In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

"unpredictable "

What do you think about Bali today?

Description


In English

In Balinese

Anak tua ipidan ngorang yen ade linuh nak mule sasihne, yen hujan bales misi blabar nak mule sasihne, kebus bara gumine nak mule sasihne mule saje keto yen anak tua ipidan ngorahang.

Manut ring sastra mule saje, conto nyane, linuh tusing ngidang ban nebag ipidan lakar ade dije tongosne ento sing ngidang ban ngorahang, yen manut lontar palelindon ngorahang yening prakampa kal luung lan jelekne linuh maiketan ajak yoga dewa. Yening ilmuan ne ngorang mule saje linuh sing ngidang nebag tusing nyak patuh care ujan ajak kebuse.

Taen sing iraga makeneh yen keketo gumine ulian suba wayah ? nyen ane nganggo gumi ento ? tuah iraga dadi manusa, jani iraga tuah ngidang nyaga tur ngelestariang gumine apang tetep ajeg care konsep tri hita karanane hubungan manusia dengan alam palemahan miwah pawongan.

In Indonesian