Makejang

  • all of something
Media
makejang
Kasar
makejang; makjang
Halus
sami
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Seger makejang?
[example 1]
All's well?

Sabilang rainan, makejang nyaman-nyaman tiange sareng mabakti mrika. Mih, Beli, kari maduwe babad sareng lelintihan punika?
[example 2]
Every temple ceremony, all of my family prays there. Wow, do you still have the Babad (ancient chronicle of family origin)?

Jeg makejang jaan..to ajeng-ajengane makejang. (http://dictionary.basabali.org/Makejang_-_Purwaka)
[example 3]
Anyway its all delicious...the food is everything.

  1. I Gusti Made Sutjaja, Practical Balinese
  2. BASAbali software
  3. I Made Sugianto, Sing Jodoh (novel, 2013)