Foto-New Normal Masih Tetep Keweh Maanan Gegae-Rani

20200706-WA0006.jpg
4.00
(35 votes)
Title
Foto-New Normal Masih Tetep Keweh Maanan Gegae-Rani
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Photo

    Description


    In English

    In Balinese

    Normal Baru, tetep keweh ngalih gagaen. Nasib tiang dadi tenaga kesehatan, jurusan tiange bidan. Tusing makejang tenaga kesehatane ento nyidaang magae di rumah sakit. Silih tunggil contone tuah iban Tiange padidi. Sekat meranan COVID-19 teka, liu klinik-klinik kandungan tutup ulian jejehne teken virus. Rerama ane ngelah rare masih patuh takut pesan ulian ento masih. Tiang keweh baan maan gegaen. Lantas jani tiang nyemak gegaen sampingan an madan Baby Spa. Ditu tiang maanan nulungin anake sakewala tusing liu. Di kenehe dong suba patuh jejeh teken virus ento. Nulungin anak uli pumahan kaja neked bedelodan. Dumadak merana COVID-19 ene enggal suud.

    In Indonesian