UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

"MAI MELALI: Solusi Pariwisata Bali Metangi Berbasis Digital Rikala Pandemi"

From BASAbaliWiki
Desain-Cover.gif
0
Vote
Title
"MAI MELALI: Solusi Pariwisata Bali Metangi Berbasis Digital Rikala Pandemi"
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  -
  Year
  Photo Credit/Source
  Agués_Kuta
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Kuta
  Location


  Surya Ade Wirawan

  28 months ago
  Votes 1++
  Becik niki👍

  Ngurah Kerta Wijaya

  28 months ago
  Votes 4++
  sampun sekadi becik gagasan puniki patut anggen conto antuk ngewangun kiprah pariwisata Bali sekadi kayun masa

  Ayu Natalia

  28 months ago
  Votes 2++
  Gagasan sane becik pesan 🙏🏻

  Kadek Lia

  28 months ago
  Votes 2++
  Sampun sekadi becik niki.

  Ketut Salini

  28 months ago
  Votes 6++
  Niki sampun saatnyane iraga berkolaborasi antara kesenian lokal sareng teknologi. Astungkara dengan ggsan puniki nyidang ngranayang Bali matangi.

  Wayan Yuliani

  28 months ago
  Votes 5++
  Becik pisan inovasi nika untuk masa depan Bali khususnyane pada bidang pariwisata lan ekonomi. Astungkara dengan realisasi kegiatan niki, mampu membangkitkan pariwisata bali matangi lan ekonomi masyarakatnyane semakin membaik sareng bantuan teknologi kancan jani.

  Mang Pradnya

  28 months ago
  Votes 4++
  Astungkara dengan inovasi visioner seperti niki, pariwisata bali ngidang matangi cara ipidan.

  Adinatardytm

  28 months ago
  Votes 1++
  becik pisan niki, awas ten polih juara.

  Anggota Devi

  28 months ago
  Votes 0++
  Niki sampun inovasi yang diperlukan oleh masyarakat Bali, becik pisam

  Tri Cahayani F

  28 months ago
  Votes 1++
  Astungkara inovasi niki dapat berguna anggo meningkatkan pariwisata bali lebih baik lagi 🙏🏻

  Jihanakel

  28 months ago
  Votes 0++
  Sekadi becik pisan inovasi niki 🤝🏼

  Wahyu15

  28 months ago
  Votes 0++
  Sampun sekadi becik niki

  Ka ardikaari14

  28 months ago
  Votes 3++
  becik pisan inovasi niki, astungkara antuk inovasi niki kedepannyane ngemolihang pariwisata bali kembali bangkit lan ekonomi ring masyarakat mangde setata becik.

  Putrawigunaarya

  28 months ago
  Votes 2++
  becik pisan inovasi sane kaunggahang puniki, dumogi duaning kawentenan inovasi puniki, pariwisata ring pulau bali dados kembali bangkit

  Riky darmawan

  28 months ago
  Votes 1++
  Gagasan niki sampun becik lan... Astungkara niki mresideyang Bali kembali bangkit pariwisata nyane sareng masyarakat sinamian ... Svaha

  Ari Adnyaswari

  28 months ago
  Votes 2++
  Inovasi niki becik pisan, astungkara bali presida bangkit malih lan tamiu tamiu dura negara praside rauh malih ke Bali

  Angelita Meilani

  28 months ago
  Votes 1++
  Sampun becik pisan inovasi niki

  Yunnita

  28 months ago
  Votes 1++
  inovasi sane bedik pisan nikii, astungkara sida ngemolihan kondisi pariwisata di Bali

  Pandu krisdiadi

  28 months ago
  Votes 1++
  Inovasi sane becik pisan niki

  Yogi sugi

  28 months ago
  Votes 0++
  becik pisan niki, inovasi nyane jeg melah, dumogi bali mresidayang kembali bangkit ring pariwisata nyane…

  Dwi Widyantari

  28 months ago
  Votes 0++
  becik pisan niki, Astungkara inovasi niki dapat berguna

  Gungiskemala

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan, dumogi inovasi niki mresidayang membangkitkan kembali pariwisata sareng ekonomi ring Bali

  Bella Ari

  28 months ago
  Votes 0++
  Jegg sekadi mantep nike, becikk pisan🙏🏻

  Sintyabudyawati

  28 months ago
  Votes 2++
  Becik pisan inovasi niki, dumogi inovasi niki ngemalihang bali antuk sadia kala. Ngemalihang pariwisata sane ngewangun bali sane asri lan akeh kabudayaan. Malih apisan dumogi inovasi punika prasidayang ngewangun perekonomian masyarakat bali.

  Gracesella

  28 months ago
  Votes 0++
  Astungkara dengan inovasi visioner seperti niki, pariwisata bali ngidang matangi cara ipidan.

  Yudi Krisna

  28 months ago
  Votes 0++
  Astungkara wentene kekaryan sekadi niki prasida antuk ngewangun Pariwisata Bali . Suksma

  Pram

  28 months ago
  Votes 2++
  Becik! Sampun saatne generasi muda ngidang antuk berkolaborasi sareng perkembangan teknologi mangkin. Dengan kolaborasi niki bisa diharapkan mampu untuk menciptakan inovasi inovasi anyar lainnya sane menggunakan keselarasan teknologi. Astungkara pemanfaatan teknologi VR niki dapat membangkitkan minat wisatawan apang berkunjung ke Bali lan secara tidak langsung inovasi niki ngidang ngranayang pariwisata Bali bangkit cara ipidan.

  Baskara Putra

  28 months ago
  Votes 2++
  Astungkara mewali ka jati mula, rahayu para yowana, mogi-mogi prasida dados yowana sane nenten wantah dueg nganggen medsos lan teknologi kancan jani, nanging state dueg migunayang sisi positif kawentenan teknologi punika.

  Erisa Sukmaputri

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan inovasi niki, dumogi polih terealisasi lan mesridayang membangkitkan pariwisata di Bali 👍

  Budi Mahendra

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan niki 👍🏻

  Andika Yasa

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan niki 👌

  Dwi Arde

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan niki👍🏻

  Gikuk chan

  28 months ago
  Votes 0++
  astungkara mesari

  Agung Arma

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan gagasannya niki cocok anggen conto👍

  ENING MANIKA

  28 months ago
  Votes 0++
  Gagasan puniki sampun becik! Astungkara gagasan utawi inovasi puniki pilih terealisasi ring masa pandemi puniki. Lan para yowana Bali mresidayang Pariwasata ring Bali bangkit!!! 🙏👍

  Nanda Sahadewa

  28 months ago
  Votes 0++
  Sekadi becik niki gagasannya, astungkara ring jagate sekadi mangkin, gagasan puniki dados inovasi sareng masyarakat bali sinamian Mangde Terealisasi membangkitkan pariwisata bali👍👍👍

  Pande Nugraha

  28 months ago
  Votes 0++
  becik sajan gagasan puniki

  Helena Intan Juwita

  28 months ago
  Votes 0++
  Astungkara dengan inovasi visioner seperti niki, pariwisata bali ngidang matangi cara ipidan.

  Gede pradnyana

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan gagasan puniki

  Dewa trima

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan gagasan puniki,mangda pariwisata bali molihan kemajuan🙏

  Desy Raennita

  28 months ago
  Votes 0++
  Astungkara pariwisata Bali mresidang bangkit. Becik pisan gagasan puniki

  Erlika Mianda

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan puniki, dumogi prasida ngemolihang pariwisata bali bangkit kembali🙏

  Wahyu puja

  28 months ago
  Votes 0++
  Becik niki 👍

  Aryasudana

  28 months ago
  Votes 0++
  Ide lan gagasan puniki sampun becik krana tatujon antuk perkembangan pariwisata Bali sane berkolaborasi sareng teknologi VR niki. Dumogi inovasi sane katulis nika dados nulungin keadaan Bali ring masa depan

  Adipurnama42

  28 months ago
  Votes 0++
  🙏

  Ayuratihv

  28 months ago
  Votes 0++
  becik pisan gagasan puniki

  Nitya

  28 months ago
  Votes 0++
  gagasan puniki becik pisan, dumogi inovasi puniki prasida kaanggen ngemecikang pariwisata Bali

  Gung Istri

  28 months ago
  Votes 0++
  mih becik sajan niki, ngiring iraga sareng sami mempertahankan Bali mangda setata kaloktah ka Dura negara

  Dyah

  28 months ago
  Votes 0++
  Artikel puniki becik sajan angge solusi iraga bangkit ring pandemi covid 19. Artikel puniki masih mendukung perkembangan teknologi ring jagat sekadi mangkin nanging tusing engsap tekenin Pariwisaa lan Budaya Bali. Dumogi melalui artikel puniki iraga tetep eling tekenin budaya iraga

  Dwmahayana

  28 months ago
  Votes 2++
  Daging wacana sane katur olih pengawi artikel puniki patut lan mabuat pisan. Sekadi sane sampun kauningin, digitalisasi patut kalimbakang, silih singunggilnyane inggih punika ring bidang pariwisata. Napi malih ring warsa sane pacang rauh, jagate puniki sida kagentos ring dunia maya kemanten, utawi ring jagat "Metaverse". Melarapan antuk solusine puniki, astungkara pariwisatane ring bali sida taler kalimbakang tur sida stata ajeg nganutin aab jagat sane pacang rauh. Solusi puniki patut pisan kalimbakang olih pemerintah, sektor swasta, miwah kramane sami. Yening sampun iraga sareng sami sida nyikiang pikayun ngewangun pariwisata bali sane berbasis digital, pastika pemargi pariwisatane ring galah sane pacang rauh sida memargi becik. Nunas ampura yening wenten iwang utawi sane nenten manut ring arsa.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

  In English

  Bali is famous for tourism with a very strong religious title. However, when the Covid-19 pandemic struck, it caused all aspects of the community's economic support, especially in the tourism sector, to experience suspended animation. Not only Indonesia, but also similar things are experienced by all countries in the world. As the next generation, we should not only dare to criticize but also dare to innovate in order to create a collaboration that can revive Bali's tourism as before.

  A world that is completely digital, makes us have to strive to be in tune with cultural and technological tourism. Therefore, a solution that can be created is a website called 'Mai Melali' with the use of VR (Virtual Reality) which carries the theme of revitalizing Bali tourism with a digital theme. VR are conceptualized to be enjoyed especially for tourists who have missed Bali since the last time they visited the Island of the Gods. Besides that, this utilization will use several tourist destinations, such as Kuta Beach and religious tourism destinations such as Tirta Empul. By bringing Bali out, it’s hoped that a sense of longing for Bali will arise which will later make the feeling of wanting to visit Bali more volatile.

  Being motivated by the tourism sector alone can be likened to a double-edged sword. Besides being profitable because Bali has great potential, it can also be detrimental because during the current pandemic, all aspects of life have weakened. With the presence of Mai Melali, it’s hoped that all connoisseurs of Bali tourism destinations can feel the atmosphere that was previously felt but was forced to leave for a while due to the Covid-19 pandemic. With the help of VR technology, it is easier for us to collaborate with today's globalization. Therefore, let's create Bali tourism with the theme of technology, in order to awaken and revitalize tourism and the Balinese economy. Because we believe, Bali will come back.

  In Balinese

  Bali kaloktah antuk pariwisata bertajuk religi sane kental pesan. Sakewanten rikala pandemi Covid-19 puniki nyingse, sane sinamian aspek pendukung ekonomi masyarakat lian ring bidang pariwisata nandang prelina suri. Nenten wantah Indonesia, nanging miwah marupa nandang antuk mekejang negara ring dunia. Pinaka generasi penerus bangsa, iraga tusing wantah bani antuk mengkritik nanging iraga bani antuk berinovasi tatujon ngawi kolaborasi sane polih membangkitkan kiprah pariwisata Bali sakadi kayun masa.

  Ring jagat sane sampun megenapan digital. Karya iraga patut polih majalan seirama sareng pariwisata budaya yadiapin teknologi. Lantas katimbang punika, solusi sane patut polih ring ngewangun luir ipun website sane madan Mai Melali sareng pemanfaatan VR Virtual Reality sane wotin tema revitalisasi pariwisata Bali sane bertajuk digital. VR puniki dikonsepkan antuk becik lian kahatur ring para wisatawan sane sampun merindukan bali saking terakhir cingak pulau dewata puniki. Sakewanten punika, ring pemanfataan VR puniki lakar anggo kidik destinasi wisata umpami sakadi Pantai Kuta, Sangeh Monkey Forest, Tegunungan Waterfall, yadiapin destinasi wisata religi inggih punika Tirta Empul. Sareng makta Bali luas, ring acepan ngenah kecap dot terhadap Pulau Dewata sane benjang lakar ngae kecap ngerasayang cingak Bali akehan bergejolak.

  Terpacu sareng sektor pariwisata sane bakat sakadi pinaka tiyuk memua dadua. Pinaka polih bati krana bali meduwe potensi sane gede, nanging polih bakat pocol krana ring dugas pandemi mangkin, makejang aspek idup dadi lemet. Sareng wenten Mai Melali, kaacepan mekejang penikmat destinasi pariwisata Bali bakat ngarasayang atmosfer sane pidan galah rasa nanging terpaksa makaad sejenak krana pandemi Covid-19 puniki. Sareng nulungin teknologi VR Virtual Reality karya iraga akehan aluh antuk berkolaborasi sareng globalisasi sane mangkin. Lantas ketimbang punika, meriki wangun pariwisata Bali sane bertajuk teknologi, tatujon membangkitkan utawi merevitalisasi pariwisata lan ekonomi penduduk Bali. Krana iraga sami wiakti, Bali Jagi Metangi.

  In Indonesian

  Bali terkenal akan pariwisata bertajuk religinya yang sangat kental. Namun di kala pandemi Covid-19 menyerang, menyebabkan semua aspek pendukung ekonomi masyarakat khususnya pada bidang pariwisata mengalami mati suri. Bukan hanya Indonesia, namun juga hal serupa dialami oleh seluruh negara di dunia. Sebagai generasi penerus bangsa, sebaiknya kita tidak hanya berani untuk mengkritik namun juga berani untuk berinovasi guna menciptakan suatu kolaborasi yang dapat membangkitkan kiprah pariwisata Bali seperti sedia kala.

  Dunia yang sudah serba digital, membuat kita harus berupaya dapat berjalan seirama dengan pariwisata budaya maupun teknologi. Maka daripada itu, solusi yang dapat diciptakan yakni website bernama 'Mai Melali' dengan pemanfaatan VR (Virtual Reality) yang mengangkat tema revitalisasi pariwisata Bali bertajuk digital. VR ini dikonsepkan untuk dinikmati khususnya bagi para wisatawan yang sudah merindukan Bali sejak terakhir kali ia mengunjungi Pulau Dewata ini. Disamping itu juga, pada pemanfaatan VR ini akan menggunakan beberapa destinasi wisata contohnya seperti Pantai Kuta, Sangeh Monkey Forest, Tegenungan Waterfall, maupun destinasi wisata religi seperti Tirta Empul. Dengan membawakan Bali keluar, diharapkan timbul rasa rindu terhadap Pulau Dewata yang nantinya akan membuat rasa ingin mengunjungi bali lebih bergejolak.

  Terpacu dengan sektor pariwisata saja dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Disamping dapat menguntungkan karena Bali memiliki potensi yang besar, namun juga dapat merugikan karena pada saat pandemi sekarang, seluruh aspek kehidupan menjadi melemah. Dengan hadirnya Mai Melali, diharapkan seluruh penikmat destinasi pariwisata Bali dapat merasakan atmosfer yang dulu sempat dirasakan namun terpaksa meninggalkan sejenak karena pandemi Covid-19. Dengan bantuan teknologi VR (Virtual Reality) membuat kita lebih mudah untuk berkolaborasi dengan globalisasi saat ini. Maka daripada itu, mari wujudkan pariwisata Bali yang bertajuk teknologi, guna membangkitkan dan merevitalisasi pariwisata dan ekonomi penduduk Bali. Karena kami yakin, Bali Akan Kembali.