gelut, maselfi bareng, tur ngrembung kene keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kale ing bani nekedang".

In English:  

In Indonesian:   Namun, tidak berani menyampaikan."

In Balinese:   Ditu kal centokang, nyen ja bani nyaup tur ngedaar kal bang hadiah,” keto Pan Balang Tamak ngrincikang winayane.

In English:  

In Indonesian:   Siapa yang berani membersihkan tai anjing itu akan diberi hadiah.

In Balinese:   Yen saja I kedis cangak las mapitulung, ngujang nyaman-nyaman wakene soroh yuyu tusing bani keberanga,” keto krebetan kenehne I yuyu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Paketel-tel yeh peningalane ulung

Ngarasayang idupe buka kakene Bayane tusing ngidang ban narka Lacure teka nibenin buka ne jani Ngangah rasa tangkahe benyah Virus coronane teka ngubek gumi Ngarebeda iriki ring umate sami Bingung, sebet kenehe maadukan Sami jatmane duka mondong lara Tusing pesan bani kija-kija Sami nuutin pituduh Guru Wisesa Ngoyong jumah mangda mayasa Nunas ica ring Ida Hyang Widhi Wasa Dumogi ja, virus coronane gelis ical Wusan ngawinang sengsara

Mangda mewali ring jati mula

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rasane cara ngipi

Nepuk gumi buka jani Tusing ada tapak batis

Makejang ngorahang tusing bani

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sesukat ia teka mai

Guminé sayan-sayan sepi Sepiné buka nyepi Tusing ada bani kemu mai Gering gumi uling wuhan Covid sya ngolas wastannya Nyarag angkihan manusa

	Tan ja sida kenehé lega 

Panglalah virusé ngangsan ngebekang Kénkén jani baan madaya Lokdown sampun kamargiang Ulian lokdown sing nyidang maulehan Makejang ngoyong jumah Malajah jumah Megaé jumah Kenehé masarin tanah Lacur hidupé jani Guminé gerit Inguh ati pajerat pajerit Para jatmané murat marit Ngiring mangkin masikian Nénten lali ngrastiti bhakti Majeng Ida Sang Hyang Widhi

Manga gelis ical geringé puniki

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake mapayas tutur tusing bani kadropon

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Joh para lakar bani mapunia

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane bani paek baan takutne.

In English:  

In Indonesian:   Lagi pula kamu sangat sombong.” Baru mendengar ada burung kecil berbicara seperti itu, Sang Muun marah dan menjawab dengan suara besar dan keras, “Eh, Kamu burung kecil, pura- pura tidak tahu.

In Balinese:   Ten wénten ané bani pesu clapat-clapat, sajaba wénten ané sanget kabuatang.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Putu Widastra, Banjar Selat Tengah, Putu Eka Guna Yasa, Budi Utami