Do not give up

Baju.png
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Indah Giani
Issue name
Year
ISBN
Reference for photograph
Author(s)
  Subject(s)
   1. GunakayaBali
   1. JegFotoGen
   1. JegTulisGen
   1. JegTuturangGen
   1. balibisa
  Reference
  Related Places
  Tabanan
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Ngujang ngadep baju? Suba liu di pekene anak ngadep baju. Ngujang ngadep jukut? Bes lebian dagang jukut jani di pekene. Keto anake ngomong dugas tiang ngorahan lakar madagang baju utawi jukut di peken. Yen tiang terus mikirin nyen lakar ane meli dagangan tiange, bisa buung tiang madagang. Tiang percaya gati yen rezeki ento suba Ida Sangh Hyang Widhi ane ngatur. Ane penting tiang terus berusaha, ngarestiti bakti majeng ring Ida Sasuunan. Di awal-awal tiang madagang nak saja bedik gati ane mablanja. Kenehe suba enduk tur kadang madalem dewek. Nanging, tiang nenten ja nyerah teken keadaan. Yadiastun klepas-klepis anake teka mablanja, tiang tetap mabukak. Yen suba Ida Batara ngemaang tiang rezeki, jeg pasti lakar ada dogen anake teka mablanja. Jani tiang suba madagang kirang langkung 7 sasih ring peken Tabanan. Tiang sampun maduwe pelanggan setia. Tokon tiange ngancan rame. Pandemi sakadi mangkin nenten ja alasan untuk menyerah.

  In Indonesian