Nyen

From BASAbaliWiki
Root
-
Definitions
  • who? en
  • siapa id
Translation in English
who; which
Translation in Indonesian
siapa
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
nyen
Alus sor
-
Alus madya
sira
Alus mider
sira
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Nyen adane?
English
What is your name? Literally, "Who is your name?"
Indonesian
Namanya siapa?
Balinese
Dewi: Ne I Luh ngajak nyen mai? I Luh: Niki tiang ngajak I meme lan I bapa. Malih jebos jagi tangkil mabakti malu.
English
Dewi: Who did you come with? I Luh: I came here with my mother and my father. In a moment we are going to pray.
Indonesian
Dewi: Bersama siapa I Luh kemari? I Luh: Saya datang bersama Ibu dan Bapak. Sebentar lagi datang sembahyang dulu.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
nyen ane nganggo gumi ento ?
English
-
Indonesian
-
Literature "Tidak Bisa Ditebak"
Balinese
Nyen ane medaya gumine lakar dadi buka kene?
English
-
Indonesian
-
Literature Hidroponik Anggen Ngembangin Kreativitas
Balinese
len ngelah nyame pasti ade ane jelek lan melah, jelekne pasti ade nyame ade ngelah rasa iri lan sing demen nanging len tusing ngelah nyame nyen ane nulungin len susah.
English
-
Indonesian
-
Literature baik buruk bersaudara
Balinese
Nyen sebeneh ne ane pelih?
English
-
Indonesian
-
Literature Katanya Supaya Up To Date
Balinese
Ritatkala kayeh di pasih nepukin leluu ane kambang nyen ke pasti sing Demin nyingakinne.
English
-
Indonesian
Pas mandi di pantai tiba-tiba ada sampah yang mengapung di air.
Literature Gara-Gara Sampah
Balinese
Cerik-cerik e jani lebih demen didian e main game online sambilange ngumpat lawan main ane sane nyen kaden ajak a,nganggon bahasa-bahasa kasar.
English
-
Indonesian
-
Literature Ical Ne Budaya Bali
Balinese
Yen keto tiang dadi ja milu ngae baliho ane maisi 'terima tiang di univ xx' nyen nawang ulian to tiang mepilih dadi mahasiswa😅 Saja ke baliho ento anggonne sementara mepasang, nanging ade baliho politik kanti uwek lan mejamur enu nanceb di pinggir jalanne lan liu baliho majejeran ngranayang entik-entikane mengkeb.
English
-
Indonesian
-
Literature Adi Bali Liu Baliho?
Balinese
Akeh tamu mancanegare berlomba-lomba ngerauhin jagi nyingakin keindahan pulau dewata bali.Irage sane bali asli patutkeh ngedengaang teken tamu sane Rauh , sapunapi tata karme sane sampun terkenal becik ne ring bali lan sapunapi beragam keindahan sane pulau bali duenang , budaya tradisional sane unik-unik pastike tamu seneng nyingakin.Irike irage dadi anak agama Hindu ring bali patut ngedengang sapuniki keasrian pulau dewata bali.Nenten nyen irage nyarengin gaya dari luar, sareng ngangge kuace sane terbuka , irage patutne ngedengnag anak bali pastike sopan lan ramah.Santukan punike sane mangkin irage patut melajahin tata karme saking alit ,uning budaye,irike jagi ngemolihang kewentenan pare alit-alit trune truni sane madue pemikiran sane patutne laksanayang.Malih siki ring bali puniki patut ngajegang bahasa bali alus , pang nenten megenah ring bali nenten midep base bali.Lan sane utama irage patut nyage kebersihan ring Bali, nenten ngutang luu sewenang wenang mangde gumine setate asri.Santukan punike ngiring saking mangkin ajegang lan lestariang napi Nike budaye tradisional, berbase bali,lan jage kebersihan keasrian pang tercipane bali sane becik lan maju mangde terkenal Bali ring mancenegare.
English
-
Indonesian
-
Literature Membangkitkan pulau dewata Bali
Balinese
Ngrengkeng kone I Marakarma,

“Beh, dija sih tongosné I Kedis Nuri?” Mara keto abetne I Marakarma, I Kedis Nuri lantas masaut. “Ih nyen ento nakonang kai?” “Iba lakar ajak ka umah kainé.”

“O, lamun keto, jalan malu singgah ka umah kaine,” kéto munyine I Kedis Nuri.
English
-
Indonesian
Mau katanya I Marakarma mampir.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Masaut lantas I Kerkuak, “Yiihhh ngudiang bene telah ilang, nyen ja ngamah ne?
English
-
Indonesian
-
Folktale Angsa Teken Kurkuak
Balinese
Nyen ane tusing nawang Mixue?
English
Who doesn't know Mixue?
Indonesian
Siapa yang tidak tahu Mixue?
VisualArt Apang Tusing Kalahan Mixue
Balinese
Yan suba budal walan Ngurahe marupa arta brana bantas atenga, mareren nyen Ngurah makaklecan, mapan tan wenang anake dadi Bupati ngalih kasukan saking matajen!” Wus masabda, Ida Sanghyang Sambu ngambil watu saha kapuja, dados ayam ijo biru, mata ireng kadi makukus, tegil putih kadi malem, bulu manuk ipun putih, mua ireng.
English
-
Indonesian
-
Folktale Ayam Ijo Sambu
Balinese
Yening ten iraga nyen buin?
English
-
Indonesian
-
Government BALIWANGUNSATA ( Bali Ngwangun Pariwisata )
Balinese
Keto masih ada liu ide di kenehe, dot pesan apang dingeha teken pemerintah, nyen nawang ento bisa dadi tetimbang lan nepasin pakeweh.
English
-
Indonesian
Sempat beberapa lama saya mencari satu media yang tepat untuk dapat mengakomodasi kegelisahan, kritik, ide, masukan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak.
Literature BASAbali Wiki sebagai Media Monitoring dari Milenial untuk Pemerintah
Balinese
Iraga mule idup mengikuti perkembangan jaman, nanging iraga ten dados engsap teken budaya iraga pedidi krane yen dong irage nyen buin lakar ngelestariang budaya Baline.
English
-
Indonesian
-
Literature Budaya Bali vs Budaya Luar
Balinese
Ngiring semeton sareng sami, raga dadi krama Bali suba sepatutne ngajegang Basa Bali, apang tusing punah, nyen buin yening tusing iraga.
English
-
Indonesian
-
Literature Orang Bali Tidak Suka Bahasa Bali?
Balinese
Yen sing iraga nyen buin?
English
-
Indonesian
-
Literature Bahasa Alus, Budaya Bali yang Baik
Balinese
Yen sing iraga nyen buin?
English
-
Indonesian
-
Literature Bahasa Bali, Budaya Bali yang Baik
Balinese
Tyang sanget marep teken alit alit sane mangkin, apang nyidang ngelestariang budaya lan Basa Baline puniki, yening tusing iraga sane ngelestariang, nyen buin?
English
-
Indonesian
-
Literature Basa Bali Ngancan Punah?
Balinese
Suba keto lantas lablab nyen anggon kuah balung!
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Beno
Balinese
Dugas dina redita tiang melali ke pasih,bek pesan ade bule.Binjepne sing sengaje matepuk bule ane mabaos kene(antuk arti bahasa baline) "kone Bali terkenal ulian alamne indah,budayane melah,nanging ngude jani tiang nepuk bek pesan luu di jalan lan di pasihe?".Beh jek lek bane di kenehe ningehang baos kto.Jani sing ngidang saling pelihang nak to ulah irage jak makejang.Sepatutne irage sadar,pariwisata nike salah satu sumber pemasukan tergede di Bali,yen kene nyen lakar rugi?
English
-
Indonesian
-
Literature Pantai Penuh Sampah Plastik
Balinese
Dugas dina redita tiang melali ke pasih,bek pesan ade bule.Binjepne sing sengaje matepuk bule ane mabaos kene(antuk arti bahasa baline) "kone Bali terkenal ulian alamne indah,budayane melah,nanging ngude jani tiang nepuk bek pesan luu di jalan lan di pasihe?".Beh jek lek bane di kenehe ningehang baos kto.Jani sing ngidang saling pelihang nak to ulah irage jak makejang.Sepatutne irage sadar,pariwisata nike salah satu sumber pemasukan tergede di Bali,yen kene nyen lakar rugi?
English
-
Indonesian
-
Literature Pantai Dengan Sampah Plastik
Balinese
Ne jani Ida mapaica swagina ring Sang Arunika, “Nah Cening Sang Arunika, ne ada wiwit padi pinaka bekel Ceninge, to ada masi carik linggah, ditu nyen Cening pageh mayasa, apang kanti Idewa sida mapikolih di carik.
English
-
Indonesian
-
Folktale Begawan Domia
Balinese
Disubane nganteg di alase, ngomong Pan sari, “Nah Cai ngoyong beten, bapa ja menek ngalap eduk, Cai nyen nuduk munduhang beten!”

“Nah, lautang Bapa menek, disubane ada eduk ulung icang ja nuduk tur munduhang.”

Menek Pan Sari ngalap eduk, lantas ulung-ulunganga.
English
-
Indonesian
-
Folktale Belog Magandong
Balinese
Ditu Wayan Hok langsung ngebuungin Pewiwahane sekonden nawang nyen ne temuinne ajak Wayan Hit.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Bes Percaya Teken Hoak
Balinese
Ingong sing ngerti, nyen ja bani macelep ka danune kal tadah idup-idup!
English
-
Indonesian
-
Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
Balinese
Nyen ja bani mai nginem yehe kal matiang!”

“Icang kaliwat bedak, ada yeh ngudiang tusing dadi inem?” Sang Prabu nyautin. “Ingong tusing rungu, bani ka tengah danune, kal tadah idup-idup!”

“Nah, lamun buka keto munyin caine, icang tusing lakar ka tengah danune ngalih yeh.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
Balinese
Nyen nawang, yen iraga ngae catu nasi, sekaya manyin iragane ngancan ngliunang.” Sasukat ento, Men Jirna seleg ngae catu nasi.
English
-
Indonesian
Siapa tahu, kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah.” Sejak saat itu, Men Jirna rajin membuat catu nasi.
Folktale Bukit Catu
Balinese
Gooke ento umah raksasa, I raksasa bangun kapupungan saswireh ngadek bon jlema. “Manusa bona, nyen bani clapat-clapat mai?
English
-
Indonesian
-
Folktale Bulan Kuning
Balinese
Kajen Nyen ane ngelah kadengan di duur alisne, nah ia biasane demen mapitulung tur satata ngelah keneh ane melah
English
-
Indonesian
Cipta Kukila Tahi lalat di leher, diyakini pemiliknya suka minta-minta
Lontar Carcan Kadengan
Balinese
Icang mase masemaya ngemaang temon-temon, nyen ja nyidaang nulungin kal bang hadiah.”

“Seken munyin caine to?” patakon I Kedis Cangak ane ngancan precaya.

“Sumpah, icang bani gondong pitu likur.
English
-
Indonesian
Aku hanya bisa memberi petunjuk,” jawab Lembu.

“Katakanlah, petunjuk apa itu, Lembu?” kata Serigala penuh harap.

“Mintalah bantuan kepada bangau!
Folktale Cicing Alas Ngalih Balian
Balinese
Keto nyen keweh ajeng-ajengan dadi okan anak agung.
English
-
Indonesian
Pun saat panas, mereka sigap dengan tugasnya.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Yen sube keto nyen sane pelihang?
English
If this is what you deserve to be blamed?
Indonesian
Kalau sudah begini siapa yang pantas disalahkan?
Literature Corona Membuat Sengsara
Balinese
Kacrita sane mangkin I Cupak lan I Grantang sampun tangkil ring ajeng Ida Sang Prabhu raris Ida Sang Prabhu ngandika, “Eh cai ajak dadua cai uli dija, nyen adan caine?” I Grantang matur dabdab alon,”Nawegang titiang Ratu Sang Prabhu, titiang puniki wantah jadma nista saking jagat Gobangwesi.
English
-
Indonesian
Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Ditu buin I Cupak matakon teken adine, “Nyen ane ngae gunung gunungan dini adi?” sambilange maklemir I Grantang nyaurin petakon beline. “Ene tusing ja gunung-gunungan beli, ene mula tuah taine I Benaru beli.
English
-
Indonesian
Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Ida Sang Prabu raris ngelar sayemwara, nyen ja nyidang ngmatiang kedis gerudane, yening wong lanang lakar kasandingang tekening Raden Putri samaliha kaadegang agung dadi raja.
English
-
Indonesian
-
Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
Balinese
Nyen ja nyidang ngmatiang Kebo Marcuet pacang kaadegang agung di Blambangan lan kadadosang rabi.
English
-
Indonesian
Barangsiapa sanggup membunuh Kebo Marcuet maka berhak menjadi adipati di Blambangan dan akan dijadikan suami ratu.
Folktale Damar Wulan
Balinese
Masak nyen jani bebas? 2.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Das Magrudugan ka Renon Ulian Pesan Whatsapp
Balinese
“Men nyen gugu?
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Das Magrudugan ka Renon Ulian Pesan Whatsapp
Balinese
Yen sing iraga nyen buin lakar nyaga kaasrian pasihe?
English
-
Indonesian
Jika bukan kita siapa lagi yang akan menjaga keasrian pantai?
VisualArt Dedauhan Baruna
Balinese
Dikēnē-kēnē nē buin ade berita hoax maan kuota gratis lan pipis aji 200.000 nyen tusing demen ajak pipis apalagi gumi ne jani sube kene penyakit ?
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax Masa pandemi
Balinese
Yen tiang terus mikirin nyen lakar ane meli dagangan tiange, bisa buung tiang madagang.
English
-
Indonesian
-
Literature Jangan Menyerah
Balinese
Tapi do nyen mare ketaraang kene malah pedih, gelah anak Bali sepatutne ngelestariang kesenian Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Nggak Malu Apa Dikalahin Nari Sama Turis
Balinese
Tiba tiba tiang berpikir, sekeren ape je nyen anak bali milu ngae drama care drakor e ento.
English
-
Indonesian
-
Literature Drabal (Drama Bali)
Balinese
Tiba tiba tiang berpikir, sekeren ape je nyen anak bali milu ngae drama care drakor e ento.
English
-
Indonesian
-
Literature Drakor Versi Bali
Balinese
Nyen ane negul iba?
English
-
Indonesian
-
Folktale Dukuh Janggaran
Balinese
Yen sing iraga nyen buin lakar nyaga kaasrian pasihe?
English
-
Indonesian
jika bukan kita siapa lagi yang akan menjaga keasrian pantai Ayo bersama-sama menjaga pantai agar tetap asri.
VisualArt Eda Pesan Bani Nyemerin Pasih
Balinese
Engkebang gamang nyen.
English
-
Indonesian
Nenek takut kalian disembunyikan dedemit.
Folktale Engkebang Gamang
Balinese
Engkebang gamang nyen.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book Engkebang Gamang
Balinese
Ida masabda di ajeng palinggih Prajapatine, “Yen makejang panjak tiange ambil Embok, nyen mani puan lakar ngaturin embok canang tuh ?”.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Yen Ida Pedanda muput lakar nganggen masker nyen Ida?
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Harus Mamasker?-Oka Suryawan
Balinese
Yen akses jalan baang disabilitas ento seharusne suba wajib ada, nanging ene masih harus gaenang program nyata baang nyama disabilitas. 1) Program kuliah gratis baang nyama disabilitas, bantu nyama disabilitas ane dot masuk kuliah apabuin ngelah kemampuan bahasa lebih, fasilitasi ia nyen nawang nyidang masuk di luar negeri. 2) Perpustakaan ramah disabilitas, akses masukne penting, bila perlu ada pojok khusus netra misalne ada perpustakaan braille. 3) Program pelatihan ketrampilan rutin baang nyama disabilitas lan penyaluran produk/ jasane, undang influencer orin ngoopin masarin. 4) Program bantuan berkala baang nyama disabilitas ane tusing nyidang beraktivitas.
English
Road access for people with disabilities should be provided.
Indonesian
Akses jalan untuk teman disabilitas sudah seharusnya disediakan, selain itu ada beberapa program yang harus diwujudkan bagi teman-teman disabilitas. 1) Program kuliah gratis untuk teman disabilitas, bantulah teman-teman disabilitas yang memiliki keinginan besar untuk berkuliah apalagi yang memiliki keahlian berbahasa asing, fasilitasi mereka agar dapat berkuliah di luar negeri. 2) Perpustakaan ramah disabilitas, perhatikan akses masuk, dan buatkan pojok khusus teman disabilitas. 3) Program pelatihan keterampilan rutin untuk teman disabilitas dan penyaluran produk/jasa, undang influencer untuk membantu mempromosikan. 4) Program bantuan berkala untuk teman disabilitas yang tidak dapat beraktivitas, dan perbaharui data secara berkala.
Literature Teman disabilitas mempunyai hak atas program yang berkualitas
Balinese
Uling muncuk bukite tinglis tingalina gajah-gajahe malaib saling langkungin ngungsi danune.

“We, watek gajah dusta cai!” keto I Lambakarna nengkik. “Cangkah cumangkah, wanen cai nginem yeh danun kaine!” “We, nyen ci?” keto gajah-gajahe nyutin tur nyulengek ka muncuk bukite. “Apang cai pedas nawang, kai duta Ida Sanghyang Candra, ane ngwawa danune dini!”

“Bobab kita.
English
-
Indonesian
-
Folktale Gajah lan Sanghyang Candra
Balinese
Yen tusing I raga, nyen buin?
English
-
Indonesian
Bukan hanya pemerintah saja, tetapi kita juga, apalagi sebentar lagi menyambut pemilu 2024.
VisualArt Garuda Suwarnakaya
Balinese
Ane tonden nawang nyen ento Gayus Tambunan, tiang lakar nyatuaang bedik.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Gayus Tambunan
Balinese
corona mule nyajang, sebilang wai sing ngidang ketemu tunangan krana ada pkm tiang di gianyar tunang tiang di denpasar, konyang berubah sing tawang tunangan ngudiang ditu ajak nyen ditu krana sing bani ke denpasar, ujungne tiang suudine ajak tunangan tiang sebet sajan kenehe ,sube megae sing ngidang jani tunangan melaib ngedamplang, ulian corona tiang lacur jro! , jani sube new normal astungkara wenten sane nyak ajak tiang pang tis dik bubuk e
English
-
Indonesian
-
Covid PKM ngae hati grubug - panji prameswara
Balinese
Yening sing iraga, nyen biin???
English
-
Indonesian
-
Comics Generasi Milenial Patut Makarya.
Balinese
Ayok para generasi milenial harus semangat ngewangun Indonesia Apang lebih baik Yen sing irage nyen kan ketunden.
English
-
Indonesian
-
Comics Generasi milenial sane utama ngewangun perubahan Indonesia menjadi lebih baik
Balinese
Nyen ja malunan nepukin kasugihane ento, man ategen, ane kalah man asuwun.” Sing seken, apake I Kendil cumpu tekening toh-tohanne ento.
English
-
Indonesian
-
Folktale Godogan lan Arta Brana
Balinese
Nyen nawang, saget jeg mulih I Kedis Puuh mai buin, ditu idewek lakar ngamah ia.” Keto kone tetimbangan I Alu.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Alu Teken Kedis Puuh
Balinese
Ditu lantas ia maekin I Bikul tur ngomong, “He Bikul, tumben jani icang nepukin cai ada dini.”

I Bikul tusing nawang nyen ane madan I Semal, jeg saget baanga orta keketo, tandruh I Bikul, tur masaut, “Nyen sujatine cai, dadi mara tepukin jeg saha ngaku dadi panyamaan icange dini?”

“Engsap cai teken pasubayan leluhure pidan?
English
-
Indonesian
-
Folktale I Bikul lan I Semal
Balinese
Ditu lantas ia maekin I Bikul tur ngomong, “He Bikul, tumben jani icang nepukin cai ada dini.”

I Bikul tusing nawang nyen ane madan I Semal, jeg saget baanga orta keketo, tandruh I Bikul, tur masaut, “Nyen sujatine cai, dadi mara tepukin jeg saha ngaku dadi panyamaan icange dini?”

“Engsap cai teken pasubayan leluhure pidan?
English
-
Indonesian
-
Folktale I Bikul lan I Semal
Balinese
Manusa gen tusing bisa ngwales budi, apabuin beburon!” saut I Samong maimbuh nyangetang nyagrep I Botol. “Nyen ngorahang manusa tusing bisa ngwales budi.
English
-
Indonesian
Sebaiknya kita sampaikan peristiwa ini kepada binatang yang pintar dan adil.
Folktale I Botol Ngalih Pamutus
Balinese
Nah keto nyen lacurne I Celempung masomahan ajak Ni Gadung.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Celempung
Balinese
Nyen sujatine ane beneh tur nyen ane pelih.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Cita Maprekara
Balinese
Nyen sujatine ane beneh tur nyen ane pelih.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Cita Maprekara
Balinese
Ebene sisan daar bang pisaga ngidih abedik, yen enu sisane dadi adep.”

I Congeh nyakupang limane matur suksemaning manah. “Nah ne jani kema suba cai mulih nanging ingetang eda nyen unduke ene sambatanga teken anak elenan.”

Disubane I Congeh mapamit, laut ia encol neked di sisin segarane.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Congeh Kacunduk Ratun Segara
Balinese
Teked ditu lantas I Dukuh matakon, “Cening, Cening nyen ngelah panake, nyen kajak mai dadi paturu cerik dini?” Ditu lantas Ida Raden Mantri ane paling duura nuturang indik ragane kakutang antuk Sang Prabu.
English
-
Indonesian
Pada waktu Dukuh Sakti sedang berjalan-jalan, terdengar olehnya anak kecil menangis, anak kecil itu segera didekatinya.
Folktale I Dempu Awang
Balinese
Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kecut
Balinese
Saget teka I Raksasa kauk-kauk, munyinne gede tur garo, “Cening , cening Ketimun Mas, meme teka, ampakin meme jlanan!” Pedasange baan I Ketimun Mas. “Ne, nyen ya ngelah munyinne?
English
-
Indonesian
Saat akan berangkat, ibunya berpesan lagi, "Nak, nak, ibu mau ke pasar.
Folktale I Ketimun Mas
Balinese
Keto nyen saktin bojoge apang Cai tatas nawang.” Keto munyin I Bojog ireng, nigtig tangkah marasa teken awakne ririh tur sakti.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kidang Ngalahan I Macan
Balinese
Kene pasewamarane ento, “Nyen ja nyidaang ngematiang ia I Blanguyang bakal adegang wake ratu dini di alase!” Sawatek burone makejang tusing ada bani ngisinin buka pamunyin sayemwarane ento.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Klesih
Balinese
Nyen lakar ngentinin nugtugang katurunanne kawekas?
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kurmawa Ngambul
Balinese
Ia lantas matolihan, tepukina I Cetrung matinggah di carang kayune di samping I Lelipan nongos.

“Ih Cetrung kaden nyen makaukan.”

“Cai kenken to, ngudiang ngangsur angkihan caine.
English
-
Indonesian
Sementara angin sudah mulai tenang, hujan pun tinggal gerimis.
Folktale I Lelipan Kacunduk Kedis Cetrung
Balinese
Ia marengang, kaliwat jejeh. “Wih nyen to mamunyi edengang iban caine!
English
-
Indonesian
-
Folktale I Lutung Ngencak Taluh
Balinese
Rerenang, sukak nyen kolongan caine.” “Kanggoang padang tuh amah bandingang makenta.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Lutung Teken I Kancil
Balinese
Cobakin ditu alih-alihin di bongkol punyan lad umah caine, nyen nawang nu masisa ketelan madu ditu.” I Nyawan kamemegan ningeh munyin saklek I Semut.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Semut tekén I Nyawan
Balinese
Cobakin ditu alih-alihin di bongkol punyan lad umah caine, nyen nawang nu masisa ketelan madu ditu.” I Nyawan kamemegan ningeh munyin saklek I Semut.
English
-
Indonesian
Ia tidak pernah membayangkan temannya bisa tidak berperasaan seperti itu.
Childrens Book I Semut tekén I Nyawan
Balinese
Tan kacerita di jalan, teked ia jumahne kala peteng, dapetanga korinne makancing, lantas togtoga sambilanga gelur-gelur, “Meme, meme, ampakang jlanane, icang teka!”

Masaut memenen, “Nyen ento kamemen nogtog jlanan kali jani, umah icang suung!” “Icang pianak meme.” “Dija pianak memene teka, ia lantas suba makelo, meh ia suba mati di jalan-jalan.” “Nah, ampakang te jlananne, icang suba pianak meme.”

Memene ngampakang jlanan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Sangkal ada icang, nyen ngadakang dadi lekad kene icang, tusing cara lenan, genep ukudan?
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Tan kacerita di jalan, teked ia jumahne kala peteng, dapetanga korinne makancing, lantas togtoga sambilanga gelur-gelur, “Meme, meme, ampakang jlanane, icang teka!”

Masaut memenen, “Nyen ento kamemen nogtog jlanan kali jani, umah icang suung!” “Icang pianak meme.” “Dija pianak memene teka, ia lantas suba makelo, meh ia suba mati di jalan-jalan.” “Nah, ampakang te jlananne, icang suba pianak meme.”

Memene ngampakang jlanan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Sangkal ada icang, nyen ngadakang dadi lekad kene icang, tusing cara lenan, genep ukudan?
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Saget teka sang kidang, tur matakon, “Nyen ento krasak-krosok?” Masaut I Sugih sambilanga maakin sang kidang, “Tiang I Tiwas, uli puang tiang tuara nyakan.” I Sugih klebet-klebet bayune kendel pesan.
English
Many people didn't like I Sugih.
Indonesian
Banyak orang tidak menyukainya.
Folktale I Sugih Teken I Tiwas
Balinese
Nyen ja nyidang ngecogin bangbange ento, tur ngalahang anake agung, ento lakar nyeneng ratu ditu.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Ubuh Dadi Ratu
Balinese
Nyen ja ngelah jimat buka keto, lakar nepukin rahayu.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Ubuh Dadi Ratu
Balinese
Nah paling melah jani idewek lakar ngalih be tur masang bubu, nyen nawang maan udang gede-gede.” Keto kone munyin I Sigarane, lantas nuju tukade, disubane keto jeg sahasa liu kone be tur udange makecos ka sisin tukade.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
Nyen nawang mani puan muride uli luar negeri ane malomba-lomba malajah mai ka Bali.
English
Why doesn't he/she just study in Bali?
Indonesian
Begitu juga tenaga pendidik agar seimbang antara hal dan kewajiban.
Literature Meniru Sistem Pendidikan di Luar Negeri untuk Bali
Balinese
Nyen ja nyidang ngejuk kedis Gerudane, idup utawi mati, kapica linggih di puri.
English
-
Indonesian
Barang siapa yang berhasil menangkap burung garuda, hidup atau mati, diberi kedudukan di kerajaan.
Folktale Jero Ketut
Balinese
Hahahaha, kai kal dadi raja, nyen bani?” keto I Kidang nyumbungang dewekne.
English
-
Indonesian
Mengaku sebagai raja hutan.
Folktale Kakul Ngalahang Kidang
Balinese
Nyen ja kena upas kaine jeg ngemasin mati, apabuin cai buron lemet,” keto I Lelipi ngomong sambilanga ngrengseng ngender katak.
English
-
Indonesian
Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.
Folktale Kakul Ngalahang Kidang
Balinese
Tyang balik metakon. " Luh, tusing nawang? , Elise lan memene kene penyakit HIV/AIDS, meme jejeh iluh terlular", ucap memen tyange " Ohhh, ento ane ngeranayang memene Elise katundung di peken? " Pasaur tiyange, "Luung sube keto, pang sing memene Elise nyebarin virus HIV/AIDS di peken, nyen nawang ia bersin atau batuk, virusne bise milu nyebar liwat udara. "Pasaur memen tiyange bangras. " nyen meme ngorahin keto? ", pitaken tityang. "Liu anake ane ngoran keto" , Pasaur I meme.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kenangan di Kalbu
Balinese
Nanging i bojog tusing makirig, maimbuh ngewerin, kenyar kenyir ngelanting di carang kayune.

“Jani gaenang sayemwara!” titah Ida Sang Prabu disubane nyingakin juru borose tusing nyidang ngejuk I Irengan. “Nyen ja nyidang ngejuk Irengan, idup utawi mati, maan hadiah kebo matanduk emas!”

Paman Patih lantas milehan nyobihang sayemwarane ento.
English
-
Indonesian
Teriakan yang keras membangunkan seekor kepiting yang sedang beristirahat.
Folktale Kebo Matanduk Emas
Balinese
Nyen dini sareng sami wenten nawang korupsi, onyang pasti nawang korupsi.
English
-
Indonesian
-
Government Kenken carane nyetop kasus Korupsi di Bali?
Balinese
Nyen dini sareng sami wenten nawang korupsi, onyang pasti nawang korupsi.
English
-
Indonesian
-
Government Kenken carane nyetop kasus Korupsi universitas di Bali?
Balinese
Keto nyen saktin gumi jani.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Alihin nyen kone ane ngomongang ento simalu, yening ada “kone” ane sing ngidang mesuang sumber, adanan suba da nden ngugu lan siepang.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Apake tatujonne ngortaang “kone” ane sing nden sandang katelebin, utawi ningehang lan ngortaang orta ane seken pang sing ada salah tampi. “Tembok bolong”, nak makejang nyen ngalih bolong, ngalih tongos, ngalih jalan ane ngidang anggon nyalanang keneh. “Saling atat, saling pentil”, ulian bes liu ada orta, saja suba ane seken ajak ane mauk saling atatin lan pentilin, saling macentok kasaktian apang maan ngalih bolong, ngalih tongos nyalanang keneh. “Ketipat nasi pasil”, ketipat, nasi, lan ketipat nasi, makejang malakar aji baas, pinaka sumber utama pangurip kasaktian.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Kone, Men Seken
Balinese
Iluh apang milu nimpalin bli ka peken!” pangidihne Pan Koncreng teken somahne.

“Yen icang milu, nyen kal ngempu tur nyaga pianake di pondok, bli?”

“Serahang tekening I Kuluk.
English
-
Indonesian
Kamu harus ikut!” kata sang suami kepada istrinya.

“Kalau aku ikut, siapa yang akan menjaga putri kita?”

“Serahkan saja kepada si Guguk!
Folktale Kuluk Ngempu Rare
Balinese
Yen sing iraga nyaja nyen nyak mersihin pasihe.
English
-
Indonesian
-
Literature Pantai Kuta banyak sampah
Balinese
Nyen dini tuah munyi-munyi dogen, nanging tusing ada bukti?
English
Who here just talks a lot, but there is no evidence?
Indonesian
Siapa disini yang hanya banyak bicara saja, tapi tidak ada bukti?
VisualArt Laksana Dewi Uma