Ento

  • of; that
Media
ento
Kasar
ento
Halus
punika (Alus Singgih), nika (alus madia)
Northern Form

Usage Examples

Ento tegul tekekang eda kanti pegat.

Ento sing ja nyandang tuutang Ento madan punyan duren. Ento melah tongos malali.

Nyen ngelah bukune ento?
[example 1]
No translation exists for this example.

Adi: Nak ngudiang wenten pameran drika, Beli? Yoga: Nak anggonan ngalih dana lakar sumbangin di panti asuhan ento.
[example 2]
Adi: What's the occasion for the exhibition, Brother? Yoga: The exhibition is used to raise funds for the children at that orphanage.

Ada di tengah jalan ane macet pesan di Delhi, ada bajaj ane nepukin unduk soleh. Menek bareng ajak sopir turpenumpangne, rasayang masih bareng-bareng kasaktian bajajne ento.
[example 3]
Caught in the mad traffic of Delhi, an auto feels a touch of magic.Take a ride with the driver and the passenger, and feel the feather touch of a little stardust.

  1. Kumpulan Puisi Basabali Wiki, karangan: Made Suar dengan Judul Valentine, baris 10; Tresna, baris 12; dan Ni Made Suryati
  2. BASAbali software
  3. https://letsreadasia.org/admin/#/books/detail/75381c85-c54b-4320-abaa-baf52c9f79df